slide quản lý môi trường

51 6 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:23

QUẢN MƠI TRƯỜNG Khoa Mơi trường, ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Nội dung Tương tác người môi trường Quản môi trường ◦ Cơ sở khoa học quản môi trường ◦ Hệ thống quản môi trường ◦ Công cụ quản môi trường TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MƠI TRƯỜNG Mơ hình dòng chu chuyển (Circular Flow Model) Doanh thu Chi tiêu Hàng hóa dịch vụ Thu nhập Các yếu tố sản xuất Chi phí Mơ hình cân vật chất Tự nhiên Thị trường đầu Các hộ gia đình Các công ty Thị trường nhân tố Các dạng biến đổi mơi trường Ơ nhiễm mơi trường Suy thối mơi trường Sự cố mơi trường Ơ nhiễm MT làm thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường Suy thối MT làm thay đổi chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống người thiên nhiên Sự cố MT tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi bất thường thiên nhiên gây suy thối mơi trường nghiêm trọng QUẢN MƠI TRƯỜNG CAN THIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN Khi quyền can thiệp? Biến đổi mơi trường xấu (ĐK cần) Can thiệp đem lại kết tốt Lợi ích > chi phí để can thiệp Quản môi trường tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia Mục tiêu quản môi trường Khắc phục dự phòng suy thối, nhiễm mơi trường phát sinh hoạt động sống người Phát triển kinh tế-xã hội theo nguyên tắc phát triển bền vững Hội nghị Rio-92 đề xuất tái khẳng định Tuyên bố Johannesburg 2002 Xây dựng công cụ hữu hiệu quản môi trường quốc gia vùng lãnh thổ Hệ thống tổ chức QLMT Việt Nam CÔNG CỤ QUẢN MÔI TRƯỜNG Công cụ QLMT biện pháp hành động nhằm thực công tác QLMT Nhà nước, tổ chức khoa học sản xuất Mỗi công cụ có chức phạm vi tác động định, liên kết hỗ trợ lẫn C/c điều chỉnh vĩ mơ C/c Luật pháp & sách Luật pháp sách C/c hành động Quy định hành chính, quy định xử phạt, cơng cụ kinh tế, … C/c hỗ trợ GIS, mơ hình hố, ĐTM, kiểm tốn môi trường, quan trắc môi trường C/c Kinh tế Theo chức Theo chất C/c quản Công cụ Luật pháp Chính sách • Luật pháp cơng ước bảo vệ MT Phân biệt • Chiến lược sách MT • Tiêu chuẩn mơi trường • ISO 14000 ISO 14001 Chính sách mơi trường Chính sách môi trường tổng thể quan điểm, biện pháp, thủ thuật nhằm thực mục tiêu BVMT PTBV quốc gia, ngành kinh tế công ty Nguyên tắc chủ đạo việc ban hành thực thi sách MT: 1- Hợp hiến pháp, hợp pháp, hệ thống thống 2- Người gây nhiễm phải trả tiền 3- Phòng bệnh chữa bệnh 4- Hợp tác đối tác 5- Sự tham gia cộng đồng Giai đoạn đầu chưa phát huy tác dụng Chính sách gần hiệu lực, cần thay đổi sách Phát huy hiệu mong muốn nhà hoạch định Tác động sách giảm dần quen thuộc Chính sách chiến lược môi trường Xác định rõ mục tiêu phát triển, BVMT định hướng hoạt động Chính sách MT Chiến lược MT Environmental policy Environmental strategy Cụ thể hóa tìm phương thức, nguồn lực để đạt mục tiêu Chiến lược môi trường Xác định vấn đề ưu tiên Xác định hoạt động ưu tiên Đảm bảo thực thi hiệu Tiêu chuẩn Quy chuẩn MT QCMT Quy chuẩn kỹ thuật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dạng văn để bắt buộc áp dụng TCMT Tiêu chuẩn tổ chức công bố dạng văn để tự nguyện áp dụng Life Circle Assessment LCA Environmental Auditing Đánh giá vòng đời sản phẩm Quy hoạch MT Environmental planning Quan trắc MT Environmental monitoring Đánh giá tác động MT Environmental Impact Assessment EIA Công cụ quản Kiểm toán MT Đánh giá rủi ro MT Environmental risk assessment ERA Cơng cụ kinh tế Thuế tài ngun Thuế/phí mơi trường Quota nhiễm Hệ thống đặt cọc – hồn trả Ký quỹ môi trường Trợ cấp môi trường Nhãn sinh thái Quỹ môi trường Tiêu chuẩn lựa chọn Hiệu kinh tế Đòi hỏi thơng tin thấp Cơng Độ tin cậy Tính thích nghi Khuyến khích thúc đẩy cải thiện Chấp nhận mặt trị Mục tiêu học tập Hiểu chất hệ thống môi trường Trình bày mối tương tác người mơi trường thơng qua mơ hình cân vật chất Liệt kê dạng biến đổi môi trường Giải thích nguyên nhân quản nhà nước môi trường Nêu khái niệm QLMT Trình bày mục tiêu, nội dung, nguyên tắc QLMT Hiểu trình bày sở khoa học QLMT Giải thích phản ứng doanh nghiệp vấn đề môi trường Mục tiêu học tập Nêu khái niệm mơ hình hệ thống quản mơi trường 10 Trình bày lịch sử xu hướng phát triển hệ thống quản môi trường 11 Nêu khái niệm cơng cụ QLMT 12 Trình bày phân loại cơng cụ QLMT 13 Phân biệt sách MT chiến lược MT 14 Phân biệt QCMT TCMT 15 Liệt kê tên gọi công cụ quản 16 Liệt kê tên gọi công cụ kinh tế Cảm ơn ý lắng nghe bạn ... dung Tương tác người môi trường Quản lý môi trường ◦ Cơ sở khoa học quản lý môi trường ◦ Hệ thống quản lý môi trường ◦ Công cụ quản lý môi trường TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MƠI TRƯỜNG Mơ hình dòng... công cụ hữu hiệu quản lý môi trường quốc gia vùng lãnh thổ Mục tiêu quan trọng Quản lý môi trường Phát triển bền vững Nội dung quản lý môi trường Đọc thêm ◦ Luật Bảo vệ môi trường (số 55/2014/QH13)... tra trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường; giải khiếu nại, tố cáo bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Đào tạo nhân lực khoa học quản lý môi trường; giáo dục,
- Xem thêm -

Xem thêm: slide quản lý môi trường , slide quản lý môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay