vấn đề suy thoái đất ở việt nam

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:30

VẤN ĐỀ SUY THỐI ĐẤT VIỆT NAM NHĨM Biểu đồ “Thối hóa đất vùng Tây Ngun” I NGUN NHÂN 9.00% 11.00% II BIỂU HIỆN 34.00% Khơng thối hóa nhẹ III HỆ QUẢ 46.00% IV BIỆN PHÁP Thối hóa trung bình Thối hóa mạnh Thối hóa mạnh Nguyên nhân: a)Do người • Chặt phá rừng bừa bãi • Ln canh trồng khơng thích hợp • Canh tác đất có khả thối hóa tiềm tàng • Chế độ canh tác khơng hợp lý • Suy thối nhiễm đất b) Do tự nhiên Vận động địa chất Trái Đất • Động đất, sóng thần, núi lửa • Sơng suối thay đổi dơng chảy • Nước biển xâm nhập Do thay đổi khí hậu thời tiết • Mưa, nắng, gió, nhiệt độ, bão… II BIỂU HIỆN: 1) Xói mòn, rửa trơi đất: Phân loại mức độ xói mòn đất Mức độ xói mòn Lượng đất (Tấn/ha/năm) Yếu - 20 Trung bình yếu 20 – 50 Trung bình 50 - 100 Mạnh 100 - 150 Rất mạnh 150 - 200 Nguy hiểm > 200 Cấp xói mòn Trung bình lượng chất dinh dưỡng bị đất Chất hữu 5600 tấn/năm 199,2 kg/năm Lân 163kg/năm Ca Mg 33kg/năm II BIỂU HIỆN: 2) Sa mạc hóa: • ĐN: tượng suy thối 3) Laterit hóa: • ĐN: Là q trình rửa trôi đất đai vùng khô nguyên tố dễ hòa tan đá cằn, gây sinh hoạt mẹ (Si, Na, Mg, ) tích tụ người biến đổi khí hậu tuyệt đối tầng đất 4) Ô nhiễm đất: a) Khái niệm:  Là tất tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất chất ô nhiễm  Đất xem ô nhiễm nồng độ chất độc tăng lên mức an toàn, vượt khả tự làm môi trường III Hệ suy thoái tài nguyên đất Việt Nam Giảm sản lượng, suất vật Làm nghèo thảm thực nuôi, trồng vật, suy giảm đa dạng sinh học Ảnh hưởng xấu đến kinh tế quốc gia sức khỏe cộng động Giảm diện tích đất sản xuất nơng nghiệp IV) Biện pháp phòng chống vấn đề suy thối tài nguyên đất cải tạo đất Việt Nam: Cải tạo đất phèn: bón vơi, sử dụng nước rửa phèn,… Cải thiện đất xói mòn: trồng xanh, bón phân vi sinh,… Canh tác theo mơ hình ruộng bậc thang, hạn chế dùng phân bón hóa học Khuyến khích phương thức sản xuất kết hợp với chăn nuôi Đẩy mạnh biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) Tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân bảo vệ mơi trường Tài liệu tham khảo • http://tapchimoitruong.vn/ • http://khpl.moj.gov.vn/ • http://luanvan.net.vn/ • http://kiemlam.org.vn/ • https://www.environmentalpollutioncenters.org/ • http://www.greenfacts.org/en/desertification/ Cảm ơn lắng nghe phần thuyết trình nhóm ... nơng nghiệp IV) Biện pháp phòng chống vấn đề suy thối tài nguyên đất cải tạo đất Việt Nam: Cải tạo đất phèn: bón vơi, sử dụng nước rửa phèn,… Cải thiện đất xói mòn: trồng xanh, bón phân vi sinh,…... tài nguyên đất Việt Nam Giảm sản lượng, suất vật Làm nghèo thảm thực nuôi, trồng vật, suy giảm đa dạng sinh học Ảnh hưởng xấu đến kinh tế quốc gia sức khỏe cộng động Giảm diện tích đất sản xuất... tầng đất 4) Ô nhiễm đất: a) Khái niệm:  Là tất tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất chất ô nhiễm  Đất xem ô nhiễm nồng độ chất độc tăng lên mức an toàn, vượt khả tự làm môi trường III Hệ suy thoái
- Xem thêm -

Xem thêm: vấn đề suy thoái đất ở việt nam , vấn đề suy thoái đất ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay