Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 2

16 40 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:39

HỒ SÁNG KIẾN PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN Tên đề tài : Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu lớp Tác giả : Chức vụ : Bộ phận cơng tác : TỔ CHUN MƠN Nhận xét: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xếp loại:……… Ngày… tháng… năm…… Tổ trưởng HỘI ĐỒNG SK TRƯỜNG Nhận xét: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Xếp loại:……… Ngày… tháng… năm…… Hiệu trưởng Nhận xét: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xếp loại:……… Ngày… tháng… năm…… Trưởng phòng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến trường Tiểu học ………………………… Số TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chun mơn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo giải pháp (ghi rõ đồng tác giả, có) Là tác giả đề nghị công nhận giải pháp: Chủ đầu tạo giải pháp Lĩnh vực áp dụng giải pháp Lĩnh vực áp dụng là: Trong dạy học Tiếng Việt, phân môn Luyện từ câu Ngày giải pháp áp dụng lần đầu áp dụng thử Ngày áp dụng lần đầu là: Ngày tháng 10 năm 2017 Tình trạng giải pháp biết Đối với học sinh lớp 2, vốn từ em hạn chế, việc tìm hiểu sử dụng từ lúng túng, gặp nhiều khó khăn cần phải bổ sung phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập giao tiếp Muốn nói hay viết giỏi phải dùng từ Từ vật liệu để cấu thành ngôn ngữ Hiểu nghĩa từ khó, phải biết dùng từ cho hợp văn cảnh, ngữ pháp khó Cho nên, việc dạy cho học sinh nắm vững Tiếng Việt không coi trọng việc dạy phân môn Luyện từ câu, đặt móng cho việc tiếp thu tốt môn học khác lớp học Để dạy học Luyện từ câu lớp có hiệu quả, khơng đòi hỏi người thầy phải biết cách khai thác từ ngữ qua vốn sống học sinh nhằm xây dựng hệ thống kiến thức sở khai thác qua câutừ thuộc chủ đề nhằm bổ sung, củng cố, khắc sâu hệ thống kiến thức cho học sinh Ngoài người giáo viên phải biết phối hợp cách linh hoạt hình thức tổ chức dạy học phương pháp phù hợp mơn học phương pháp đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm, hỏi đáp theo cặp, tổ chức trò chơi… để học sinh thực tham gia xử lí tình có vấn đề, lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu Mơ tả giải pháp a) Mục đích giải pháp: + Xác định số nguyên nhân, học sinh chưa học tốt phân môn Luyện từ câu + Đề xuất số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu b) Nội dung giải pháp: Để dạy Luyện từ câu cách có mục đích, có kế hoạch, có hiệu cần nắm vững số nguyên tắc hình thức tổ chức dạy học sau: A Nguyên tắc giao tiếp Việc thay tên gọi hai phân môn “Từ ngữ”, “Ngữ pháp” chương trình Tiếng Việt cũ “Luyện từ câu” chương trình Tiếng Việt khơng đơn việc đổi tên mà phản ánh quan điểm giao tiếp dạy học Luyện từ câu Nó đòi hỏi việc dạy học từ, câu nằm quỹ đạo dạy tiếng công cụ giao tiếp, nhằm thực mục tiêu chương trình Tiếng Việt tiểu học mới: “Hình thành phát triển học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi” Quan điểm giao tiếp chi phối nội dung chương trình mơn Tiếng Việt nói chung phân mơn Luyện từ câu nói riêng Trật tự khái niệm đưa ra, “liều lượng” kiến thức phương pháp học Luyện từ câu bị chi phối quan điểm Nguyên tắc giao tiếp (hay vận dụng nguyên tắc thực hành lí luận dạy học vào dạy học tiếng mẹ đẻ nên gọi nguyên tắc thực hành) dạy học Luyện từ câu phương diện nội dung mà phương pháp dạy học Về phương pháp dạy học, trước hết, kĩ tiếng Việt phải hình thành phát triển thơng qua hệ thống tập mang tính tình phù hợp với tình giao tiếp tự nhiên Chính vậy, sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, phần thực hành nhiều, dung lượng lí thuyết khái niệm hình thành phần lí thuyết dạng đơn giản Như vậy, nguyên tắc giao tiếp dạy Luyện từ câu đòi hỏi học sinh phải tiến hành hoạt động ngơn ngữ thường xuyên Đó việc yêu cầu thực tập miệng, viết trình bày ý nghĩ, tình cảm, đọc, ứng dụng tri thức lí thuyết vào tập, vào việc giải nhiệm vụ cụ thể ngữ pháp, tập đọc, tả, tập làm văn Quán triệt nguyên tắc giao tiếp dạy Luyện từ câu việc hướng đến xây dựng nội dung dạy học hình thức tập Luyện từ câu Để hướng dẫn học Luyện từ câu, giáo viên phải tạo hệ thống nhiệm vụ hệ thống câu hỏi nhằm dẫn dắt học sinh thực B Ngun tắc tích hợp Khơng có vốn từ phong phú, khơng hiểu nghĩa đặc điểm ngữ pháp từ khơng thể đặt câu đúng, đồng thời, không nắm vững quy tắc đặt câu dù có vốn từ phong phú, dù nắm nghĩa từ khơng trình bày ý kiến cách đắn, mạch lạc, rõ ràng Vì Luyện từ luyện câu khơng thể tách rời Bên cạnh đó, phận chương trình Luyện từ câu từ, cấu tạo từ, từ loại, câu, thành phần câu, kiểu câu liên kết câu phải nghiên cứu gắn bó thống Mặt khác, ta biết lượng từ, mẫu câu câu nói cụ thể học sinh thu nhận Luyện từ câu nhỏ so với lượng từ, mẫu câu thu nhận học khác, hoạt động học nhỏ so với vốn từ, vốn câu cần có em Do khơng thể dạy từ câu bó hẹp tiết Luyện từ câu mà cần đề nguyên tắc tích hợp dạy từ, câu Nguyên tắc đòi hỏi việc dạy Luyện từ câu phải tiến hành nơi, lúc học, tất môn học, tất học khác phân môn Tiếng Việt Không phải học Tiếng Việt mà tất hoạt động khác học khác, giáo viên cần ý điều chỉnh kịp thời cách hiểu từ sai lạc, cách nói, viết câu không ngữ pháp HS, kịp thời loại khỏi vốn từ tích cực HS từ ngữ khơng văn hố Tất mơn học phân mơn Tiếng Việt có vai trò to lớn việc luyện từ câu Chúng mở rộng hiểu biết giới, người, góp phần làm giàu vốn từ khả diễn đạt tình cảm, tưởng học sinh Để nắm mơn học nào: Tốn, Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức , học sinh phải nắm vốn từ mẫu câu tối thiểu mơn học Chúng bổ sung cho vốn tiếng mẹ đẻ học sinh Người giáo viên dạy tất môn học phải có ý thức gắn với dạy từ câu Trên lớp hướng dẫn hoạt động khác cho học sinh: tham quan, hoạt động tập thể, ngoại khoá v.v , giáo viên cần dạy học sinh phát từ mới, tìm hiểu nghĩa cách sử dụng chúng câu, đoạn Việc hoàn thiện từ tiếp tục Luyện từ câu C Nguyên tắc trực quan Những hình ảnh cảm tính, biểu tượng trẻ em giới xung quanh tổ hợp cần thiết cho việc dạy học Quan điểm sở nguyên tắc trực quan Nguyên tắc trực quan xây dựng dựa vào thống trừu tượng cụ thể ngữ pháp Đặc điểm việc vận dụng nguyên tắc trực quan dạy từ chỗ: từ tổ hợp kích thích nghe, nhìn, vận động, cấu âm Một quy luật tâm lí có nhiều quan cảm giác tham gia vào việc tiếp nhận đối tượng (hiện tượng) ghi nhớ cách chắn đối tượng ấy, có nghĩa ghi nhớ từ mà biểu thị, đó, giải nghĩa từ, phạm vi có thể, cần sử dụng phương tiện tác động lên giác quan Thực nguyên tắc trực quan việc dạy nghĩa từ cần giải nghĩa, việc tiếp nhận HS khơng phiến diện mà hình thành sở tác động qua lại cảm giác khác nhau: nghe, nhìn, phát âm, viết Giai đoạn đầu, giới thiệu cho học sinh từ mới, mặt cần phải đồng thời tác động kích thích vật thật lời Mặt khác học sinh cần nghe, nhìn, phát âm viết từ mới, đồng thời phải để học sinh nói thành tiếng nói thầm điều em quan sát Giáo viên cần giúp em biểu thị thành lời, thành từ ngữ tất quan sát Vì vậy, quán triệt nguyên tắc trực quan, khía cạnh đồng thời tuân thủ nguyên tắc thực hành Đối tượng nghiên cứu Luyện từ câu từ ngữ, câu, thành phần câu v.v Do đó, bên cạnh biểu bảng, đồ, vật thật, tranh vẽ người ta thường quan niệm đồ dùng trực quan học, trực quan dạy Luyện từ câu hiểu sử dụng ngữ liệu (lời nói) trực quan - văn, câu, từ D Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống từ, câu dạy học Luyện từ câu Những thành tựu nghiên cứu Ngôn ngữ học chất nghĩa từ,cấu tạo từ, lớp từ, chất cấu tạo câu, kiểu câu, liên kết câu sở để dạy lí thuyết từ, câu Chúng ta cần nắm cho học sinh bước làm quen với khái niệm nghĩa từ, tính nhiều nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, cấu tạo câu, kiểu câu Mặt khác, dựa vào kiến thức từ vựng học, người ta xác lập nguyên tắc để dạy từ theo quan điểm thực hành, hay nói cách khác, làm giàu vốn từ cho học sinh Dạy từ thiết phải tính đến đặc điểm từ đơn vị ngôn ngữ: quan hệ trực tiếp từ với giới bên Việc dạy từ cần phải trình bày việc thiết lập quan hệ từ yếu tố thực, quan hệ từ với lớp vật loại biểu thị từ Đó hai mặt hình thức nội dung tín hiệu từ Hai mặt gắn chặt với nhau, tác động lẫn Phải làm cho học sinh nắm vững hai mặt mối tương quan chúng Học sinh vừa phải thiết lập mối quan hệ từ với vật, lớp vật, mặt khác lại phải phải tách ý nghĩa từ vựng từ khỏi vật từ gọi tên Đồng thời dạy từ thiết phải tính đến quan hệ ý nghĩa từ với từ khác bao quanh phong cách chức khác (tính đến khả kết hợp từ) Chính vậy, đặc điểm từ hệ thống ngôn ngữ sở để xây dựng tập từ ngữ Sự hiểu biết nghĩa từ, đặc điểm từ hệ thống giúp cho nhà sư phạm xác lập mục đích, nội dung kĩ thuật xây dựng tập từ ngữ cụ thể Giá trị từ hệ thống chỗ dựa để xem xét, đánh giá tính khoa học hiệu tập từ ngữ Từ đặc điểm tính hệ thống ngôn ngữ, dạy học Luyện từ câu, ngồi ngun tắc chung, người ta đề xuất ngun tắc dạy học có tính chất đặc thù, ngun tắc “Bảo đảm tính hệ thống từ dạy học từ ngữ (luyện từ)” Ngun tắc đòi hỏi việc “luyện từ” phải tính đến đặc điểm từ hệ thống ngôn ngữ E Nguyên tắc đảm bảo tính thống nội dung hình thức ngữ pháp dạy học Luyện từ câu Khái niệm ngữ pháp mang tính trừu tượng khái quát cao Dạy học phải nội dung khái niệm - ý nghĩa, chức năng, lí tồn khái niệm hệ thống, chất khái niệm, lẽ sống Nhưng nội dung ngữ pháp trừu tượng, học sinh nhỏ Ví dụ, cách nói “danh từ vật, tượng”, “từ có nghĩa, tiếng khơng có nghĩa”, v.v… khó nắm bắt, nhận dạng Đây nguyên nhân gây khó khăn học sinh nhỏ trình hình thành khái niệm Để nắm bắt khái niệm ngữ pháp, cần có trình độ lơgic định Q trình hình thành khái niệm đồng thời trình học sinh nắm thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá cụ thể hố Hiệu việc hình thành khái niệm phụ thuộc vào trình độ phát triển hoạt động trừu tượng Những học sinh gặp khó khăn việc tách ý nghĩa ngữ pháp từ khỏi ý nghĩa từ vựng nó, khơng đối chiếu từ tập hợp chúng nhóm theo dấu hiệu ngữ pháp chất gặp khó khăn việc hình thành khái niệm bị mắc lỗi Để giảm bớt khó khăn trên, để học sinh nhận dấu hiệu dễ nhận, đập vào trực quan em, lần sau hướng vào dấu hiệu mới, mở toàn nội dung khái niệm Mặt khác, dạy học Luyện từ câu, lúc phải xác lập mối quan hệ ý nghĩa hình thức ngữ pháp, phải ln giúp học sinh nhận ý nghĩa dấu hiệu hình thức tượng ngữ pháp nghiên cứu chức lời nói Mỗi nội dung ý nghĩa có hình thức tương ứng, nghĩa nội dung cố định lại hình thức định hình thức nắm bắt Khái niệm lĩnh hội thống nội dung hình thức chắn Ví dụ, làm cho học sinh ý thức danh từ toàn từ người, vật, vật, có dấu hiệu hình thức trả lời cho câu hỏi “Ai”, “Cái gì”, thường làm chủ ngữ câu đơn hai thành phần; động từ từ hoạt động, trả lời cho câu hỏi: “Làm gì”, thường làm vị ngữ câu đơn hai thành phần; tính từ tồn từ tính chất vật, trả lời cho câu hỏi “Như nào”; hình thức cấu tạo từ ý nghĩa chúng, hình thức ý nghĩa câu, hình thức chức kiểu câu Cần triệt để sử dụng câu hỏi để phát dấu hiệu hình thức tượng nghiên cứu, ví dụ câu hỏi xác định thành phần câu, câu hỏi xác định từ loại G Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học Việc dạy học học trách nhiệm giáo viên, giáo viên người định cho việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp cho học, cho tương tác thầy trò q trình lĩnh hội tri thức trò đạt hiệu cao Kinh nghiệm cho thấy, giảng thành công không dùng phương pháp mà phải phối hợp nhiều phương pháp, phương pháp đại phương pháp truyền thống cách hợp lý Mỗi giáo viên phải nắm phương pháp đặc trưng dạy phân môn Luyện từ câu Lựa chọn phương pháp thích hợp để bổ sung, hỗ trợ lẫn Ví dụ : Luyện từ câu Bài : MRVT: Từ ngữ sơng biển Đặt trả lời câu hỏi: Vì sao? Dạy học : Bài 1: Tìm từ ngữ có tiếng biển: M: tàu biển, biển - Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức ( chia lớp làm đội , đội gồm em, chơi phút) Đội A : Tìm từ có tiếng biển đứng sau Đội B : Tìm từ có tiếng biển đứng trước Đội A Đội B ….……biển biển……… - Giáo viên tổng kết trò chơi - Học sinh lớp bổ sung thêm số từ khác ( có ) Kết : - Tàu biển, sóng biển, nước biển, cá biển, tơm biển , cua biển, rong biển… - Biển cả, biển khơi, biển xanh, biển lớn… a Dạy học theo nhóm nhỏ: Dạy học nhóm hình thức xã hội dạy học, học sinh lớp học chia thành nhóm nhỏ khoảng thời gian giới hạn, nhóm tự lực hồn thành nhiệm vụ học tập sở phân công hợp tác làm việc Kết làm việc học sinh chia sẻ nhóm Số lượng học sinh nhóm thường khoảng 4-6 học sinh Nhiệm vụ nhóm giống nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung.Trao đổi thảo luận, thực tập, nhiệm vụ học tập Ví dụ : Luyện từ câu ( tuần 10 ) Bài : Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 2: Kể thêm từ người gia đình họ hàng mà em biết - HS thảo luận theo nhóm bàn - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung b Dạy học theo lớp: Học sinh thông hiểu, ghi nhớ tái lại học Để tổ chức thực tập Luyện từ câu, giáo viên phải nắm mục đích, ý nghĩa, sở xây dựng, nội dung tập biết cách giải xác tập, biết trình tự cần tiến hành giải tập để hướng dẫn cho học sinh Trong giáo án phải ghi rõ mục đích tập, lời giải mẫu, sai phạm dự tính học sinh mắc phải cách điều chỉnh đưa cách giải Tuần tự công việc giáo viên cần làm lớp lúc nhiệm vụ (nêu đề ra), hướng dẫn thực kiểm tra đánh giá Giáo viên cần nêu đề cách rõ ràng, nên yêu cầu học sinh nhắc lại đề ra, cần, phải giải thích để em nắm yêu cầu tập Có nhiều hình thức nêu tập: dùng lời, viết lên bảng, yêu cầu học sinh xem đề sách giáo khoa Vở tập Nhưng dù đề nêu hình thức cần kiểm tra xem tất học sinh nắm yêu cầu tập chưa Tuỳ thời gian trình độ học sinh mà quy định số lượng tập cần tiến hành học Có thể lựa chọn, lược bỏ, bổ sung thêm tập sách giáo khoa Khi giao tập cho học sinh, cần lưu ý để có phân hố cho phù hợp đối tượng: Có tập dành riêng cho học sinh nang khiếu, với học sinh khó khăn học phải giảm mức độ yêu cầu tập Ví dụ: Luyện từ câu (Tuần 2) Bài: Mở rộng vốn từ: từ ngữ học tập - Dấu chấm hỏi Bài tập 3: Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu mới: Bác Hồ yêu thiếu nhi Có học sinh làm sau: Nhi thiếu yêu Hồ Bác ( Em : Trần Văn Gia Phúc ) GV nhận xét cách xếp từ thành câu chưa đọc nên chưa hiểu nghĩa câu GV hướng dẫn em xếp lại từ cho tạo thành câu đầy đủ từ cho sẵn phải có nghĩa c Áp dụng trò chơi học tập Để dạy học luyện từ câu lớp có hiệu quả, khơng đòi hỏi người thầy phải biết cách khai thác từ ngữ qua vốn sống trẻ nhằm xây dựng hệ thống kiến thức sở khai thác qua câutừ thuộc chủ đề nhằm bổ sung, củng cố, khắc sâu hệ thống kiến thức cho trẻ Ngoài người giáo viên phải biết phối hợp cách linh hoạt phương pháp đặc trưng môn học phương pháp đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm, hỏi đáp theo cặp, tổ chức trò chơi để học sinh thực tham gia xử lí tình có vấn đề, lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu Ví dụ: Ví dụ TRÒ CHƠI : GHÉP NHANH TÊN SỰ VẬT * Mục đích: - Ghép nhanh từ với đồ vật hình vẽ tương ứng - Có biểu tượng cụ thể nghĩa từ ** Chuẩn bị: - đồ dùng để chơi, gồm số đồ vật thật tranh ảnh đại diện cho nghĩa từ nêu sách giáo khoa, thẻ từ ghi tên đồ vật (tranh ảnh) VD: Tranh tập (tuần 3- T26); tập (tuần 7-T59); tập (tuần 16T134) sách giáo khoa TV2 tập 1; tập (tuần 22-T35)…Một số mảnh bìa ghi từ tương ứng với đồ vật tranh ảnh để dán gài 10 - Giáo viên (cử học sinh) làm trọng tài để đánh giá kết *** Cách tiến hành - Chơi theo cặp học sinh nhóm học sinh (mỗi nhóm 2- em) - Các đồ vật tranh ảnh xếp treo thành nhóm Mỗi học sinh (mỗi nhóm) tham gia trò chơi phát thẻ từ ghi tên đồ vật (tranh ảnh) Học sinh nhóm dán gài nhanh tên đồ vật tranh thích hợp thắng * Chú ý: Trò chơi vận dụng vào bài: VD: Dán nhãn cho đồ dùng học tập (tuần 6- T52); Đồ dùng nhà (tuần 11, 13 – T90, 108)_ TV2 tập Các vật nuôi (tuần 21, 22, 35); loai thú (tuần 23, 24 T45, 55); Các loái cá (tuần 25, 26); Các loài (tuần 28, 29); Những người có nghề nghiệp khác (tuần 33, 34) sách TV2 tập Ví dụ TRỊ CHƠI :TÌM NHANH TỪ CÙNG CHỦ ĐỀ * Mục đích: - Mở rộng vốn từ, phát huy óc liên tưởng, so sánh - Rèn tác phong nhanh nhẹn, luyện trí thơng minh cách ứng xử nhanh ** Chuẩn bị: Bảng phụ giấy nháp *** Cách tiến hành - Trò chơi có từ 2- nhóm, nhóm có từ 3- học sinh tham gia - Sau giải nghĩa từ ngữ dùng để gọi tên chủ đề (VD: Đồ dùng học tập dụng cụ cá nhân dùng để học tập; vật nuôi vật ni nhà…), Giáo viên (người dẫn trò) nêu yêu cầu: + Hãy kể từ gọi tên đồ dùng học tập (hoặc từ nói tình cảm gia đình…) + Từng nhóm ghi lại từ vào bảng phụ (đã chia theo số lượng nhóm), ghi vào giấy nháp để đọc lên Thời gian viết khoảng 2- phút 11 + Mỗi từ viết tính điểm; từ viết sai bị trừ điểm; nhóm có số điểm cao đứng vị trí số 1, nhóm khác dựa theo số điểm để xếp vào vị trí 2, 3, 4… Chú ý: Trò chơi sử dụng cấc luyện từ câu: - Trong sách giáo khoa TV 2, tập 1: + Kể tên môn em học lớp (tuần 7, T59) + Hãy kể tên việc em làm nhà giúp cha mẹ (tuần 13, T108) + Tìm từ đặc điểm người vật (tuần 15, T122) + Viết tên vật tranh (tuần 16, T134) - Trong sách giáo khoa TV 2, tập 2: + Nói tên lồi chim tranh (tuần 22, T35) + Tìm từ ngữ có tiếng "biển" (tuần 25, T 64) + Kể tên vật sống nước (tuần 26, T74) + Kể tên loài (tuần 28, T87) + Tìm từ ngữ nghề nghiệp (tuần 33 T129); Khả áp dụng giải pháp Giải pháp tơi áp dụng phân mơn Luyện từ câu Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp Trong q trình giảng dạy, tơi ln thay đổi phù hợp hình thức dạy học tập, tiết dạy Kết thu em tiếp thu tốt, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh , giúp em học tập cách tự nhiên, nhẹ nhàng hiệu Chất lượng học sinh học môn Tiếng Việt nâng lên rõ rệt Câu văn em có từ dùng sai Đặc biệt rèn kĩ nói, diễn đạt em mạch lạc, phong phú, tự nhiên Nhiều câu văn hay, từ ngữ gây bất ngờ thú vị, có sức gợi cảm lớn Điều chứng tỏ vốn từ em nâng lên, em biết sử dụng vốn từ cách hợp lý hơn, sinh động Sau học gây sảng khối ham thích học tập Để có kết quả, tơi tiến hành khảo sát lớpphân công giảng dạy kết điểm phân môn Tiếng Việt đạt sau: 12 Những thông tin cần bảo mật (nếu có) Tơi xin cam đoan thơng tin nêu trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/chuyen-de-day-hoc-luyen-tu-va-cau-otieu-hoc-du-an-phat-trien-giao-vien-tieu-hoc-236259.html 2.https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/cac-phuong-phap-day-hoc-luyen-tu-vacau-hieu-qua-2097207.html 3.https://giaoan.violet.vn/present/phuong-phap-day-hoc-luyen-tu-va-cauhoc-sinh-tieu-hoc-1973275.html 4.https://tailieu.vn/tag/phan-mon-luyen-tu-va-cau.html Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp ... giải pháp a) Mục đích giải pháp: + Xác định số nguyên nhân, học sinh chưa học tốt phân môn Luyện từ câu + Đề xuất số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu b) Nội dung giải pháp: ... trình Luyện từ câu từ, cấu tạo từ, từ loại, câu, thành phần câu, kiểu câu liên kết câu phải nghiên cứu gắn bó thống Mặt khác, ta biết lượng từ, mẫu câu câu nói cụ thể học sinh thu nhận Luyện từ câu. .. NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN Tên đề tài : Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ câu lớp Tác giả : Chức vụ : Bộ phận công tác : TỔ CHUYÊN MÔN Nhận xét: ………………………………………… …………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 2, Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 2, Ví dụ 2. TRÒ CHƠI :TÌM NHANH TỪ CÙNG CHỦ ĐỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay