BỐ TRÍ TRẠM TRỘM TOÀN CÔNG TRƯỜNG

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

BỐ TRÍ TRẠM TRỘM TỒN CƠNG TRƯỜNG I-KHÁI NIỆM Trạm trộm bê tông loại máy xây dựng sử dụng để tạo loại bê tông từ nguyên vật liệu:cát,đá,sỏi,xi măng số phụ gia khác.Trạm trộn bê tông loại nhà máy sản xuất bê tơng cỡ lớn sản xuất hàng chục bê tông ngày để cung cấp cho công trình xây dựng II-CẤU TẠO 1)Bãi chứa cốt liệu Là khoảng đất trống dung để chứa cốt liệu.Yêu cầu:bãi chứa phải rộng phù hợp với việc chuyên chở lấy cốt liệu lên máy trộn 2)Hệ thống máy trộn Hệ thống máy trộn bao gồm hệ thống thùng chứa liên kết,hệ thống định lượng dung để xác định xác định lượng nguyên vật liệu tạo nên bê tông.Băng tải hoạc skip dung để đưa cốt liệu lên máy trộn gồm máy bơm nước,máy bơm phụ gia,xilo xi măng,vít tải xi măng,thùng trộn bê tơng hệ thống khí nén 3)Hệ thống cung cấp điện Trạm trộn bê tơng sử dụng nhiều động có cơng suất lớn cần có phận cung cấp điện phù hợp cho trạm trộn III-PHÂN LOẠI TRẠM TRỘN Có loại trạm trộn : trạm cố định trạm tháo lắp di chuyển 1) Trạm cố định : Trạm phục vụ cho công tác xây dựng vùng lãnh thổ đồng thời cung cấp bê tơng phục vụ phạm vi bán kính làm việc hiệu Thiết bị trạm bố trí theo dạng tháp, cơng đoạn có ý nghĩa vật liệu đưa lên cao lần, thao tác công nghệ tiến hành Thường vật liệu đưa lên độ cao từ (18-20) m so với mặt đất, chứa phễu xi măng ) trạm tháo lắp ,di chuyển : Trạm phục vụ cho vùng hay cơng trình lớn khoảng thời gian định Thiết bị công nghệ trạm thường bố trí nhiều cơng đoạn ( vật liệu đưa lên cao nhờ thiết bị lần ) Trạm trộn di động 50m3/h Trạm trộn mini 25m3/h IV-NGUN TẮC BỐ TRÍ Tùy theo quy mơ cơng trường khối lượng vữa,bê tơng u cầu mà bố trí trạm trộm để cung cấp cho tồn cơng trường,khi trạm trộn có cơng suất lớn,bê tông chở đến công trường ô tô xe chun dùng Ví dụ trạm trộn vữa bêtơng ELBA cung cấp cho tồn cơng trường xây dựng nhà máy xi măng Hồng Thạch Khi vị trí trạm trộn cần xem xét sỏ mối liên quan chung cơng trình cơng trường, giải tốn tìm vị trí tối ưu trạm trộn vữa cho tổng giá thành vận chuyển vữa đến điểm tiêu thụ công trường nhỏ Hàm mục tiêu : G = → min! Trong đó: G - tổng giá thành vận chuyển vữa từ trạm trộn tới nơi tiêu thụ công trường c- giá thành vận chuyển cho 1t/km vữa -khối lượng bê tông cần cho điểm tiêu thụ -cự li vận chuyển bê tông đến điểm tiêu thụ • Với cơng trường u cầu bố trí trạm trộn cơng trình bố trí théo nguyên tắc sau : 1) Các máy trộn vữa gần nơi tiêu thụ tốt 2) Các trạm trộn vữa gần phương tiện vận chuyển lên cao tốt phải đảm bảo an toàn lao động 3) Nếu cơng trường có mặt rộng nên bố trí trạm trộn vữa phía cần trục →thuận tiện cho việc vận chuyển , bốc xếp vật liệu , an toàn lao động Nếu cơng trường chật hẹp bố trí trạm trộn trạm cần máy trộn → đảm bảo cung cấp vữa liên tục , chờ lâu ... trộn di động 50m3/h Trạm trộn mini 25m3/h IV-NGUN TẮC BỐ TRÍ Tùy theo quy mơ cơng trường khối lượng vữa,bê tơng u cầu mà bố trí trạm trộm để cung cấp cho tồn cơng trường, khi trạm trộn có cơng suất... trường có mặt rộng nên bố trí trạm trộn vữa phía cần trục →thuận tiện cho việc vận chuyển , bốc xếp vật liệu , an toàn lao động Nếu cơng trường chật hẹp bố trí trạm trộn trạm cần máy trộn → đảm... thụ công trường c- giá thành vận chuyển cho 1t/km vữa -khối lượng bê tông cần cho điểm tiêu thụ -cự li vận chuyển bê tông đến điểm tiêu thụ • Với cơng trường u cầu bố trí trạm trộn cơng trình bố
- Xem thêm -

Xem thêm: BỐ TRÍ TRẠM TRỘM TOÀN CÔNG TRƯỜNG , BỐ TRÍ TRẠM TRỘM TOÀN CÔNG TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay