Phương pháp, chỉ tiêu khi sử dụng apatit để SX phân bón

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:25

h Dũng hị Thu Hà y Điệp hị Duyên Minh Đức GVHD: Trần Quang Hải Khái Niệm, Thành Phần, Ứng Dụng Của Apatit Phương PhươngPháp, Pháp,Chỉ ChỉTiêu TiêuKhi KhiSử SửDụng DụngApatit ApatitĐể ĐểSX SXPhân PhânBón Bón Nguyên NguyênTắc TắcVà VàCác CácĐiều ĐiềuKiện KiệnTiến TiếnHành HànhPhá PháMẫu MẫuApatit Apatit Nguyên NguyênTắc TắcXác XácĐịnh ĐịnhThành ThànhPhần PhầnSiO SiO22trong trongApatit Apatitvà vàMột MộtSố SốĐiểm ĐiểmCần CầnChú ChúÝÝ Mẫu Quặng Apatit I.Khái niệm, thành phần, ứng dụng • Khái Niệm: - Quặng apatit Lào Cai loại quặng photphat có nguồn gốc trầm tích biển, thành hệ tiền Cambri chịu tác dụng biến chất phong hố - Là nhóm khoáng vật photphat bao gồm hidroxylapatit, floroapatit cloroapatit * Thành phần: - Quặng apatit tự nhiên có tồn dẫn xuất kiểu này: Floapatit Ca10P6O24F2; Cacbonatapatit 2Ca3(PO4)2.CaCO3.1/2H2O; Hyđroxyapatit Ca10P6O24(OH)2; Staffelit Ca10P5,2C0,8O23,2F1,5OH; Kurxit Ca10P4,8C1,2O22,8(FOH)3,2 , * Ứng Dụng: - Apatit nguồn cung cấp phốtpho cần thiết cho trồng, gia súc người, - Là nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân lân, hóa chất dược phẩm - Các hợp chất phốt phát nguồn cung cấp dinh dưỡng lượng cho trồng - Đối với sinh trưởng trồng, phốtpho đóng vai trò quan trọng thứ hai, sau nitơ II.Khi phân tích apatit nhằm mục đích sử dụng SX phân bón cần phân tích tiêu nào? Theo phương pháp gì? Chỉ tiêu phân tích Phân tích hàm lượng Apatit phân lân Xác định hàm lượng SiO2 tạp chất không tan Xác định hàm lượng P2O5 toàn phần Xác định hàm lượng CaO MgO Phương pháp khối lượng Phương pháp khối lượng Phương pháp thể tích Phương pháp phức chất(Complex on III) III Nguyên tắc điều kiện tiến hành phá mẫu apatit * Nguyên tắc: Phá mẫu • Nước cường thủy Cơ cạn,hòa tan • Dung dịch HCl nước cất Lọc rửa • Phần dung dịch • Phần kết tủa chứa keo H2SiO3 tạp chất không tan Điều kiện tiến hành: - Mẫu phải nghiền thành dạng bột mịn - Dung dịch phá mẫu: nước cường thủy đó: * HNO3 làm dung mơi hòa tan quặng apatit chất oxi hóa chuyển hóa Fe2+ Fe3+ * HCl có vai trò hòa tan mẫu, tách hợp chất chứa silic thành kết tủa keo silic, cô khơ dung dịch HCl giúp cho q trình chuyển keo silic thành dạng kết tủa hạt lớn tạo điều kiện cho việc tách keo silic dễ dàng * * Điều kiện tiến hành: -Thêm keo gielatin(thêm vừa đủ) -> dễ đông tụ keo silic (kết nối hạt keo lại với nhau) - Lọc nóng: nhanh, tránh pepti hóa( tránh keo kết tủa lại) - Rửa dung dịch HCl loãng (hạn chế hấp phụ ion kim loại lên keo), sau rửa nước cất sơi đến ion clorua Nguyên tắc xác định thành phần SiO2 apatit, số điểm cần ý * Nguyên tắc: Phá mẫu • Dung dịch nước cường thủy • Kết tủa silic dạng Đun sôi, H2SiO3 cô cạn • SiO2 tạp chất không Lọc rửa tan kết tủa Nung 950 ± • Đến khối lượng khơng đổi 50°C • hàm lượng SiO2 Cân tạp chất khơng tan (m1) • Cho H2SO4 Còn lại tạp chất khơng tan HF để hòa tan SiO2 • Đến khối lượng Nung 950 ± khơng đổi 50°C • hàm lượng tạp chất không tan Cân (m ) Khối 2lượng SiO2= m1- m2 * Một số điểm cần ý: o Nung 950 ± 50°C o Làm nguội bình hút ẩm cân nhanh o Chuyển giấy lọc có kết tủa vào chén bạch kim nung chén sứ HF nóng chảy ... Trần Quang Hải Khái Niệm, Thành Phần, Ứng Dụng Của Apatit Phương PhươngPháp, Pháp ,Chỉ Ch Tiêu TiêuKhi KhiSử S Dụng DụngApatit Apatit ể Đ SX SXPhân PhânBón Bón Nguyên NguyênTắc TắcVà VàCác CácĐiều... thứ hai, sau nitơ II .Khi phân tích apatit nhằm mục đích sử dụng SX phân bón cần phân tích tiêu nào? Theo phương pháp gì? Chỉ tiêu phân tích Phân tích hàm lượng Apatit phân lân Xác định hàm lượng... hidroxylapatit, floroapatit cloroapatit * Thành phần: - Quặng apatit tự nhiên có tồn dẫn xuất kiểu này: Floapatit Ca10P6O24F2; Cacbonatapatit 2Ca3(PO4)2.CaCO3.1/2H2O; Hyđroxyapatit Ca10P6O24(OH)2;
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp, chỉ tiêu khi sử dụng apatit để SX phân bón , Phương pháp, chỉ tiêu khi sử dụng apatit để SX phân bón , I.Khái niệm, thành phần, ứng dụng, III. Nguyên tắc và các điều kiện tiến hành phá mẫu apatit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay