Vợ có thể ủy quyền cho chồng về nước làm thủ tục ly hôn không

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:29

Vợ có thể ủy quyền cho chồng về nước làm thủ tục ly hôn không? Chúng tôi sống tại CHLB Đức. Hai vợ chồng trước đây làm thủ tục kết hôn ở lãnh sự quán Việt Nam tại Đức. Nay cả hai muốn ly hôn thì vợ tôi có thể ủy quyền cho tôi về Việt Nam làm thủ tục không? Việc ly hôn được tiến hành ở đâu? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài là TAND tỉnh, thành phố nơi cư trú cuối cùng của bạn trước khi xuất cảnh.2. Bạn phải xuất trình tại tòa những giấy tờ sau: Giấy đăng ký kết hôn do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp (bản chính hoặc bản sao có công chứng); Đơn xin ly hôn có chữ ký của cả 2 vợ chồng; Bản tường trình của người vợ về lý do ly hôn, nguyện vọng khi ly hôn (về con cái, tài sản phân chia, các khoản nợ của vợ chồng hiện tại giải quyết ra sao...); đơn của người vợ đề nghị tòa án xử vắng mặt (cả hai giấy tờ này cần có thị thực của sứ quán hoặc chính quyền nơi các bạn đang cư trú). Vợ ủy quyền cho chồng nước làm thủ tục ly hôn không? Chúng sống CHLB Đức Hai vợ chồng trước làm thủ tục kết hôn lãnh quán Việt Nam Đức Nay hai muốn ly vợ tơi ủy quyền cho Việt Nam làm thủ tục không? Việc ly hôn tiến hành đâu? Trả lời tính chất tham khảo quan thẩm quyền giải ly yếu tố nước TAND tỉnh, thành phố nơi cư trú cuối bạn trước xuất cảnh Bạn phải xuất trình tòa giấy tờ sau: - Giấy đăng ký kết hôn Đại sứ quán Việt Nam CHLB Đức cấp (bản cơng chứng); - Đơn xin ly chữ ký vợ chồng; - Bản tường trình người vợ ly hôn, nguyện vọng ly hôn (về cái, tài sản phân chia, khoản nợ vợ chồng giải ); đơn người vợ đề nghị tòa án xử vắng mặt (cả hai giấy tờ cần thị thực sứ quán quyền nơi bạn cư trú)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vợ có thể ủy quyền cho chồng về nước làm thủ tục ly hôn không, Vợ có thể ủy quyền cho chồng về nước làm thủ tục ly hôn không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay