ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ STING

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:37

ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ STING Đặt vấn đề Ngày nay, nước giải khát, đặc biệt nước giải khát có gas trở nên ngày phổ biến giới trẻ Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu giải khát đối tượng khách hàng mà hướng đến mà phần mang lại cảm giác sảng khoái cho người uống Hiện thị trường Việt Nam có nhiều hãng nước giải khát phát triển mạnh, cung ứng nhiều sản phẩm đa chủng loại cho người tiêu dùng Xét khía cạnh thị trường, nhắc đến dòng sản phẩm nước giải khát, không kể đến Pepsico Một công ty tiếng khơng Việt Nam mà toàn giới Đặc biệt nhãn hiệu sản phẩm Sting công ty nhãn hiệu nhiều người biết đến Điều khiến nhãn hiệu sản phẩm Sting thu hút đông đảo người tiêu dùng? Lịch sử hay hương vị? Giá định chọn lựa sản phẩm người tiêu dùng? (1) Xây dựng đường cầu mặt hàng nước sting (2) Đo lường mức độ co dãn cầu theo giá mặt hàng nước sting (3) Đánh giá tác động việc thay đổi giá doanh thu mặt hàng sting (4) Phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu nhập số liệu Để có liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm Sau ngày khảo sát 200 người có kết 200 câu trả lời 2.2 Phương pháp phân tích Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính tốn đơn giản dựa cơng thức đo lường hệ số co dãn Ngoài ra, để xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, phương pháp kiểm định Chi-square sử dụng, nhằm kiểm định yếu tố như: thu nhập người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu (bỏ uống sting tăng giá) hay khơng Ngồi việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay (mặt hàng nước Pepsi) 2.3 Một số giới hạn giả định cho nghiên cứu Việc chọn mẫu cho mang tính đại diện không đơn giản sẽ tốn nhiều thời gian thực Dù khơng đảm bảo tính đại diện, kết sở tham khảo tốt cho vấn đề thực tiễn Để có số liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp Theo bảng khảo sát lấy ý kiến trực tiếp 200 bạn sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM Bảng 1: Các tiêu chí khảo sát: Số lượng/tháng mức giá Nội dung khảo sát Trung bình Thấp (10-40%) 6000 9.18 Hiện hành 9000 6.88 Lượng mua/tháng thu nhập Thu nhập Cao /tháng Tăng (10-40%) (tr đ) (30%) 12000 4.5 2.39 8.08 Giảm (30%) 4.46 Lượng mua/th giá hàng th Tăng (30%) 10000 4.79 3.Kết nghiên cứu 3.1 Phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng sting a) Cầu cá nhân Sự thay đổi giá với ba mức giá từ 6000VNĐ-12000VNĐ – 9000VNĐ Về lượng, sinh viên vẫn tiếp tục uống mặt hàng Sting xem có lượng Sau tăng giá, sinh viên từ bỏ uống mặt hàng Sting xem giảm lượng, sau giảm giá lượng sinh viên uống mặt hàng sting sẽ tăng lên Theo kết khảo sát từ 200 sinh viên dùng nước giải khát Sting cho thấy sau mặt hàng sting tăng giá từ 9000VNĐ-12000VNĐ, lượng trung bình/ tháng giảm từ chai – chai Khi mặt hàng Sting giảm giá từ 12000VNĐ6000VNĐ, lượng trung bình/ tháng tăng từ chai – chai >> Do cầu hai nhóm đối tượng khác Đối với người tiếp tục sử dụng mặt hàng Sting, hiểu lượng dịch vụ khơng đổi có tăng giá Ngược lại, người G (3 không uống mặt hàng Sting nữa, lượng uống mặt hàng sting thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể sau: Bảng 1.Biểu cầu đường cầu cá nhân giá sting giảm +Biểu đồ Đơn giá(1000VNĐ) Lượng (chai) 6.88 9.18 +Đường cầu b) Cầu thị trườngcầu tất cá nhân thị trường hàng hóa Giả định thị trường gồm 200 sinh viên khảo sát.(do khảo sát hết tất sinh viên trường) Kết khảo sát cho thấy tăng giá từ 9000VNĐ-12000VNĐ làm cho lượng trung bình/tháng mặt hàng mước mía giảm từ  (chai) Điều phản ánh luật cầu ''giá tăng, lượng giảm, hay lượng giá có mối quan hệ nghịch biến'' Điều thể rõ qua biểu cầu, đường cầu hàm cầu hình: Bảng Biểu cầu đường cầu giá sting tăng +Biểu đồ Đơn giá(1000VNĐ) 12 Lượng( chai) 6.88 4.5 +Đường cầu 3.2 Hệ số co dãn cầu theo giá yếu tố tác động a) Đo lường hệ số co dãn Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co dãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co dãn Hệ số co dãn mặt hàng Sting Ed=-1,46 b) Một số yếu tố tác động mức độ co giãn Như vậy, hệ số co dãn cầu theo giá mặt hàng Sting 200 sinh viên khảo sát 1,46 Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co dãn ít, với |Ed|=1,46>1 Kết sẽ dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng Sting sẽ giảm tăng giá Mức độ giảm doanh thu sẽ ứng với mức độ tăng giá mặt hàng Sting sẽ phân tích phần sau Tình trạng co dãn nhiều mặt hàng Sting hiểu với luận từ thực tiễn sau: Thứ nhất, mặt hàng Sting nước giải khát mà sinh viên lựa chon Vì giá mặt hàng nước mía tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng Pepsi (sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng Sting tăng giá dễ hiểu Thứ hai, mặt hàng Pepsi phổ biến giá hợp nguyên nhân khách quan khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng nước Sting tăng giá Thứ ba, mặt hàng Sting mặt hàng thông thường, không qua thiết yếu số sinh viên Khi tăng giá, số sinh viên từ bỏ uống mặt hàng Sting Điều khiến lượng giảm không nhiều giá dẫn đến mức độ co dãn Thứ tư, mức giá 9000VNĐ-12000VNĐ số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, số sinh viên khác mức vẫn khiến họ phải suy nghĩ so với mức thu nhập họ Vì vậy, tỉ trọng mức giá sử dụng mặt hàng nước Sting cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co dãn Thứ năm, tâm ''chống độc quyền'' lí khiến tỉ lệ giảm lượng cao tỉ lệ tăng giá Khi đồng loạt nơi bán Sting tăng giá người tiêu dùng bị tác động đổi qua sử dụng mặt hàng thay Ngoài trên, số khác khiến hệ số co dãn không cao 3.3 Tác động sách tăng giá doanh thu doanh nghiệp thặng dư tiêu dùng a) Tác động đến doanh thu doanh nghiệp Như phần đề cập, cầu mặt hàng Sting co dãn doanh thu nhà bán mặt hàng Sting giảm không nhiều Khi giá tăng từ 9000VNĐ-12000VNĐ, doanh thu mặt hàng nước mía giảm Đây tỉ lệ giảm không lớn số nhỏ Kết phân tích minh chứng cho thuyết hệ số co dãn b) Tác động đến thặng dư tiêu dùng Chính sách tăng giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà làm doanh thu mặt hàng Sting 3.4 Các yếu tố định cầu Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu gồm: - Sự thay đổi thu nhập - Sự thay đổi giá hàng hóa liên quan - Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng - Qui mô thị trường - Kỳ vọng, tiên đoán người tiêu dùng thay đổi liên quan đến giá mặt hàng Sting Trong khuôn khổ nghiên cứu này, việc phân tích yếu tố khơng khả thi, thay đổi khác không diễn đồng thời với thay đổi giá Dù vậy, việc phân tích mối tương quan định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng Sting tường cá nhân với yếu tố phần cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến cầu a) Thu nhập sinh viên dùng mặt hàng Sting Đối với mối cá nhân, thu nhập ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng Giả thuyết mối quan hệ đặt ''người có thu nhập thấp có xu hướng từ bỏ mặt hàng phở gói nhiều người có thu nhập cao'' (dựa vào số liệu bảng khảo sát) b) Tính sẵn có mặt hàng thay ( mặt hàng Pepsi) Mặt hàng Pepsi dễ tìm mua khu vực trường học ảnh hưởng đến định họ ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng c) Sở thích/thị hiếu người sử dụng Sở thích/thị hiếu khái niệm trừu tượng khó đo lường Đối với mặt hàng Sting, sở thích sinh viên khác Đối với sinh viên thích uống mặt hàng Stinggiá tăng từ 9000VNĐ-12000VNĐ họ khơng bỏ Điều phản ánh trung thành người tiêu dùng Kết luận khuyến nghị Tóm lại, từ số liệu khảo sát mặt hàng Sting, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt phở gói này, thuyết cho rằng, ''khi cầu co giãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá'' Cụ thể tăng giá mặt hàng Sting từ 9000VNĐ-12000VNĐ (30%), doanh thu từ 200 sinh viên khảo sát giảm 17% Suy tổng thể, phương pháp phân tích độ nhạy chiều, nghiên cứa ước lượng doanh thu mặt hàng Sting giảm nhiều từ định tăng giá Ngoài tác động trên, nghiên cứu tác động tiêu cực việc tăng giá đến thặng dư người tiêu dùng Tổng hợp tác động, kết nghiên cứa cho thấy khơng có lợi từ việc tăng giá xem xét mức giá 9000VNĐ theo tháng Thực tế, cửa hàng có mối lợi khác từ việc tăng nghiên cứu không đề cập, chẳng hạn tăng chất lượng mặt hàng nước Sting để củng cố uy tín, Phân tích yếu tố định đến cầu, nghiên cứu cho thấy yếu tố thu nhập giá mặt hàng thay nhân tố ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiết tục sử dụng mặt hàng Sting tăng giá Ngoài ra, nghiên cứu khác biệt định cầu nhóm đối tượng khác Với kết phân tích được, nghiên cứu xem sở tham khảo có giá trị cho người dạy học kinh tế vi mô, minh họa cho thuyết ví dụ thực tiễn Ngồi ra, vài kết nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo cho người kinh doanh đứng trước định điều chỉnh giá bán sản phẩm Người kinh doanh cần xem xét tính chất co dãn hàng hóa, trước đưa định giá Bên cạnh đó, người kinh doanh cần xem xét đặc điểm nhân học khách hàng để đưa định cho hợp Điều quan trọng lẽ khách hàng với đặc điểm cá nhân khác có phản ứng khác với điều chỉnh giá, phân tích Tuy nhiên, hạn chế đề cập phần 2, kết nghiên cứu hạn chế suy rộng cho tổng thể Những kết kết luận nghiên cứu trường hợp 200 sinh viên khảo sát, chưa đủ độ tin cậy để suy rộng cho tổng thể Vì lẽ đó, nghiên cứu quy mơ lớn hơn, phân tích sâu cần quan tâm nghiên cứu ... định tăng giá Ngoài tác động trên, nghiên cứu tác động tiêu cực việc tăng giá đến thặng dư người tiêu dùng Tổng hợp tác động, kết nghiên cứa cho thấy khơng có lợi từ việc tăng giá xem xét mức giá. .. Điều thể rõ qua biểu cầu, đường cầu hàm cầu hình: Bảng Biểu cầu đường cầu giá sting tăng +Biểu đồ Đơn giá( 1000VNĐ) 12 Lượng( chai) 6.88 4.5 +Đường cầu 3.2 Hệ số co dãn cầu theo giá yếu tố tác động... cầu từ minh họa cho lý thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt phở gói này, lý thuyết cho rằng, ''khi cầu co giãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá' ' Cụ thể tăng giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ STING , ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ STING

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay