GIẢI PHÁP để PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY

20 1 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

BÀI TẬP NHÓM V CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY GVHD: Trịnh Công Tráng Lớp: 58C.OT Thành viên: Cụm từ viết tắt: • • • • • XHCN: Xã hội Chủ Nghĩa CNH: Cơng nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa KH&CN: Khoa học Công Nghệ CNTB: Chủ nghĩa tư A: LỜI MỞ ĐẦU Xã hội loài người trải qua ba kinh tế chủ yếu: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế công nghiệp Kinh tế phân phối Trong khoảng thập kỷ trở lại phát triển vũ bão công nghệ thông tin, tương tác tin học, vi điện tử sinh học tạo tiến thần kỳ kinh tế tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho tăng trưởng giới hai ba mươi năm tới Sự phát triển không ngừng có tính bùng nổ lực lượng sản xuất tri thức đóng vai trò lực lương sản xuất chủ yếu dẫn đến hành thành kinh tế mới, kinh tế tri thức Đại hội X rõ: đẩy mạnh cơng nghệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọn nên kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong bối cảnh tồn cầu hóa thế giới, nhận thức tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức có vai trò lớn thúc đẩy q trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng ta cần phải nghiên cứu tri thức, tìm hướng đắn cho kinh tế tri thức, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với khu vực, với giới thời đại tổng thể mối liên hệ, phát triển vận động không ngừng kinh tế tri thức Chính chúng em định chọn đề tài: “ Giải Pháp Để Phát Triển Kinh Tế Tri Thức Trong Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cơng Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước Hiện Nay.” Làm tiểu luận Đây đề tài hấp dẫn, giúp sinh viên hiểu vai trò phát triển kinh tế đất nước, đồng thời nâng cao vốn hiểu biết, kỹ thực hành trình học tập nghiên cứu Do trình độ thời gian nghiên cứu khơng nhiều chúng em chọn chủ đề nên không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đọc góp ý phê bình Thầy bạn để tiểu luận chúng em hoàn thiện B: NỘI DUNG I Quan điểm, đường lối, tư tưởng Đảng phát triên kinh tế tri thức thời kỳ CNH-HĐH đất nước 1.Khái niệm vai trò kinh tế tri thức: 1.1 Khái niệm kinh tế tri thức: Kinh tế tri thức khái niệm khơng dễ hiểu dựa hai khái niệm trừu tượng kinh tế tri thức, hiểu nhiều khác Nền kinh tế tri thức, gọi kinh tế dựa vào tri thức (Knowledge - BasedEconomy) kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, sở phát triển khoa học công nghệ cao "Nền kinh tế tri thức kinh tế ngày phụ thuộc trực tiếp vào việc sản xuất phân phối sử dụng tri thức thông tin" "Nền kinh tế tri thức kinh tế mà trình sản xuất, phân phối sử dụng tri thức trở thành động lực cho tăng trưởng, cho trình tạo cải việc làm tất ngành kinh tế" Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa: Kinh tế tri thức kinh tế có sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò đinh phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống Trong kinh tế tri thức kinh tế có tác động to lớn đến phát triển ngành dựa vào tri thức, dựa vào thành tựu khoa học công nghệ như: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghiệp, Dịch vụ ứng dụng cơng nghệ cao 1.2.Vai trò kinh tế tri thức: Tri thức ngày trở lên quan trọng đời sống xã hội Nó tác động trực tiếp đến lĩnh vực xã hội : kinh tế,chính trị,văn hố giáo dục  Vài trò tri thức với kinh tế - kinh tế tri thức Nền kỉnh tế tri thức kinh tế q trình thu nhận truyền bá, sử dụng, khai thác,sáng tạo tri thức trở thành thành phần chủ đạo trình tạo cải Kinh tế tri thức có nhiều đặc điểm khác biệt so với kinh tế trước đó: - Tri thức khoa học-công nghệ với lao động kỹ cao sỏ chủ yếu phát triển mạnh - Nguồn vốn quan trọng nhất,quý tri thức,nguồn vốn trí tuệ - Sáng tạo đổi thướng xuyên động lực chủ yếu thúc đảy sụ phát triển - Nền kinh tế mang tính học tập - Nền kinh tế lấy thị trường toàn cầu mơi trường hoạt động - Nền kinh tế phát triển bền vững nuôi dưỡng nguồn lượng vô tận động tri thức Thực tiễn hai thập niên qua khẳng định,dưới tác động cách mạng khoa học –công nghệ tồn cầu hố,kinh tế tri thức hình thành nhiều nước phát triển trở thành xu quốc tế lớn một,hai thập niên tới  Vài trò tri thức trị Tri thức đem lại cho người hiểu biết, kiến thức.Người có tri thức có khả tư lý luận,khả phân tích tiếp cận vấn đề cách sát thực,đúng đắn.Điều quan trọng,một đất nước cần người vây để điều hành cơng việc trị.Nó định đến vận mệnh quốc gia.Đại hội VI Đảng đánh dấu chuyển hướng mạnh mẽ nhận thức nguồn lực ngươì.Đại hội nhấn mạnh:”Phát huy yếu tố người lấy việc phục vụ người làm mục đích cao hoạt đơng”chiến lược phát triển người chiến lược cấp bách.Chúng ta cần có giải pháp việc đào tạo cán hệ thống tổ chức : Tuyển chọn người học rộng tài cao,đức độ trung thành với mục tiêu xã hội chủ nghĩa,thuộc lĩnh vực,tập trung đào tạo,bồi dưỡng cho họ tri thức thiếu yếu để bố trí vào quan tham mưu hoạch định đường lối sách Đảng pháp luật nhà nước với qui định cụ thể chế độ trách nhiệm quyền hạn lợi ích  Vài trò tri thức với văn hóa – giáo dục Tri thức có vai trò lớn đến văn hoá -giáo dục quốc gia Nó giúp người có khả tiếp cận,lĩnh hội kiến thứcthức người nâng cao.Và văn hố ngày lành mạnh.Có hiểu biết tầm quan trọng giáo dục.Từ xây dựng đất nước ngày lớn mạnh,phồn vinh 1.3 Những đặc trung chủ yế nên kinh tế tri thức: Thứ nhất, chuyển đổi cấu kinh tế: Trong 15 năm qua kinh tế phát triển giới có chuyển đổi to lớn, sâu sắc cấu kinh tế, cách thức hoạt động qui tắc hoạt động; phát triển nhanh ngành kinh tế dựa vào tri thức; ý tưởng đổi công nghệ chìa khố cho việc tạo việc làm nâng cao chất lượng sống Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, dịch chuyển nhanh cấu Nhưng kinh tế mang tính rủi ro, khơng ngừng thay đổi, ln đặt nhiều thách thức Nếu kinh tế công nghiệp dựa vào tổ chức sản xuất hàng loạt, qui chuẩn hố, kinh tế tri thức tổ chức sở sản xuất linh hoạt hàng hoá dịch vụ dựa vào cơng nghệ cao, kinh tế văn phòng (người trực tiếp sản xuất sản phẩm nhà máy đi, người làm việc văn phòng nhiều lên) Thứ hai, sản xuất công nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu sản xuất tương lai Các ngành kinh tế tri thức phải dựa vào công nghệ để đổi phát triển Các doanh nghiệp có sản xuất cơng nghệ, đồng thời có nhiều doanh nghiệp chun sản xuất cơng nghệ, gọi doanh nghiệp tri thức, khoa học sản xuất thể hố, khơng phân biệt phòng thí nghiệm với cơng xưởng, người làm việc cơng nhân tri thức, họ vừa nghiên cứu vừa sản xuất Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi lĩnh vực thiết lập mạng thông tin đa phương tiện phủ khắp nước, nối với hầu hết tổ chức, gia đình Thơng tin trở thành tài ngun quan trọng Mọi người có nhu cầu thơng tin truy nhập vào kho thông tin cần thiết cho Mọi lĩnh vực hoạt động xã hội có tác động cơng nghệ thơng tin để nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, nhiều người gọi kinh tế tri thức kinh tế số hay kinh tế mạng hay kinh tế số Thứ tư, doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa hợp tác để phát triển Trong lĩnh vực công ty thành cơng hơn, lớn mạnh hơn, cơng ty khác tìm cách sáp nhập vào chuyển hướng khác ngay, không muốn bị phá sản Mà kinh tế tri thức nảy sinh nhiều cơng nghệ nên luôn xuất nhiều công ty mới; đời công ty gắn với đời công nghệ mới, sáng chế Các công ty phải đổi phải kịp thời chuyển hướng theo phát triển công nghệ Để tăng sức mạnh công ty phải hợp tác với nhau, để tồn phát triển Thứ năm, xã hội thơng tin thúc đẩy dân chủ hố Thơng tin đến với người Mọi người dễ dàng truy cập đến thơng tin cần thiết Dân chủ hố hoạt động tổ chức điều hành xã hội mở rộng Người dân thông tin kịp thời định quan nhà nước tổ chức có liên quan đến họ họ có ý kiến thấy khơng phù hợp Do phải tạo khơng khí dân chủ, cách làm việc dân chủ Khi chuẩn bị định, sách, luật pháp quan nhà nước dễ dàng đưa lấy ý kiến nhân dân Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân dễ dàng, thuận tiện Nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" thực đầy đủ Cho nên CNTT thúc đẩy phát triển dân chủ Có dân chủ phát huy khả sáng tạo người Thứ sáu, xã hội thông tin xã hội học tập Giáo dục phát triển Mọi người học tập, học thường xuyên, học trường học mạng, để không ngừng trau dồi kỹ năng, phát triển trí sáng tạo Khơng học tập thường xun khơng phát triển kinh tế tri thức Mọi người thường xuyên bổ túc, cập nhật kiến thức, chủ động theo kịp đổi có khả thúc đẩy đổi Với bùng nổ thông tin ln đổi kiến thức, mơ hình giáo dục truyền thống: đào tạo xong làm việc khơng phù hợp, mà phải đào tạo bản, làm việc tiếp tục đào tạo, vừa đào tạo vừa làm việc Con người phải học tập suốt đời, vừa học vừa làm việc Hệ thống giáo dục phải đảm bảo cho người lúc đâu học tập Mạng thơng tin có ý nghĩa quan trọng cho việc học tập suốt đời Thứ bảy, vốn quý kinh tế tri thức tri thức Tri thức nguồn lực hàng đầu tạo tăng trưởng Không phải nguồn lực khác bị sử dụng, tri thức thông tin chia xẻ, thực tế lại tăng lên sử dụng Nền kinh tế tri thức kinh tếdật khan Thứ tám, sáng tạo, đổi thường xuyên động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển Công nghệ đổi nhanh, vòng đời cơng nghệ rút ngắn; q trình từ lúc đời, phát triển tiêu vong lĩnh vực sản xuất, hay công nghệ năm, chí tháng Các doanh nghiệp muốn trụ phát triển phải ln đổi cơng nghệ sản phẩm Sáng tạo linh hồn đổi Thứ chín, kinh tế tri thức kinh tế tồn cầu hố Thị trường sản phẩm mang tính tồn cầu, sản phẩm sản xuất nơi nhanh chóng có mặt khắp nơi giới Q trình tồn cầu hố q trình chuyển sang kinh tế tri thức, tồn cầu hố kinh tế tri thức thúc đẩy nhau, gắn quyện với nhau, hai anh em sinh đôi cách mạng khoa học cơng nghệ đại Tồn cầu hố mặt tạo thuận lợi cho phát triển nhanh kinh tế tri thức nước, đồng thời đặt nhiều thách thức rủi ro Trên giới khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh chêch lệch nhiều tri thức điều xoá rút ngắn khoảng cách tri thức Thứ mười, thách thức văn hoá Trong kinh tế tri thức - xã hội thơng tin, văn hố có điều kiện phát triển nhanh văn hoá động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Do thông tin, tri thức bùng nổ, trình độ văn hố nâng cao, nội dung hình thức hoạt động văn hố phong phú đa dạng Đường lối tư tưởng cảu Đảng để phát triển kinh tế tri thức thời kỳ đẩy manh CNH-HĐH đất nước Trong bối cảnh hoàn cầu giới, số nước phát triển, chưa có cơng nghệ đại, cơng nghệ cao biết chủ đông hội nhập kinh tế, tranh thủ tiếp thu công nghệ cao sở nguồn nhân lực thích hợp, bước đầu phát triển kinh tế tri thưc Nước ta, kinh tế nông nghiệp nước phát triển thu nhập thấp, biết phát huy đội ngũ cán khoa học cơng nghệ có lực tiếp thu ứng dụng công nghệ cao có hội rút ngắn thời gian để tiến nhanh Nghị đại hội lần thứ X Đảng rõ: Tranh thủ thời thuận lợi bối cảnh Quốc tế lợi nước ta để rút ngắn q trình cơng nghiêp hóa đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức,coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa vào nhiều tri thức kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại Như vậy, lý luận thực tiễn vững để xây dựng đường lối đắn, tranh thủ thời cơ, rút ngắn thời gian cơng nghiệp hóa, đại hóa sớm đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Thứ nhất, Nhà nước phải xây dựng thể chế xã hội sách kinh tế động, mở rộng, khuyến khích sáng tạo ứng dụng có hiệu tri thức Thúc đẩy kinh doanh, tác đông cho nở rộ doanh nghiệp làm ăn phát đạt Phải tạo dựng hành có hiệu quả, tránh phiền hà, tham nhũng, giảm chi phí hành chính, góp phần tăng sức mạnh cạnh tranh Thứ hai, Đào tạo nguồn nhân lực tài nâng sáng tạo, biết phối hợp chia sẻ thông tin , tri thức thành sản phẩm có sức cạnh tranh cao Thứ ba, Xây dụng hệ thống đổi hiệu bao gồm: doanh nghiệp trung tâp nghiên cứu, trường đại học, tôt chức tư vấn tổ chức khác liên kết, trao đổi thông tin, tri thức với theo mục tiêu xác định Thú tư, Tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ cao dẫn đầu Phát triển ngành sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với trị thức nhân loại     II Coi trọng số lượng chất lượng tăng trưởng kinh tế bước phát triển đất nước, vùng, địa phương, dự án kinh tế - xã hội Xây dựng cấu kinh tế đại hợp lý theo ngành, lĩnh vực lãnh thổ Giảm chi phí trung gian, nâng cao xuất lao động tất ngành, lĩnh vực, ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao Giảm nghèo, vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Giải pháp để phát triển kinh tế tri thức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2.1 Thực trạng việc phát triển kinh tế tri thức Việt Nam năm qua 2.1.1 Thành tựu: Sau 20 năm đổi đất nước ta thu thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thành tựu bật CNHHĐH Một là, Cơ sở vật chất – kỹ thuật đất nước tăng cường đáng kể khả độc lập tự chủ kinh tế nâng cao Công nghiệp nơng thơn miền núi có bước tăng trưởng cao Nhiều cơng trình quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng xây dựng: sân bay, cảng biển, đường bộ, cầu, nhà máy điện, bưu – viễn thơng theo hướng đại Hai là, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đạt kết quan trọng: tỉ trọng công nghiệp xây dựng tăng, tỉ trọng nông, lâm nghiệp thủy sản giảm Trong ngành kinh tế có chuyển dịch tích cực cấu sản xuất, cấu công nghệ theo hướng tiến bộ, hiệu quả, gắn với sản xuất, với thị trường Cơ cấu kinh tế vùng có điều chỉnh theo hướng phát huy lợi so sánh vùng, vùng kinh tế trọng điểm phát triển nhanh Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm thành phần kinh tế đan xen nhiều hình thức sở hữu Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế Ba là, Những thành tựu CNH-HĐH góp phần quan trọng đến kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao Điều góp phần quan trọng vào cơng tác xóa đói giảm nghèo Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng sở phấn đấu để sớm đất nước ta khỏi tình trạng phát triển tạo thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 2.1.2 Hạn chế: Bên cạnh thành tựu to lớn đạt được, cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta nhiều hạn chế bật là:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với khả thấp nhiều nước khu vực thời kỳ đầu cơng nghiệp hóa Quy mơ kinh tế nhỏ, thu nhập bình qn đầu người thấp Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng, tập trung vào ngành công nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều tài nguyên vốn lao động Năng xuất lao động thấp so với nhiều nước khu vực       Nguồn lực đất nước chưa sử dụng hiệu quả, nhiều nguồn lực dân chưa phát huy Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản phẩm có tri thức cao Trong nơng nghiệp sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường Nội dung cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn thiếu cự thể Chất lượng nguồn nhân lực đất nước thấp Tỉ trọng nơng nghiệp cao, tỉ trọng qua đào tạo thấp, lao động thiếu việc làm nhiều Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy mạnh để nhanh vào cấu kinh tế đại Kinh tế vùng chưa có liên kết chặt chẽ, hiệu thấp chưa quan tâm mức Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo đầy đủ môi trường hợp tác cạnh tranh bình đẳng khả phát triển thành phần kinh tế Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý Công tác quy hoạch chất lượng thấp, quản lý kém, chưa phù hợp với chế thị trường Nhìn chung, dù cố gắng đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội II.1.3  Nguyên nhân hạn chế: Những hạn chế với nhiều nguyên nhân, chủ yếu nguyên nhân chủ quan như: • Nhận thức kinh tế chưa đầy đủ • Nhiều sách giải pháp chưa đủ mạnh để huy động sử dụng tốt nguồn lực, nội lực ngoại lực vào công phát triên kinh tế xã hội • Cải cách hành chậm hiệu Công tác tổ chức, cán chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu • Chỉ đạo tổ chức thực yếu người nguyên nhân chung nói trên, có ngun nhân cụ thể, trực tiếp như: công tác quy hoạch chất lượng kém, nhiều bất hợp lý dẫn đến “treo” phổ biến gây lãng phí nghiêm trọng; cấu đầu tư bất hợp lý làm cho đầu tư hiệu quả, công tác quản lý yếu • Hợp tác với nước kinh tế tri thức hạn chế • Năng lực khoa học cơng nghệ quốc gia yếu, kết ứng dụng cơng trình, sáng chế phát minh khoa học thấp so với nước, thị trường KH&CN chậm hình thành; gắn kết hoạt động KH&CN với giáo dục - đào tạo sản xuất, kinh doanh yếu (tỷ lệ sử dụng công nghệ cao công nghiệp Việt Nam khoảng 20%, Thái Lan 31%, Ma-lai-xi-a 51%, Xin-ga-po 73% ); đầu tư cho đổi thiết bị - công nghệ doanh nghiệp Việt Nam thấp, khoảng 0,2 - 0,3% doanh thu (trong Ấn Độ 5%, Hàn Quốc 10%); II.2 Một số giải pháp xây dựng phát triển kinh tế tri thức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nước ta 2.2.1 Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, nhà nước cấp quyền việc phát huy động lực trình phát triển kinh tế tri thức Trong kinh tế tri thức, yếu tố quan trọng sản xuất tri thức, phát triển kinh tế tạo cải chủ yếu vào việc thu nhận, tạo ra, quảng bá sử dụng tri thức Trọng tâm quản lý kinh tế chuyển sang quản lý tri thức nhằm khơi dậy lực sáng tạo nhân lên vốn tri thức sử dụng có hiệu biến thành giá trị Điều phải đổi mạnh mẽ hệ thống quản lí chuyển trọng tâm từ quản lí nguồn lực, vật chất hữu hình sang quản lí lực lượng tinh thần, vơ hình Vai trò nhà nước phải chăm sóc, vun xới khả tài phát triển, nhân nhanh nhân tố 2.2.2 Cần đào tạo trọng dụng, bồi dưỡng thu hút nhân tài Phát triển kinh tế tri thức nước ta vận dụng tri thức mới, công nghệ ngành kinh tế làm tăng nhanh giá trị gia tăng sản phẩm giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu lao động, tăng hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm, dịch chuyển nhanh kinh tế theo hướng đại hóa Giải pháp có tính đột phá cho thành cơng chiến lực giải phóng nguồn lực, quan trọng nguồn lực người, phát huy lực sáng tạo đẩy mạnh tồn diện cơng đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa Bởi sáng tạo đổi động lực sản phẩm phát triển kinh tế xã hội, lực nội sinh kinh tế tri thức ngày nên cần trọng đào tạo thu hut nhân tài II.2.3 Đẩy mạnh giáo dục đào tạo khoa học công nghệ tiếp tục coi quốc sách hàng đầu Đảng cần nhận rõ thách thức để có tâm giải pháp vươn lên trình độ tiên tiến giới nước ta có khoảng cách xa so với nước vào kinh tế tri thức Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo Cụ thể ngành nông, lâm nghiệp, thủy hải sản Việt Nam đóng góp GDP 20,34% ngành Nhật Bản chưa đến 1% Ở ngành cơng nghiệp Việt Nam đóng gop vào GDP 41,48% Nhật Bản 28,9% Ở ngành thương mại, dịch vụ Việt Nam đóng góp vào GDP 38,18% ngành Nhật Bản 70,28% So sánh cho thấy GDP có đóng nhiều ngành sản xuất đơn giản, nhiều ngành sản xuất hàm lượng kiến thức cao chiếm tỉ trọng thấp Trong khí Nhật Bản phần lớn GDP có nhờ cơng nghiệp tri thức thách thức lớn mà Việt Nam phải vượt qua II.2.4 Tăng cường hợp tác đầu tư với nướng khu vực giới đặc biệt nước phát triển hàng đầu khoa học cơng nghệ Lơi kéo, thu hút tập đồn xun quốc gia có tiềm lực khoa học cơng nghệ tài mạnh đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích họ xây dựng trung tâm nghiên cứu – phát triển tọa kênh để từ tri thức cơng nghệ lan tỏa rộng rãi tồn kinh tếCơng nghệ thơn tin chìa khóa để vào kinh tế tri thức, muốn rút ngấn trình CNH – HĐH, rút ngắn khoảng cách với nước, phải khác phục khoảng cách cơng nghệ thơng tin • II.2.5 Chính sách hỗ trợ mơ hình khu cơng nghiệp mang tính chất điển hình hàm lượng tri thức Phát triển mạnh công nghệ xây dụng theo hướng đại nâng cao chất lượng sức cạnh tranh Trong q trình phải coi trọng phát triển kinh tri thức phải đảm bảo tăng hàm lượng khoa học công nghệ tăng tỉ trọng giá trị nội địa sản phẩm, phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, cơng nghiệp lượng khai khống luyện kim, cơng nghiệp quốc phòng Vì vậy, cần ý phát huy hiệu khu , cụm cơng nghiệp ví dụ: Khu cơng nghệp cao Hòa Lạc - Hà Nội, khu cơng nghiệp phần mềm Quang Trung – TP.Hồ Chí Minh Đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp theo hình thức cụm nhóm sản phẩm tọa thành tổ hợp cơng nghệ quy mô lớn II.2.6 Tiếp tục coi việc phát triển kinh tế tri thức nghiệp phát triển tồn Đảng tồn Dân, trách nhiệm bậc thuộc đội ngũ tri thức Trong thời địa, tri thức tảng tiền xã hội, đội ngũ tri thức ln lực lượng nòng cốt sáng tạo, đội ngũ tri thức xã hội phải xác định vị trí quan trọng với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ đại đặc biệt quan trọng hình thành phát triển kinh tế tri thức • Mục tiêu đặt ra: Bằng đường rút nhắn “ Đi tắt đón đầu” sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, thành nước CNH – HĐH • II.2.7 Hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực Để thực tốt vấn đề đó, cần tiếp tục đổi việc xây dựng thực luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế; đổi công tác quy hoạch; kê hoạch điều hành phát triển kinh tế theo chế thị trường; đồng thời, thực tốt sách xã hội Cùng với đó, cần có hệ thống chế sách phù hợp, đặc biệt chế, sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao chát lượng trưởng, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh kinh tế; bảo đảm quyền tự kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế; tạo lập đồng vận hành thông suốt loại thị trường II.2.8 Phát triển mạnh ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh Phát triển khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao khu vực sản xuất cao tốc độ tăng GDP hướng quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế Cần tập trung phát triển số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cơng nghệ cao, như: du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, cơng nghệ thơng tin, y tế, ; hình thành số trung tâm dịch vụ, du lịch có tầm cớ khu vực quốc tế Hiện đại hóa mở rộng dịch vụ có giá trị gia tăng cao, như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn, lơ – gi – stic dịch vụ hộ trợ kinh doanh khac; phát triển mạnh dịch vụ KH&CN, giáo dục đào tạo, văn hóa, thơng tin, thể thao, dịch vụ việc làm an sinh xã hội II.2.9 Tập trung phát triển KH&CN, đảm bảo thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững Theo đó, cần hướng trọng tâm hoạt động KH&CN vào phục vụ CNH,HĐH, công nghệ thơng tin, bảo đảm phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh suất, chất lượng, hiệu nâng cao sức cạnh tranh kinh tế; thực đồng nhiệm vụ; nâng cao lực, đổi chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, tăng cường hội nhập quốc tế khoa học, công nghệ C KẾT LUẬN Sự nghiệp CNH - HĐH Việt Nam tất yếu lịch sử Nó nhắm tới mục tiêu cụ thể mang tính cách mạng Nó làm đổi hàng loạt vấn đề lý luận thực tiễn, kinh tế trị - xã hội Nó bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hồn cảnh điều kiện Trong q trình thực CNH lại nhằm mục tiêu biến đổi nước ta thành nước công nghiệp, sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với phát triển sản xuất, nguồn lực người phát huy, mức sống vật chất tinh thần nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh Như vậy, phát triển kinh tế tri thức trình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước để tạo chuyển đổi toàn bộ mặt nước ta kinh tế - trị - quốc phòng - an ninh Trọng tâm nhìn dài hạn phù hợp với xu hướng thời đại thay đổi mơ hình tăng trưởng để thực quan điểm bền thực luận điểm cương lĩnh chiến lược cho thấy dựa vào chủ yếu việc phát triển nguồn lực chất lượng cao áp dụng cơng nghệ đại định hướng phát triển kinh tế tri thức Xu hướng xây dựng phát triển tri thức xu hướng tất yếu lịch sử, khơng riêng CNTB Vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng dân chủ, văn minh" Việt nam ngược xu hướng Nước ta nắm bắt nhiều hội từ phát triển tri thức, theo kịp kinh tế nước phát triển Tuy nhiên bên cạnh khó khăn mà phải vượt qua Nước ta phải vận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy lùi kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tăng cường mở rộng mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu kinh nghiệm nước tiên tiến Và điều quan trọng phải chăm lo đến cải cách giáo dục người vật chất nước nhà Phát triển kinh tế tri thức thờiđẩy mạnh cnh hđh đất nước đắn Bằng thông minh, sáng tạo, cần cù người Việt Nam hoàn tồn tin tưởng tương lai khơng xa Việt Nam cất cánh trở thành rồng Châu Á ta hồn thành cnh hđh đất nước đất nước Việt Nam sánh vai với nước bạn bè cộng đồng quốc tế đường phát triển ... “ Giải Pháp Để Phát Tri n Kinh Tế Tri Thức Trong Thời Kỳ Đẩy Mạnh Cơng Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước Hiện Nay. ” Làm tiểu luận Đây đề tài hấp dẫn, giúp sinh viên hiểu vai trò phát tri n kinh. .. hóa, đại hóa gắn với phát tri n kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọn nên kinh tế công nghiệp hóa, đại hóa Trong bối cảnh tồn cầu hóa thế giới, nhận thức tiến hành cơng nghiệp hóa, . .. thiểu số Giải pháp để phát tri n kinh tế tri thức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 2.1 Thực trạng việc phát tri n kinh tế tri thức Việt Nam năm qua 2.1.1 Thành tựu: Sau 20 năm đổi đất nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP để PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY , GIẢI PHÁP để PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay