Tàu đóng cọc biển đông CT16

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

Tàu đóng cọc Biển Đơng CT16 Ngày đăng: 12­12­2014 | Khoảng 1 năm trước | 3:17 PM | 489 Lượt xem           Tàu đóng cọc Biển Đơng ct16 EXECUTING EUIPMENTS FOR THE WATERWAY WORKS          BIEN DONG CT16 DRIVING VESSEL    Các thơng số kỹ thuật                                                        Technicalparameter:                                      * Phao: * Ponton: - Giấy chứng nhận đăng ký: số 3088/ĐK - Registration certificate No: 3088/§K authorized by Hai Sở giao thơng TP.Hải Phòng cấp ngày tháng Phong Transportation Department in June 8th 2010 năm 2010 L = 45.3 m L = 45.3 m B = 16.8 m B = 16.8 m h = 3.66 m h = 3.66 m * Hammer frame: * Gía búa: - Length of main pipe: L= 57 m - Chiều cao ống chủ L= 57 m - Oblique controlling mechanism: Hydraulic - Cơ cấu điều khiển xiên: Thủy lực - Positive oblique:18.50 Xiên dương :18.50 - Negative oblique: 18.50 Xiên âm: 18.50 *Engine: GeneratorMisubishi: 250 KVA * Động cơ: Máy phát Misubishi: 250 KVA   Các trạng thái đóng cọc của tàu Biển Đơng CT16 Ngày đăng: 19­12­2014 | Khoảng 1 năm trước | 10:22 AM | 195 Lượt xem ... GeneratorMisubishi: 250 KVA * Động cơ: Máy phát Misubishi: 250 KVA   Các trạng thái đóng cọc của tàu Biển Đơng CT16 Ngày đăng: 19­12­2014 | Khoảng 1 năm trước | 10:22 AM | 195 Lượt xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Tàu đóng cọc biển đông CT16 , Tàu đóng cọc biển đông CT16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay