BÀI THI môn THỰC HÀNH dược lý mẫu 2

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:37

BÀI THI MÔN THỰC HÀNH DƯỢC Họ tên…………………………………………………………………………… MSSV………………………………………………………………………… Ngày sinh……………………………………………………………………… Ngày thi: Buổi………, thứ…., ngày…………tháng……… năm…………… Phòng thi:………………… Thời gian làm bài: …………….……phút CBCT CBCT Điểm (quá trình) Điểm (thao tác) ĐIỂM TỔNG MÃ ĐỀ:…………………………… SV ghi nhận: Khối lượng chuột là………., thể tích cho uống/tiêm là…… ml PHẦN CHẤM ĐIỂM CỦA GV: Thang điểm tối đa 7đ (6đ thực thao tác + đ vệ sinh) Nếu sai lỗi sau có điểm trừ tương ứng: Stt THAO TÁC SAI Xác giới tính chuột/ đọc mã đánh dấu chuột Cân chuột, tính thể tích cho uống/ tiêm Đọc vạch thể tích xilanh Kim tiêm, kim uống hết bọt khí Lấy thuốc gây trào thuốc Cầm tay, chuột khơng kích động, giãy dụa Vệ sinh, để lại dụng cụ trả chuột chỗ Điểm bị trừ 1 1 1 Tiêm phúc mô mà có xuất u bụng chuột Chuột bất thường sau thí nghiệm (đau quặn bụng, liệt chân, nấc cụt, sai vị trí tiêm, chảy máu sau tiêm…) Cho chuột uống tiêm bị trào thuốc Tiêm da mà không xuất u sau tiêm Quá thời gian mà chưa thực xong thao tác Không bắt chuột Chuột chết sau thực xong thủ thuật Các lỗi sai khác Tổng điểm bị trừ 3 4 7 ... trào thuốc ngồi Tiêm da mà khơng xuất u sau tiêm Quá thời gian mà chưa thực xong thao tác Không bắt chuột Chuột chết sau thực xong thủ thuật Các lỗi sai khác Tổng điểm bị trừ 3 4 7
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THI môn THỰC HÀNH dược lý mẫu 2 , BÀI THI môn THỰC HÀNH dược lý mẫu 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay