Chương trình quan trắc môi trường nước tại sông bùi khu vực cầu tân trượng, chương mỹ, hà nội năm 2018

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

Chương trình quan trắc mơi trường nước sơng Bùi khu vực cầu Tân Trượng, Chương Mỹ, Nội năm 2018 I II Mục tiêu chương trình • Đánh giá biến động hàm lượng DO, thông số khác độ đục, amoni, TDS,… theo khơng gian • Cung cấp số liệu, thông tin cần thiết trạng diễn biến chất lượng nước phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường nước sông Thiết kế chương trình quan trắc Kiểu quan trắc Quan trắc môi trường Địa điểm vị trí quan trắc • Địa điểm: nhánh sơng Bùi khu vực cầu Tân Trượng, Xuân Mai, Chương Mỹ, Nội • Vị trí: Tiến hành quan trắc lấy mẫu 10 vị trí bao gồm: điểm tính từ bên phải cầu Tân Trượng, vị trí lấy cách 200 m điểm tính từ bên trái cầu Tân Trượng, vị trí lấy cách 200 m Thơng số quan trắc • Các thơng số quan trắc trường: pH, nhiệt độ, TDS, độ muối, độ dẫn điện (EC), amoni tiến hành đo nhanh trường • Các thơng số phân tích phòng thí nghiệm: DO, amoni Thời gian tần suất quan trắc Thời gian: ngày 12/05/2018, Tần suất QT: lần từ 9h50p – 11h50p Lập kế hoạch quan trắc a Nhân lực, phân công nhiệm vụ - Số lượng nhân lực: 10 người - Phân công cụ thể Số Người Tên Công Việc Ngô Ngọc Tân Vũ Tiến Đạt Chu Thị Kỳ Anh Trần Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Luyến Đinh Huyền Ly Bùi Chí Cơng Vũ Việt Dũng Đỗ Danh Tùng Chuẩn bị hóa chất, vật tư dụng cụ phục vụ lấy mẫu bảo quản Vũ Tiến Đạt Vũ Việt Dũng Lấy mẫu trường Khảo sát thực tế khu vực Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn quy chuẩn… Thiết kế chương trình quan trắc Nguyễn Thị Luyến Quách Thị Thiên Thu Trần Thị Hồng Thắm Đinh Huyền Ly Tiến hành đo nhanh bảo quản mẫu trường Chu Thị Kỳ Anh Ghi chép kết phân tích Ngơ Ngọc Tân Đỗ Danh Tùng Vận chuyển mẫu PTN Chu Thị Kỳ Anh Nguyễn Thị Luyến Bùi Chí Cơng Phân tích mẫu PTN Chu Thị Kỳ Anh Lập báo cáo kết quan trắc b Các thiết bị đo phân tích mẫu nước sử dụng: • Phân tích trường: STT Thiết bị sử dụng Máy đo pH Số lượng Hình ảnh minh hoạ (nếu có) Thơng số pH Máy đo độ đục Lovibond độ đục Máy đo EC/TDS/NaCl/nhiệt độ HANNA HI 9835 EC, TDS, NaCl, Nhiệt độ Chai nhựa Giấy ăn Ống nghiệm có nắp 10 DO 10 Amoni Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn loại ngang Quả bóp Hố chất: NH4- A, NH4- B Nước cất Cốc thuỷ tinh (3 chiếc) Pipet (1 cái) 10 Bảng so màu nhanh amoni amoni • Phân tích phòng thí nghiệm STT Thiết bị, dụng cụ Số lượng 1 Ảnh minh hoạ (nếu có) Máy đo DO để bàn Máy quang phổ Nước cất, giấy ăn, c Kinh phí thực hiện: Thiết bị có sẵn Xăng xe, ăn uống: 400.000 đồng III Thực quan trắc a Công tác chuẩn bị b Lấy mẫu, đo phân tích trường c Bảo quản vận chuyển mẫu d Phân tích PTN Thơng số DO amoni ... thông số quan trắc trường: pH, nhiệt độ, TDS, độ muối, độ dẫn điện (EC), amoni tiến hành đo nhanh ngồi trường • Các thơng số phân tích phòng thí nghiệm: DO, amoni Thời gian tần suất quan trắc Thời... Thiết kế chương trình quan trắc Nguyễn Thị Luyến Quách Thị Thiên Thu Trần Thị Hồng Thắm Đinh Huyền Ly Tiến hành đo nhanh bảo quản mẫu trường Chu Thị Kỳ Anh Ghi chép kết phân tích Ngơ Ngọc Tân Đỗ... Chu Thị Kỳ Anh Nguyễn Thị Luyến Bùi Chí Cơng Phân tích mẫu PTN Chu Thị Kỳ Anh Lập báo cáo kết quan trắc b Các thiết bị đo phân tích mẫu nước sử dụng: • Phân tích trường: STT Thiết bị sử dụng Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình quan trắc môi trường nước tại sông bùi khu vực cầu tân trượng, chương mỹ, hà nội năm 2018 , Chương trình quan trắc môi trường nước tại sông bùi khu vực cầu tân trượng, chương mỹ, hà nội năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay