Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam ở nước ngoài không

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:28

Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài không? Tôi và bạn gái đã học ở Singapore được gần 2 năm, nay muốn đi đến hôn nhân. Chúng tôi có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn ở đại sứ quán Việt Nam ở đây được không hay phải về Việt Nam? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị định số 682002NĐCP ngày 1072002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân gia đình thì việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể được tiến hành tại cơ quan đại diện ngoại giao ở đó. Một trong những giấy tờ bắt buộc là phải có giấy xác nhận trong vòng 6 tháng trước đó của cơ quan có thẩm quyền về việc bên nam và nữ hiện không có vợ hoặc chồng.Trường hợp của bạn đã ở nước ngoài được gần 2 năm thì cơ quan có thẩm quyền xác nhận là cơ quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán) của Việt Nam ở Singapore. thể đăng kết đại sứ qn Việt Nam nước ngồi khơng? Tơi bạn gái học Singapore gần năm, muốn đến nhân Chúng tơi làm thủ tục đăng kết hôn đại sứ quán Việt Nam không hay phải Việt Nam? Trả lời tính chất tham khảo Theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân gia đình việc đăng kết cơng dân Việt Nam nước ngồi tiến hành quan đại diện ngoại giao Một giấy tờ bắt buộc phải giấy xác nhận vòng tháng trước quan thẩm quyền việc bên nam nữ khơng vợ chồng Trường hợp bạn nước ngồi gần năm quan thẩm quyền xác nhận quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán) Việt Nam Singapore
- Xem thêm -

Xem thêm: Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam ở nước ngoài không, Có thể đăng ký kết hôn tại đại sứ quán việt nam ở nước ngoài không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay