MAC LENIN bài ôn tập

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

CHỦ ĐỀ Câu 1.Khái niệm hàng hoá, thuộc tính hàng hóa, tính chất lao động sản xuất hàng hóa? a Khái niệm hàng hóa: HH LĐ thỏa mãn nhu cầu định người qua trao đổi mua b Hai thuộc tính hàng hóa * Giá trị sử dụng: Là cơng dụng hàng hóa, tính hữu ích hàng hóa, trả lời cho câu hỏi hàng hóa dùng để làm gì? Thỏa mãn nhu cầu người ví dụ cơm để ăn, áo để mặc, sách bút để học tập, máy móc nguyên liệu dùng để sản xuất,v v Đặc điểm: thuộc tính tự nhiên vật phẩm qui định, xã hội phát triển giá trị sử dụng đa dạng phong phú Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn HH Dvụ giá trị SD khơng có hình thái vật thể qui trình SX tiêu dùng diễn đồng thời với Ví dụ: Dịch vụ internet, viễn thông Dịch vụ làm đẹp spa *Giá trị hàng hóa - Giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Muốn hiểu giá trị phải từ giá trị trao đổi Ví dụ 1m vải = 10 kg thóc Vải thóc khác giá trị sử dụng 1m vải đổi 10 kg thóc, chúng có chung? Cái chung lao động xã hội hao phí kết tinh 1m vải 10 kg thóc Trao đổi hàng hóa trao đổi lao động cho - Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn, giá trị phạm trù lịch sử, tồn SX HH *Mối quan hệ hai thuộc tính hàng hóa - Giá trị sử dụng giá trị hai thuộc tính thống hữu hàng hóa, thống hai mặt đối lập, phản ánh mối quan hệ sản xuất tiêu dùng xã hội - Người sản xuất họ quan tâm đến hai thuộc tính hàng hóa giá trị mục tiêu, giá trị sử dụng phương tiện Ngược lại người tiêu dùng quan tâm đến thuộc tính giá trị sử dụng muốn có giá trị sử dụng phải thực giá trị ( mua hàng hóa) - Khi thực khác không gian thời gian - Giá trị tạo sản xuất thực thị trường - Giá trị sử dụng tạo sản xuất thực tiêu dùng  Tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa Lao động cụ thể: hình thức lao động mfa quan sát Là lao động có ích hình thức cụ thể ngành nghề nghiệp chuyên môn định -> Lao động cụ thể tạo nên giá trị sử dụng cho hàng hóa  Lao động trừu tượng: thuộc chứng minh qua sản phẩm-> tạo nên giá trị sản phẩm Lao động trừu tượng hao phí sức óc, thần kinh, bắp thịt trình lao động sản xuất hàng hóa Lao động trừu tượng nhân tố tạo nên giá trị hàng hóa CHỦ ĐỀ Câu 2: Nguồn gốc, chất, chức quy luật lưu thông tiền tệ ( lạm phát, biểu hiện, nguyên nhân, giải pháp, VN phấn đấu giảm lạm phát xuống số) a) Nguồn gốc tiền tệ Tiền tệ có lich sử đời gắn liền với đời hàng hóa nhà nước Lịch sử tiền tệ phát triển thơng qua hình thức giá trị + Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên + Hình thái giá trị đầy dủ hay mở rộng + Hình thái chung giá trị + Hình thái tiền tệ Tiền tệ có q trình PT từ thấp đến cao từ tiền kim loại đồng, bạc, vàng, tiền giấy, tiền điện tử b) Bản chất tiền tệ Tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung, thể lao động xã hội biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa c) Các chức tiền tệ  Thước đo giá trị - Giá trị phạm trù trừu tượng - Tiền dùng để đo lường giá trị hàng hóa -Muốn đo giá trị hàng hóa thân tiền tệ phải có giá trị, tiền có giá trị tiền vàng Bản thân tiền giấy giá trị mà có giá trị ký hiệu, giá trị quy ước giá lạm phát - Giá trị hàng hóa biểu tiền gọi giá trị hàng hóa - Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng bới nhân tố + Giá trị hàng hóa + Giá trị tiền + Quan hệ cung cầu hàng hóa  Chức lưu thơng Lưu thơng hàng hóa đòi hỏi phải có tiền mặt theo cơng thức T-H-T Ngun tắc: giá trị hàng hóa nhiều tiền nhiều, giá trị hàng hóa tiền ít, tiền hàng phải tương thích với Nếu khơng tương thích xẩy lạm phát suy thối kinh tế, quy luật lưu thông tiền tệ  Phương tiện cất trữ Tiền làm chức tích trữ tiền vàng, tiền có giá trị Tiền làm chức tích trữ vừa phản ánh quy luật lưu thông tiền tệ vừa phản ánh nhu cầu tiết kiệm tiêu dùng Khi T > H phận tiền phải rời khỏi lưu thơng vào tích trữ, H > T phải đưa tiền tích trữ trở lại lưu thơng, làm cho hàng hóa tiền tệ thích ứng với  Chức toán Tiền đư ợ c dùng để mua hàng hóa, trả nợ, trả lương, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng  Tiền tệ quốc tế Khi trao đổi vượt khỏi biên giới Thực chức phải đầy đủ giá trị tiền vàng ngoại tệ mạnh d) Quy luật lưu thông tiền tệ Ý nghĩa: quy luật kinh tế, khách hàng vận dụng tốt kinh tế ổn định phát triển, ngược lại gây lạm phát khủng hoảng kinh tế Nội dung: + Quy luật lưu thơng tiền tệ phản ánh hàng hóa, hàng tiền phải cân + Quy luật quy định khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông thời kỳ định + Về chất : Nếu H>T kinh tế suy thoái Nếu T>H kinh tế lạm phát + Về lượng: xác định khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông M = P*Q / V M: Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông P: Giá đơn vị hàng hóa Q: Khối lượng hàng hóa dịch vụ đưa vào lưu thơng V: Số vàng lưu thông đơn vị tiền tệ  Lạm phát: Biểu : giá leo thang đồng tiền giá Phân loại lạm phát + Lạm phát có số từ % -> 9% lạm phát vừa phải + Lạm phát có số từ 10 % -> 99% lạm phát phi mã + Lạm phát có số từ 100% -> 999% lạm phát siêu lạm phát  Vì VN lại giảm lạm phát xuống số Lạm phát bết ngờ, dự kiện ( số trở lên ) phân phối lại cải thành viên không theo công lao nhu cầu họ người vay lợi người cho vay chịu thiệt, gây khó khăn cho đời sống nhân dân, giảm tiền lương thực tế Vì phải giảm lạm phát xuống số Ngoài lạm phát vừa phải động lực kích thích kinh tế phát triển, mở rông quy mô sản xuất  Nguyên nhân lạm phát: nguyên nhân lạm phát nói chung Lạm phát chi phí đẩy ( chi phí, yếu tố đầu vào tăng -> giá thành sản phẩm tăng) Lạm phát cầu kéo ( Nhu cầu tăng): Khi nhu cầu mặt hàng tăng lên kéo theo tăng lên giá mặt hàng tác động đến giá mặt hàng khác Lạm phát tiền tệ ( Chính sách tiền tệ) cung tiền tăng: cung tiền tăng khiến cho lượng tiền lưu thông tăng lên nuyên nhân gây lạm phát Lạm phát xuất khẩu: Khi hàng hóa xuất -> tổng cầu tăng cao tổng cung, sản phẩm huy động xuất khiến lượng sản phẩm cho thị trường nước giảm khiến tổng cung thấp tổng câu Lạm phát nảy sinh tổng cung tổng cầu cân Lạm phát nhập khẩu: Khi giá hàng hóa nhập tăng giá bán sản phảm đồ nước tăng lạm phát hình thành mức giá chung bị giá nhập đội lên  Giải pháp phòng chống lạm phát Chính sách thắt chặt tiền tệ Nâng cao hiệu chi tiêu công Phát triển công nghiệp, nông nghiêp, dịch vụ cân đối cung cầu hàng hóa Đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu Tiết kiệm sản xuất tiêu dùng Quản lý thị trường Hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CHỦ ĐỀ Câu 3: Thực chất tích lũy tư bản, nhân tố tác động đến quy mơ tích lũy Ý nghĩa VN muốn đất nước giàu mạnh phải nào?  Thực chất tích lũy tư chuyển hóa phần giá trị thặng dư thành tư Vd: 80 v + 20v+20 m m’= 100% m = m’ * v = 20 c: giá trị tư liệu sản xuất v: tiền lương m: giá trị thặng dư Quy mô tư 100 ( giá trị nhà tư tiêu dùng hết 10m Còn 10m tích lũy) c/v=8/2 suy từ 10m đầu tư c=8 ; v=2 Ta có : 88c + 22v +22m ( quy mô tư 110) Nhận xét quy mô tư tawg từ 100 tăng lên 110 giá trị thặng dư tăng từ 20 lên 22  Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mơ tích lũy tư + Nếu quy mơ giá trị thặng dư khơng đổi quy mơ tích lũy phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia phận tiêu dùng tích lũy tiêu dùng tích lũy nhiều ngược lại + Nếu tỷ lệ xác định quy mơ tích lũy phụ thuộc vào quy mô giá trị thặng dư + Quy mô giá trị thặng dư lại phụ thuộc Trình độ bốc lột sức lao động Năng suất lao động xã hội Quy mô tư ứng trước  Việt nam có cần phải tích lũy khơng - Tích lũy cần thiết cho kinh tế thơng qua tích lũy tái sản xuất mở rộng, xây dựng sở kỹ thuật, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước - Nếu tỷ lệ tích lũy tiêu dùng tiêu dùng cố định quy mơ tích lũy thuộc vào GNP CHỦ ĐỀ Câu 7: Những nét phát triển CNTB đại Quan điểm đảng ta toàn càu hóa  Những nét phát triển CNTB đại: Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất Nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế cơng nghiệp sang kinh tế tri thức Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất quan hệ giai cấp Thể chế quản lý doanh nghiệp có thay đổi lớn Điều tiết cĩ mô nhà nước ngày tăng cường Các công ty xuyên quốc gia ngày đóng vai trò quan trọng hệ thống kinh tế CNTB, lực lượng chủ yếu thúc đẩy tồn cầu hóa kinh tế Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất - Thứ nhất, cách mạng công nghệ thông tin công nghệ cao phát triển mạnh mẽ khởi nguồn từ nước phương tây kết tích lũy KHKT lâu dài nước tư  Quan điểm Đảng ta tàn cầu hóa: quan điểm: - Tồn cầu hóa xu khách quan lực lượng sản xuất phát triển vượt khỏi biên giới quốc gia thu hút ngày nhiều nước tham gia vừa hợp tác vừa cạnh tranh vừa đấu tranh với khơng thể phát triển bình thường đứng ngồi tồn cầu hóa - Tồn cầu hóa mặt tích cực tiêu cực, thời vận hội thách thức nguy - Chúng ta phải tích cực chủ động hội nhập quốc tế (hội nhập kinh tế, văn hóa…) CHỦ ĐỀ Câu 4: Khái niệm lợi nhuận, nguồn gốc, chất lợi nhuận Mối quan hệ lợi nhuận giá trị thặng dư Lợi nhuận (LN) = doanh thu (DT) – CP DT = giá trị hàng hóa w=c+v+m=k+m Nếu bán hàng hóa với giá giá trị P =(k+m)-k=m K=c+v (chi phí sản xuất TBCN)  Lợi nhuận: - Lợi nhuận chênh lệch giá trị hàng hóa chi phí sản xuất TBCN nhà tư bán hàng hóa theo giá trị thu khoản tiền lời lợi nhuận  Nguồn gốc, chất lợi nhuận - Lợi nhuận có nguồn gốc giá trị tahwngj dư công nhân tạo lĩnh vực sản xuất mà nhà TB thu dau bán hàng hóa - Về chất m nguồn gốc p, m lớn p lớn, m nhỏ p nhỏ, khơng có m khơng có p - Về lượng m p không trùng khớp với nhau, tác động cung cầu cạnh tranh, tổng m tổng p cụ thể sau: Khi cung > cầu giá < giá trị m>p Khi cung < cầu giá > giá trị m< p Khi cung = cầu giá = giá trị m= p Tổng m= tổng p Ví dụ: Nhà TB sản xuất 20 kg sợ giá trị W= c+v+m = 300 $ chi phí k = c+v = 270 $ (m=20$) Giả sử hàng hóa bán với giá chênh lệch so với giá trị 10$ - Nếu cung = cầu bán giá = giá trị ->p=m P=300-270=30$ 30$=30$ - Nếu cung > cầu bán giả < giá trị p30$ - Xét toàn XH tổng p = tổng m CHỦ ĐỀ Câu 5: Vai trò thương nghiệp lợi nhuận thương nghiệp Vì VN số hàng hóa giá cao người sản xuất hàng hóa đố khơng hưởng lợi Vai trò thương nghiệp kinh tế TBCN: - Trong kinh tế sản xuất nhỏ sản xuất hàng hóa nhỏ mạnh nên thương nghiệp có vai trò hạn chế ( sỹ - nông – công – thương ) Cùng với phát triển kinh rế hàng hóa thương nghiệp đề cao “phi thương bất phú” - Trong kinh tế TBCN thương nghiệp trở thành ngành độc lập, thành phận ngành dịch vụ… Có vai trò quan trọng xản xuất, lưu thơng đời sống  Lợi nhuận thương nghiệp - Nhìn bề ngồi lợi nhuận thương nghiệp chênh lệch giá mua giá bán (mua thấp bán cao) - Nhưng chất bên lợi nhuận thương nghiệp hận giá trị thặng dư tạo xản xuất mà nhà tư công nghiệp nhường lại cho nhà tư thương nghiệp theo nguyên tắc lợi nhuận bình dân  Cơng thức: Tỷ suất lợi nhuận: m p’= *100% c+v  Tỷ suất lợi nhuận bình qn: Ví dụ: Tư ứng trước 80 c/v =71, m=100% G=70c+10v+10m=90 p’=m Tỷ suất lợi nhuận CN: p’=(10*100%)/80%=12,5% Giả sử nhà TBCN ứng 20 tư để kinh doanh Vậy tổng TB ứng trước 80 +20 =100 Tỷ suất lợi nhuân bình quân giảm xuống = 10.100%/(80+20)=10% - Theo tỷ xuất lợi nhuận bình quân TBCN thu 10% so với TB ứng 10%*80=8 Bán hàng hóa cho TB thương nghiệp theo giá sản xuất Psx = K+LN bình qn = 80+8=88 - Còn TBCN bán hàng hóa thị trường theo giá trị hàng hóa G=90 thu tiền lời 90-88=2 Tức 10% vốn bỏ (10%*20) LN thương nghiệp - Như 10 m thu phân chia cho TBCN TBCN - KL: Lợi nhuận thương nghiệp cps nguồn gốc thừ giá trị thặng dư - Vì hệ thống phân phố phân VN lạc hậu, có q nhiều tần nấc trung gian - Mặt khác quan hệ cạnh tranh VN chậm chân xây dựng hệ thống phân phối, có nguy bị lép vế so với tập đoàn phân phối lớn nước CHỦ ĐỀ Câu 6: Nêu đặc điểm kinh tế CNTB độc quyền Sự phát triển quy luật giá trị đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền: Tập trung sản xuất tổ chức độc quyền Tư tài đầu số tài thống trị kinh tế trị Xuất tư mở rộng phạm vi bóc lột giới Sự phân chia thị trường giớ tổ chức độc quyền Sự phân chia giới lãnh thổ cường quốc đế quốc Tổ chức độc quyền - Là tổ chức liên minh nhà tư để tập trung vào tay phần lớn việc sản xuất tiêu thụ số loại hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao  Tập trung sản xuất: - Khi bắt đầu trình độc quyền -> nhà doanh nghiệp liên kết theo chiều ngang: Các ten, Xanhđican, Tờ rớt Sau thời gian -> nhà doanh nghiệp liên kết theo chiều dọc côngxoocxiom, cônggơlomêrát  Tư tài đầu sơ tài chính: - Lê Nin : “tư tài kết hợp tư ngân hàng số ngân hàng độc quyền lớn với tư liên minh độc quyền nhà công nghiệp” - Tư tài chi phố xã hội kinh tế trị + Vì chi phối ktế: nắm cỉ phần chi phối cty mẹ, cty mẹ chi phối cty con, cty chi phối cty cháu + Vì chi phối trị: chi phối kinh tế tất yếu chi phối trị  Xuất tư bản: ( đầu tư tiền vốn nước ngồi để tìm kiếm giá trị thặng dư, nguồn lợi) - Mục đích đtư nước nhằm đạt gtrị thặng dư nguồn lợi khác nước nkhẩu TB - Hình thức: xuất trực tiếp, xuất gián tiếp  Nguyên nhân: - Thừa tư cần tìm nơi đầu tư có lợi nhuận - Trongq úa trình giao lưu kinh tế, nhiều nước lạc hậu, thiếu tư bản, tiền lương thấp, giá nguyên vật liệu ruộng đất rẻ nên tỷ suất lợi nhuận cao, hấp dẫn nhà đầu tư  Sự phân chia thị trường giới tổ chức độc quyền - Trong giai đoạn chủ nghĩa độc quyền đấu tranh giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu lĩnh vực đầu tư có lợi nhuận cao nước ngồi ngày gay gắt + Sự phân chia thị trường giới để hình thành nên khu vực ảnh hưởng + Kết qur phân chia thị trường hình tahnhf nên liên minh độc quyền, dạng ten, xanh ca, trust quốc tế  Sự phân chia giới mặt lãnh thổ cường quốc đế quốc: - Nguyên nhân chủ yếu CNĐQ xâm chiếm thuộc địa thuộc địa nơi đảm bảo nguồn nguyên liệu thị trường thường xuyên, đảm bảo an toàn cạnh tranh thực đồng tời mục đích kinh tế, trị, quân Gây chiến tranh giới lần 19141918 lần 1939-1945 NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ - Những biểu quy luật giá trị + Trong kinh tế hàng hóa giá tính dựa sở giá trị W=c+v+m + Khi dự tự di chuyển vốn ngành hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân quy luật giá trị biểu thành quy luật giá xản xuất W=c+v+P bình quân   + Khi xuất độc quyền quy luật giá trị biểu thành quy luật giá độc quyền W=c+v+p độc quyền ... thông thời kỳ định + Về chất : Nếu H>T kinh tế suy thoái Nếu T>H kinh tế lạm phát + Về lượng: xác định khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông M = P*Q / V M: Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông... Giải pháp phòng chống lạm phát Chính sách thắt chặt tiền tệ Nâng cao hiệu chi tiêu công Phát triển công nghiệp, nông nghiêp, dịch vụ cân đối cung cầu hàng hóa Đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu... hợp quốc tế tăng cường Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất - Thứ nhất, cách mạng công nghệ thông tin công nghệ cao phát triển mạnh mẽ khởi nguồn từ nước phương tây kết tích lũy KHKT lâu dài
- Xem thêm -

Xem thêm: MAC LENIN bài ôn tập , MAC LENIN bài ôn tập

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay