câu hỏi và đáp án bài tập lớn gís

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

Câu : Tìm ưu điểm nhược điểm hình ảnh vệ tinh ? ( Liên quan đến việc chụp ảnh không gian) Trả lời :  Ưu điểm Một lợi hình ảnh vệ tinh : hiển thị khu vực rộng lớn Trong xiên hình ảnh khơng gian có quy mơ mà centimet trang đại diện cho vài trăm mét mựt đất, hình ảnh vệ tinh đại diện cho hàng chục số centimet Hình ảnh vệ tinh cung cấp nhiều thơng tin sơ vói hình ảnh trông thường Máy quét cảm biến không cho thấy thảm thực vật giải mô hình, mà làm cho phép đo bề mặt trái đất phát tần số khác nha xạ điện tử Thông tin thu thập khoảng từ lượng nước khí quyển, nhiệt độ cuat đất biển Hình ảnh vệ tinh nhìn thấy lưu trữ nhiều thơng tin Phổ ánh sáng mà người ta sử dụng điều khiển để chọn lên chi tiết phút tượng bề mặt trái đất Ví dụ, nhà khảo cổ sử dụng chúng để xác định vị trí biến tinh tế đất để tìm địa điểm tiềm Đối với, Các nhà mơi trường sử dụng chúng để phát biến thể thảm thực vật độ ẩm  Nhược điểm Mặc dù hình ảnh vệ tinh hữu ích, có số suy sụp Hình ảnh vệ tinh tốn thời gian, phải thời gian dài để xử lý hình ảnh lớn sử dụng độ phân giải cao tạo hình ảnh đầy đủ khơng gian, điều kiện tối ưu u cầu : Mơ hình thời tiết khơng thể đốn trí lý tưởng Nếu điều kiện khơng tối ưu, ngày chí tuần vệ tinh quay trở lại khu vực cần thiết để chụp ảnh Người ta nình thấy nhưỡng tìm kiểm Ví dụ, đất rừng mưa bị chặn vơ Đám mây che phủ ảnh hưởng đến chất lượng Trong số lĩnh vực, đặc biết nơi có mây, người ta phải chắp chọn hình ảnh từ thời điểm khác để có hình ảnh rõ ràng Ngồi ra, chúng chiếm nhiều dụng lượng lưu trữ liệu nguồn tinh Trong số trường hợp khác, người ta tốn Có người Việt có sẵn mà hoạc khơng phù hợp cho dự án Câu : Chế tạo, phóng, hoạt động quan sát trái đất công việc tốn kém, lớn mà đòi hỏi nguồn lực phủ quốc gia hỗ trợ cho nhiều hoạt động cần thiết để tiếp tục hoạt động.Nhiều người đặt câu hỏi cho dù cần thiết để chi tiêu ngân sách nhà nước cho việc quan sát tài nguyên trái đất vệ tinh có ý kiến khác việc sử dụng quỹ Bạn làm thề cung cấp để bẹn minh cho chi phí chương trình vậy? Trả lời: Một quan tâm hút thu thêm ngày nhiều ý cơng cộng vấn đề riêng cá nhân Có nhiều hệ thống cấp biểu đồ có giá trị hình ảnh với độ phân giải submeter, quan phủ cơng ty tư nhân có truy cập trực tiếp đến dự liệu cung cấp, thơng tin chi tiết cá nhân cụ thể tài sản người ta Mặc dù, hình ảnh khơng phải cung cấp thơng tin, khơng có lợi ích thơng qua cơng khai chụp ảnh khơng gian có sẵn, dễ dàng truy cập định dạng chuẩn mở hướng cho việc sử dụng thơng tin Các mối quan tâm cân tập trung khơng q nhiều hình ảnh thân hiệu việc kết hợp hình ảnh với liệu khác từ thông tin thị trường Sự phối hợp hình thức khác thơng tin, thân tốt hon, phát triển khả mà người ta phải cho bị phản đối chí nguy hiểm Vấn đề thứ ba truy cập công cộng quan ngại vấn đề đáng tin cậy đề cho hình ảnh có độ phân giải tốt Ví dụ : Các tổ chức tin tức muốn trì hệ thơng giám sát để cấp nguồn tin độc lập thông tin quân phát triển trị, kinh tế quân giới Các phủ, nhà đầu vận hành hệ thơng hình ảnh vệ tinh, cảm thấy người ta vị trí đề hạn chế truy cập câu hỏi an ninh quốc gia bị de dọa Câu 5: Tại quỹ đạo vệ tinh viễn thám lại thấp nhiều so với quỹ đạo vệ tinh thông tin liên lạc Trả Lời: Như ta biết chụp xa ảnh viễn thám bị mờ khó nhìn độ phân giải giảm xuống Còn với vệ tinh thơng tin liên lạc lên cao khả phủ sóng mặt đất tăng nên thường chúng có quỹ đạo địa tĩnh với độ cao 35786km Ngồi độ cao thấp giúp làm giảm suy hao tiết kiệm chi phí phóng tên lửa đẩy… Câu 6: Ưu điểm chủ yếu vệ tinh nhân tạo có độ phân giải cao hệ thống viễn thám : Trả lời: - Viễn thám cho phép nghiên cứu tổng quan mối quan hệ không gian đối tượng phác thảo đặc điểm/ khuynh hướng/ tượng khu vực - Khi khu vực đến khảo sát, cách tiếp cận để có thơng tin khu vực sử dụng vật mang viễn thám - Kỹ thuật viễn thám cho phép tiết kiệm thời gian nhân lực, thông tin khu vực lớn thu thập nhanh - Ứng dụng đa ngành: liệu viễn thám nhà nghiên cứu sử dụng ngành khác địa chất, rừng, sử dụng đất, nông nghiệp, thủy văn, môi trường… Ảnh viễn thám chia thành nhiều phần tử nhỏ thường gọi pixel (phần tử ảnh) Mỗi pixel tương ứng với cấp độ xám Các pixel thường có hình dạng vng xác định tọa độ số hàng (tăng dần từ xuống) số cột (từ trái sang phải) Nếu kích thước pixel q lớn chất lượng ảnh kém, trường hợp ngược lại dung lượng thơng tin cần lưu trữ lại q lớn Diện tích nhỏ mặt đất ghi nhận tương ứng với pixel gọi độ phân giải ảnh Tùy theo loại vệ tinh lĩnh vực ứng dụng, ảnh viễn thám cung cấp có độ phân giải khác - Nhược điểm chủ yếu vệ tinh nhân tạo có độ phân giải cao hệ thống viễn thám -Thu thông tin chậm - dung lượng thông tin cần lưu trữ lại lớn -Chi phí tốn đòi hỏi cơng nghệ cao Câu 7: Thảo luận vấn đề gặp phải kĩ sư thiết kế cảm biến vệ tinh đa phổ có điểm ảnh nhỏ khắc phục vấn đề Trả lời:  Khái niệm cảm: Bộ cảm giữ nhiệm vụ thu nhận lượng xạ từ nguồn cung cấp tự nhiên (mặt trời) nhân tạo (do vệ tinh phát) Năng lượng chuyền thành tín hiệu số (biến đổi quang thành điện chuyển đổi tín hiệu điện thành số nguyên hữu hạn gọi giá trị pixel) tương ứng với lượng xạ ứng với bước sóng cảm nhận dải phổ xác định  Hai cảm biến sử dụng hệ thống Landsat:  RBV (Return Beam Vidicom): Được sử dụng vệ tinh Landsat 2, cho khoảng 1.600 tiểu cảnh độ phân giải 80 mét Cấu hình ban đầu sử dụng cảm biến RBV ba máy ảnh độc lập, cảm biến bước sóng quang phổ khác (0,48-0,83, 0,48-0,57, 0,58-0,68, 0,70-0,83 micromet), liệu ghi nhận đến 70 mm Các công cụ sử dụng cảm biến ống Vidicon RBV chứa súng điện tử mà đọc hình ảnh từ mặt quang tương tự máy ảnh truyền hình The luồng liệu nhận từ vệ tinh analog-to-kỹ thuật số xử lý trước để sửa lỗi phóng xạ hình học Hệ thống thiết kế lại cho RBV Landsat để sử dụng cấu hình hai camera gắn bên cạnh mua bốn tiểu cảnh trường nhìn đa phổ Scanner (MSS) cảnh Độ phân giải Landsat RBV không gian 40 mét với bước sóng quang phổ 0,505-0,75 micromet liệu Landsat ghi nhận đến 70 mm phim kỹ thuật số Hệ thống xử lý Hình ảnh EROS (EDIPS) trở thành hoạt động vào năm 1979 EROS Laser chùm Recorders (LBRs) ghi MSS RBV liệu 28 micron để cuộn phim 9-inch hình ảnh lốp bóng lên để lưu trữ, lưu trữ lưu kho lưu trữ hữu hiệu kho lưu trữ kỹ thuật số MSS Tuy nhiên, tất liệu lưu trữ kỹ thuật số RBV bị trừng thiếu máy tính tương thích  MSS (Multispectral Scanner System): thiết bị qt đường quan sát Trái Đất vng góc với đường quỹ đạo Các chức quét xuyên theo dõi thực gương dao động; sáu dòng quét đồng thời bốn băng tần quang phổ cho gương quét Các chuyển động phía trước truyền hình vệ tinh cung cấp dòng theo dõi tiến triển quét Do vượt trội ưu điểm lên MSS dần thay RBV vệ tinh Landsat Hình ảnh MSS cho chất lượng thực tốt cho việc thu thập lieeujtaif nguyên Trái Đất Câu 8: Bạn nêu số yếu tố mà coi nhà khoa học chọn làm thời gian quan sát (thời gian Mặt Trời địa phương) cho vệ tinh quan sát Trái Đất để quỹ đạo đồng với Mặt Trời Trả lời:    Quỹ đạo đồng với Mạt Trời (Sun synchronous): Quỹ đạo đồng Mặt Trời thiết kế để giảm khác biệt chiếu sáng cách di chuyển vệt quỹ đạo cách có hệ thống, di chuyển phía Tây năm Chiếu sáng quan sát điều kiện thay đổi tron suốt năm, lặp lặp sở năm Góc (hour angle): khác biệt kinh độ điểm ta quan sát tia mặt trời trực tiếp h = [(GMT – 12.0) * 15] – longitude    Bởi h thay đổi theo vĩ độ, để trì góc Mặt Trời địa phương (local sun angle) không đổi, cần phải thiết kế quỹ đạo vệ tinh cho có cảnh chụp thời gian Mặt Trời địa phương (local sun time) Lựa chọn cẩn thận chiều cao quỹ đạo, độ lệch tâm độ nghiêng tận dụng lợi hiệu ứng hấp dẫn hình dạng phình to xích đạo Trái Đất để phù hợp với chuyển động theo mùa chùm tia lượng Mặt Trời Thời gian Mặt Trời địa phương tối ưu khác với mục tiêu dự án, hầu hết vệ tinh quan sát Trái Đất đặt quỹ đạo thiết kế để thu nhận hình ảnh khoảng 9:30-10:30 thời gian Mặt Trời đia phương thời gian tối ưu chiếu sáng lý tưởng cho số ứng dụng thời gian mây che phủ tối thiểu vùng nhiệt đới Câu 9: Vệ tinh quan sát Trái Đất khơng cho hình ảnh liên tục, ghi cảnh cá nhân theo điều khiển trung tâm Liệt kê số cơng đoạn xem xét kế hoạch thu nhận ảnh tuần qua Thiết kế chiến lược cho việc thu thập hình ảnh vệ tinh tồn giới, xác định quy tắc cho việc định ảnh ưu tiên Trả lời:   Việc thu, nhận xử lý ảnh viễn thám trình tách thơng tin định tính định lượng từ ảnh dựa tri thức chuyên ngành kinh nghiệm người đốn đọc điều vẽ Việc tách thơng tin viễn thám phân loại thành loại sau:  Phân loại đa phổ: trình tách gộp thơng tin dựa tính chất phổ, khơng gian thời gian đối tượng  Phát biến động: phát phân tích biến động dựa tư liệu ảnh đa thời gian  Chiết tách thông tin tự nhiên: chiết tách thông tin tự nhiển tương ứng với việc đo nhiệt độ trạng thái khí quyển, độ cao vật thể dựa đặc trưng phổ thị sai cặp ảnh lập thể  Xác định số: việc tính tốn số mới, ví dụ: số thực vật  Xác định đối tượng đặc biệt: xác định đối tượng đặc biệt thiên tai, cấu trúc tuyến tính, biểu tùm kiếm khảo cổ Q trình tách thơng tin từ ảnh thực mắt người hay máy tính Việc giải đốn mắt người có ưu điểm khai thác tri thức chun mơn kinh nghiệm người, mặt khác việc giải đoán mắt người phân tích thơng tin phân bố không gian Tuy nhiên phương pháp có nhược điểm tốn thời gian kết thu không đồng J $C P
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và đáp án bài tập lớn gís , câu hỏi và đáp án bài tập lớn gís

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay