Anh em được hưởng di chúc chung ngôi nhà nay muốn bán làm thế nào

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:26

Anh em được hưởng di chúc chung ngôi nhà, nay muốn bán làm thế nào? Bố mẹ tôi mất đi, để lại di chúc chia đều tài sản là 2 ngôi nhà cho cả 10 người con. Nay chúng tôi muốn bán nhà thì phải làm thế nào, và nếu một người không đồng ý bán thì tài sản sẽ được xử lý ra sao? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Nếu di chúc của bố mẹ bạn là hợp lệ và không có ai tranh chấp thì cả 10 người con là cùng là chủ sở hữu của 2 căn nhà đó. Việc bán nhà có thể tiến hành theo một trong hai cách sau: Cả 10 người cùng ký vào phần bên bán của hợp đồng mua bán nhà; hoặc 9 người làm ủy quyền cho một người đứng ra ký vào phần bên bán của hợp đồng mua bán nhà.2. Nếu một người trong số các sở hữu chủ không đồng ý bán nhà thì những người còn lại phải làm đơn khởi kiện người kia ra tòa án, đề nghị tòa chia thừa kế. Sau khi có bản án của tòa xác định rõ kỷ phần của từng người thì 9 người còn lại có thể bán phần của mình. Anh em hưởng di chúc chung nhà muốn bán làm nào? Bố mẹ đi, để lại di chúc chia tài sản nhà cho 10 người Nay muốn bán nhà phải làm nào, người khơng đồng ý bán tài sản xử lý sao? Trả lời có tính chất tham khảo Nếu di chúc bố mẹ bạn hợp lệ khơng có tranh chấp 10 người là chủ sở hữu nhà Việc bán nhà tiến hành theo hai cách sau: Cả 10 người ký vào phần bên bán hợp đồng mua bán nhà; người làm ủy quyền cho người đứng ký vào phần bên bán hợp đồng mua bán nhà Nếu người số sở hữu chủ không đồng ý bán nhà người lại phải làm đơn khởi kiện người tòa án, đề nghị tòa chia thừa kế Sau có án tòa xác định rõ kỷ phần người người lại bán phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh em được hưởng di chúc chung ngôi nhà nay muốn bán làm thế nào, Anh em được hưởng di chúc chung ngôi nhà nay muốn bán làm thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay