KE HOACH CHUYEN MON NAM HOC 2018-2019

19 32 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 07:37

UBND HUYỆN XUÂN LỘC TRƯỜNG MN XUÂN HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 Căn vào kế hoạch số 05/KH – MN Xuân Hưng ngày 20/9/2018 trường MN Xuân Hưng Căn vào kết mặt đạt năm học 2017-2018 Trường MN Xuân Hưng Căn vào tình hình thực tế địa phương, đơn vị Bộ phận chuyên môn đề kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cụ thể sau: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018 Trong năm học 2017-2018 nhà trường đạt kết chuyên môn cụ thể sau: - Thực chuyên môn theo đạo phòng giáo dục - Tham gia tốt phòng trào nhà trường cấp phát động - Giáo viên giỏi trường: 40/48 đạt 83 % ( giáo viên hộ sản, tập ) - Giáo viên giỏi Huyện đạt 15 cô tỉ lệ 31.25 % ( Đạt giải nhất, giải nhì) - Giáo viên giỏi Tỉnh 2/2 ( Đạt giải nhì Tỉnh Kết năm học 2015-2016) - Vận động học sinh lớp: + Nhà trẻ : 120/120 - đạt 100 % + Mẫu giáo: 640/630 đạt 101.6%, Riêng cháu tuổi lớp đạt 100% trì sĩ số đến cuối năm đạt 100% - Tỷ lệ trẻ chuyên cần độ tuổi nhà trẻ đạt 90 %, Trẻ mẫu giáo đạt: 91.7 %.Riêng cháu tuổi đạt: 97.3 % - Tỷ lệ bé ngoan trẻ mẫu giáo đạt: 94.5 % - Duy trì trường đạt Chuẩn chất lượng giáo dục mức độ - Thực tốt chuyên đề vận động: Trang bị thêm số đồ chơi vận động cột ném bóng, ván thể dục, hang chui, bóng, trang bị thêm số tranh ảnh tuyên truyền trò chơi vận động - Thực tốt chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm : Các lớp xây dựng góc, mảng tường cho cháu tự chơi trò chơi, làm tập - Kết xét thi đua năm học 2017-2018 : * Cá nhân: - Lao động tiên tiến 55/71 đạt tỉ lệ: 77.4 % - Chiến sĩ thi đua sở: 07/55 đạt tỉ lệ: 12.7% - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 - Bằng khen UBND Tỉnh: 02 * Tập thể: - Trường : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Năm học 2018-2019 Trường Mầm Non Xuân Hưng thực nhiệm vụ năm học theo hướng chung ngành học Mầm non huyện Xuân Lộc Với thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: - Được đạo cụ thể phòng giáo dục đào tạo huyện Xuân Lộc chuyên môn hoạt động trường MN Xuân Hưng - Sự động, nhiệt tình quan tâm sâu sát ban đại diện hội cha mẹ học sinh phụ huynh toàn trường hoạt động phối kết hợp cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ - Đội ngũ giáo viên ổn đinh, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi có kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ với trình độ chuyên môn: + Đạt chuẩn 50/50 giáo viên ( Tỉ lệ 100%) Trong chuẩn 46/50 giáo viên ( 92 %) theo học đại học sư pham: (Trinh, Bình, Hạnh, Hằng, Nga ) - Cơ sở vật chất , trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trẻ theo chương trình đổi - Duy trỉ trường đạt chuẩn chất lượng mức độ ( Đã công nhận năm 2016-2017) - Các tổ chun mơn có nề nếp sinh hoạt đặn Khó khăn: - Khả sử dụng vi tính giáo viên tương đối đồng nhiên việc ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm xây dựng dạy hạn chế ( Chỉ có số giáo viên thực tốt ) - Khả linh hoạt, nắm bắt nhanh hình thức tổ chức hoạt động theo hình thức lấy trẻ làm trung tâm hạn chế số giáo viên - Trường có phân hiệu lẻ : ấp 4, ấp - Phân hiệu ấp học sinh người dân tộc nghe nói tiếng việt chưa rành nên chất lượng học tập hạn chế II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 -2019: A NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: Thường xuyên thực “Học tập làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động “Hai khơng”, vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Thực theo thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 việc ban hành quy định xây dựng trường học an tồn, phòng chống tai nạn thương tích phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào nội dung: Bảo đảm môi trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện thành viên nhà trường Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ tập trung triển khai thực có chất lượng chương trình GDMN sau chỉnh sửa; Đổi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm: “ Lấy trẻ làm trung tâm" nâng cao chất lượng thực chương trình hoạt động trải nghiệm, khám phá hình thành thói quen phù hợp với độ tuổi truyền thống văn hoa dân tộc, chuẩn bị tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số trước vào lớp một.Tập trung ưu tiên nguồn lực tiếp tục trì hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Đẩy mạnh UDCNTT truyền thông CSGD trẻ : Tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin soạn giảng, chăm sóc, giáo dục trẻ 4 Tập trung phát triển lực chuyên môn, lực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; trọng đổi sinh hoạt chuyên môn Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên (CBQL, GV) đáp ứng đổi toàn diện giáo dục đào tạo Thực tốt kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên B MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH: Căn vào kết mặt đạt năm học 2017-2018 trường; Trường MN Xuân Hưng đưa số tiêu sau: Đối với trẻ: * Mục tiêu - Vận động trẻ lớp: 750/ 750 tỉ lệ 100% Cụ thể: + Trẻ nhà trẻ: 120 /120 cháu + Mẫu giáo: 650/650 cháu, tỉ lệ 100% Trong đó: Lớp Mầm : (3-4 tuổi): 215 Cháu Lớp Chồi : (4-5 tuổi) : 195 Cháu Lớp : (5-6 tuổi) : 335/335 Cháu ( MN Xuân Hưng: 240/240 Nhóm dân lập: 95 cháu) - Tỷ lệ chuyên cần đạt : - Khối nhà trẻ : 90% trở lên - Khối mẫu giáo: 95% - Duy trì sĩ số 98 % Riêng trẻ tuổi 100% - Tỉ lệ bé ngoan: 90% - 95% - Thói quen hành vi văn minh, lễ giáo : Từ 95% - 100% - 100% trẻ tuổi đạt 120 số phát triển Trẻ 24-36 tháng đạt 49 số Trẻ tuổi đạt 78 số Trẻ tuổi đạt 85 số - 100% trẻ học theo CTGDMN * Biện pháp - Giao tiêu sĩ số cháu cho giáo viên phụ trách lớp Kết hợp với ban ngành đoàn thể, khu ấp, xã vận động cháu độ tuổi lớp Tăng cường công tác chủ nhiệm, cháu tuổi lớp để đạt tiêu phổ cập - Tổ chức tốt cơng tác chiêu sinh nhiều hình thức phối hợp với khu ấp ban ngành, đoàn thể địa phương; treo băng rôn, thông báo Xếp lớp theo độ tuổi; đưa danh sách lớp trước ngày tựu trường xuống nhóm lớp.phối kết hợp tổ chức ngày hội bé đến trường - Tạo môi trường góc lớp thân thiện nhằm thu hút trẻ đến lớp Tăng cường sở vật chất , trang thiết bị , đồ dùng , đồ chơi đa dạng , phong phú thể loại , kết hợp đơn giản đại nhằm thu hút trẻ đến trường - Nâng cao chất lượng chăm sóc , ni dưỡng , giáo dục trẻ theo phương pháp đổi Giáo viên niềm nở , vui vẻ , có lòng yêu thương trẻ , giao tiếp , ứng sử với phụ huynh ân cần - Thực tốt đón trả trẻ, ân cần chăm sóc trẻ Liên hệ với phụ huynh cháu nghỉ học ngày khơng có lý - Tổ chức kiếm tra đánh giá theo mặt phát triển trẻ vào cuối chủ đề, cuối độ tuổi nhà trẻ cuối năm học mẫu giáo để xếp loại cụ thể, xác trình độ kỹ cháu - Đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn bé ngoan cháu vào cuối tuần (phát phiếu bé ngoan) cuối tháng - Phối hợp với giáo viên lớp để xây dựng công cụ phát triển trẻ em tuổi theo học kỳ để đánh giá cháu - Thực chế độ miễn giảm cháu có hồn cảnh khó khăn, xóa đói giảm nghèo, gia đình sách… Đối với giáo viên: - Bằng khen UBND tỉnh: giáo viên - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : giáo viên - Chiến sỹ thi đua sở : 7/50 giáo viên - Lao động tiên tiến : Phấn đấu 70% giáo viên đạt LĐTT ( 35/50 giáo viên) - Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 50/50 đạt tốt , tỉ lệ: 100% - Xếp loại hồ sơ chuyên môn: Hồ sơ xếp loại từ trở lên - Xếp loại giảng dạy: Xếp loại tốt, trở lên, khơng có trung bình yếu - Xếp loại công tác tự học, tự bồi dưỡng tốt 100% - Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: đạt 86% loại Xuất sắc, ( 43/50 ), trung bình, yếu, * Biện pháp: - Triển khai chuyên môn, hướng dẫn cặn kẽ nội dung phương pháp giảng dạy môn, lĩnh vực phát triển BGH tích cực dự phát nhân tố mới, ưu khuyết điểm cần phát huy khắc phục tạo điều kiện cho giáo viên liên tục lên chuyên đề, thao giảng dự đồng nghiệp nhiều để trao đổi kỹ phương pháp lên lớp - Đổi cách tổ chức sinh hoạt tổ khối chun mơn có hiệu quả, thực tốt công tác làm đồ dùng đồ chơi chuẩn bị học cụ cho hoạt động giáo dục tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, quan tâm đến việc gây hứng thú, thỏa mãn nhu cầu hoạt động cá nhân trẻ, lấy trẻ làm trung tâm cho hoạt động - Giáo viên nghiên cứu tài liệu chương trình giáo dục mầm non nắm bắt tâm sinh lý trẻ độ tuổi, nội dung giáo dục phù hợp khối lớp công tác ni dưỡng chăm sóc giáo dục - Khuyến khích GV sưu tầm trò chơi dân gian, hát dân ca, câu đố, hò, vè đưa vào hoạt động vui chơi trẻ Tăng cường sử dụng đàn nhạc hoạt động để trẻ cảm nhận âm nhạc cách tự nhiên - Tham gia đầy đủ buổi học nghiệp vụ sở, phòng, buổi họp chuyên môn trường nắm bắt nội dung vận dụng , linh hoạt, sáng tạo, kịp thời phù hợp với tình hình đặc điểm riêng nhóm lớp để thực tốt chương trình - Xây dựng nội dung tích hợp hợp lý vừa sức trẻ, hoạt động cháu tham gia cách tự nguyện không gò ép.… - Tổ chức cho cháu làm bảng chủ đề với cô Cháu tham gia làm đồ dùng dạy học, sản phẩm cháu làm sử dụng hoạt động giảng dạy Đầu tư xây dựng thư viện lớp, phòng hoạt động âm nhạc, trang bị đồ dùng cho thư viện lớp, bé làm nội trợ - Đầu tư xây dựng thư viện lớp, tạo môi trường văn học làm quen chữ viết, đẹp, hấp dẫn nhiều hình thức để tạo hứng thú cho cháu hoạt động vui chơi Tuyệt đối khơng tổ chức dạy trước chương trình tiếng việt lớp khối lớp Lá - Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo nguyên vật liệu sẵn có để bổ sung thêm ĐDĐC phục vụ chủ đề - Tổ chức sinh hoạt tổ khối chuyên môn theo định kỳ sâu thảo luận sau chủ đề nhánh… Bồi dưỡng cho số giáo viên hạn chế chuyên môn - Hàng tháng họp Chuyên môn trường, hàng tuần dự họp chuyên môn tổ khối phổ biến nội dung chuyên môn , đánh giá, rút kinh nghiệm , lấy ý kiến giáo viên để việc thực chương trình tốt - BGH có kế hoạch kiểm tra bổ sung đầy đủ CSVC, trang thiết bị, ĐDDH đặc biệt đầu tư tủ thư viện trường giúp giáo viên có đủ tư liệu phục vụ cho việc thực chương trình - Tăng cường tổ chức hoạt động ngòai trời cho trẻ khám phá thử nghiệm, thực với vật liệu thiên nhiên.Xây dựng môi trường thân thiện ngồi nhóm lớp , khu vui chơi dân gian cho trẻ hoạt động - Thực tốt việc giáo dục An toàn giao trường mầm non , chuyên đề dinh dưỡng – sức khỏe , bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, kỹ sống , lồng ghép giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuối Một số tiêu khác: - 100% giáo viên chấp hành theo đường lối sách đảng pháp luật nhà nước - 100% giáo viên thực tốt phong trào thi đua ngành - Tham gia 100% hội thi cấp tổ chức dành cho giáo viên - 100% giáo viên tham gia tự học BDTX năm học: 2018-2019 - 100% giáo viên thực quy chế chuyên môn, quy định cấp - 100% giáo viên biết sử dụng máy tính việc soạn giáo án, 70% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - 100% giáo viên có kế hoạch giáo dục rõ ràng theo tháng, tuần, ngày - 100% giáo viên tổ chức hợp lý hình thức tổ chức giáo dục - 100% giáo viên thực tốt đánh giá phát triển trẻ - 100% GV thực đổi phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm” - 100% GV có chứng B tin học 100% giáo viên có chứng B ngoại ngữ trở lên - 100% GV thực việc trao đổi thông tin thư điện tử - 100% Nắm bắt nội dung thực tốt nâng cao chuyên đề phát triển vận động ,vui chơi, trời, phát triển ngôn ngữ - 100% giáo viên chủ động việc tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để làm ĐDĐC phục vụ chủ đề C NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP: Thực quy định a Tổ chức triển khai, thực nghiêm túc chủ đề năm học: - Tiếp tục triển khai thực có hiệu Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 Bộ trị đẩy mạnh “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đưa nội dung vận động "Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành hoạt động thường xuyên sở GDMN Thực tốt quy định đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cơng nhận viên học tập sáng tạo; ngăn ngừa đấu tranh kiên với biểu vi phạm pháp luật đạo đức nhà giáo - “ Đổi toàn diện giáo dục” thực hành hoạt động theo quan điểm giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm” b Xây dựng thực quy chế chuyên môn - Thời gian thực chương trình: 35 tuần từ ngày 4/9/2018 -17/5/2019 - Xây dựng thực kế hoạch nhóm lớp, tổ chun mơn - Tiếp tục đổi phương pháp dạy học,kiểm tra đánhgiá giáo viên - Kiểm tra đánh giá giáo viên qua thăm lớp dự giờ, kiểm tra hoạt động chuyên môn, lịch báo giảng - Tổ chức tốt hoạt động ngày, hoạt động lên lớp c Cải tiến hoạt động chuyên môn - Tập trung triển khai thực có chất lượng chương trình GDMN sau chỉnh sửa ; - Đổi cách sinh hoạt chuyên môn, ý vào phần sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên - Thường xuyên tham dự với tổ khối buổi sinh hoạt chun mơn để nắm bắt tình hình chun mơn giáo viên khối - Đánh giá trung thực điểm mạnh yếu giáo viên để có hướng khắc phục thời gian tới - Tiếp tục nâng cao chuyên đề phát triển vận động, khai thác sử dụng hiệu đồ dùng đồ chơi: Tận dụng nguyên vật liệu sẳn có để tổ chức hoạt động cho trẻ qua "học chơi - chơi học” - Tham quan dự học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trường bạn - Nâng cao lực thực hành, vận dụng linh hoạt sáng tạo kiến thức kỷ việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm” - Chỉ đạo khối tổ chức chuyên đề riêng khối, xây dựng tiết kiến tập khối, trường cho giáo viên dự rút kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tăng cường quản lí hoạt động giáo dục trường MN : 2.1 Sử dụng chuẩn phát triển trẻ tuổi thực kế hoạch chăm sóc đánh giá phát triển trẻ tuổi: + Tiếp tục thực Bộ chuẩn phát triển trẻ em theo quy định Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 trưởng Bộ GDĐT + Xây dựng nội dung, hoạt động theo chủ đề độ tuổi theo 120 số ( Khối Lá) 85 số ( Khối Chồi ) 78 số ( Khối Mầm) 49 số ( 24-36 tháng) + Rèn luyện phát triển cho trẻ toàn diện lĩnh vực cuối độ tuổi Nhà trẻ Mẫu giáo Đạt theo kết mong đợi theo khối tuổi + Tuyệt đối khơng dạy trước chương trình lớp cho trẻ mẫu giáo * Chỉ tiêu: Phát triển lĩnh vực theo mong đợi Lĩnh vực phát triển Khối Lá Khối Chồi Khồi Mầm Thể chất 85– 100% 85- 100% 85– 100% Nhận thức 80 – 100% 80 – 100% 80– 100% Ngôn ngữ 80– 100% 80– 100% 80 – 100% Thẩm mỹ 80– 100% 80- 100% 80 – 100% TC kỹ XH 85– 100% 85 – 100% 85 – 100% Nhóm trẻ 80 – 100% 80 – 100% 80– 100% / 85– 90% + 100 % trẻ tham gia hoạt động giáo dục phát triển thể chất tốt + 100 % trẻ tham gia hoạt động giáo dục phát triển nhận thức tốt + 100 % trẻ tham gia hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ tốt + 100 % trẻ tham gia hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ xã hội tốt + 100 % trẻ tham gia hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ tốt + 100% trẻ 05 tuổi thực chuẩn phát triển trẻ em đạt 120 số phát triển theo chuẩn vào cuối năm học + Trên 95 % trẻ có kỹ sử dụng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu hoạt động chủ đề + Trên 95% trẻ chủ động, mạnh dạn giao tiếp, biết chào hỏi, lễ phép với người lớn, đoàn kết với bạn + Trên 95 % trẻ tự lập, tự tin biết bày tỏ cảm xúc ý kiến cá nhân sinh hoạt, vui chơi, học tập + 100 % trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn, biết cám ơn, xin lỗi biết ứng xử phù hợp với giới tính + Trên 95% trẻ tham gia hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo tháng, năm học có hiệu + 100 % trẻ tham gia trò chơi dân gian, ca dao, đồng dao, hát dân ca phù hợp * Biện pháp + Chỉ đạo thực nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chuyên môn, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cho giáo viên để đạt hiệu cao Tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1, giáo viên phát huy sáng tạo việc đổi phương pháp GDMN, tăng cường biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ tuổi trước bước vào lớp phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội văn hóa địa phương + Tổ chức cho cháu tham gia vào ngày hội, ngày lễ, để tạo cho trẻ có tính mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường + Khảo sát, đánh giá trẻ theo số vào cuối ngày, cuối chủ đề theo học kỳ Đặc biệt khảo sát trẻ tuổi theo chuẩn phát triển + Tổ chức hoạt động học tập vui chơi phong phú để phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ tạo tình cảm gần gũi thân thiện giao tiếp cô với trẻ, trẻ với trẻ hoạt động hàng ngày nhóm lớp + Tăng cường biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (DTTS), đảm bảo tất trẻ mẫu giáo DTTS chuẩn bị tiếng Việt trước vào lớp + Triển khai Chỉ thị 3225/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp cho GV nắm thực tuyên truyền với Phụ huynh 2.2 Tổ chức chuyên đề: a Thực chuyên đề " Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" Năm học 2018-2019 tiếp tục trọng thực nâng cao chuyên đề " Xây dựng môi trường lẩy trẻ làm trung tâm" nhằm phát triển toàn diện cho trẻ * Mục tiêu: - Xây dựng môi trường vui chơi, học tập " Lấy trẻ làm trung tâm" trường, lớp đảm bảo tiêu chí về: Mơi trường giáo dục; Xây dựng kế hoạch CSGD; Tổ chức hoạt động; Đánh giá trẻ phối kết hợp với PHHS - 100% lớp “Xây dựng môi trường lẩy trẻ làm trung tâm" + Cụ thể số lớp: 21Trong đó: Nhóm trẻ: (24-36: 04); Lớp MG:17 (Lá: 06; Chồi: 05; Mầm: 06) - Đổi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đánh giá phát triển trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Tuyên truyền phối hợp, tạo thống gia đình xã hội quan tâm xây dựng trường mầm non giáo dục lấy trẻ làm trung tâm * Biện pháp: - Triển khai cho GV nắm nội dung, tiêu chí xây dựng mội trường GD la7y1 trẻ làm trung tâm để GV vận dụng vào cơng việc ngày - Rà sốt điều kiện nhà trường theo yêu cầu tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để lựa chọn tham mưu đầu tư sở vật chất trang thiết bị cần thiết - Xây dựng kế hoạch thực chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Lựa chọn xây dựng nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể lớp theo chương trình giáo dục mầm non - Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” khối lớp - Tham gia hội thi cấp huyện - Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Phòng giáo dục tổ chức - Tham quan, học tập kinh nghiệm số trường bạn huyện - Báo cáo sơ kết năm thực chuyên đề Phòng GD b Phát động phong trào “ Giao tiếp tích cực giáo viên mầm non ” * Mục tiêu: - 100% giáo viên hiểu khái niệm, nội dung, hình thức, phương tiện giao tiếp tích cực giáo viên mầm non với trẻ cha mẹ trẻ - 100% giáo viên nắm thực trạng thực giao tiếp tích cực giáo viên với giáo viên; giáo viên với trẻ giáo viên với cha mẹ trẻ - 100% giáo viên thực tốt việc giáo tiếp với nhau, giao tiếp với trẻ với cha mẹ trẻ trường, lớp * Biệnpháp - Kết hợp với khối chuyên môn triển khai, hướng dẫn giáo viên thực mơ đun Giao tiếp tích cực giáo viên mầm non với trẻ cha mẹ trẻ buổi sinh hoạt tổ, khối - Xây dựng lồng ghép triển khai kế hoạch thực cụ thể vào tháng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ giáo viên thực phân hiệu, lớp - Khối trưởng khối nghiên cứu tài liệu để đề xuất biện pháp điều chỉnh theo hướng tích cực giao tiếp giáo viên với trẻ cha mẹ trẻ nhà trường - Thực nhiệm vụ giáo dục, phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non, giáo viên giao tiếp với trẻ hoạt động giáo dục hàng ngày lớp phù hợp với hoàn cảnh, tình định Cụ thể: Hoạt động đón trả trẻ; Chơi tập hoạt động học; hoạt động chơi góc, chơi ngồi trời, chơi theo ý thích; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân trẻ - Giáo viên chủ động giao tiếp trực tiếp với cha mẹ trẻ qua hoạt động: Đón trả trẻ; thảo luận buổi họp CMHS; tổ chức cho CM trẻ tham quan, dự hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ lớp; đến thăm trẻ gia đình gián tiếp qua hình thức: Trao đổi qua góc tuyên truyền; qua sổ liên lạc, điện thoại; tổ chức ngày hội, lễ lồng ghép nội dung chăm sóc giáo dục trẻ có phối kết hợp nhà trường gia đình - Giáo viên cha mẹ trẻ theo dõi để phát tiến bộ, thay đổi biểu trẻ diễn hàng ngày, trao đổi kịp thời cho để có điều chỉnh nội dung phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đem lại hiệu cao c Duy trì thực nâng cao chuyên đề LQVH, LQCC * Mục tiêu: - 100% lớp có góc thư viện phong phú sáng tạo, đầu tư đầy đủ loại sách truyện, tranh truyện, sưu tầm thể loại để vào kệ sách ghi tên loại truyện tranh - 100% Giáo viên nghiên cứu làm sách tranh truyện sáng tạo, tranh truyện chữ to thay đổi nhiều hình thức đầu tư đầy đủ góc thư viện cho cháu xem đọc, cô đọc cháu nghe - Đảm bảo nguyên tắc cho trẻ làm quen với chữ - Làm quen với chữ viết phải tiến hành cách tích hợp tự nhiên kinh nghiệm gần gũi có ý nghĩa trẻ - Tạo môi trường chữ phong phú lớp theo chủ đề * Biện pháp: - Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với văn học, chữ cách vận dụng vị trí phù hợp góc sách truyện, ngồi hiên lớp…để trang trí, treo tranh ảnh, truyện chương trình câu truyện, thơ theo chủ đề để cháu làm quen - Các góc sân chơi, biểu bảng, đồ dùng lớp, lớp có tên theo mẫu chữ quy định Làm cho lúc, nơi có chữ viết: Các thẻ chữ, bảng viết, tranh chữ,… để kích thích ngơn ngữ thị giác cho trẻ - Tăng cường vật liệu cho cháu ghép chữ, cắt chữ từ lịch, báo ,tô chữ, xếp chữ ( từ hột hạt, từ dây ) - Tập cháu: Cho cháu tự làm kí hiệu: tơ, vẽ, viết… - Đần tư, xây dựng góc thư viện: + Trang trí góc thư viện có hình ảnh nhân vật truyện cổ tích nhẹ nhàng + Bổ sung thêm sách chuyện, tranh chữ to, tranh ảnh, họa báo…các loại rối, rối tay, rối vải, rối ống, mũ rối cô trẻ làm…phù hợp với trẻ, xếp theo loại.: - Giáo viên sưu tầm, lựa chọn câu chuyện, thơ hay, phù hợp với trẻ, phù hợp với chủ chủ đề đưa vào dạy - Đối với khối lá, bé tập tơ thực đầy đủ cho trẻ, hướng dẫn trẻ thực đầy đủ nội dung kịp thời - Hướng dẫn làm sách, xem sách, đọc sách cho trẻ qua hoạt động góc nơi lúc + Trao đổi trực tiếp qua bàng tin lớp để giúp bậc cha mẹ hiểu mục đích, ý nghĩa, nội dung chuyên đề để hỗ trợ GV việc rèn luyện kĩ cho trẻ + Phối hợpvới bậc cha mẹ hỗ trợ số truyện tranh, sách cho lớp d Triển khai trì tốt chuyên đề phát triển thể chất * Mục tiêu: - Xây dựng kế hoạch thực chuyên đề phù hợp với điều kiện nhóm, lớp khả vận động trẻ - Đưa giáo dục thể chất lồng ghép vào hoạt động hàng ngày trẻ như: đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời,… - Giáo viên vào mục tiêu cần đạt khả trẻ để xác định nội dung trọng tâm Khi lựa chọn nội dung trọng tâm nội dung kết hợp, giáo viên cần cân nhắc kỹ lưỡng tính phù hợp, hài hồ theo độ tuổi, chủ động xếp trình tự hoạt động theo chủ đích mức độ cảm nhận, hứng thú trẻ - 100% nhóm lớp trang trí làm bật góc phát triển vận động - 100% nhóm lớp làm đồ dùng phục vụ cho nội dung phát triển vận động phù hợp với lứa tuổi cháu - 95% trẻ lớp nắm bắt chuyên đề thể nhóm bạn góc chơi phần luyện tập trò chơi qua hoạt động có chủ đích , hoạt đơng ngồi trời MLMN * Biện pháp: - Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch đạo thực nâng cao chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non theo năm, tháng tuần - Cung cấp kịp thời loại đồ dùng đồ chơi để nhóm lớp trang trí kịp thời - Triển khai việc thực chuyên đề cho giáo viên theo kế hoạch lần/tháng Hàng tuần có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức tốt hoạt động thể dục vào buổi sáng khối lớp trường phù hợp với điều kiện thời tiết thực theo chủ đề - Tăng cường công tác tham mưu với cấp lãnh đạo đầu thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực chuyên đề phát triển vận động cho trẻ 2.3.Hướng dẫn thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường MN; Sử dụng kết quan sát việc lập kế hoạch - Tiếp tục thực lồng ghép nội dung giáo dục an tồn giao thơng, giáo dục bảo vệ mơi trường sử dụng lượng tiết kiệm, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thảm họa thiên tai đảm bảo phù hợp với điều kiện vùng miền đối tượng trẻ nhằm giúp trẻ sống thân thiện với mơi trường có thói quen, hành vi phù hợp để góp phần tự bảo vệ thân trường hợp khẩn cấp vào chương trình giáo dục mầm non * Chỉ tiêu : - 100 % giáo viên tập huấn kiến thức kỹ lồng ghép nội dung “giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo ” Giáo dục an toan giao thông, Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, kỹ sống chuyên đề : “Học tập làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, - 100% giáo viên xây dựng kế hoạch thực nội dung chuyên đề vào kế hoạch hoạt động phù hợp với chủ đề tình hình thực tế nhóm lớp - 100% lớp thực chuyên đề GDBVMT, riêng lớp tuổi lồng ghép thêm nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo - 100% trẻ tuổi nhận biết biển báo giao thông - 100% trẻ tham gia trò chơi dân gian - 100% trẻ mẫu giáo hoạt động khu dân gian nhà trường hàng tháng - Xây dựng môi trường giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn xanh - - đẹp an toàn thân thiện cho trẻ * Biện pháp: - Tham gia học tập lớp tập huấn chương trình “ Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tài nguyên mơi trường biển, hải đảo ” Giáo dục an tồn giao thông, Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, kỹ sống chuyên đề : “Học tập làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, - Không đưa vào đề tài riêng mà lồng ghép vào hoạt động cho phù hợp, tránh gượng ép, nên tập trung lồng ghép vào hoạt động vui chơi, múa hát, tập vẽ, kể chuyện chủ đề tiết học - Việc lồng ghép phải nhẹ nhàng, đơn giản, hấp dẫn, không gượng ép thật gần gũi với đời sống xung quanh trẻ, bảo đảm tính vừa sức, phù hợp độ tuổi - Giúp trẻ nhận biết vai trò MT đời sống người tác động người MT Thúc đẩy tính tò mò, lòng ham thích tiếp xúc với MTXQ trẻ - Giáo dục trẻ biết yêu quý MT, có ý thức hành động cụ thể góp phần giữ gìn BVMT - Tổ chức trang trí thể việc GDBVMT cách sáng tạo hấp dẫn - Triển khai lý thuyết kỹ thực hành , lồng ghép vào kế hoạch thực đến đội ngũ giáo viên - Hướng dẫn khối lớp lên kế hoạch thực hàng tháng giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp lồng ghép tích hợp vào hoạt động ngày trẻ - Lồng vào giáo dục lễ giáo để hình thành cho trẻ kỹ biết bảo vệ môi trường , an toan giao thông nơi nơi công cộng - Tham mưu xây dựng khu dân gian ngồi nhóm lớp phong phú , thân thiện cho trẻ hoạt động 2.4.Thao giảng, hội giảng: * Chỉ tiêu: - 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Đạt 100% tiết dạy tốt - 100% lớp tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - 100% lớp tham gia hội thi “ Bé hát dân ca” - Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”,hội thi “ Bé hát dân ca” cấp huyện * Biện pháp: - Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đảm bảo theo theo Thông tư 49/2011/TTBGDĐT Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non - Tổ chức kiến tập môn cho giáo viên dự rút kinh nghiệm trước tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi - Thống lại số phương pháp môn cho GV nắm - Triển khai kế hoạch hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” hội thi " Bé hát dân ca" cho khối lớp vào đầu năm học để giáo viên nắm, chuẩn bị điều kiện cần thiết - Xây dựng kế hoạch hội thi cụ thể - Tổ chức thi trường - Đầu tư bổ sung tạo môi trường tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện ngành học Mầm non năm học 2018-2019 - Bồi dưỡng cho cháu tham gia Hội thi “Bé hát dân ca” cấp huyện 2.5.Tham quan học tập kinh nghiệm: - Tham gia họp tham quan, học tập số trường mầm non tỉnh theo kế hoạch PGD - Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường xếp tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập để cao trình độ chun mơn - Ghi chép cẩn thận để thực hieän tốt chuyên đề Đổi phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm; kiểm tra, đánh giá giáo viên trẻ a Đối với trẻ: + Sau ngày + Cuối chủ đề + Đánh giá theo mục tiêu cuối độ tuổi (1 lần cuối năm cho trẻ) b Đối với GV: - Đánh giá việc thực chương trình GDMN - Đánh giá kết sau lần thao giảng - Đánh giá hàng tháng, hàng kỳ cuối năm - Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp cuối năm c Đối với cán quản lý: - Đánh giá hàng tháng, hàng kỳ cuối năm - Đánh giá theo chuẩn Phó hiệu trưởng Tham mưu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD * Mục tiêu: - Bảo đảm sở vật chất đáp ứng công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo điều kiện thực tế nhà trường + Các phòng sinh hoạt trẻ phải bảo đảm an tồn + Có đủ bàn, ghế cho trẻ phù hợp với độ tuổi đảm bảo an toàn + Tủ, kệ, giá chắn, xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện cho trẻ sử dụng + Có đồ chơi ngồi trời đảm bảo an toàn phù hợp với trẻ + 100% lớp đảm bảo khu vệ sinh trẻ sẽ, không mùi hôi khai - Từng bước bổ sung đồ dùng đồ chơi để đảm bảo đồ dùng tối thiểu theo qui định thông tư 02/TT-BGDĐT , đảm bảo lớp có đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động học, chơi, đặc biệt ý đầu tư cho lớp tuổi + 100% lớp có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định sử dụng hiệu - Tạo cảnh quan, môi trường ln Xanh-Sạch-Đẹp-An tồn, tạo điều kiện giúp trẻ học tập, vui chơi, phù hợp với nội dung phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi giáo viên, cha mẹ trẻ + 100% giáo viên làm ĐDĐC tự tạo đảm bảo tính giáo dục, an toàn phù hợp với trẻ - Tiết kiệm nguồn kinh phí từ ngân sách để mua sắm, đầu tư thêm thiết bị phục vụ cho chuyên đề nâng cao chất lượng phát triển vận động - Thực cập nhật tài sản kịp thời + 100% lớp có sổ theo dõi tài sản đánh giá cập nhật kịp thời * Biện pháp: - Tham mưu với HT đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp theo danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT Củng cố, tu sửa sân chơi, tường bao, mua sắm đồ chơi ngồi trời, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh hấp dẫn trẻ - Tiếp tục trì phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nguồn nguyên vật liệu khác phục vụ chương trình giáo dục mầm non - Chỉ đạo cơng tác bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi, sử dụng mục đích, sửa chữa kịp thời hư hỏng - Tiếp tục tham mưu với cấp lãnh đạo để có kế hoạch đầu tư xây dựng sở vật chất cho nhà trương ngày hoàn thiện đáp ứng nhu cầu dạy học - Kiểm tài sản lớp vào cuối học kỳ cuối năm học Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá đơn vị Để đánh giá việc thực chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên đạt kết phải có kế hoạch kiểm tra hàng thàng,hàng quý theo quy định a Đối với trẻ: - Nắm bắt đầy đủ nội dung chương trình theo kế hoạch giáo dục - Duy trì sĩ số , chuyên cần - Vệ sinh gọn gàng b Đối với giáo viên: - Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, có chất lượng sáng tạo việc soạn giảng hoạt động tổ chức trẻ - Thực theo kế hoạch phòng GD nhà trường đề - Trang trí lớp theo chủ đề - Thực tốt công tác vệ sinh mơi trường cảnh quan lớp học - Có sáng tạo việc tổ chức hoạt động trẻ - Có tinh thần học tập - Có phối hợp giữ nhà trường phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ - Căn vào kế hoạch thanh, kiểm tra, giao viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị báo cáo trước nhà trường tiến hành thanh, kiểm tra c Đối với tổ khối: - Có đủ hồ sơ tổ khối thực loại hồ sơ theo quy định, xếp hồ sơ khoa học *Chỉ tiêu: + 100 % Giáo viên dự kiểm tra hàng tháng theo kế hoạch + 100 % Giáo viên lên lớp chuẩn bị giáo án, đồ dùng đầy đủ + 100 % giáo viên kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo học kỳ năm học + 100% giáo viên xếp loại tốt, khá, qua kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo + 100% cháu kiểm tra kiến thức cuối chủ đề, học kỳ, cuối năm học + 100% trẻ tuổi đo trẻ đánh giá theo chuẩn phát triển trẻ em giai đoạn * Biện pháp - Lên kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên - Thực nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ tuần, tháng, học kỳ Ngồi thực số đợt kiểm tra theo đạo cấp - Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy, lực giáo viên, theo chuẩn nghề nghiệp - Khảo sát, đánh giá trẻ theo chủ đề, học kỳ, cuối năm học Đặc biệt khảo sát trẻ tuổi theo chuẩn phát triển Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV Xây dựng đội ngũ có phong cách sư phạm mẫu mực có phẩm chất đạo đức nhân cách cao đẹp, đảm bảo khơng có cán - giáo viên – nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo * Mục tiêu: - 100% CBQL-GV thực thực nghiêm túc việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, linh hoạt, sáng tạo việc thực chương trình GDMN phù hợp với tình hình thực tế - 100 % cán giáo viên tham gia học bồi dưỡng thường xuyên - 100% CBQL, GV nắm vững chương trình GDMN sau chỉnh sửa thực tốt cơng tác CSGD trẻ theo chương trình GDMN - 46/50 giáo viên đạt trình độ chuẩn ( 92% ) - 50/50 giáo viên dạy giỏi cấp trường ( 100%) - 15/ 50 giáo viên dạy giỏi cấp huyện (30%) - 50/50 giáo viên xếp loại xuất sắc, theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - 100 % CB-GV-CNV thực nghiêm túc tiêu chuẩn, bảo đảm ngày công thực chức chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực sư phạm Đảm bảo chuẩn nghề nghiệp giáo viên - 100% tổ khối thực sinh hoạt chuyên môn theo quy định.Nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú * Biện pháp: - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ + Căn vào hướng dẫn cấp hướng dẫn giáo viên xây dựng KHBDTX phù hợp với nhu cầu học tập nhân, đáp ứng yêu cầu giáo dục.thông qua sinh hoạt chuyên môn nhà trường tổ khối hình thức tự học giáo viên chủ yếu + Tổ chức đánh giá kết bồi dữơng thường xuyên theo kế hoạch + Tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nhiệm vụ trị ngành.tu dưỡng rèn luyện đạo đức đáp ứng nhu cầu thực tiển thực nghiêm túc đánh giá kết giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non + Tổ chức cho đội ngũ giáo viên học tập nghiệp vụ hè tạo điều kiện để giáo viên vận dụng kết bồi dưỡng thường xun vào cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ + Thực nghiêm hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, kiến tập chuyên đề, cho giáo viên nâng cao tay nghề - Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn: Sinh hoạt chuyên môn khối lần/ tháng , họp chuyên môn trường lần/ khối - Tổ chức tiết kiến tập, rút kinh nghiệm kịp thời để đổi phương pháp giảng dạy cho giáo viên - Tổ chức hoạt động thanh, kiểm tra việc thực quy định chuyên môn - Tổ chức hoạt động giao lưu, học tập đơn vị trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đơn vị * Chỉ tiêu - 100 % BGH ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ( thực phần mềm dinh dưỡng , phần mềm để quản lý phổ cập trẻ tuổi, Phần mềm Kiểm định chất lượng Sử dụng thư điện tử ) - 100% giáo viên soạn giáo án máy vi tính hoạt động giáo dục trẻ 70 % giáo viên biết sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy - Trên 50% cháu mẫu giáo biết thực số thao tác máy tốt hoạt động * Biện pháp - Tham mưa để tăng cường đầu tư trang thiết bị cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối Internet, động viên khuyến khích giáo viên có điều kiện thực ứng dụng cơng nghệ thông tin soạn giảng, nắm bắt thông tin chăm sóc giáo dục mầm non mạng để vận dụng vào thực tế, thực đầu tư trang thiết bị, phần mềm - Khuyến khích động viên giáo viên tham gia học tập công nghệ thông tin, sử dụng chương trình powerpoint để tổ chức hoạt động cho trẻ nhằm nâng cao hiệu giáo dục - Hướng dẫn giáo viên tạo giảng máy, trình chiếu cho trẻ xem - Vận động giáo viên tổ chức cho cháu lớp lá, lớp chồi tham gia học máy vi tính, qua chương trình học mà chơi, để phát triển trí tuệ Công tác tuyên truyền cha mẹ trẻ Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng * Chỉ tiêu: - 100% Giáo viên hiểu khái niệm, mục đích, ý nghĩa việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng vai trò cộng đồng giáo dục mầm non - 100% Giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng - 100% trẻ mẫu giáo trải nghiệm số hoạt động địa phương dựa vào cộng đồng (Lồng ghép phù hợp chủ đề, độ tuổi trẻ) - Thực tốt cơng tác tun truyền nhà trường - 100% góc nhóm lớp , trường có hình ảnh nội dung ngắn gọn phù hợp , cập nhật kịp thời bệnh theo mùa tuyên truyền cho phụ huynh - Đủ nội dung tuyên truyền năm * Biện pháp: - Kết hợp với khối chuyên môn triển khai, hướng dẫn giáo viên thực tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng buổi sinh hoạt tổ, khối - Xây dựng lồng ghép Kế hoạch thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ giáo viên thực phân hiệu - Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, ban ngành đoàn thể địa phương việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ dựa vào cơng đồng nhiều hình thức qua: Phát xã; bảng thông tin trường, lớp; trao đổi qua buổi họp; trao đổi trực tiếp - Tận dụng hoạt động địa phương để lồng ghép vào chủ đề cho phù hợp - Khối trưởng khối nghiên cứu tài liệu để thực biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng nhà trường - Giáo viên vận dụng lý luận vào tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng trường, lớp - Tạo điều kiện tối ưu cho việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng - Thường xuyên trao đổi với phụ huynh thơng tin ngày cơng tác chăm sóc , giáo dục cháu - Nội dung thông tin phải thay đổi nhiều hình thức phù hợp với chủ đề - Tổ chức ngày hội ngày lễ , hội thi , hội giảng nhà trường , mời phụ huynh tham gia - Tổ chức tư vấn cho phụ huynh vệ sinh , phòng bệnh , dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ Phối kết hợp với công ty sữa mở buổi tọa đàm phòng bệnh kiến thức ni dạy trẻ - Tổ chức cho phụ huynh tham quan ngày bé trường - Gắn kết hợp với phụ huynh cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ , trồng xanh , hoa kiểng xây dựng môi trường nhà trường đạt tiêu chuẩn “ xanh , , đẹp “ an tòan thân thiện - Tổ chức khảo sát kiến thức chăm sóc , nuôi dạy theo khoa học - Xây dựng mơi trường học tập bên ngồi lớp học theo chủ đề tháng , giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời việc thực nội dung chương trình , đồng thời phối kết hợp với nhà trường việc chăm sóc , giáo dục cháu ( Các mơn học, hoạt động, GDLG , GDBVMT, dinh dưỡng….) 9.Công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non: * Yêu cầu: - Tiếp tục thực đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TTBGDĐT ngày 07/8/2014 quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non - Cập nhật thường xuyên minh chứng tiêu chuẩn vào phần mềm kiểm định chất lượng GDMN tập huấn - Duy trì trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ * Biện pháp: - Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công cho thành viên thực kiểm định theo tiêu chuẩn - BGH phối hợp lên kế hoạch kiểm tra đánh giá kết thực theo chuẩn thời điểm để có kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ cho tiêu chuẩn D Dự kiến thực chủ đề năm học: * Khối Nhà trẻ ( 24-36 tháng ): 10 chủ đề Bé bạn Bé điều biết Các ô bác trường MN Bé gia đình Rau, hoa đẹp Bé mùa xuân Những vật đáng yêu Bé khắp nơi phương tiện Bé vui đón mùa hè 10 Bé lên mẫu giáo * Khối mẫu giáo - Khối Mầm - Chồi : chủ đề Ngôi trường bé Bé giới thiệu thân Gia đình Ước mơ bé Thế giới động vật Thế giới thực vật Phương tiện giao thông Các tượng tự nhiên Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - Khối Lá : 10 chủ đề Ngôi trường bé Bé giới thiệu thân Gia đình Ước mơ bé Thế giới động vật Thế giới thực vật Phương tiện giao thông Các tượng tự nhiên Quê hương - Đất nước - Bác Hồ 10 Trường tiểu học E Kế hoạch thời gian:  Ngày nhập học : 13/8/2018  Ngày hội đến trường : 5/9/2018  Ngày vào chương trình : 4/9/2018  Ngày kết thúc chương trình : 17/5/2019 F Cơng tác thi đua: Danh hiệu tập thể: - Lớp tốt : 21/21 lớp Danh hiệu cá nhân: - Hồ sơ quản lý : tốt - Lao động tiên tiến - Chiến sĩ thi đua sở - Bằng khen UBND Tỉnh Trên phương hướng nhiệm vụ hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 Đề nghị Tổ chuyên môn giáo viên để xây dựng kế hoạch thực góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ chun mơn trường DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG ... tuổi Nhà trẻ Mẫu giáo Đạt theo kết mong đợi theo khối tuổi + Tuyệt đối khơng dạy trước chương trình lớp cho trẻ mẫu giáo * Chỉ tiêu: Phát triển lĩnh vực theo mong đợi Lĩnh vực phát triển Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH CHUYEN MON NAM HOC 2018-2019, KE HOACH CHUYEN MON NAM HOC 2018-2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay