ỨNG DỤNG lí THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ NƯỚC MÍA Vào tháng 4/2016, nhóm chúng tơi có khảo sát ngẫu nhiên 101 bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM với mục tiêu tham gia thảo luận tác động sách tăng giá mặt hàng nước mía làm sở tham khỏa cho việc học môn kinh tế vi mô, nghiên cứu thực nhằm mô tả cầu nhân cầu thị trường có sách tăng giá, đo lường độ co giãn cầu, đánh giá tác động sách tăng giá phân tích yếu tố định đến cầu cá nhân mặt hàng nước mía Kết nghiên cứu cho thấy cầu nước mía co giãn nhiều, tăng giá nước mía làm giảm doanh thu, đồng thời giảm đáng kể thặng dư người tiêu dùng Ngoài ra, từ kết kiểm định thống kê, nghiên cứu yếu tố gồm: thu nhập, giá hàng hóa thay (dừa tắc) có ảnh hưởng đến định từ bỏ việc uống nước mía 1.Đặt vấn đề: Theo thuyết co giãn cầu theo giá kinh tế vi mô, doanh nghiệp bị giảm doanh thu tăng giá cầu co giãn nhiều Ngược lại, hàng hóa có độ co giãn cầu theo giá ít, doing nghiệp kinh doanh hàng hóa tăng doanh thu tăng giá Để hiều rõ vấn đề nhóm chúng tơi tiến hành khảo sát thị trường mặt hàng nước mía nhằm: (1) xây dựng đường cầu mặt hàng nước mía, (2)đo lường mức độ co dãn cầu theo giá doanh thu mặt hàng nước mía lợi ích người tiêu dùng, (4) phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụngthuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề 2.Phương pháp nghiên cứu: 2.1.Phương pháp thu thập số liệu: Để có liệu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đưa ra, nghiên cứu chủ yếu sử dụng số liệu có phương pháp khảo sát thực tế Kết sau tuần khảo sát nhóm thu 101 câu trả lời (nhóm bạn, bạn khảo sát 25 sinh viên, có bạn khảo sát 26 sinh viên) Một vài đặc điểm người khảo sát thực bảng đây: Bảng 1: Đặc đểm bạn sinh viên uống nước mía khảo sát Đặc điểm Trình độ học vấn Sinh viên năm Sinh viên năm Sinh viên năm Số người Tỷ lệ (%) 58 27 57,43 26,73 6,93 Kinh tế vi mô Sinh viên năm Sinh viên năm Thu nhập Từ triệu trở xuống Từ triệu đến triệu Trên triệu 2.2.Phương pháp phân tích: GVHD: Trần Minh Trí 7,92 0,99 67 26 66,34 25,74 7,92 Với mục tiêu nghiên cứu giới hạn trên, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính đơn giản dựa công thức đo lường hệ số co giãn Ngoài ra, để xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, phương pháp kiểm định Chisquare sử dụng, nhằm kiểm định yếu tố thu nhập, trình độ… người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu (từ bỏ nước mía tăng giá) hay khơng Ngồi ra, việc kiểm định xem xét tố sản phẩm thay (dừa tắc) 2.3.Một số giới hạn giả định cho nghiên cứu: Dù khơng đảm bảo tính đại diện kết sở tham khảo tốt khía cạnh học thuật, ứng dụng thuyết phân tích vấn đề thực tế Hơn nữa, với số mẫu tương đối (101 mẫu khảo sát), số kết nghiên cứu phản ánh phần nhỏ phản ứng người tiêu dùng việc tăng giá trên, nghiên cứu giả định mẫu khảo sát mang tính đại diện, phân tích kết luận dựa sở giả định 3.Kết nghiên cứu: 3.1 Phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng nước mía: a) Cầu cá nhân: Theo thuyết, cầu mơ tả mối lien hệ lượng cầu giá Ở cấp độ cá nhân, cầu mơ tả số lượng hàng hóa dịch vụ mà cá nhân muốn mua hay sử dụng mức giá khác Trong việc khảo sát này, tăng giá từ 5000 đồng lên 7000 đồng xem biến động giá cầu, với hai mức giá 5000 đồng 7000 đồng Kết khảo sát cho thấy sau tăng giá nước mía từ 5000 đồng lên 7000 đồng người tiêu dùng mua sản phẩm có xu hướng giảm từ 13 ly xuống ly, có 83 người tiếp tục sử dụng 18 người từ bỏ việc uống nước mía Đối với người tiếp tục sử dụng, hiểu lượng dịch vụ khơng đổi có gia tăng giá Ngược lại, người không sử dụng nước mía nữa, lượng mua mặt hàng thay đổi có gia tăng giá (exel sheet 3) b) Cầu thị trường: Nhóm 14 – lớp thứ Page Kinh tế vi mô GVHD: Trần Minh Trí Cầu thị trường, theo thuyết, tổng cầu tất cầu cá nhân thị trường Như phần đề cặp, việc khảo sát tất sinh viên trường Đại học NÔng LÂm Tp.HCM không thể, nghiên cứu phân tích cầu thị trường với giả định thị trường gồm 101 cá nhân khảo sát Ứng với mức giá định ta biết lượng cầu hàng hóa người tiêu dùng Cụ thể sau: mức giá 5000 đồng, lượng mua trung bình/tháng mặt hàng nước mía 13 ly, mức giá tăng lên 7000 đồng lượng mua giảm 7ly, ngược lại giá nước mía giảm 3000 đồng lượng mua nước mía tăng lên 18 ly Sự thay đổi lượng cầu theo giá hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu trường hợp hệ số co giãn nhiều Tuy nhiên thị trường nhiều yếu tố làm thau đổi cầu giá hàng hóa lien quan, thu nhập người tiêu dùng, quy mô thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, kỳ vọng hay tiên đốn người tiêu dùng giá, thu nhập, sách nhà nước…trong tương lai Sự thay đổi giá hàng hóa làm lượng cầu dịch chuyển dọc đường cầu thay đổi yếu tố khác làm dịch chuyển đường cầu (thay đổi cầu) Cầu tăng đường cầu dịch chuyển sang phải ngược lại cầu giảm đường cầu dịch chuyển sang trái Biểu cầu, đường cầu hàm cầu thị trường nước mía (Exel sheet 4) 3.2.Hệ số co giãn cầu theo giá yếu tố tác động: a) Đo lường hệ số co giãn: Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co giãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co giãn Cơng thức kết vận dụng để tính hệ số co giãn thể ED = Thay giá trị lượng giá từ biểu cầu bảng 4, ta được: ED =-1,8 b) Một số yếu tố tác động đến mức độ co giãn: Như vậy, hệ số co giãn cầu theo giá mặt hàng nước mía người khảo sát -1,8 Dựa giá trị này, đánh giá cầu co giãn nhiều, với =1,8>1 Kết dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng nước mía giảm tăng giá tăng giảm giá Tình trạng co giãn nhiều mặt hàng nước mía hiểu với sau đây: Thứ nhất, mặt hàng nước mía mặt hàng thơng thường, khơng q thiết yếu số sinh viên Do vậy, tăng giá số sinh viên sẵn sang từ bỏ uống nước mía Điều khiến lượng giảm nhiều giá tăng, dẫn đến mức độ co giãn cao Nhóm 14 – lớp thứ Page Kinh tế vi mô GVHD: Trần Minh Trí Thứ hai, nước mía khơng phải mặt hàng giải khát mà sinh viên lựa chọn Sinh viên lựa chọn nhiều mặt hàng giải khát thay dừa tắc, nước cam, sinh tố…cho nên việc từ bỏ nước mía điều dễ hiểu Thứ ba, dừa tắc mặt hàng giải khát mới, dễ tìm mua hầu hết khu vực quanh trường kí túc xá, giá hợp nguyên nhân khiến nhiều người từ bỏ nước mía tăng giá Thứ tư, mức giá 5000 đồng-7000 đồng số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, đa số sinh viên với mức thu nhập triệu số khơng nhỏ Vì vậy, tỉ trọng chi phí nước mía cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co giãn Thứ năm, tâm “chống độc quyền” khiến tỉ lệ giảm lượng cao tỉ lệ tăng giá Khi đồng loạt quán nước mía tăng giá người tiêu dùng có thề bị tác động có hành vi “tẩy chay”, đổi qua sử dụng mặt hàng thay 3.4 Các yếu tố định đến cầu: Trong kinh tế học vi mô, yếu tố ảnh hưởng đến cầu thảo luận gồm: - Sự thay đổi thu nhập Sự thay đổi giá hàng hóa liên quan Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng Quy mơ thị trường Kỳ vọng, tiên đoán người tiêu dùng thay đổi liên quan đến dịch vụ… Trong nghiên cứu nhóm chúng tơi phân tích yếu tố thay đổi thu nhập, thay đổi giá hàng hóa thay thị hiếu người tiêu dùng a) Thu nhập người tiêu dùng: - Khảo sát 101 bạn sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM thu nhập bình qn tháng bạn 2.1 triệu đồng/tháng - Với mức thu nhập sinh viên mua trung bình 13 ly nước mía/tháng - Khi thu nhập tăng 30% lượng mua nước mía trung bình tăng lên 17 ly/tháng Khi thu nhập giảm 30% lượng mua nước mía trung bình giảm 10 ly/tháng - Hệ số co giãn cầu thu nhập giảm: 0< EI=0,77 nước mía hàng hóa thơng thường - Hệ số co giãn cầu thu nhập tăng: EI=1,03>1 => nước mía lúc hàng hóa xa xỉ b) Thay đổi theo giá sản phẩm thay (dừa tắc): - Khi giá dừa tắc tăng từ 5000 đồng-7500 đồng lượng mua nước mía tăng từ 13 ly/tháng lên 14 ly/tháng - Khi giá dừa tắc giảm từ 5000 đồng -3500 đồng lượng mua nước mía giảm từ 13 ly/tháng 10 ly/tháng Nhóm 14 – lớp thứ Page Kinh tế vi mô GVHD: Trần Minh Trí c) Sở thích/thị hiếu gười tiêu dùng: Sở thích/thị hiếu khái niệm trừu tượng khó đo lường Sở thích khác nhóm đối tượng theo đặc điểm nhân học như: trình độ, giới tính, độ tuổi, tình trạng cơng việc…Ở đây, nhóm chúng tơi phân tích khía cạnh trình độ Từ bỏ 11 2 Năm Năm Năm Năm Năm Tiếp tục 47 25 5 Quyết định cầu mặt hàng nước mía theo trình độ: 100% 90% 80% 70% 60% 81.03% 71.43% 62.50% 92.59% 100.00% 50% 40% Tiếp tục Từ bỏ 30% 20% 10% 0% 18.97% Năm 28.57% 37.50% 7.41% Năm 0.00% Năm Năm Năm 4.Kết luận khuyến nghị: Tóm lại, từ số liệu khảo sát mặt hàng nước mía, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho lý thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng nước mía, lý thuyết cho rằng, ''khi cầu co dãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá'' Cụ thể tăng giá mặt hàng nước mía từ 5000 đồng - 7000 đồng (40%), doanh thu từ 101 sinh viên khảo sát giảm 46,15% Suy tổng thể, phương pháp phân tích độ nhạy chiều, nghiên cứu ước lượng doanh thu mặt hàng nước mía giảm nhiều từ định tăng giá Phân tích yếu tố định đến cầu, nghiên cứu cho thấy yếu tố thu nhập giá mặt hàng thay nhân tố ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng bánh mì tăng giá Ngoài ra, nghiên cứu khác biệt định cầu nhóm đối tượng có trình độ học vấn khác Với kết phân tích được, nghiên cứu xem sở tham khảo có giá trị cho người dạy học kinh tế vi mơ, minh họa cho lý thuyết Nhóm 14 – lớp thứ Page Kinh tế vi mô GVHD: Trần Minh Trí ví dụ thực tiễn Ngồi ra, vài kết nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo cho người kinh doanh đứng trước định điều chỉnh giá bán sản phẩm Người kinh doanh cần xem xét tính chất co dãn hàng hóa, trước đưa định giá Bên cạnh đó, người kinh doanh cần xem xét đặc điểm nhân học khách hàng để đưa định cho hợp lý Điều quan trọng lẽ khách hàng với đặc điểm cá nhân khác có phản ứng khác với điều chỉnh giá, phân tích Tuy nhiên, hạn chế dã đề cập phần 2, kết nghiên hạn chế suy rộng cho tổng thể Những kết kết luận nghiên cứu trường hợp 101 sinh viên khảo sát, chưa đủ độ tin cậy để suy rộng cho tổng thể Vì lẽ đó, nghiên cứu qui mơ lớn hơn, phân tích sâu cần quan tâm nghiên cứu Nhóm 14 – lớp thứ Page ... hay sử dụng mức giá khác Trong việc khảo sát này, tăng giá từ 5000 đồng lên 7000 đồng xem biến động giá cầu, với hai mức giá 5000 đồng 7000 đồng Kết khảo sát cho thấy sau tăng giá nước mía từ... dịch chuyển đường cầu (thay đổi cầu) Cầu tăng đường cầu dịch chuyển sang phải ngược lại cầu giảm đường cầu dịch chuyển sang trái Biểu cầu, đường cầu hàm cầu thị trường nước mía (Exel sheet 4)... hàng nước mía, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho lý thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng nước mía, lý thuyết cho rằng, ''khi cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG lí THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía , ỨNG DỤNG lí THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay