Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó 2

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

2 Sự đời hệ thống nước xã hội chủ nghĩa thành tựu a Sự đời phát triển hệ thống nước xã hội chủ nghĩa Ngày 30 tháng 12 năm 1922 vùng lãnh thổ lại Đế quốc Nga (trừ Ba Lan, Phần Lan vùng Baltic giành độc lập) tuyên bố thành lập quốc gia Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xơ viết (bao gồm Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Liên bang Nga, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Ukraina, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Belorussia, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Liên bang Ngoại Kavkaz (từ 1936 Ngoại Kavkaz thành lập nước cộng hoà liên bang riêng rẽ), Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Azerbaidjan, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Armenia Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Gruzia; năm 1925 – Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Uzbekistan, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Turkmenia; năm 1929 – Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Tadjikistan; năm 1936 – Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xơ viết Kazakhstan, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Kirgizia; năm 1940 – Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Moldavia, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Latvia, Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Litva Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia Trong thời kỳ 1940 – 1954 tồn Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết Karelo – Phần Lan, sau Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xơ viết Tự trị Karelia Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga) Sau chiến tranh giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống giới Cũng sau Thế chiến II, trật tự hai cực giới Yalta thiết lập, với hai hệ thống giới chủ nghĩa xã hội (đứng đầu Liên Xô) chủ nghĩa tư (đứng đầu Mỹ) b Những thành tựu chủ nghĩa xã hội thực Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười, đặc biệt năm 50 đến năm 70 kỷ XX, Liên bang Xơ viết có bước phát triển mạnh mẽ đạt thành tựu kỳ diệu, từ nước nông nghiệp lạc hậu so với nước Tây Âu tiên tiến (trước năm 1917), Liên Xô trở thành cường quốc hùng mạnh hành tinh, trở thành đối trọng với Mỹ lĩnh vực Trong chiến tranh giới thứ II, Hồng quân nhân dân Liên Xô nhân loại u chuộng hồ bình, tiến giới đánh bại hồn tồn chủ nghĩa phát xít, cứu lồi người khỏi thảm hoạ diệt chủng Trong 90 năm xây dựng phát triển, Liên Xô Đông Âu nước xã hội chủ nghĩa lại đạt nhiều thành tựu tất mặt đời sống xã hội Trong suốt nhiều thập kỷ kỷ XX, với giúp đỡ trực tiếp gián tiếp Liên Xô, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dân tộc bị áp giới liên tiếp giành thắng lợi quan trọng, đặc biệt vào cuối 40 đầu năm 50 kỷ XX, hàng trăm quốc gia, dân tộc thuộc địa phụ thuộc giành độc lập Cách mạng Tháng Mười khơng góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp bức, bóc lột giới, mà góp phần quan trọng vào việc đập tan hệ thống gông xiềng chủ nghĩa thực dân cũ phạm vi toàn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó 2 , Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay