BÀI THU HOẠCH thiết kế phần mềm hướng đối tượng

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

BÀI THU HOẠCH Thiết kế phần mềm Hướng đối tượng o0o -Một số câu hỏi gợi ý cho buổi báo cáo chuyên đề Fujinet Systems: Trình bày sơ lược lịch sử hình thành phát triển công ty Fujinet Systems Nêu vị trí cơng việc mà cơng ty Fujinet Systems tuyển dụng Nêu ngơn ngữ lập trình / công nghệ / kiến thức cần thiết cho vị trí cơng việc cơng ty Trình bày quy trình tuyển dụng cơng ty Nêu chế độ đãi ngộ sách lương cơng ty nhân viên Tóm tắt nội dung báo cáo chuyên đề Robotic Process Automation (trong vòng 1-2 trang A4) Cung cấp ảnh cá nhân (hoặc tập thể, có – đánh dấu) chụp buổi hội thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH thiết kế phần mềm hướng đối tượng , BÀI THU HOẠCH thiết kế phần mềm hướng đối tượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay