Thiết kế khuôn đúc sản phẩm bát nhựa dùng trong gia đình

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chọn đề tài: Thiết kế khuôn đúc sản phẩm bát nhựa dùng gia đình Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Phần 1: Phân tích 1.Phân tích đặc điểm kỹ thuật cần có sản phẩm - Dựa vào hình dáng sản phẩm ta thấy với mục đích dùng đựng thực phẩm gia đình → Yêu cầu: + Hình dáng gọn nhẹ, bắt mắt, thăng tốt( khó đổ), cầm nắm dễ dàng, không gây chấn thương cho người dử dụng, chứa lượng thực phẩm vừa đủ + Tính chất lý chịu va đập tốt, khó biến dạng, bị xước, cách điện tốt, cách nhiệt tốt → để đảm bảo độ bền an toàn cho người sử dụng + Độ bền hóa học, cần khơng hòa tan dung mơi, khơng bị giòn q trình sử dụng, khơng thấm nước… + Độ bền nhiệt cao, bám dính, khơng mùi, khơng vị, khơng độc… Từ đặc điểm ta đưa kết luận chọn vật liệu PP, thỏa mãn yêu cầu 1.Phân tích lựa chọn kết cấu khn ép phun Do hình dáng sản phẩm đơn giản dễ dàng xác định đường phân khuôn mặt phân khn, chi tiết khơng có phần cắt ngang, dễ dàng tách hốc lõi, hình dáng sản phẩm đối xững, chế tạo khn có lòng khn nên bố trí cổng phun tâm đáy chi tiết, → ta sử dụng khuôn tấm, cổng phân phối kiểu trực tiếp đưa vật liệu vào lòng khn, khơng sử dụng rãnh dẫn→ tiết kiệm vật liệu giảm thời gian điền đầy vào lòng khn, nâng cao suất giảm giá thành Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Phần 2:Mơ tả q trình Q trình thiết kế catia Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Thiết kế khuôn để ép phun sản phẩm CAD Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội - Đầu tiên xác định đường phân khuôn, mặt phân khuôn, mặt thuộc phần hốc, lõi Được lưu vào file tên MoldedPart.Part - Sau ta đưa vào môi trường làm khuôn để tách hốc lõi - Rồi vẽ cồng phân phối rãnh dẫn - Chèn chi tiết vào lòng khn như: chốt đẩy, chốt hồi, chốt dừng, chốt dẫn hướng, bạc dẫn hướng, bạc cuống phun, vòng định vị, vít, chốt… Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Lập trình gia cơng (CAM) phầm mềm Catia - Gia công phần hốc Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 - Gia công phần lõi Làm tương tự phần hốc Trường đại học Bách khoa Hà nội ... Phần 1: Phân tích 1.Phân tích đặc điểm kỹ thuật cần có sản phẩm - Dựa vào hình dáng sản phẩm ta thấy với mục đích dùng đựng thực phẩm gia đình → Yêu cầu: + Hình dáng gọn nhẹ, bắt mắt, thăng tốt(... đặc điểm ta đưa kết luận chọn vật liệu PP, thỏa mãn yêu cầu 1.Phân tích lựa chọn kết cấu khn ép phun Do hình dáng sản phẩm đơn giản dễ dàng xác định đường phân khuôn mặt phân khuôn, chi tiết... nội Thiết kế khuôn để ép phun sản phẩm CAD Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội Chu Văn Phước Lớp CĐT3_K51 Trường đại học Bách khoa Hà nội - Đầu tiên xác định đường phân khuôn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khuôn đúc sản phẩm bát nhựa dùng trong gia đình , Thiết kế khuôn đúc sản phẩm bát nhựa dùng trong gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay