dịch tễ bệnh cúm

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

II Dịch tễ học Loài mắc bệnh Chất chứa mầm bệnh Chất tiết đường hơ hấp • nước mắt, nước mũi, nước bọt, Chất tiết đường tiêu hóa • Phân, nước tiểu II Dịch tễ học Phương thức truyền lây - Gián tiếp: ĐV bệnh -> ĐV lành/ người Qua khơng khí, thức ăn, nước uống dụng cụ chăn nuôi nhiễm VR vận chuyển động vật - Nguồn chứa virus cúm: chim hoang dã, thủy cầm, người, lợn, ngựa - Virus cúm thường xuyên biến đổi gen tích tụ( thường kháng nguyên H N) -> hình thành nhiều chủng virus cúm khơng miễm dịch chéo II Dịch tễ học Cơ chế sinh bệnh Virus TB biểu • Nhân lên, phát triển Xâm Đường hơ hấp mơ • Phá vỡ TB nhập Mao mạch Nhiễm virus máu Các cơDấu hiệu bệnh lý quan Tài liệu tham khảo • Giáo trình bệnh truyền lây động vật người • http://igygate.vn/tong-quan-ve-benh-cum-90/ ... người, lợn, ngựa - Virus cúm thường xun biến đổi gen tích tụ( thường kháng nguyên H N) -> hình thành nhiều chủng virus cúm không miễm dịch chéo II Dịch tễ học Cơ chế sinh bệnh Virus TB biểu • Nhân...II Dịch tễ học Phương thức truyền lây - Gián tiếp: ĐV bệnh -> ĐV lành/ người Qua không khí, thức ăn, nước uống dụng cụ chăn ni nhiễm VR vận chuyển động vật - Nguồn chứa virus cúm: chim... Đường hô hấp mô • Phá vỡ TB nhập Mao mạch Nhiễm virus máu Các cơDấu hiệu bệnh lý quan Tài liệu tham khảo • Giáo trình bệnh truyền lây động vật người • http://igygate.vn/tong-quan-ve-benh-cum-90/
- Xem thêm -

Xem thêm: dịch tễ bệnh cúm , dịch tễ bệnh cúm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay