KHAI THÁC nước NGẦM ở VIỆT NAM hệ QUẢ của VIỆC KHAI THÁC QUÁ mức

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:29

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM VIỆT NAM & HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC QUÁ MỨC 16CMT-NHÓM NỘI DUNG CHÍNH  Khai thác nước ngầm Việt Nam  Định nghĩa nước ngầm  Phương pháp khai thác nước ngầmNước ngầm Việt NamHệ việc khai thác nước ngầm mức ĐỊNH NGHĨA  Nước ngầm dạng nước đất, tích trữ lớp đất đá trầm tích bở rời cặn, sạn, cát bột kết, khe nứt, hang caxtơ bề mặt trái đất, khai thác cho hoạt động sống người  Theo độ sâu phân bố, chia nước ngầm thành nước ngầm tầng mặt nước ngầm tầng sâu KHAI THÁC NƯỚC NGẦM  Khi khai thác nước ngầm cách đào, khoan giếng vào tầng chứa nước gặp mực nước ngầm Khai thác nước ngầm phụ thuộc vào phạm vi phân bố điều kiện địa lí tự nhiên, điều kiện địa hình, địa chất khu vực,…  Nước ngầm tăng mùa mưa giảm mùa khô ƯU ĐIỂM KHOAN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC NGẦM:  Nước ngầm phân bố khắp nơi  Nước ngầm thường khai thác, sử dụng chỗ tốn đường ống tổn thất nước trình dẫn nước  Chất lượng nước ngầm tốt nước mặt nên xử lí phức tạp NƯỚC NGẦM VIỆT NAM  Theo báo cáo tổng cục môi trường, nguồn nước đất Việt Nam phong phú nhờ mưa nhiều  Hiện nguồn nước ngầm chiếm 35-50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho thị tồn quốc, suy giảm trữ lượng, đồng thời bị ô nhiễm nghiêm trọng HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC NƯỚC NGẦM QUÁ MỨC  Xâm nhập mặn diện rộng  Ô nhiễm vi sinh  Ô nhiễm kim loại nặng  Lún sụt bề mặt  Trữ lượng nước ngầm suy giảm mạnha SỐ LIỆU THỐNG KÊ (TỔNG CỤC MƠI TRƯỜNG)  Hà Nội, số giếng khoan có hàm lượng P-PO4 cao mức cho phép (0.4 mg/l) chiếm tới 71%  Hà Giang, Tuyên Quang: hàm lượng sắt vượt mức cho phép 1mg/l, có nơi 15-20mg/l, tập trung chủ yếu mỏ khai thác sunfua  Ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy bột giấy, hàm lượng nước thải có chứa xyanua (CN-) và hàm lượng NH3 vượt đến 84 lần so với tiêu chuẩn cho phép  Hà Nội có trữ lượng khai thác nước ngầm lớn, lên tới triệu m3 /ngày, TP Hồ Chí Minh khai thác 600.000 m3/ngày HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC NƯỚC NGẦM QUÁ MỨC  Tại vùng ven biển,hải đảo,nguy ô nhiễm,cạn kiệt nước chưa quan tâm mức  Ven biển-hải đảo vùng ranh giới nước mặn nước ngọt, khai thác mà khơng bổ sung nước mưa ranh giới nước mặn tiến dần => HẾT ... DUNG CHÍNH  Khai thác nước ngầm Việt Nam  Định nghĩa nước ngầm  Phương pháp khai thác nước ngầm  Nước ngầm Việt Nam  Hệ việc khai thác nước ngầm mức ĐỊNH NGHĨA  Nước ngầm dạng nước đất, tích... lượng khai thác nước ngầm lớn, lên tới triệu m3 /ngày, TP Hồ Chí Minh khai thác 600.000 m3/ngày HỆ QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC NƯỚC NGẦM QUÁ MỨC  Tại vùng ven biển,hải đảo,nguy ô nhiễm,cạn kiệt nước. ..  Nước ngầm tăng mùa mưa giảm mùa khô ƯU ĐIỂM KHOAN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC NGẦM:  Nước ngầm phân bố khắp nơi  Nước ngầm thường khai thác, sử dụng chỗ tốn đường ống tổn thất nước trình dẫn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAI THÁC nước NGẦM ở VIỆT NAM hệ QUẢ của VIỆC KHAI THÁC QUÁ mức , KHAI THÁC nước NGẦM ở VIỆT NAM hệ QUẢ của VIỆC KHAI THÁC QUÁ mức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay