VÌ SAO nói TRÁI đất là một hệ THỐNG

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

CHỦ ĐỀ : SAO NĨI TRÁI ĐẤT MỘT HỆ THỐNG ? MÔN HỌC : KHOA HỌC TRÁI ĐẤT Nội dung thuyết trình : I KHÁI NIỆM HỆ THỐNG II NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG III CÁC CHU TRÌNH CỦA HỆ THỐNG IV SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUYỂN I/ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG Hệ thống tập hợp phần tử có quan hệ hữu với , tác động chi phối lẫn theo quy luật để trở thành chỉnh thể Hệ thống ? II/ NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG Mặt trời  Năng lượng ánh sáng - Trái đất cần lượng để hoạt động mặt trời nguồn nặng lượng ( nhiệt ánh sáng ) - Điều khiển đối lưu khí đại dương - Giúp cối phát triển - Nhiệt độ trái đất ổn định => sống tồn Ngày đêm - Sự thay đổi nhiệt độ => lưu thơng khơng khí - Hệ thống mùa - Tạo gió Tín Phong, Tây Ơn Đới ,…  Đường cacbon - Quang hợp Địa nhiệt - Địa nhiệt lượng tách từ nhiệt lòng trái đất , từ hoạt động phân hủy phóng xạ khống vật từ lượng mặt trời hấp thụ bề mặt trái đất - Được dùng để phát điện Suối nước nóng Năng lượng thân thiện với mơi trường III/ CHU TRÌNH CỦA HỆ THỐNG Chu trình thủy văn Chu trình đá IV/ SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CÁC QUYỂN Các có ảnh hưởng tương tác lẫn Con người (biosphere) xây dựng đập thủy điện từ vật liệu đá (geosphere) Nước hồ (hydrosphere) chảy vào vách đá phía sau đập, trở thành nước ngầm bay vào khơng khí (atmosphere) Thực vật (biosphere) hút nước chất dinh dưỡng từ thạch (geosphere) Con người (biosphere) sử dụng máy móc để cày ruộng, khí (atmosphere) tạo mưa (chu trình nước) cung cấp nước cho sinh vật VIDEO TÓM TẮT LÍ THUYẾT Nguồn tham khảo : • http:// vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/nhung-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-trai-dat-1 • 61867.html https:// www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/investigations/es01 • 03/es0103page01.cfm?chapter_no=investigation https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng Cảm ơn bạn ý lắng nghe ! ... trình : I KHÁI NIỆM HỆ THỐNG II NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG III CÁC CHU TRÌNH CỦA HỆ THỐNG IV SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUYỂN I/ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG Hệ thống tập hợp phần tử có quan hệ hữu với , tác động... động chi phối lẫn theo quy luật để trở thành chỉnh thể Hệ thống ? II/ NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG Mặt trời  Năng lượng ánh sáng - Trái đất cần lượng để hoạt động mặt trời nguồn nặng lượng (... trái đất , từ hoạt động phân hủy phóng xạ khống vật từ lượng mặt trời hấp thụ bề mặt trái đất - Được dùng để phát điện Suối nước nóng Năng lượng thân thiện với mơi trường III/ CHU TRÌNH CỦA HỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: VÌ SAO nói TRÁI đất là một hệ THỐNG , VÌ SAO nói TRÁI đất là một hệ THỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay