THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT máy

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

Nhóm Đề tài THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY Đại học SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM GVHD : SVTH : NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG NỘI DUNG BÁO CÁO GỒM CÁC KHÁI NIỆM TRÌNH TỰ THIÊT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG CHỌN THIẾT BỊ DỤNG CỤ GÁ LẮP XÁC LẬP CÁC TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG I KHÁI NIỆM  Q trình cơng nghệ phần q trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi hình dáng, kích thước, trạng thái tương quan tính chất chi tiết  thiết kế q trình cơng nghệ, để bảo đảm hiệu kinh tế, thường người ta phải đưa phương án công nghệ khác từ phương án chọn phương án hợp lý • quy trình cơng nghệ thường chia  ngun cơng  Bước gá  Vi trí  Đường chuyển dao HÌNH ẢNH SV ĐANG GIA CƠNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN II TRÌNH TỰ THIÊT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG Nghiên cứu vẽ chi tiết, tìm hiểu chức làm việc phân loại chi tiết  Xác định dạng sản xuất Sản xuất hang loạt Sản xuất đơn Chọn phôi phương pháp chế tạo phôi phôi Chọn phôi cần vào yếu tố sau : - Vật liệu tính vật liệu chi tiết gia công cho phù hợp với yêu cầu sử dụng - Hình dáng, kết cấu kích thước chi tiết thành phẩm - Sản lượng năm mức độ ổn định sản phẩm (dạng sản xuất) 4 Xác định thứ tự nguyên công, bước… , chọn sơ đồ gá đặt nguyên công, đưa phương án công nghệ khác để chế tạo chi tiết 5 Chọn thiết bị cho nguyên công Xác định lượng dư gia công (lớp kim loại cần hớt đi) cho nguyên công, bước Chọn dụng cụ gia công, dụng cụ đo Xác định chế độ gia công cho nguyên công, bước… Chọn đồ gá thiết kế đồ gá cho nguyên công cần thiết 10 Xác định bậc thợ cho nguyên công 11 Xác định định mức thời gian gia công suất So sánh phương án công nghệ chế tạo chi tiết để từ chọn phương án hợp lý 12 Xác lập tài liệu công nghệ III CHỌN THIẾT BỊ DỤNG CỤ, GÁ LẮP  Khi chọn thiết bị (chủng loại, đặc tính, cơng suất…) cần vào loại chi tiết gia cơng thiết bị Dụng cụ đo Về đồ gá: chỉ thiết kế, chế tạo đồ gá chuyên dùng số lượng chi tiết gia công đồ gá đủ lớn để bù đắp chi phí cho thiết kế, Đồ gá IV Xác lập tài liệu công nghệ thông thường người ta tiến hành so sánh phương án để chọn phương án hiệu quả, phương án quy trình cơng nghệ lựa chọn xây dựng tài liệu, phiếu công nghệ để hướng dẫn sản xuất Trong phiếu cồng nghệ cần có vẽ chi tiết sản phẩm, tên gọi, đặc tính kỹ thuật, Nguyên công gia công cần thực hiện, chọn xác định thiết bị, dụng cụ, gá lắp, chế độ gia công, phương pháp kiểm tra V MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG  MỤC ĐÍCH: quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm chế tạo giá thành sản xuấT  YÊU CẦU KỸ THUẬT: để lựa chọn phương án hợp lý cần phải tập thể người làm công tác kỹ thuật xem xét thông qua 2 Đòi hỏi phải có tn thủ nghiêm túc người thực với nội dung mà quy trình cơng nghệ vạch sửa đổi, sáng kiến, cải tiến cần đưa lên bàn bạc, phân tích, ... NIỆM TRÌNH TỰ THIÊT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG CHỌN THIẾT BỊ DỤNG CỤ GÁ LẮP XÁC LẬP CÁC TÀI LIỆU CƠNG NGHỆ MỤC ĐÍCH VÀ U CẦU CỦA THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG I KHÁI NIỆM  Q trình. .. độ gia công cho nguyên công, bước… Chọn đồ gá thiết kế đồ gá cho nguyên công cần thiết 10 Xác định bậc thợ cho nguyên công 11 Xác định định mức thời gian gia công suất So sánh phương án công nghệ. .. nguyên công, đưa phương án công nghệ khác để chế tạo chi tiết 5 Chọn thiết bị cho nguyên công Xác định lượng dư gia công (lớp kim loại cần hớt đi) cho nguyên công, bước Chọn dụng cụ gia công,
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT máy , THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay