NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH bảo HIỂM PHI NHÂN THỌ TAI CÔNG TY bảo HIỂM QUÂN đội bắc NINH

85 20 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ o0o NGUYỄN THỊ MINH HỒNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC) BẮC NINH Ngành: Quảnkinh tế Mã số: 171102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Công ty bảo hiểm quân đội (MIC) Bắc Ninh Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các đánh giá, kết quả, kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Hồng LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành QuảnKinh tế với đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ công ty bảo hiểm quân đội (MIC) Bắc Ninh" Trước tiên, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn - Người định hướng, tận tụy hết lòng hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu Nghị tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tôi xin gửi lời cảm ơn tới chi nhánh bảo hiểm quân đội (MIC) tỉnh Bắc Ninh, đồng thời cảm ơn cá nhân, tập thể thành phố Bắc Ninh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thơng tin số liệu giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn bạn đồng nghiệp, gia đình, người thân cổ vũ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình tham gia học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội đường phát triển ln hướng tới phồn thịnh, ấm no vật chất với đảm bảo công phúc lợi xã hội Để thực mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tế- xã hội Mỗi hoạt động có đặc thù chức riêng Nhưng có hoạt động không đem lại hiệu kinh tế mà ý nghĩa xã hội khơng thể phủ nhận Đó Bảo hiểm - hoạt động dịch vụ tài dựa ngun tắc số đơng bù số Hàng năm mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, lợi nhuận cho người kinh doanh bảo hiểm, đồng thời góp phần ổn định đời sống, sản xuất cho người tham gia Nhờ có bảo hiểm, thiệt hại thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy với người bù đắp, san sẻ từ khoản đóng góp nhiều người Do đó, chỗ dựa tinh thần cho người, tổ chức, giúp họ yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất, kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, mục tiêu caodoanh nghiệp phải hướng tới Hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân tài, vật lực doanh nghiệp… để đạt kết cao trình kinh doanh với tổng chi phí thấp Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, doanh nghiệp bảo hiểm phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh lĩnh vực, doanh nghiệp bảo hiểm nước doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi có kinh nghiệm uy tín hàng đầu giới như: Cơng ty bảo hiểm Dầu khí (PVI), Cơng ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện(PTI), Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh), Công ty TNHH bảo hiểm Liberty, Công ty Liên doanh TNHH bảo hiểm Samsung-Vina, Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam… Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phải quan tâm tới việc tìm giải pháp hợp lý để khai thác tối đa nguồn lực có hạn nhằm mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh, lẽ: Hiệu kinh doanh tiêu thức tổng hợp phản ánh kết cuối trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp Công ty Bảo hiểm quân đội MIC triển khai hàng loạt biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt cải thiện công tác quản lý hoạt động địa bàn tỉnh Bắc Ninh Do vậy, hiệu kinh doanh Cơng ty có thay đổi theo hướng tích cực, cụ thể: hiệu kinh doanh Công ty đạt kế hoạch tăng trưởng Tổng công ty giao cho tăng trưởng 10% năm sau so với năm trước Tuy nhiên, hiệu kinh doanh đạt thấp mức tăng trưởng thiếu ổn định Việc phân tích, đánh giá trạng để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ yêu cầu cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ công bố, đáng ý số cơng trình sau đây: Cơng trình tác giả Trịnh Thị Xuân Dung (2012), Quá trình phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 1995-2012 - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Lao động –Xã hội Đề tài nghiên cứu khía cạnh lịch sử kinh tế tập trung nghiên cứu doanh nghiệp bảo hiểm lớn điều kiện thực tế Việt Nam giai đoạn 1995-2012 Cơng trình tác giả Nguyễn Hồng Trang (2012), Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Việt Dăk Lăk, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng Đề tài hoạch định chiến lược phát triển, lực cốt lõi định lợi cạnh tranh nhằm đưa giải pháp để doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn lực, xác định hướng Tác giả Lê Hồng Hải (2011) có cơng trình: “Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Tham luận Hội thảo khoa học Đề tài phân tích tác động tích cực tác động tiêu cực hội nhập kinh tế quốc tế tới kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ công ty bảo hiểm Việt Nam Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nghiên cứu vấn đề kinh doanh bảo hiểm nói chung, bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng số khía cạnh khác Tuy nhiên, Cơng ty bảo hiểm qn đội MIC chưa có cơng trình đề cập đến việc hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cách có hệ thống, từ khuôn khổ lý thuyết, học thực tiễn, phân tích, đánh giá tồn diện hiệu hoạt động bảo hiểm phi thọ tỉnh Bắc Ninh Vậy, Công ty Bảo hiểm quân đội MIC làm để thực mục tiêu hiệu cao kinh doanh? Thực trạng hiệu kinh doanh Công ty Bảo hiểm quân đội MIC Bắc Ninh nào? Ngun nhân tình hình gì? Cần có giải pháp gì, đặc biệt giải pháp tăng cường quảnkinh tế để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc ninh? Trên ý nghĩa ấy, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ công ty bảo hiểm quân đội (MIC) Bắc Ninh" làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa lý luận kinh nghiệm thực tiễn hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, luận văn phân tích, tình hình thực tế hiệu hoạt động kinh doanh Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc Ninh, đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân thực trạng hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Trên sở đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận số kinh nghiệm thực tiễn hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh - Phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ định hướng nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh - Đưa giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo cách tiếp cận khoa học quảnkinh tế Vấn đề nghiên cứu gắn liền với chế, sách hoạt động tra, kiểm tra giám sát kinh doanh phi nhân thọ MIC Bắc Ninh, nhà nước ban, ngành liên quan 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC tỉnh Bắc Ninh * Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu thời gian từ 2013-2017, tầm nhìn đến năm 2022 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Khảo sát phân tích hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Thực đề tài, tác giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế như: phương pháp logic kết hợp với phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh… Đặc biệt tác giả luận văn có sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát thực tế nghiên cứu số nội dung đề tài Phương pháp logic - lịch sử Phương pháp lôgic sử dụng để trình bày nguyên lý hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Phương pháp lịch sử sử dụng để nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Sử dụng kết hợp phương pháp logic phương pháp lịch sử thể tập trung cấu trúc toàn luận văn Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê sử dụng phổ biến chương theo bảng số liệu thống kê chi phí kinh doanh, kết hiệu kinh doanh qua năm MIC Bắc Ninh thống kê nhằm cung cấp tư liệu cho việc phân tích, so sánh nội dung phân tích hiệu kinh doanh Phương pháp phân tích - tổng hợp Phương pháp phân tích – tổng hợp sử dụng tồn luận văn Từ thơng tin thu thập, tiến hành phân tích nội dung đánh giá hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ngun nhân tình hình cơng ty Phương pháp khảo sát thực tế, điều tra Tác giả luận văn tiến hành khảo sát thực tế, điều tra vấn trực tiếp cán có nhiều kinh nghiệm công ty giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh Trong luận văn, tác giả sử dụng cơng cụ phân tích kinh tế như: dãy số liệu, biểu đồ để minh họa số nội dung Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn làm rõ lý luận thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Nhận diện rõ thành công, hạn chế nguyên nhân hiệu kinh doanh kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC Bắc Ninh 10 - Đưa đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm MIC Bắc Ninh - Gợi mở nghiên cứu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn hiệu kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ Chương 2: Thực trạng hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc Ninh Chương 3: Những nhân tố ảnh hưởng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc Ninh 71 Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần làm tốt công tác đánh giá rủi ro trước chấp nhận bảo hiểm nhằm thực tốt nguyên tắc sàng lọc, phân chia phân tán rủi ro để loại bỏ rủi ro chắn xảy độ trầm trọng rủi ro lớn kiểm soát rủi ro tránh kẽ hở cho hành vi trục lợi bảo hiểm Đối với nghiệp vụ đơn giản đánh giá rủi ro gián tiếp thơng qua thông tin thu lượm người tham gia bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm Các nghiệp vụ bảo hiểm phức tạp, nghiệp vụ liên quan đến tái bảo hiểm, khách hàng hay nghiệp vụ có biểu trục lợi, công ty cần thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, đối tượng bảo hiểm, trực tiếp thảo luận, đánh giá rủi ro với người yêu cầu bảo hiểm, qua cân nhắc lựa chọn rủi ro chấp nhận bảo hiểm Hai là, thực tốt công tác giám định bồi thường Trong công tác giám định, cần đánh giá mức độ thiệt hại ngăn ngừa tượng trục lợi Phối hợp tốt với khách hàng khâu khắc phục hậu tai nạn ban đầu Đối với trường hợp phức tạp liên quan đến vấn đề kỹ thuật, vụ trách nhiệm liên quan đến nhiều đối tượng cần tiến hành thuê quan chuyên môn giám định điều tra, xác minh Đối với trường hợp tổn thất tài sản, đặc biệt tổn thất lớn phải sửa chữa, Cơng ty phải quản lý chi phí từ khâu dự tốn q trình sửa chữa nhằm hạn chế thất thoát việc trả tiền bảo hiểm Trong công tác trả tiền bảo hiểm, cần nâng cao chất lượng công tác trả tiền bảo hiểm đảm bảo xác nhanh gọn, tăng cường việc bồi thường trực tiếp sau kiện xảy có điều kiện giải đối tượng sách Kết hợp với ngành Giáo dục, Bảo hiểm xã hội chi trả sau đối tượng qua đời Muốn vậy, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần nâng cao trình độ chun mơn trách nhiệm cá nhân với việc phân cấp, giao quyền cho cán phòng ban 72 Đối với trả tiền bảo hiểm trực tiếp: Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh nên quy định thời gian trả tiền thông qua giấy báo giấy hẹn với khách hàng Mẫu biểu hóa đơn giản thủ tục hồ sơ yêu cầu trả tiền đồng thời quản lý tốt hồ sơ Đối với trả tiền gián tiếp: đặc thù hoạt động bảo hiểm địa bàn tỉnh, đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm người, để tránh tình trạng đại lý, cộng tác viên trả tiền chậm, bớt xén tiền khách hàng thơng qua đại lý chun nghiệp trả tiền đến đầu mối người bảo hiểm, chẳng hạn bảo hiểm học sinh trả tiền đến trường, bảo hiểm người trả tiền đến quan, đối tượng bảo hiểm xã hội trả tiền đến gia đình Ba là, làm tốt cơng tác phòng chống khiếu nại, gian lận Trong thực tế, tượng trục lợi có xu hướng ngày tăng, đặc biệt triển khai hoạt động đại lý chuyên nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh, vậy, cần làm tốt cơng tác phòng chống khiếu nại gian lận nhằm giảm bớt khoản không đáng phải bồi thường, giảm bớt thất thoát việc bồi thường trả tiền bảo hiểm Đây xem giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tăng cường phối hợp Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh với đơn vị bảo hiểm thành viên khác hệ thống tài chính, bảo hiểm cấp quyền, quan chức nhằm ngăn chặn trường hợp gian lận Phối hợp với quan chức năng, ban ngành có biện pháp xử lý trường hợp gian lận phát Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần gắn chặt việc tăng trưởng với tiêu hiệu tiêu thức thi đua, có chế độ khuyến khích thỏa đáng cơng tác phòng chống gian lận với phòng ban cán công ty Tăng cường biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn hạn chế thất thoát việc trả tiền bảo hiểm * Các giải pháp quản lý chi phí quảndoanh nghiệp 73 Thực tế năm qua, chi phí quảndoanh nghiệp bình quân 15% Đây khoản mục chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh, với việc quản lý chi bồi thường Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần quản lý tốt chi phí quảndoanh nghiệp Đặc biệt cần quản lý chặt chẽ có hiệu chi phí thường có biến động tác động chủ quan như: Sử dụng có hiệu tiết kiệm chi phí vật liệu văn phòng phẩm, chi phí điện nước, bưu điện phí Cơng ty nên quy định, giao định mức cho phòng ban theo doanh thu cơng việc giao, thực tốn hàng năm đồng thời có chế độ khuyến khích phòng ban sử dụng tiết kiệm chi phí Đối với chi đào tạo học nghề đại lý: Công ty cần thực tốt công tác sơ tuyển đại lý, giao cho cán đào tạo sơ giao việc thực tế để đánh giá đại lý đạt yêu cầu địa bàn trước, sau lựa chọn đại lý tâm huyết, đạt yêu cầu để đào tạo bổ sung kiến thức đào tạo nâng cao cơng ty Đối với chi phí tun truyền, quảng cáo, tiếp khách, giao dịch, hội nghị cần phải sử dụng mục đích, tiết kiệm có hiệu Trong năm qua, khoản mục Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh vượt định mức Tổng công ty giao chiếm tỷ trọng không nhỏ cấu khoản mục chi kinh doanh Muốn vậy, Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần đưa định mức chi hợp lý sát thực tế với phòng ban Cơng ty định hướng cho cán công ty cân nhắc đến hiệu chi phí bỏ so với dịch vụ đem lại để sử dụng hợp lý khoản mục chi phí 3.2.3 Nhóm giải pháp hoạt động quảndoanh nghiệp phục vụ kinh doanh * Giải pháp mơ hình tổ chức Với mơ tình tổ chức máy khiến cho công việc phận bị chồng chéo, lãng phí hiệu Cơng ty cần tham mưu với Tổng cơng ty xây dựng mơ hình tổ chức phù hợp hơn, tăng cường thêm vai trò phận chức năng, phát huy việc kiểm tra chéo phận, tách biệt hai lĩnh 74 vực công việc khai thác giám định bồi thường nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực hoạt động * Giải pháp công tác nhân lực Cần coi trọng yếu tố người, lấy làm nhân tố định để phát triển kinh doanh từ khâu kiện toàn tổ chức, ổn định máy, cán điều hành đến khâu tổ chức tuyển chọn, đào tạo đội ngũ khai thác viên tiến hành theo thủ tục quy trình bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn có sách đãi ngộ hợp lý theo cống hiến cán Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm khẳng định nguồn vốn chủ yếu quan trọng người- khả lao động (đặc biệt lực, trí tuệ), tinh thần lao động, trách nhiệm, tinh thần khả hợp tác công việc, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử với khách hàng… Khi bước vào kinh tế tri thức, điều kiện cạnh tranh gay gắt tác động tiến trình hội nhập, nguồn vốn nhân lực ngày khẳng định vị trí tối quan trọng doanh nghiệp Vì vậy, việc đầu tư đào tạo người doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư mang tính chiến lược Chính vậy, Cơng ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần xếp tạo điều kiện để cán tham gia lớp đào tạo ngành, tổ chức chuyên môn tổ chức Công ty tổ chức lớp học cho tồn thể cán đại lý thơng qua mời giảng viên có kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến hoạt động bảo hiểm như: nguyên lý bảo hiểm, đánh giá rủi ro, marketing, luật áp dụng, đạo đức nghề nghiệp… với chương trình đào tạo giáo trình cần đảm bảo tính thực hành cao, phục vụ đắc lực cho hoạt động tác nghiệp hàng ngày Ban hành quy chế lương, thưởng phù hợp có tính chất kích thích, khuyến khích cán bộ, đại lý tích cực tăng cường hoạt động khai thác mang lại doanh thu, nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu kinh doanh Công ty, từ nâng cao thu nhập cho cán hệ thống đại lý * Xây dựng thực văn hóa kinh doanh 75 Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm yếu tố phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, kênh phân phối có hiệu quả, Cơng ty bảo hiểm Qn đội Bắc Ninh cần thực tốt văn hóa kinh doanh theo phương hướng coi khách hàng trung tâm hoạt động, trình quan hệ với khách hàng đối tác, đánh giá rủi ro, bồi thường… Văn hóa kinh doanh thể tư tưởng phát triển, phong cách phục vụ, tiếp xúc với khách hàng, với bạn hàng cán Để gây ấn tượng, kéo khách hàng mình, ngơn từ mà cán bộ, đại lý cơng ty sử dụng phải lịch thiệp, chuẩn mực thể rõ tôn trọng khách hàng, đồng thời thể rõ cảm thông chân thành thiệt hại, tổn thất mà khách hàng gặp phải Việc sử dụng ngôn từ thô lỗ, bất lịch sự, gây ức chế cho khách hàng khách hàng có thái độ khơng mực việc khơng nên làm tạo hình ảnh xấu cơng ty trước công chúng * Trang bị đầy đủ sử dụng có hiệu phương tiện phục vụ kinh doanh Mặc dù có phát triển đáng kể, sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tương đối giống sản phẩm bảo hiểm truyền thống, điều cộng với tính chất tái tục hàng năm bảo hiểm phi nhân thọ, quyền khách hàng cao khách hàng chuyển tham gia bảo hiểm cách dễ dàng sang doanh nghiệp khác với điều kiện bảo hiểm tương đương mà không chi phí chuyển đổi họ khơng tiếp tục tái tục hợp đồng Trong thời đại bùng nổ công nghệ thơng tin, xu hội nhập tồn cầu hóa, doanh nghiệp bảo hiểm phải trọng đến việc đầu tư, phát triển nâng cấp đủ hợp lý hệ thống cơng nghệ thơng tin theo hướng đại tiết kiệm Cần khai thác có hiệu việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin để quản lý khách hàng, quản lý hợp đồng bảo hiểm Các chương trình phần mềm phải mang tính chất thực tiễn hợp lý Ngồi việc thực cơng tác thống kê, chương trình phải có phần nhắc người khai thác có hợp đồng, đơn bảo hiểm đến kỳ tái tục 76 Thời đại công nghệ thơng tin đòi hỏi Cơng ty bảo hiểm Qn đội Bắc Ninh phải tận dụng hội tự giới thiệu tới người quan tâm mạng internet Mở trang Website riêng ngồi phần giới thiệu chung, cần có sẵn phần giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cách cụ thể có cổ đơng vào để khách hàng mua bảo hiểm 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi giải pháp đề xuất 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm Tác giả tiến hành khảo nghiệm nhằm khẳng định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh 3.3.2 Nội dung, phương pháp hình thức khảo sát Sử dụng bảng hỏi kết hợp với phương pháp trò chuyện nhằm thu thập thông tin đánh giá biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh Các biện pháp coi cấp thiết biện pháp cho phép giải vấn đề đặt Các biện pháp có tính khả thi biện pháp thỏa mãn yếu tố chi phối, ràng buộc biện pháp Các yếu tố bao gồm: - Yếu tố pháp luật - Con người - Quyền hạn, quyền lực - Văn hóa - Đạo đức - Thời gian - Tài - Các nguồn lực vật chất khác 3.3.3 Đối tượng khảo sát Để kiểm chứng cấp thiết, tính khả thi của biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh, lấy ý kiến cán lãnh đạo, quảnnhân viên Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh số đơn vị liên quan Việc lấy ý kiến thực phiếu điều tra, số người hỏi gồm: 77 - Cán lãnh đạo, quảncông ty: 07 người - Cán quản lý đơn vị liên quan: 05 người - Nhân viên Công ty: 21 người - Nhân viên hoạt động tổng lĩnh vực bảo hiểm đơn vị khác có liên quan: người - Cộng tác viên bảo hiểm: 15 người Tổng số: 57 người Trong phiếu xin ý kiến ghi rõ biện pháp, giải pháp hỏi tính cấp thiết có mức độ: Cấp thiết, cấp thiết, khơng cấp thiết Về tính khả thi có có mức: khả thi, khả thi khơng khả thi 3.3.4 Kết khảo sát Sau sử dụng bảng hỏi kết hợp trò chuyện với 57 cán lãnh đạo, quảnnhân viên Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh số đơn vị liên quan, kết thu sau: Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết giải pháp quản lý đề xuất X (1 ≤ X ≤ 3), n = 57 Tính cấp thiết Cấp Ít cấp Giải pháp quản lý thiết thiết ∑ Không cấp thiết Nhóm giải pháp mở rộng quy mơ kinh doanh 37 19 Nhóm giải pháp quản lý khoản chi phí kinh doanh 29 25 3 Nhóm giải pháp hoạt động quảndoanh nghiệp phục vụ kinh doanh 46 11 TT X 150 2.63 140 2.46 Thứ bậc 160 2.81 78 Biểu đồ 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản lý đề xuất Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất X (1 ≤ X ≤ 3), n = 57 Mức độ khả thi TT Biện pháp quản lý Khả thi Ít khả thi Khơng khả thi Nhóm giải pháp mở rộng quy mơ kinh doanh 30 25 2 Nhóm giải pháp quản lý khoản chi phí kinh doanh 40 17 Nhóm giải pháp hoạt động quảndoanh nghiệp phục vụ kinh doanh 42 15 ∑ X 142 2.49 154 2.7 Thứ bậc 156 2.74 Biểu đồ 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 3.3.5 Nhận xét Qua phân tích, khảo nghiệm cho thấy, nhóm giải pháp đưa nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh, cấp thiết đồng thời đánh giá khả thi phải thực nội dung giải pháp hoạt động quảndoanh nghiệp phục vụ kinh doanh 79 Kết luận chương Trên sở lý luận tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Hệ thống giải pháp đưa bao gồm 03 giải pháp có tính đồng bộ, thống từ việc hoàn chỉnh chế tổ chức, quản lý, lãnh đạo phân công công việc đến 80 tăng cường lực cho cán nâng cao hiệu kinh doanh sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng có ý nghĩa quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Để làm điều đó, mặt đòi hỏi thân doanh nghiệp phải áp dụng đồng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn 81 diện khâu chu trình kinh doanh, sử dụng có hiệu nguồn lực có hạn Mặt khác, cần có sách vĩ mơ Nhà nước nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh nâng cao tính hiệu lực văn pháp lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cơng ty bảo hiểm hoạt động có hiệu quy mô kinh doanh ngày mở rộng chi phí kinh doanh sử dụng tiết kiệm hiệu Tổng công ty xây dựng chế quản lý khoa học nhằm khai thác có hiệu nguồn lực xây dựng chế đánh giá hiệu cách khoa học đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tuy nhiên, thực tiễn điểm hạn chế việc đánh giá hiệu Tổng công ty đơn vị thành viên nhân tố hạn chế việc nâng cao hiệu cần hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi nhằm mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty nói chung cho Cơng ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh nói riêng - Để nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh cần thiết phải thực đồng bộ, có hiểu giải pháp đề xuất, đồng thời nhiều vấn đề đặt cần nghiên cứu như: + Nghiên cứu áp dụng mơ hình tổ chức cơng ty theo hướng hợp lý hơn, nhằm tăng cường công phối hợp liên kết phòng ban, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh thông qua việc lập văn phòng đại diện huyện chưa có văn phòng giao dịch nhằm tìm kiếm nguồn thu, nâng cao hiệu kinh doanh + Nghiên cứu sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác đào tạo kỹ nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hiệu kinh doanh Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với nhà nước 82 - Nâng cao vai trò quan quản lý nhà nước việc định hướng thị trường: Việc ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm văn pháp luật khác bảo hiểm cung cấp pháp luật cho phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam Tuy nhiên, cần nâng cao vai trò quan quản lý nhà nước việc định hướng thị trường bảo hiểm kiểm tra thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, kiểm tra kỹ thuật trích lập sử dụng quỹ dự phòng để đảm bảo mơi trường cạnh tranh bình đẳng đơn vị - Tăng cường hoạt động Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Trên thực tế, quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam bước vào giai đoạn mới: giai đoạn hợp tác phát triển, nhiều vấn đề doanh nghiệp đưa thống bàn bạc biện pháp giải như: vấn đề tái bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nước, thông tin thị trường, thực thỏa thuận, hợp tác với lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe giới, bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt Tuy vậy, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh nhiều xảy ra, số cơng ty cố tình vi phạm cam kết thỏa thuận để tranh giành dịch vụ, đặc biệt việc khai thác qua mơi giới phổ biến thiếu phối hợp công ty bảo hiểm Việt Nam nên nhà môi giới bất hợp pháp có đất để hoạt động thị trường bảo hiểm Việt Nam Chính vậy, mặt doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phối hợp, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp bảo hiểm khác Hiệp hội bảo hiểm, đấu tranh chống lại hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh, cạnh tranh q khích thị trường Mặt khác cần tăng cường hoạt động Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam theo hướng tăng tính tự quản doanh nghiệp, đảm bảo mơi trường cạnh tranh lành mạnh lợi ích chung thị trường - Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống hoạt động kinh doanh bảo hiểm máy hoạt động bảo hiểm đủ mạnh để đảm bảo chức quản lý 83 Các quan chức quảnbảo hiểm cần xây dựng văn pháp chế biện pháp chế tài việc không tuân thủ quy định Nhà nước hoạt động bảo hiểm, chế tài việc không tham gia nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hay tượng trục lợi bảo hiểm Chính phủ cần quy định trách nhiệm vật chất người vi phạm tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm - Nhà nước cần có sách khuyến khích việc tăng cường khả tích tụ tập trung vốn doanh nghiệp bảo hiểm: Trong năm qua, đạt kết khả quan song khả tài mà trước hết vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm nước hạn chế Mặc dù tổng vốn kinh doanh toàn ngành bảo hiểm liên tục tăng qua năm thấp so với tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm Thực tế phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có quy mơ nhỏ, vốn ít, khả tổ chức thị trường hạn chế, cần tăng cường khả tích tụ tập trung vốn, hồn thiện chế quản lý định chế tài doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm đương đầu với đối thủ mạnh Đặc biệt với xu hướng hình thành cơng ty xun quốc gia giới khu vực Để làm điều doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần có sách trợ giúp từ phía Nhà nước - Tái cấu trúc DNNN nhằm tăng cường hiệu hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh: Việc Tập đoàn kinh tế Tổng công ty nhà nước mở rộng đầu tư lĩnh vực ngồi ngành ngân hàng, chứng khốn, bảo hiểm, bất động sản cho thấy hậu lớn là: thua lỗ triền miên, gây thất thoát tài sản nhà nước, gây tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội Đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm, việc đời nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ việc đầu tư ngành gây rối loạn thị trường, làm méo mó biến dạng thị trường bảo hiểm Việt Nam, gây tổn hại lớn đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ truyền thống 84 Do vậy, việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thời điểm cần thiết, công ty bảo hiểm kinh doanh thua lỗ, cạnh tranh thiếu lành mạnh cần phải loại bỏ, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo hội cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực có lực kinh doanhhiệu quả, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế 2.2 Kiến nghị với Tổng công ty - Bổ sung hồn thiện sản phẩm bảo hiểm: Tổng cơng ty, nên xem xét, nghiên cứu hoàn thiện số sản phẩm triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng như: Đối với bảo hiểm toàn diện học sinh: để khai thác có hiệu loại hình bảo hiểm xây dựng điều khoản theo hướng kết hợp điều kiện (A+B+C) Điều có lợi khai thác, tuyên truyền, giảm chi phí xác minh khách hàng chuyển từ rủi ro khác tai nạn sang rủi ro tai nạn để trục lợi Nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ nhằm tăng doanh thu, mở rộng thị trường sản phẩm: bảo hiểm cháy nổ xe máy, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm trách nhiệm bác sỹ, bảo hiểm chi phí y tế Cần tiếp tục nghiên cứu đưa hình thức dịch vụ phụ trợ cho khách hàng chẳng hạn cứu trợ người, trợ giúp việc cung cấp thông tin lĩnh vực ngoại thương liên quan bảo hiểm hàng hóa thơng tin liên quan đến người chuyên chở, tình trạng tàu… khách hàng có nhu cầu nhờ Bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh giúp đỡ - Xem xét giao định mức chi phí kinh doanh hợp lý: Đối với định mức chi phí: Tổng cơng ty nên xem xét tăng định mức khoản mục chi tuyên truyền, giao dịch, tiếp khách, hội nghị cho Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh để thực tốt sách khách hàng điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt Định mức dựa sở định mức bình qn 3-5 năm Cơng ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninhvới đơn vị hạng có điều kiện kinh doanh tương tự nhau, sở định mức bình qn chung tồn ngành quy định quảntài hành Nhà nước Tổng công ty 85 nên giao định mức khuyến khích phần doanh thu tăng trưởng công ty thành viên Đối với khoản mục chi phí khấu hao tài sản cố định, Tổng cơng ty nên giao toán chung với khoản mục chi phí khác định mức chi phí kinh doanh giao hàng năm cho đơn vị thành viên Như vậy, buộc đơn vị thành viên cân nhắc đến hiệu sử dụng tài sản cố định giao số lượng tài sản cần thiết đơn vị mình, tránh tâm lý sử dụng lãng phí tài sản cố định khoản mục toán theo thực tế Mặt khác, việc trang bị tài sản cố định cần xem xét đến hiệu sử dụng tài sản đơn vị sở tiêu hiệu theo lợi nhuận đạt hàng năm đơn vị thành viên có xem xét đến chi phí cố định để tạo 01 đồng doanh thu 01 đồng hiệu Tổng cơng ty cần có sách cụ thể nhằm khuyến khích thỏa đáng cá nhân đơn vị sử dụng tiết kiệm chi phí kinh doanh tăng mức khuyến khích vật chất số chi giảm so với định mức, tăng điểm thi đua tiêu chuẩn thi đua hàng năm Mặt khác, xem xét giao đơn giá tiền lương theo hiệu theo hai mức: mức cao khoản hiệu tăng trưởng hàng năm mức thấp số hiệu giảm nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho đơn vị thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tổng công ty nên tổng kết kinh nghiệm mơ hình đại lý đơn vị thành viên, có giải pháp chiến lược sách lược nhằm định hướng cho đơn vị thành viên tất khâu trừ tuyển dụng, tạo thị trường, quản lý chế độ khuyến khích đại lý Ngoài việc thực tốt vấn đề nêu trên, việc tăng trưởng doanh thu Tổng công ty cần đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động tái bảo hiểm, hoạt động đầu tư nhằm nâng cao hiệu chung toàn ngành hiệu quy ước đơn vị thành viên ... cường quản lý kinh tế để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc ninh? Trên ý nghĩa ấy, tác giả lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ công ty bảo hiểm. .. cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm quân đội MIC Bắc Ninh 11 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1... đến hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Khảo sát phân tích hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ MIC tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH bảo HIỂM PHI NHÂN THỌ TAI CÔNG TY bảo HIỂM QUÂN đội bắc NINH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH bảo HIỂM PHI NHÂN THỌ TAI CÔNG TY bảo HIỂM QUÂN đội bắc NINH, Bố cục của luận văn, BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC BẮC NINH, Bảng 2.2: Doanh thu theo từng nghiệp vụ của Công ty giai đoạn 2013 – 2017., Bảng 2.3: Bồi thường bảo hiểm gốc theo từng nghiệp vụ của Công ty giai đoạn 2013 - 2017, Bảng 2.7: Năng suất lao động giai đoạn năm 2013 - 2017, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC) BẮC NINH, 1 Bối cảnh kinh tế mới và định hướng của Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) Bắc Ninh., KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay