Độ cứng của nước nhóm 2

11 7 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:29

Lớp: 16KMT Nhóm: ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC Thành viên nhóm 2: Nguyễn Minh Tân 1617138 Võ Thị Thanh Thảo 1617148 Lê Thị Thanh Thúy 1617166 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 1617167 Nguyễn Trần Mai Quỳnh 1617128 Lê Thị Ngọc Tuyền 1617202 Phan Hồ Thanh Trúc 1617190 Trần Ngọc Nhi 1617104 Hồ Thị Mỹ Trang 1617184 10 Nguyễn Thị Thanh 1617146 Khái niệm phân loại Độ cứng nước cứng Nước cứng loại nước chứa Độ cứng nước định đáng kể ion canxi magie hàm lượng chất khống hòa tan thường kèm với ion nước, chủ yếu muối có cacbonat, hidrocabonat, clorua 2+ 2+ chứa ion Ca Mg sunfat “ Dựa theo độ cứng chia làm loại Độ cứng tạm thời hay độ cứng carbonat • Độ cứng vĩnh viễn Có đơn vị đo chủ yếu thường gặp: Độ dH, mg đương lượng/lít ppm( part per million) • Độ cứng tính theo CaCO3 tối đa cho nước sinh hoạt 350 mg/l (ppm), cho nước uống 300 mg/l theo TCVN 6224 - 1996 SMEWW 2340C Xác định độ cứng của nước Phương pháp complexon là phương pháp nhanh và chính xác nhất và được ứng dụng rất phổ biến Thông dụng nhất là complexon III (hay còn gọi là trilon B) Trilon B là muối đinatri của axit etylendiamin tetraaxetic (Na2H2Y) Na2H2Y H2O dung dịch EDTA Xác định độ cứng chung Áp dụng cho canxi magie Xác định độ cứng của Canxi bằng trilon B với chỉ thị ETOO mơi trường pH = 8÷10 (đệm amoni) Bằng trilon B với chỉ thị murexit môi trường pH=12 Xác định độ cứng chung 2ml dung dich đệm NH4OH + NH4Cl lấy chính xác 20 ml nước Lặp lại thí nghiệm đến lần, lấy kết quả trung bình thêm một ít chỉ thị  ETOO Xác định đợ cứng của canxi • Dựa vào phản ứng của ion Ca của chỉ thị murexit • Ca 2+ 2+  với trlon B ở pH = 12 (môi trường NaOH) và sự đổi màu 22+  + H2Y  -> CaY  + 2H Điểm tương đương được xác định bằng chỉ thị murexit (Hind) Ca 2+ + +   +  Hind  ⟶ CaInd  + H              Tím hoa cà    hồng + 22+ CaInd  + H2Y  ⟶ CaY  + HInd + H           Hồng                                tím hoa cà Xác định độ cứng canxi 2ml dung dịch NaOH 2M lấy chính xác 20 ml nước Một ít chỉ thị murexit Lặp lại thí nghiệm đến lần, lấy kết quả trung bình Tài liệu tham khảo  http:// kkhtn.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/110/1736/xac-dinh-do-cung-cua-nu  oc http://www.thietbinuoc.com.vn/NewsDetail.aspx?k=3&cate=17&tuto=108 Thanks! ... loại Độ cứng nước cứng Nước cứng loại nước chứa Độ cứng nước định đáng kể ion canxi magie hàm lượng chất khống hòa tan thường kèm với ion nước, chủ yếu muối có cacbonat, hidrocabonat, clorua 2+ 2+ ... sunfat “ Dựa theo độ cứng chia làm loại Độ cứng tạm thời hay độ cứng carbonat • Độ cứng vĩnh viễn Có đơn vị đo chủ yếu thường gặp: Độ dH, mg đương lượng/lít ppm( part per million) • Độ cứng tính theo... muối đinatri của axit etylendiamin tetraaxetic (Na2H2Y) Na2H2Y H2O dung dịch EDTA Xác định độ cứng chung Áp dụng cho canxi magie Xác định độ cứng của Canxi bằng trilon B với chỉ thị ETOO
- Xem thêm -

Xem thêm: Độ cứng của nước nhóm 2 , Độ cứng của nước nhóm 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay