Chính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nay (Luận án tiến sĩ)

169 14 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:33

Chính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nayChính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TUẤN ANH CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES KỂ TỪ SAU CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á ĐẾN NAY Ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh PGS TS Phạm Thị Thanh Bình Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Nếu có sai sót tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn Nghiên cứu sinh NGUYỄN TUẤN ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu nước .6 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 10 1.3 Đánh giá chung cơng trình cơng bố 14 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 16 2.1 Những vấn đề lý luận chung sách kinh tế 16 2.2 Cơ sở thực tiễn việc hoạch định sách kinh tế .30 Chương 3: CHỦ TRƯƠNG, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 46 3.1 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Joseph Estrada (1998-2001) 46 3.2 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010) .63 3.3 Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế thời Tổng thống Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016) 88 Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA .117 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hồng tài Châu Á 117 4.2 Một số học kinh nghiệm rút 136 KẾT LUẬN 142 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADB AEC AFMA AFTA AMC APEC ARMM ASEAN ATIGA BIR BIS BOC BOI BPO BSP CAR CARP CARS CEPT CNIS CPI CRK DBCC DBP DOA DTI EDC FDI FED FIA FTA : Asian Development Bank : ASEAN Economic Community : Agriculture and Fisheries Modernization Act : ASEAN Free Trade Area : Asset Management Company : Asia – Pacific Economic Cooperation : Autonomous Region in Muslim Mindanao : Association of Southeast Asian Nations : ASEAN Trade in Goods Agreement : Bureau of Internal Revenue : Bank for International Settlements : Bureau of Customs : Board of Investment : Business Process Outsourcing : Bangko Sentral ng Pilipinas : Capital Adequacy Ratio : Comprehensive Agrarian Reform Program : Comprehensive Automotive Resurgence Strategy : Common Effective Preferential Tariff : Comprehensive National Industrial Strategy : Consumer Price Index : Clark International Airport : Development Budget Coordination Committee : Development Bank of the Philippines : Department of Agriculture : Department of Trade and Industry : Export Development Council : Foreign Direct Investment : Federal Reserve System : Foreign Invesment Act : Free Trade Agreement Ngân hàng phát triển Châu Á Cộng đồng Kinh tế ASEAN Luật Hiện đại hóa nơng nghiệp ngư nghiệp Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Công ty Quản lý Tài sản Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Khu vực tự trị hồi giáo Mindanao Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Cục Ngân sách Nội địa Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Cục Hải Quan Cục Đầu Philippines Dịch vụ kinh doanh thuê Ngân hàng Trung ương Philippines Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu Chương trình cải cách ruộng đất toàn diện Chiến lược phục hồi tồn diện ngành tơ Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung Chiến lược cơng nghiệp quốc gia tồn diện Chỉ số giá tiêu dùng Sân bay quốc tế Clark Ủy ban Điều phối Ngân sách phát triển Ngân hàng Phát triển Philippines Bộ Nông nghiệp Bộ Công Thương Uỷ ban Phát triển Xuất Đầu Trực tiếp Nước Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ Luật đầu nước Hiệp định thương mại tự GATT GDP GIR GNP GOCC GSIS HĐTT HTNH IMF IPA IPP IRC IT IT-BPM KHTCCA KHTCTC LEDAC LGU MB MBO MFI MRP MSME MTEF MTPDP NAIA NBFI NEDA NFA NHĐN NHHT : General Agreement on Tariffs and Trade : Gross Domestic Product : Gross International Reserves : Gross National Product : Government-owned and controlled corporation : Government Service Insurance System : : : International Monetary Fund : Investment Promotion Agency : Investment Priorities Plan : Interest Rate Corridor : Information Technology : Information Technology Business Process Management : : : Legislative Executive Development Advisory Council : Local Government Unit : Monatary Board : Micro-banking Offices : Micro-financial Institution : Manufacturing Resurgence Program : Micro, Small and Medium Enterprises : Medium-term Expenditure Framework : Medium term Philippine Development Plan : Ninoy Aquino International Airport : Nonbank Financial Institutions : National Economic and Development Authority : National Food Authority : : Hiệp định chung Thuế quan Thương mại Tổng sản phẩm quốc nội Tổng dự trữ ngoại hối Tổng sản phẩm quốc dân Doanh nghiệp/tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Hệ thống bảo hiểm Hội đồng Tiền tệ Hệ thống ngân hàng Quỹ Tiền tệ Quốc tế Cơ quan Xúc tiến Đầu Kế hoạch ưu tiên đầu hàng năm Công cụ hàng lang lãi suất Công nghệ thông tin Dịch vụ quản lý quy trình kinh doanh cơng nghệ thơng tin Khủng hoảng tài tiền tệ châu Á Khủng hoảng tài tồn cầu 2008 Ủy ban pháp Đơn vị quyền địa phương Ủy ban Tiền tệ Văn phòng ngân hàng vi mơ Thể chế tài vi mơ Chương trình phục hồi ngành chế tạo Doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ Khung khổ chi tiêu trung hạn Kế hoạch Phát triển Philippine trung hạn Sân bay quốc tế Ninoy Aquino Các thể chế tài phi ngân hàng Cơ quan Phát triển kinh tế Quốc gia Cơ quan Lương thực quốc gia Ngân hàng đa Ngân hàng hợp tác NHNT NHTK NHTM NPA NPC NPL NSC NSCB : : : : : : : : NSO ODF OECD : : : OLF OTOP PDIC : : : PEDP PEZA : : PIDS : PSA PSE R&D ROE RRR SBGFC : : : : : : SEC SONA SPV SSS TDF TKVL TRP VAT WB WTO : : : : : : : : : : Non-performing assests National Power Corporation Non-performing Loan National Security Council National Statistical Coordination Board National Statistic Organization Overnight deposit facility Organisation for Economic Cooperation and Development Overnight Lending facilities One Town One Product Philippine Deposit Insurance Corporation Philippine Export Development Plan Philippines Economic Zone Authority Philippine Institute for Development Studies Philippine Statistic Authority Philippines Stock Exchange Research and Development Return On Equity Reverse Repurchase Rate The Small Business Guarantee and Finance Corporation Securities and Exchange Commission State of Nation Address Special Purpose Vehicles Social Security System Term Deposit Facility Tariff Reform Program Value Added Tax World Bank World Trade Organization Ngân hàng nông thôn Ngân hàng tiết kiệm Ngân hàng thương mại Tài sản không sinh lời Tập đoàn Điện lực quốc gia Nợ xấu Ủy ban An ninh Quốc gia Ủy ban Điều phối Thống quốc gia Cơ quan Thống quốc gia Tiền gửi qua đêm Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế Cho vay qua đêm Chương trình làng sản phẩm Tập đoàn Bảo đảm Tiền gửi Philippines Kế hoạch Phát triển xuất Đặc khu Kinh tế Philippines Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines Cơ quan Thống Philippines Thị trường Chứng khoán Philippines Nghiên cứu Phát triển Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Lãi suất mua lại nghịch đảo Công ty tài Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ Ủy ban Chứng khốn Philippines Thơng điệp Quốc gia Cơng cụ cho vay với mục tiêu đặc biệt Hệ thống an sinh xã hội Cơng cụ đấu giá tiền gửi có kỳ hạn Tài khoản vãng lai Chương trình Cải cách thuế quan Thuế giá trị gia tăng Ngân hàng Thế giới Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ trọng FDI vào ASEAN, 1992-1997 (Đơn vị: %) 40 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế số nước ASEAN trước KH (Đơn vị: %) 41 Bảng 3.1: Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ASEAN, 61 1990-1999 (Đơn vị: %) .61 Bảng 3.2: Các mức cắt giảm lãi suất sách BSP giai đoạn KHTCTC 69 Bảng 3.3: Một số kết kinh tế vĩ mô giai đoạn Arroyo (Đơn vị: %) 79 Bảng 3.4: Tình hình tài khố giai đoạn Arroyo (Đơn vị: Triệu Peso) 80 Bảng 3.5: Một số số kinh tế vĩ mô thời Arroyo (Đơn vị: Tỷ USD) 82 Bảng 3.6: Một số số liên quan tới lĩnh vực xuất 84 Bảng 3.7: Cơ cấu giá trị gia tăng số ngành (Đơn vị: %) 84 Bảng 3.8: Xếp hạng số cạnh tranh số nước Đông Nam Á 85 Bảng 3.9: Kết thực số mục tiêu kinh tế vĩ mô (Đơn vị: %) 108 Bảng 3.10: Tỷ lệ chi tiêu sở hạ tầng/GDP giai đoạn Aquino III (Đơn vị:%) 112 Bảng 4.1: Tốc độ tăng tỷ trọng chi tiêu GDP (Đơn vị: %) .120 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng đóng góp ngành vào GDP .121 (Đơn vị: %) 121 Bảng 4.3: Cán cân thương mại lĩnh vực dịch vụ (Đơn vị: Tỷ USD) 122 Bảng 4.4: So sánh mức thuế số quốc gia ASEAN 127 Bảng 4.5: Rào cản doanh nghiệp nước lĩnh vực dịch vụ 131 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HỘP Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu giai đoạn 2001-2009 (Đơn vị: %) .82 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ NPL NPA (Đơn vị: %) 83 Biểu đồ 3.3: Giá trị giao dịch ròng với nước ngồi mức vốn hóa thị trường chứng khoán (Đơn vị: Tỷ Peso) 88 Biểu đồ 3.4: Lộ trình phát triển ngành cơng nghiệp chế tạo 102 Biểu đồ 3.5: Khung Chiến lược Cơng nghiệp quốc gia tồn diện (CNIS) .104 Biểu đồ 3.6: Xếp hạng mức độ hài lòng kết kinh tế - xã hội qua .116 giai đoạn Tổng thống 116 Biểu đồ 4.1: Tình hình lạm phát Philippines, 1998-2016 (Đơn vị: %) 118 Biểu đồ 4.2: Diễn biến lãi suất sách, 1998-2016 (Đơn vị: %) 119 Biểu đồ 4.3: Sự phân bổ GDP vùng miền, 2010-2015 (Đơn vị: %) .133 Biểu đồ 4.4: Thu nhập bình quân đầu người theo khu vực, 133 năm 2009 2015 (Đơn vị: Peso) 133 Hộp 3.1: Chiến lược Phục hồi Ngành tơ tồn diện (CARS) 103 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước khủng hoảng tài châu Á 1997-98 (KHTCCA), nói tới Philippines, người ta thường gọi “sick man of Asia” để ám thất bại hay thụt lùi quốc gia trình phát triển kinh tế so sánh với quốc gia khác khu vực.1 Tuy nhiên, từ sau KHTCCA đến nay, bất ổn giai đoạn đầu, song nhìn tổng thể, kinh tế Philippines dần phục hồi phát triển tương đối tốt Đặc biệt, năm gần đây, nói tới kinh tế Philippines, nhiều báo cáo nghiên cứu bắt đầu dùng thuật ngữ “có cánh” “Hổ châu Á” hay “sự thần kỳ châu Á” [176],… để thành tựu kinh tế bật Philippines.2 Theo dự báo trung dài hạn, Philippines vươn lên trở thành kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á chí lọt vào vị trí 20 kinh tế lớn giới vào năm 2050.3 Sự thành công hay thất bại quốc gia trình phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vai trò quan trọng chiến lược, sách phát triển kinh tế quốc gia Từ sau KHTCCA, phủ Philippines thời kỳ Tổng thống khác có điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ (cụ thể sách tài khóa tiền tệ) cải cách cấu (như sách thương mại đầu tư, sách phát triển ngành kinh tế, sách phát triển doanh nghiệp,…) nhằm cải thiện nâng tầm vị kinh tế Philippines khu vực Đặc biệt, giai đoạn gần sách phát triển kinh tế thời Tổng thống Aquino III đem lại kết đáng ý, giúp Philippines lên trở thành kinh tế động tăng trưởng nhanh khu vực Vì vậy, việc nhìn nhận đánh giá lại Từng kinh tế phát triển châu Á thập niên 50, 60 kỷ trước, Philippines dần đánh vị bị quốc gia khác khu vực Đông Á Đơng Nam Á vượt xa trình độ phát triển Xem thêm: [174] Từ sau KHTCTC năm 2008, nhiều kinh tế lớn Mỹ, Nhật Bản, EU,…và nước khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn để phục hồi, kinh tế Philippines lại lên trở thành điểm sáng tăng trưởng với tốc độ tăng GDP bình quân 6% giai đoạn 2010-2016 trở thành kinh tế động tăng trưởng nhanh châu Á Nhiều tổ chức quốc tế uy tín Moody, Fitch, Standard and Poor đưa đánh giá tích cực số đầu tư, tín dụng lực cạnh tranh Philippines Theo dự báo cơng ty kiểm tốn tồn cầu PricewaterhouseCoopers (PwC), Philippines vượt qua Thái Lan Malaysia trở thành kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á (chỉ đứng sau Indonesia) kinh tế lớn thứ 19 giới vào năm 2050 Xem thêm: [148] sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau KHTCCA đến cần thiết để giúp quốc gia rút học thành công thất bại từ đưa đường hướng sách phát triển hợp lý giai đoạn tới Cùng thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam Philippines lại có nhiều đặc điểm tương đồng quy mô dân số, cấu kinh tế xuất phát từ nông nghiệp truyền thống, trình độ phát triển,…Mặc dù vậy, nghiên cứu Philippines nói chung sách kinh tế nước nói riêng Việt Nam thời gian qua hạn chế chưa quan tâm mức Ngồi ra, đề tài nghiên cứu mẻ, lẽ sách kinh tế thời Tổng thống Aquino III diễn cách chưa lâu nhiều nội dung sách tiếp tục kế thừa áp dụng thời Tổng thống đương nhiệm Duterte Do vậy, nói, việc nghiên cứu kinh nghiệm Philippines, khía cạnh thành cơng thất bại sách kinh tế thực cần thiết, có tính thời có giá trị tham khảo về mặt lý luận thực tiễn Việt Nam Với lý trên, vấn đề: “Chính sách kinh tế Philippines kể từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến nay” chọn làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Luận án Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III, tập trung làm rõ sách kinh tế bật đánh giá thành cơng hạn chế sách để rút học kinh nghiệm chung 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận sách kinh tế; - Cơ sở thực tiễn lựa chọn sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á; - Nghiên cứu làm rõ nội dung sách kinh tế Philippines ba giai đoạn Tổng thống: Joseph Estrada (1998-2001), Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), Begnino Aquino III (2010-tháng 6/2016) Trong đó, số nội dung bao gồm: chủ trương, quan điểm lựa chọn sách, nội dung số ... ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA PHILIPPINES TỪ SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA .117 4.1 Đánh giá chung sách kinh tế từ sau khủng hồng tài Châu. .. châu Á - Chương 3: Chủ trương, nội dung kết thực sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á - Chương 4: Đánh giá chung sách kinh tế Philippines từ sau khủng hoảng tài châu Á số học kinh. .. đích Luận án Luận án nghiên cứu sách kinh tế Philippines giai đoạn từ sau khủng hoảng tài tiền tệ châu Á đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Aquino III, tập trung làm rõ sách kinh tế bật đánh giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nay (Luận án tiến sĩ), Chính sách kinh tế của Philippines kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đến nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay