BÁO cáo QUAN TRẮC môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH tại TRƯỜNG đại học lâm NGHIỆP

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA QUẢNTÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BÀI THỰC HÀNH Họ tên: Nguyễn Thị Bích Nụ_60B-KHMT Giảng viên: Bùi Văn Năng Hà Nội, 2018 BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ XUNG QUANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Năm học 2017-2018 Khơng khí mơi tường trường học yếu tố quan trọng việc dạy học cán giảng viên sinh viên Khi tiếp xúc với khơng khí khơng sạch, gây ảnh hưởng lớn đến việc học tâp, sức khỏe, nhiều yếu tố khác người tiến hnahf quan trắc môi trường khơng khí xung quanh khu vực trường học, thơng số quan trắc NO khu vực trung tâm thí nghiệm thực hành thí nghiệm tạiT6 trường Đại học Lâm nghiệp để đánh giá nống độ NO2 khu vực quan trắc có vượt q TCVN hay khơng, so sánh khác biệt nồng độ NO ngồi phòng thí nghiệm với thời gian khác I MỤC TIÊU  Xác định nồng độ NO2 ngồi phòng thí nhiệm  Thu thập số liệu giúp cho việc lập kế hoạch để kiểm sốt nồng độ NO2 tai khu vực thực mơ hình thí nghiệm quan trọng  Đánh giá diễn biến nồng độ NO2 theo khơng gian, thời gian, giải thích, đưa nguyên nhân dẫn đến kết II THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC Kiểu quan trắc Quan trắc mơi tường tác động Địa điểm vị trí quan trắc Địa điểm: T6 trung tâm thí nghiệm thực hành trường Đại học Lâm Nghiệp Vị trí lấy: lấy vị trí:  Ngồi sảnh nhà t6  Trong phòng thí nghiệm 102 T6 Thơng số quan trắc: NO2 Thời gian tần suất quan trắc: Thời gian: từ 8h30-13h ngày 12/5/2018 Tần suất: lần đo trời từ 8h30-10h30, nhà từ 11h đến 13h Thời gian người chịu tác động: Ngoài trời : 4h Trong nhà: 12h Lập kế hoạch quan trắc: a.Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất Thiết bị: +M lấy mẫu khơng khí, + Máy so màu, ống hấp thụ b.Dụng cụ: +Ống nghiệm, + Pipet (1,2,5,0,5 ml), bóp, + Bình định mức 50(7 binh), + Bình định mức 500 (1 bình), nhãn dán, nút nhám, + Phiễu thủy tinh, cuvet c Hóa chất: NaOH, Gress A, Gress B, CH3COOH, N-NO2 d Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực Cô : Nguyễn Thị Bích e Danh sách nhân lực thực quan trắc: Bảng phân công nhiệm vụ Số người Họ tên Cơng việc Nguyễn Thị Bích Nụ Khảo sát mơi trường khơng khí xung quanh t6 Đỗ Thị Thảo 2 Cấn Thị Thủy Tiên Đỗ Thị Dung Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn Đỗ Thị Thảo Thiết kế chương trình quan trắc Đỗ Thị Dung Cấn Thị Thủy Tiên Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu Nguyễn Thị Bích Nụ Nguyễn Thị Bích Nụ Đỗ Thị Thảo Cấn Thị Thủy Tiên Đỗ Thị Dung Thực phân tích mẫu phòng thí nghiệm.( xây dựng đường chuẩn, chuẩn bị mẫu nhà ngồi), chuẩn bị mẫu trắng Nguyễn Thị Bích Nụ Mang mẫu so màu Nguyễn Thị Bích Nụ Đỗ Thị Thảo Thực lấy mẫu nhà, trời Đỗ Thị Thảo Cấn Thị Thủy Tiên Ghi chép số liệu phân tích Nguyễn Thị Bích Nụ Xử lý số liệu sau phân tích Đỗ Thị Thảo Cấn Thị Thủy Tiên Nguyễn Thị Bích Nụ Đỗ Thị Thảo Đỗ Thị Dung Viết báo cáo Kinh phí thực hiện: Máy móc thiết bị, dụng cụ cấp sẵn Dự tốn kinh phí : 240.000 đồng III THỰC HIỆN QUAN TRẮC Công tác chuẩn bị  Chuẩn bị tài liệu: - QCVN 06: 2009/BTNMT - TCVN 6137:2009(ISO 6768:1998): Khơng khí xung quanh – xác định nồng độ khối lượng Nitơ dioxit – phương pháp GRIESS-SALTZMAN cải biên - QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHƠNG KHÍ XUNG QUANH  Theo dõi điều kiện khí hậu, diễn biến thời tiết: Thời tiết nắng, mây,gió nhẹ, độ ẩm 70%,(ngày 11/5/2918 trời mưa)  Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị cần thiết, kiểm tra, vệ sinh hiệu chỉnh thiết bị dụng cụ lấy mẫu trước mang thực trường Dụng cụ thiêt bị cần thiết: Máy móc trang thiết bị phải được kiểm tra hiệu chỉnh rõ ràng trước trường để đảm bảo trình lấy mẫu đạt hiệu  Chuẩn bị sổ tay ghi chép giấy tờ có liên quan nhằm phục vụ cho việc ghi chép Chuẩn bị số tay ghi chép nhật ký quan trắc, kết quan trắc Chuẩn bị bút để ghi Chuẩn bị kẹt giấy, túi đựng sổ, kéo, băng dính, tài liệu, nhãn dán  Chuẩn bị thiết bị bảo hộ  Chuẩn bị kinh phí (Máy móc thiết bị dụng cụ cấp sẵn) Dự tốn chi phí: 240.000 đồng + Tiền ăn: 25.000 đồng/người + Tiền nước uống: 10.000đồng/người + Tiền vật dụng (sổ ghi chép, bút, băng dính, ): 50.000đồng + Khác: 50.000đồng  Chuẩn bị biểu mẫu: Bảng kết đo Stt Tên mẫu Mẫu nhà Mẫu ngồi trời Mẫu trắng Thời gian lấy mẫu Thơng số Ghi (DO) Phương pháp quan trắc tiến tình quan trắc TCVN 6137:2009(ISO 6768:1998): Khơng khí xung quanh – xác định nồng độ khối lượng Nitơ dioxit – phương pháp GRIESSSALTZMAN cải biên QA/QC trường: Tuân thủ theo quy định Thông tư số 21/2012/TT- BTNMT hướng dẫn bảo đảm chất lượng kiểm sốt chất lượng quan trắc mơi trường a Lấy mẫu + Lấy mẫu trời(NT) Lắp hệ thống lấy mẫu phù hợp, dùng đầu nối thủy tinh nhám trước ống ống thủy tinh sục khí nối với ống nối polyvinul clorua Dung pipet lấy 10ml dung dịch NaOH vào bình hấp thụ khơ, nối bình hấp thụ với hệ thống lấy mẫu Ghi số đọc lưu lượng kế ướt thời gian, điều chỉnh thời gian 120 phút, vận tốc dòng 0,7 Lắp hệ thống bình th khí vào chân đế, để sảnh Bật bơm lấy mẫu để vòng 120 phút, hết 120 phút khơng có tượng sục khí nữa, tắt bơm lấy mẫu.tháo hệ thống thu mẫu mang vào phòng thí nghiệm, tháo bình hấp thụ khí khỏi hệ thống lấy mẫu trộn lẫn hai dung dịch hai bình thủy tinh lại đậy kín, bịt kín ống nghiệm dựng dung dịch, bảo vệ dung dịch mẫu tránh ánh sang, để phòng thí nghiệm + Lấy mẫu phòng thí nghiệm: (TN) Làm tương tự lấy mẫu ngồi trời Lắp hệ thống lấy mẫu phù hợp, dùng đầu nối thủy tinh nhám trước ống ống thủy tinh sục khí nối với ống nối polyvinul clorua Dung pipet lấy 10ml dung dịch NaOH vào bình hấp thụ khơ, nối bình hấp thụ với hệ thống lấy mẫu Ghi số đọc lưu lượng kế ướt thời gian, điều chỉnh thời gian 120 phút, vận tốc dòng 0,7 Bật bơm lấy mẫu để phòng thí nghiệm vòng 120 phút, hết 120 phút khơng có tượng sục khí nữa, tắt bơm lấy mẫu Tháo bình hấp thụ khí khỏi hệ thống lấy mẫu trộn lẫn hai dung dịch hai bình thủy tinh lại Đậy kín, bịt kín ống nghiệm dựng dung dịch, bảo vệ dung dịch mẫu tránh ánh sáng, để phòng thí nghiệm  Tiến hành phân tích Lấy 10ml dung dịch mẫu: mẫu nhà mẫu ngồi trời cho vào bình định mức 50ml khác sau cho vào hai bình dung dịch: 2ml CH3COOH, 0,5ml dung dịch Gress A, VÀ 0,5ml dung dịc Gress B +10ml dung dịch mẫu nhà +2ml CH3COOH + 10ml dung dịch mẫu ngồi trời +2ml CH3COOH +0,5ml Gress A Bình định mức 50 +0,5ml Gress B +0,5ml Gress A Bình định mức 50 +0,5ml Gress B Sau định mức đến vạch, chờ 15-30 phút để dung dịch tạo phức Diazo mày hồng - Xây dựng đường chuẩn:  Lấy 25ml dung dịch N-NO2 định mức 500ml, nồng độ 0,5N  Chuẩn bị bình định mức 50ml, sau cho vào bình nồng độ 0ml, 5ml, 10ml,15ml, 20ml,25ml dung dịch N-NO2 vừa định mức bình 500ml  Sau cho Gress A, GressB vào bình định mức, định mức đến vạch, lắc đợi 15 -30 phút Dãy chuẩn tuyến tính  Tiếp mang dãy chuẩn (6 bình định mức), hai mẫu nhà trời lên so màu  Thực lấy mẫu trắng cho vào cuvet, cho chạy đường nền, ta thấy bước sóng cao 525nm Lấy cuvet khỏi máy, thực tương tự với mẫu trung bình mẫu có giá trị 15ml cho vào so màu, ta thu bước sóng 525nm giá trị abs 0,051 Tương tự ta làm hết dãy chuẩn ta đo đường chuẩn sau ta thực so màu mẫu NO2 nhà trời  Kết quan trắc: Đường chuẩn: V(ml) 10 15 20 25 Abs 0,029 0,041 0,051 0,065 0,068 C 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Abs(NO2) trời: 0,003 Abs(NO2) nhà: 0,005 Phương trình đường chuẩn: Abs = 3.0227, R2 = 0,9794  CĐ/C (ngoài trời) = 0.0031 (mg/l)  Cđ/c(trong nhà) = 0.00367 (mg/l)  mNO2(trong nhà) = 0.0031*50 =0.155(mg)  mNO2(ngoài trời) =0.00367*50 = 0.1835(mg) abs 0.25 0.2 0.15 abs 0.1 0.05 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 Phương pháp tính tốn:  Nồng độ NO2 khơng khí mơi trường nhà (TN) là: CNO2(TN) (mg/m3) = (mNO2(TN) /V(khối không khí))*f (mg/m3) = (0.155/84)*2 = 0.00369 (mg/l) =3.69*10-9 (mg/m3 ) Nồng độ NO2 khơng khí mơi trường trời (NT) là:  CNO2(TN) (mg/m3) = (mNO2(TN) /V(khối khơng khí))*f (mg/m3) = (0.1835/84)*2 = 4.37*10-3 (mg/l) = 4.37*10-9 (mg/m3) BẢNG KẾT QUẢ Stt Tên mẫu Thời gian lấy mẫu Thông số quan trắc (NO2) Ghi Mẫu nhà 11h -13h Mẫu trời 8h30 – 10h30 3.69*10-9 Trong trình lấy, bảo bảo mẫu lượng khí -9 4.37*10 Mẫu trắng 14h có bị hao hụt, trình làm đường chuẩn bị sai lần khơng tuyến tính, nên thời gian quan trắc lâu dự kiến Kết cho thấy nông độ NO2 môi trường quan trắc thấp, đạt tiêu chuẩn quốc gia Đặc biệt nồng độ NO2 trời có nồng độ thấp so với nồng độ NO2 phòng Do tượng thời tiết, trước hơm quan trắc trời mưa, nên hàm lượng NO2 không khí bị lỗng dần Việc quan trắc thông số phụ thuộc lớn vào tượng thời tiết,khí hậu, Để có kết đo xác Các số liệu quan trắc xử lý khách quan, kết chấp nhận được, đường chuẩn cao với R2 = 0.9794 ...BÁO CÁO QUAN TRẮC MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ XUNG QUANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Năm học 2017-2018 Không khí mơi tường trường học yếu tố quan trọng việc dạy học cán giảng viên... xúc với không khí khơng sạch, gây ảnh hưởng lớn đến việc học tâp, sức khỏe, nhiều yếu tố khác người tiến hnahf quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh khu vực trường học, thông số quan trắc NO... khu vực trung tâm thí nghiệm thực hành thí nghiệm tạiT6 trường Đại học Lâm nghiệp để đánh giá nống độ NO2 khu vực quan trắc có vượt TCVN hay không, so sánh khác biệt nồng độ NO ngồi phòng thí
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo QUAN TRẮC môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH tại TRƯỜNG đại học lâm NGHIỆP , BÁO cáo QUAN TRẮC môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH tại TRƯỜNG đại học lâm NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay