XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM SỬ DỤNG PHP LARAVEL

28 1 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN PHẦN THIẾT KẾ WEBSITE ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM SỬ DỤNG PHP LARAVEL MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH ẢNH DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải IP Internet Protocol API Application Programming Interface URL Uniform Resource Locator MỞ ĐẦU Tổng quan đề tài Ngày trao nhận học bổng điều tất yếu thiếu nên giáo dục Học bổng sở, động lực thúc đẩy giúp đỡ cho sinh viên học tập, sống gia đình Học bổng giúp mở nhiều hội cho sinh viên phát triển tiếp cần với nhiều giáo dục tồn giới Chính nhóm chọn học bổng chủ đề cho đề tài Việc tiếp cận sinh viên Việt Nam với học bổng thông qua cách thức cổng thơng tin yếu chưa phổ biến Một phần xu hướng sử dụng việc tiếp cận phương pháp truyền thống áp dụng rộng rãi, ngồi chưa có cổng thơng tin đủ sức hút lâu dài để gắn bó với sinh viên Việt Nam Vấn đề đặt sau lựa chọn học bổng làm chủ đề việc trì lâu dài việc quản lý, nguồn thông tin thu thập đa dạng đặn liên tục, cập nhật nhanh xác học bổng kiện giáo dục, Giao diện người dùng dễ dàng sử dụng, thuận tiện ưa nhìn Mục đích ý nghĩa đề tài 2.1 Mục đích Giúp đẩy mạnh việc tiếp cận sinh viên Việt Nam chương trình học bổng kiện giáo dục thơng qua hình thức cổng thơng tin trực tuyến Đưa việc sử dụng Internet để hỗ trợ việc học tập nghiên cứu học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại 4.0 ngày 2.2 Ý nghĩa Tạo cổng thông tin nơi trao đổi học sinh sinh viên quỹ tài trợ học bổng nhà tổ chức kiện giáo dục Website cầu nối việc thúc đẩy áp dụng công nghệ hỗ trợ học sinh, sinh viên trình học tập giảng dạy việc tiếp cận đến đối tượng quỹ học bổng doanh nghiệp Phương pháp thực Các phương pháp:  Phương pháp phân tích tổng hợp từ tài liệu  Phương pháp thống kê, điều tra  Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống  Phương pháp thử nghiệm, đánh giá kết Bố cục đề tài Báo cáo đề tài bao gồm nội dung sau: Mở đầu Chương 1: Trình bày tổng quan sở lý thuyết áp dụng để triển khai thiết kế cho website nhóm Chương 2: Trình bày thiết kế phân tích hệ thống, triển khai hệ thống yêu cầu đặt ban đầu Chương 3: Trình bày môi trường cài đặt, đưa kết đạt sau triển khai thiết kế website Đưa ưu điểm nhược điểm với giải pháp đề xuất tương lai để hoàn thiện sản phẩm Kết luận hướng phát triển CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Website 1.1.1 Khái niệm Website gọi trang web trang mạng, tập hợp trang web, thường nằm tên miền tên miền phụ World Wide Web Internet Một trang web tập tin HTML XHTML truy nhập dùng giao thức HTTP Trang mạng xây dựng từ tệp tin HTML (trang mạng tĩnh) vận hành CMS chạy máy chủ (trang mạng động) Website giao tiếp hiển thị cho người dùng truy cập phần mềm gọi trình duyệt website 1.1.2 Phân loại • Website tĩnh: Là website mà người quản trị (những người khơng phải lập trình viên) tùy ý thay đổi nội dung hình ảnh mà phải cần kiến thức HTML Website tĩnh viết hoàn toàn dựa tảng HTML CSS thêm hiệu ứng từ Javascript muốn • Website động: Là website viết kèm theo công cụ quản trị để tùy biến nội dung dành cho webmaster (người quản trị) dễ dàng thay đổi nội dung, hình ảnh Website động thiết kế lập trình viên để cho phép website thay đổi nội dung thường xuyên Một số công nghệ, ngôn ngữ để xây dựng website động bao gồm PHP, ASP.NET, Java, 1.2 Ngơn ngữ lập trình PHP 1.2.1 Định nghĩa PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng qt Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngơn ngữ lập trình web phổ biến giới 1.2.2 Định nghĩa framework Framework thư viện lớp xây dựng hoàn chỉnh, khung để phát triển Phần mềm ứng dụng Có thể ví Framework tập “ Vật liệu” lĩnh vực cho người lập trình viên, thay họ phải nhiều thời gian để tự thiết kế trước dùng Do vậy, người lập trình viên cần tìm hiểu khai thác vật liệu thực để gắn kết chúng lại với nhau, tạo sản phẩm 1.3 PHP Laravel 1.3.1 Định nghĩa • Laravel PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, phát triển Taylor Otwell nhắm mục tiêu hỗ trợ phát triển ứng dụng web theo cấu trúc model- view- controller (MVC) Những tính bật Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu- rõ ràng, hệ thống đóng gói Modular quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác để truy cập vào sở liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng • Vào khoảng Tháng năm 2015, lập trình viên có bình chọn PHP framework phổ biến nhất, Laravel giành vị trí quán quân cho PHP framework phổ biến năm 2015, theo sau Symfony2, Nette, CodeIgniter, Yii2 vào số khác Trước đó, Tháng năm 2014, Laravel trở thành project PHP phổ biến theo dõi nhiều Github • Laravel phát hành theo giấy phép MIT, với source code lưu trữ Gitthub 1.3.2 Sơ lược tính • Bundles : Ở laravel phiên 3.x, cung cấp hệ thống đóng gói module, với nhiều tính kèm • Composer : Ở laravel phiên 4.x, sử dụng cơng cụ quản lý với tính thêm gói cài đặt, chức PHP phụ trợ cho Laravel có kho Packagist • Eloquent ORM (object relation mapping) : ánh xạ đối tượng quan hệ sở liệu, cung cấp phương thức nội để thực thi đồng thời bổ sung tính hạn chế mối quan hệ đối tượng sở liệu • Application logic : Là phần phát triển ứng dụng, sử dụng điều khiển controllers • Routes : Định nghĩa mối quan hệ đường dẫn (url), liên kết (link) Khi liên kết tạo cách sử dụng tên routes, định danh liên kết thống tạo laravel • Restful Controller : cung cấp tùy chọn để tách logic phía sau request HTTP POST, GET • Class auto loading : cung cấp việc tải tự động class PHP, mà không cần include class vào Tùy thuộc vào yêu cầu class cần thiết nạp vào, hạn chế class khơng cần thiết • View : chưa mã html, hiển thị liệu định controller • Migrations : cung cấp hệ thống kiểm soát phiên lược đồ sở liệu, làm cho web ứng dụng có khả tương tác phù hợp thay đổi logic, đoạn mã code ứng dụng thay đổi cần thiết việc bố trí sở liệu, triển khai nới lỏng cập nhật ứng dụng • Unit Testing : đóng vai trò quan trọng Laravel, Unit testting chứa nhiều hệ thống unit testing, giúp phát ngăn chặn lỗi khn khổ định • Automatic pagination : Tính tự động phân trang tích hợp vào Laravel giúp đơn giản hóa nhiệm vụ thực phân trang so với phương phápthông thường 1.3.3 Các bước để cài đặt • Bước 1: Truy cập vào htdocs xampp • Bước 2: Nhấn phím “shift” click chuột phải chọn “ open power shell window here” • Bước 3: Gõ lệnh : composer global require “laravel/installer” • Bước 4: Sau hoàn thành gõ lệnh: “laravel new blog” • Chú ý blog : tên bạn muốn cài đặt ( đổi tên khác ) • Bước Mở file.env cấu hình thơng tin db, url cho ứng dụng 1.4 Mơ hình MVC 1.4.1 Khái niệm MVC viết tắt Model – View – Controller Là kiến trúc phần mềm hay mơ hình thiết kế sử dụng kỹ thuật phần mềm Nói cho dễ hiểu, mơ hình phân bố source code thành phần, thành phần có nhiệm vụ riêng biệt độc lập với thành phần khác 1.4.2 Thành phần • Controller: Giữ nhiệm vụ nhận điều hướng yêu cầu từ người dùng gọi phương thức xử lý chúng… Chẳng hạn thành phần nhận request từ url form để thao tác trực tiếp với Model • Model: Đây thành phần chứa tất nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả liệu Class, hàm xử lý… • View: Đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất đối tượng GUI textbox, images… Hiểu cách đơn giản, tập hợp form file HTML 1.4.3 Sự tương tác thành phần • Controller tương tác với qua lại với View • Controller tương tác qua lại với Model • Model View khơng có tương tác với mà tương tác với thơng qua Controller Hình Ảnh mơ tương tác thành phần MVC 1.5 Phân tích yêu cầu 1.5.1 Yêu cầu quản lý website • Xây dựng trang quản lý có giao diện dễ nhìn, đơn giản dễ sử dụng • Tìm kiếm thơng tin đầu vào cách cầu nối quỹ học bổng doanh nghiệp với học sinh sinh viên thơng qua hệ thống Trang quản lý có đầy đủ chức thêm, sửa, xóa, cập nhật, thống kê, theo dõi • Tăng tính ổn định độ tin cậy trang quản lý người dùng 1.5.2 Yêu cầu người dùng học sinh, sinh viênXây dựng thiết kế giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng • Cập nhật thông tin, tin tức nhanh liên tục đến với học sinh, sinh viênXây dựng thơng tin cá nhân để tối ưu hóa thời gian làm hồ sơ xin học bổng • Thu thập thơng tin liệu để dự đoán xu hướng người dùng 1.5.3 Yêu cầu người dùng quỹ học bổng, doanh nghiệp • Xây dựng thiết kế giao diện người dùng đơn giản dễ sử dụng • Truyền tải đầy đủ thông tin mà quỹ học bổng hay doanh nghiệp muốn đưa đến đối tượng mong muốn • Trả liệu đối tượng ứng tuyển xác nhanh chóng • Thuận tiện việc trao đổi thơng tin liên hệ 1.6 KẾT CHƯƠNG Chương trình bày tổng quan sở lý thuyết áp dụng để triển khai thiết kế cho website nhóm 2.3.2 Cơ sở liệu đăng học bổng Hình Cơ sở liệu đăng học bổng 2.3.3 Cơ sở liệu đăng kiện Hình Cơ sở liệu đăng kiện 2.3.4 Cơ sở liệu bình luận Hình Cơ sở liệu bình luận 2.4 KẾT CHƯƠNG Chương trình bày thiết kế phân tích hệ thống, triển khai hệ thống yêu cầu đặt ban đầu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Mơi trường cài đặt • Cài đặt trình soạn thảo code Bước có nhiều người bỏ qua, việc phát triển web nhanh xảy lỗi bước lại quan trọng Có nhiều IDE PHP để chọn: o Sublime text (Windows, Mac, Linux) o PphStorm (Windows, Mac, Linux) • Cài đặt phần mềm chạy webserver o XAMP: Cho Mac OS X, Windows Linux • Cài đặt CDSL o MySQL: cài đặt cài đặt Xampp 3.2 Kết triển khai Hình Màn hình trang web Hình Màn hình đăng nhập Hình 10 Màn hình đăng kí Hình 11 Chức đổi mật Hình 12 Chức xem thơng tin học bổng Hình 13 Chức xem kiện giáo dục Hình 14 Trang cá nhân người dùng Hình 15 Trang quản lý hệ thống Admin Hình 16 Chức chỉnh sửa tài khoản Hình 17 Chức Reset mật tài khoản Hình 18 Chức khóa tài khoản Hình 19 Chức tạo tài khoản hệ thống Hình 20 Chức quản lý đăng tin học bổng Hình 21 Chức phê duyệt đăng tin tức học bổng Hình 22 Chức đăng tin tức học bổng Hình 23 Chức quản lý đăng kiện Hình 24 Chức phê duyệt đăng kiện Hình 25 Chức quản lý bình luận viết 3.3 Đánh giá 3.3.1 Ưu điểm • Chủ đề lựa chọn lạ, sáng tạo đầy tính thị trường • Tích hợp nhiều thơng tin để mang đến cho người dùng đa dạng tin tức • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng • Các chức thể rõ ràng, đầy đủ chức 3.3.2 Nhược điểm • Vẫn thiếu sót số chức chưa tối ưu hoàn tồn • Chức đơn giản, chưa đa dạng mặt chức hệ thống • Giao diện đơn giản • Chức giao tiếp người dùng chưa đẩy mạnh hoàn toàn 3.4 KẾT CHƯƠNG Chương trình bày mơi trường cài đặt, đưa kết đạt sau triển khai thiết kế website Đưa ưu điểm nhược điểm với giải pháp đề xuất tương lai để hoàn thiện sản phẩm KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sở lý thuyết triển khai ứng dụng công nghệ, đề tài đạt kết sau: Về mặt lý thuyết, đề tài đạt thành công việc đẩy mạnh công nghệ việc hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên Việt Nam Ngồi đề tài giúp người thực nắm kiến thức bản, làm quen với môi trường làm việc nhóm tiếp cận vài công nghệ Về mặt thực tiễn ứng dụng, đề tài đạt thành công việc hiểu rõ chu trình để làm sản phẩm công nghệ phần mềm Thực bước chu trình cách tỉ mỉ, đưa hướng giải cho toán xây dựng sản phẩm dựa thiết kế Biết cách xây dựng website qua ngôn ngữ PHP với framework Laravel, thiết kế giao diện hoàn thiện hệ thống thời gian yêu cầu Tuy nhiên, đề tài tồn vấn đề sau: − Vấn đề giao diện đơn điệu, chưa thực ấn tượng với người dùng − Vấn đề nguồn thơng tin liệu yếu, chưa đủ cung cấp đa dạng thông tin đưa đến người dùng − Vấn đề thiết kế hệ thống nhiều bất cập việc logic hóa hệ thống để tăng hiệu sử dụng − Vấn đề phổ biến đề tài lạ nên dẫn đến việc tiếp cận người dùng khó HƯỚNG PHÁT TRIỂN Một số số hướng nghiên cứu phát triển đề tài sau: − Tìm kiếm nguồn liệu đa dạng việc nhận liệu từ người sử dụng − Tăng thêm nhiều tính cho hệ thống, tích hợp thêm phần giải trí cho hệ thống thu hút nhiều đối tượng sử dụng − Cải thiện giao diện cho phù hợp với nhu cầu người dùng − Cải thiện hiệu chức giảm tối đa số lỗi mắc phải − Truyền thông sản phẩm qua cổng thông tin đại chúng để đến với người dùng nhanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh [1] Kathy Sierra, Elisabeth Freeman (2004) “Head First Design Patterns” [2] Jon Duckett (2011), “HTML and CSS : Design and Build Websites” Internet [3] https://laravel.com/docs [4] https://www.w3schools.com [5] https://vi.wikipedia.org/wiki [6] https://stackoverflow.com [7] https://github.com PHỤ LỤC Cách cài đặt (upload) lên mạng Inetrnet Up web lên host FTP client - Đầu tiên, bạn cần lấy thông tin FTP Trên website nhà cung cấp hosting, bạn lấy chúng qua mục FTP Access Nếu bạn không password FTP gì, bạn dễ dàng đặt password qua mục Change account password - Mở FileZilla điền thông tin FTP để truy cập nhấn nút Quickconnect - Khi bạn kết nối, tìm kéo thả liệu website từ bên Trái phần mềm vào bên Phải, với thư mục đích thư mục “public_html” Hãy giải nén file archive trước FTP client khơng có chức giải nén Cách sử dụng website • Chức đăng nhập: Trang chủ → Đăng nhập → Nhập email mật → Click Đăng nhập • Chức đăng ký: Trang chủ → Đăng nhập → Đăng ký → Nhập thông tin tài khoản đăng ký → Click Đăng ký • Chức quên mật khẩu: Trang chủ → Đăng nhập → Quên mật → Nhập email tài khoản → Click Gửi • Chức tìm kiếm: Trang chủ → Khung tìm kiếm → Nhập từ khóa tìm kiếm → Click Tìm • Chức cập nhật thông tin cá nhân: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn cá nhân → Chọn cập nhật thông tin → Nhập thông tin → Click Lưu • Chức quản lí tài khoản: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn Quản lí tài khoản • Chức quản lí đăng học bổng: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn Quản lí học bổng • Chức quản lí đăng kiện: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn Quản lí đăng • Chức quản lí bình luận: Trang chủ → Click vào tên tài khoản → Chọn Quản lí bình luận ... đăng thông tin học bổng - Chỉnh sửa đăng thơng tin học bổng - Xóa đăng thông tin học bổng - Xem danh sách sinh viên đăng ký học bổng - Đăng tải đăng thông tin kiện - Chỉnh sửa đăng thơng tin kiện... thơng tin trực tuyến Đưa việc sử dụng Internet để hỗ trợ việc học tập nghiên cứu học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại 4.0 ngày 2.2 Ý nghĩa Tạo cổng thông tin nơi trao đổi học sinh sinh viên. .. thiện dễ sử dụng • Cập nhật thơng tin, tin tức nhanh liên tục đến với học sinh, sinh viên • Xây dựng thông tin cá nhân để tối ưu hóa thời gian làm hồ sơ xin học bổng • Thu thập thơng tin liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM SỬ DỤNG PHP LARAVEL, XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM SỬ DỤNG PHP LARAVEL, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay