Một số vấn đề về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá

25 1 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:25

Một số vấn đề mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hố Nội dung Mua bán hàng hoá qua SGD Quản lý Nhà nước Luật điều chỉnh Thành viên Sở giao dịch hàng SGD hoá Hợp đồng Mua bán hàng hóa qua SGD Hoạt động thương mại, theo bên thỏa thuận thực việc mua bán lượng định loại hàng hóa định qua SGD hàng hố theo tiêu chuẩn SGD hàng hoá với giá thỏa thuận thời điểm giao kết hợp đồng thời gian giao hàng xác định thời điểm tương lai Các văn pháp luật liên quan Luật thương mại năm 2005 Nghị định 158/2006/NĐ-CP Thông tư 03/2009/TT-BTC Quyền mua bán hàng hoá Sở giao dịch nước ngồi •Thương nhân Việt Nam có quyền tham gia hoạt động mua bán hàng hoá qua SGD hàng hoá nước ngồi theo lộ trình, điều kiện phạm vi Bộ Công Thương quy định công bố thời kỳ •Các hoạt động mua bán hàng hố SGD nước ngồi phải tn thủ theo quy định xuất khẩu, nhập khẩu, toán quốc tế quy định liên quan khác pháp luật Việt Nam Sở giao dịch hàng hoá Cung cấp điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá; Sở giao dịch hàng hoá Điều hành hoạt động giao dịch; Niêm yết mức giá cụ thể hình thành thị trường giao dịch thời điểm Điều kiện thành lập SGD Thẩm quyền cho phép thành lập SGD • Bộ trưởng Bộ Cơng Thương Điều kiện thành lập SGD • • • Vốn pháp định: 150 tỷ đồng trở lên; Điều lệ hoạt động phù hợp với quy định; Giám đốc Tổng giám đốc phải có đại học, cử nhân trở lên có thời gian cơng tác lĩnh vực kinh tế - tài 05 năm; có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; • Các điều kiện khác theo quy định Luật doanh nghiệp Hàng hoá giao dịch SGD Bộ trưởng Bộ Cơng Thương cơng bố danh mục hàng hố cụ thể phép giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa thời kỳ Sở Giao dịch hàng hóa tổ chức thực Hàng hố giao hoạt động mua bán loại hàng hoá dịch sở giao dịch thuộc danh mục hàng hoá Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chất lượng, đơn vị đo lường tiêu chuẩn khác hàng hoá Sở Giao dịch hàng hóa cơng bố phù hợp với pháp luật tiêu chuẩn, đo lường hành Hoạt động Sở giao dịch Các hành vi bị cấm Hợp đồng mua bán SGD Khác Hợp đồng kì hạn Hợp đồng quyền chọn • Khơng phí • Mất phí mua quyền • Dễ gặp phải nhiều rủi ro khơng thực • Khả phòng ngừa rủi ro tốt người hợp đồng trường hợp thấy bị lỗ người mua quyền có quyền khơng thực việc mua bị thua lỗ khoản gọi phần chênh lệch bán hàng hóa thấy giá hàng hóa Khoản chênh lệch thường lớn mức phí bất lợi cho tiền phí mua quyền hợp đồng quyền chọn Phương thức thực hợp đồng Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng mua bán hàng hoá SGD Thành viên SGD Quy định hoạt động thành viên kinh doanh Nghĩa vụ thành viên kinh doanh Nghĩa vụ thành viên kinh doanh Hoạt động thương nhân môi giới Chấm dứt tư cách thành viên Giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật Thương nhân chấm dứt tư cách thành viên Tự đề nghị chấm dứt tư cách thành viên SGD chấp thuận Có hành vi vi phạm điều kiện chấm dứt tư cách thành viên theo quy định Điều lệ hoạt động SGD quy định pháp luật QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Chính phủ Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Công Thương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài THỰC HIỆN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Tạm ngừng việc giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá; Hạn chế giao dịch khung giá số lượng hàng hóa định; Thay đổi lịch giao dịch; Thay đổi Điều lệ hoạt động Sở giao dịch hàng hoá; Các biện pháp cần thiết khác theo quy định Chính phủ XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP Giải tranh chấp Giải khiếu nại, tố cáo Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành ... nghiệp Hàng hoá giao dịch SGD Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hoá cụ thể phép giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa thời kỳ Sở Giao dịch hàng hóa tổ chức thực Hàng hoá giao. .. Tạm ngừng việc giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá; Hạn chế giao dịch khung giá số lượng hàng hóa định; Thay đổi lịch giao dịch; Thay đổi Điều lệ hoạt động Sở giao dịch hàng hoá; Các biện pháp... dung Mua bán hàng hố qua SGD Quản lý Nhà nước Luật điều chỉnh Thành viên Sở giao dịch hàng SGD hoá Hợp đồng Mua bán hàng hóa qua SGD Hoạt động thương mại, theo bên thỏa thuận thực việc mua bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá , Một số vấn đề về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay