Bụi không khí nhóm 10

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NHĨM 10 BỤI KHƠNG KHÍ BỤI KHƠNG KHÍ  KHÁI NIỆM:  PHÂN LOẠI BỤI:  CÁCH XÁC ĐỊNH BỤI KHƠNG KHÍ:  TÁC HẠI CỦA BỤI KHƠNG KHÍ: KHÁI NIỆM:  BỤI LÀ TẬP HỢP NHIỀU HẠT , CĨ KÍCH THƯỚC NHỎ BÉ (ΜM)  TỒN TẠI LÂU TRONG KHƠNG KHÍ DƯỚI DẠNG BỤI BAY, BỤI LẮNG VÀ CÁC HỆ KHÍ PHA HƠI NHƯ SƯƠNG MÙ SUNFAT…, HAY Ở THỂ KHÍ SO2 ,NO2, CO… Nguồn: tailieu.vn PHÂN LOẠI BỤI: THEO NGUỒN GỐC: Theo kích thước:  - Bụi PM10 : bụi có đường kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bụi không khí nhóm 10 , Bụi không khí nhóm 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay