Dân số và an sinh xã hội nhóm 9

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

Contents Phần I : Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài: .2 Mục tiêu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG 1) Một số khái niệm có liên quan 1.1 Dân số 1.2 An sinh hội 2) Hiện trạng dân số an sinh hội việt nam 2.1 Dân số 2.2 An sinh hội Việt Nam 3) Nhận định chung dân số, an sinh hội giải pháp cho vấn đề 14 3.1 Nhận định chung dân số, an sinh hội 14 3.2 Giải pháp cho vấn đề dân số an sinh hội Việt Nam 14 PHẦN III : KẾT LUẬN 16 DÂN SỐ AN SINH HỘI Ở VIỆT NAM ( NĂM 2016 ) Phần I : Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, quốc gia đầu phấn đấu mục tiêu phát triển bền vững Phát triển xem trình biến đổi lượng chất Nó kết hợp cánh chặt chẽ q trình hồn thiện hai vấn đề kinh tế hội Một vấn đề cộm có liên quan đến phát triển quốc gia quốc gia tồn giới vấn đề gia tăng dân số Trong thời gian gần đây, khơng ngừng gia tăng lại có chênh lệch quốc gia phát triển phát triển Cũng quốc gia phát triển khác, gia tăng dân số việt nam vấn đề nóng, tạo sức ép đói với trình phát triển kinh tế hội Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Quản lý tốt phát triển hội, bảo đảm an sinh hội, nâng cao phúc lợi hội, thực tốt sách với người có cơng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số, chất lượng sống nhân dân, thực tốt sách lao động, việc làm, thu nhập, xây dựng mơi trường sống lành mạnh, văn minh, an tồn” nhiệm vụ tổng quát giai đoạn phát triển đất nước năm 2016 - 2020 Mục tiêu - Làm rõ vai trò dân số an sinh hội phát triển kinh tế hội bền vững việt nam - Cho biết tình hình dân số an sinh hội năm 2016 - Nêu lên khó khăn mắc phải định hướng giải pháp Đối tượng nghiên cứu - Các vấn đề liên quan đến dân số an sinh hội năm 2016 Phạm vi nghiên cứu - Trên lãnh thổ Việt Nam giới năm 2016 Phương pháp nghiên cứu - sử dụng phương thức thu thập số liệu thứ cấp qua sách báo, mạng internet có liên quan - sử dụng phương pháp phân tích sử lý số liệu để làm dõ vấn đề - Phân công cơng việc cho thành viên sau tổng hợp thành PHẦN II : NỘI DUNG 1) Một số khái niệm có liên quan 1.1 Dân số Dân số tập hợp người sống vùng địa lý không gian định, nguồn lao động quý báu cho phát triển kinh tế - hội, thường đo điều tra dân số biểu tháp dân số 1.2 An sinh hội An sinh hội hệ thống chế, sách giải pháp nhà nước cộng đồng nhằm trợ giúp thành viên hội đối phó với rủi ro, cú sốc kinh tế – hội làm cho họ suy giảm nguồn thu nhập bị ốm đau thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, già khơng sức lao động nguyên nhân khách quan khác rơi vào cảnh nghèo khổ, bần hóa cung cấp dịch vụ chăm soc sức khỏe cho cộng đồng, thơng qua hệ thống sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp hội trợ giúp đặc biệt 2) Hiện trạng dân số an sinh hội việt nam 2.1 Dân số 2.1.1 trạng dân số giới Tính đến năm 2016 dân số giới đạt ngưỡng 7,43 tỷ người tăng thêm 83 triệu người (1,13 %) so với năm trước Ước tính dân số giới dự kiến đạt tỷ người vào năm 2023 đạt 10 tỷ người năm 2056 Hiện nay, Trung Quốc nước có số dân nhiều giới, với quy mô dân số 1,38 tỷ người Ấn Độ xếp thứ 2, với số dân lên tới 1,33 tỷ người Hoa Kỳ đứng vị trí thứ 3, với quy mơ dân số 325 triệu người Các nước Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Nga Nhật Bản đứng vị trí danh sách 10 quốc gia có quy mơ dân số lớn giới Bảng dân số giới qua năm ( nguồn : Viện khoa học thống kê ) Năm Dân số ( tỷ người ) Tỷ lệ Tăng hàng tăng năm hàng (Người) năm (%) Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh (‰) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ Dân cư đô thị dân (Người) cư đô thị (%) 2017 7.515.284.153 1,11 82.620.878 29,9 2,5 58 54,7 4.110.778.369 2016 7.432.663.275 1,13 83.191.176 29,9 2,5 57 54,3 4.034.193.153 2015 7.349.472.099 1,18 83.949.411 30 2,51 57 53,8 3.957.285.013 2010 6.929.725.043 1,23 82.017.839 29 2,56 53 51,5 3.571.272.167 2005 6.519.635.850 1,25 78.602.746 27 2,62 50 49,1 3.199.013.076 2000 6.126.622.121 1,33 78.299.807 26 2,74 47 46,6 2.856.131.072 1995 5.735.123.084 1,55 85.091.077 25 3,04 44 44,8 2.568.062.984 1990 5.309.667.699 1,82 91.425.426 24 3,45 41 43 2.285.030.904 1985 4.852.540.569 1,79 82.581.621 23 3,59 37 41,3 2.003.049.795 1980 4.439.632.465 1,8 75.646.647 23 3,87 34 39,4 1.749.539.272 1975 4.061.399.228 1,98 75.782.307 22 4,48 31 37,8 1.534.721.238 1970 3.682.487.691 2,08 71.998.514 22 4,92 28 36,7 1.350.280.789 2.1.2 trạng dân số việt nam Theo thống kê dân số giới tính đến năm 2016 dân số Việt Nam 94,444,200 người Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số giới, Việt Nam đứng thứ 14 số quốc gia đông dân giới Mật độ dân số trung bình Việt Nam 305 người/km2, tổng diện tích nước 310,060 km2, dân cư độ thị chiếm 34,1% tổng dân số ( 32,247,358 người ) Theo kết Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016, tổng tỷ suất sinh năm ước tính đạt 2,09 con/phụ nữ, tỷ số giới tính trẻ em sinh 112,2 bé trai/100 bé gái, tỷ suất sinh thô 15,74‰, tỷ suất chết thô 6,83‰, tỷ suất chết trẻ em tuổi 14,52‰, tỷ suất chết trẻ em tuổi 21,80‰ Tuổi thọ trung bình dân số nước năm 2016 73,4 năm, nam 70,8 năm nữ 76,1 năm Việt Nam bướcvào thời kỳ dân số vàng, tức tổng số người độ tuổi lao động lớn tổng số người phụ thuộc (già trẻ em), tỷ lệ người độ tuổi lao động chiếm 60% dân số, theo phân tích bình qn người lao động nuôi người phụ thuộc.Rõ ràng Việt Nam có hội “vàng” sử dụng lực lượng lao động trẻ dồi giai đoạn tăng trưởng kinh tế 2010-2020 Lao động 15 tuổi trở lên làm việc ngành kinh tế năm 2016 ước tính 53,3 triệu người, tăng 451,1 nghìn người so với năm 2015 Trong tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2016, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 41,9%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 24,7%, khu vực dịch vụ chiếm 33,4% Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2016 khu vực thành thị chiếm 31,9%, khu vực nông thôn chiếm 68,1% Tỷ lệ lao động độ tuổi qua đào tạo năm 2016 ước tính đạt 20,6%, cao mức 19,9% năm trước Số người có việc làm quý I năm ước tính 53,3 triệu người, tăng 861,8 nghìn người so với kỳ năm trước; quý II 53,2 triệu người, tăng 708,7 nghìn người; quý III 53,3 triệu người, tăng 104,6 nghìn người; quý IV 53,4 triệu người, giảm 96,2 nghìn người Bảng: dân số Việt Nam qua năm ( Nguồn: Viện khoa học thống kê ) năm Dân số ( triệu người ) Tỷ lệ Tăng hàng tăng năm hàng (Người) năm (%) Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh (‰) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ Dân cư đô dân thị (Người cư đô thị (%) 2016 94,444,200 1.07 996,599 30.8 1.96 305 34.1 32,247,358 2015 93,447,601 1.13 1,017,965 30 1.96 301 33.6 31,371,674 2010 88,357,775 0.97 830,792 29 1.93 285 30.6 27,063,643 2005 84,203,817 0.96 783,651 26 1.92 272 27.5 23,174,885 2000 80,285,563 1.32 1,017,318 24 2.25 259 24.6 19,715,397 1995 75,198,975 1.97 1,397,874 22 3.23 243 22.4 16,866,266 1990 68,209,604 2.24 1,432,047 21 3.85 220 20.5 13,957,680 1985 61,049,370 2.34 1,335,370 20 4.6 197 19.8 12,061,240 1980 54,372,518 2.22 1,128,624 19 5.5 175 19.4 10,566,004 1975 48,729,397 2.34 1,064,421 18 6.33 157 19 9,236,237 1970 43,407,291 2.77 1,109,455 18 6.46 140 18.5 8,012,205 Tỷ lệ nam/nữ 100% nhiên tỷ lệ không đồng tất nhóm tuổi, đặc biệt đáng ý tình trạng trẻ em nam nhiều trẻ em nữ Các nhóm tuổi nhỏ tỷ lệ chênh lệch giới tính lớn, nhóm tuổi từ 0-4 tuổi có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao lên đến 111,6% tương đương 100 bé gái có 111,6 bé trai Bảng: thống kê dân số Việt Nam theo tuổi đầu năm 2016 ( nguồn : kế hoạch việt ) Tuổi Dân số Nam Nữ Tổng 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 93,421,835 7,529,550 7,716,822 7,500,886 7,750,589 8,871,148 8,886,704 8,219,769 7,100,436 46,712,869 3,971,986 4,056,360 3,918,310 4,022,278 4,576,082 4,556,047 4,176,820 3,607,696 46,708,996 3,557,564 3,660,462 3,582,576 3,728311 4,295,066 4,330,657 4,042,949 3,492,740 Tỉ lệ giới tính ( nam/nữ ) 100% 111,6% 110,8% 109,4% 107,9% 106,5% 105,2% 103,3% 103,3% 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ 6,476,489 5,828,030 5,333,453 4,155,575 2,757,228 1,705,039 1,315,899 1,048,184 733,076 350,899 117,589 21,793 2,677 3,220,994 2,869,023 2,553,058 1,921,854 1,227,640 734,726 526,104 390,669 252,751 101,349 25,434 3,406 282 3,255,495 2,959,007 2,780,395 2,233,721 1,529,588 970,313 789,795 657,515 480,325 249,550 92,155 18,387 2,395 98,9% 97% 91,8% 86% 80,3% 75,7% 66,6% 59,4% 52,6% 40,6% 27,6% 18,5% 11,8% Bảng số người độ tuổi lao động bị thất nghiệp theo giới tính, khụ vực nhóm tuổi đầu năm 2016 ( nghìn người ) Năm 2015 2016 Chung 1.051,6 1.072,3 Nam 590,3 647,9 Nữ 461,2 424,4 Thành thị 502,9 488,0 Nông thôn 548,7 584,3 Thanh niên 559,4 540,7 Người lớn 463,2 531,6 Nguồn : Tổng cục thống kê 2.2 An sinh hội Việt Nam 2.2.1 Chức Hệ thống an sinh hội Việt Nam có chức chính: Quản lý rủi ro: Hệ thống an sinh hội nhằm hỗ trợ người dân quản lý rủi ro tốt thơng qua nhóm cơng cụ bản: - Phòng ngừa rủi ro: hỗ trợ người dân chủ động ngăn ngừa rủi ro đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh biến động môi trường tự nhiên; - Giảm thiểu rủi ro: giúp cho người dân có đủ nguồn lực để bù đắp thiếu hụt thu nhập biến cố đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh môi trường tự nhiên; - Khắc phục rủi ro: hỗ trợ kịp thời cho người dân để hạn chế tối đa tác động không lường trước vượt khả kiểm soát biến cố đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh môi trường tự nhiên, bảo đảm điều kiện sống tối thiểu người dân Phân phối lại thu nhập: Các sách giảm nghèo, hình thức trợ giúp hội thường xuyên đột xuất cho nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương phương châm “người trẻ đóng-người già hưởng” bảo hiểm hội, hay “người khỏe đóng - người ốm hưởng” bảo hiểm y tế nhằm phân phối lại thu nhập dân cư, tạo chế chia sẻ gặp rủi ro sức khỏe, sản xuất kinh doanh môi trường tự nhiên Gắn kết hội: Trong điều kiện kinh tế thị trường phân tầng hội ngày có xu hướng gia tăng, việc làm tốt chức quản lý rủi ro, phân phối lại thu nhập giúp tăng cường gắn kết hội, bảo đảm thành tựu phát triển bền vững chia sẻ thành viên hội 2.2.2 Hệ thống an sinh hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020  Việc làm, đảm bảo thu nhập giảm nghèo + Tạo việc làm ( tín dụng, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm ) + Giảm nghèo  Bảo hiểm hội + BHXH bắt buộc ( ốm đau, thai sản, tai nan, hưu trí ) + BHXH tự nguyện ( hưu trí, tử tuất ) + BH thất nghiệp + BH hưu trí bổ sung  Trợ giúp hội cho nhóm đặc thù + Trợ cấp hội thường xuyên ( chăm sóc cở cộng đồng, hỗ trợ tiền mặt ) + Trợ giúp hội đột xuất  Dịch vụ hội Gồm có giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thơng tin 2.2.3 Thực trạng an sinh hội việt nam Thực tiến công hội bước sách phát triển chủ trương lớn, quán Đảng Nhà nước Việt Nam, thể chất tốt đẹp chế độ hội chủ nghĩa Chiến lược ASXH giai đoạn 2011 - 2020 Việt Nam nêu rõ: “An sinh hội bảo đảm mà hội cung cấp cho thành viên hội thông qua việc thực thi hệ thống chế, sách biện pháp can thiệp trước nguy cơ, rủi ro dẫn đến suy giảm nguồn sinh kế” (Viện Khoa học lao động hội, 2009) Chiến lược nhấn mạnh việc phát triển hệ thống an sinh hội đa dạng, ngày mở rộng hiệu quả; phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm, bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận tham gia loại hình bảo hiểm; thực tốt sách ưu đãi không ngừng nâng cao mức sống người có cơng; mở rộng hình thức cứu trợ đối tượng khó khăn Đương nhiên, để có mơ hình ASXH hiệu cần trình lâu dài Các quốc gia phát triển Tây Âu Đức, Pháp, Thụy Điển phải hàng trăm năm có hệ thống ASXH tiên tiến phát triển hoàn thiện ngày Tuy nhiên, hoạt động an sinh nhiều bất cập, thiếu đồng liên kết trình triển khai thực Hệ thống ASXH nước ta nhiều hạn chế, diện bao phủ hẹp, phận người dân, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tiếp cận dịch vụ hội bản, mức hỗ trợ thấp, kết đạt bảo đảm ASXH chưa bền vững Có thể nhận thấy qua thực trạng giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ cận nghèo tái nghèo cao, tỉ lệ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số khơng có xu hướng giảm Bất bình đẳng hội phân hóa giàu nghèo ngày lớn nhóm dân cư Nghịch lý tỉ lệ che phủ bảo hiểm tự nguyện thấp rủi ro, bất trắc ngày gia tăng sống mà không bảo hiểm Đặc thù mơ hình ASXH Việt Nam hoạt động Nhà nước bao cấp thực Nhà nước đảm nhiệm hai chức năng: vừa người ban hành sách vừa người thực sách thơng qua máy Ở địa phương, cán quyền vừa xét duyệt đối tượng trợ giúp hội, vừa thực việc chi trả trợ cấp Việc xác định đối tượng ASXH dựa vào nhiều tiêu thức khác thiếu thống nhất: lúc dựa vào vùng miền nơi cư trú, dựa vào điều kiện kinh tế, thu nhập, 10 lúc dựa vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh tật, lại dựa vào tình trạng việc làm, Những phương thức dẫn đến trùng chéo lãng phí nguồn lực, khơng hiệu hoạt động ASXH Nhận thức cấp quyền địa phương người dân ASXH nói chung hạn chế Đây khơng coi lĩnh ưu tiên sách thực tiễn Nhiều tượng khơng bình thường diễn phổ biến (ví dụ: bệnh viện công, khám chữa bệnh tư, khám chữa bệnh danh nghĩa nhà nước, chí bệnh viện lớn nhà nước, trang thiết bị tư nhân đầu tư không đảm bảo chất lượng, câu chuyện nhân xét nghiệm, cấp trùng triệu thẻ bảo hiểm y tế diễn sở y tế nhà nước) Nguồn lực tài để thực ASXH chủ yếu từ ngân sách Nhà nước bị hạn chế, đóng góp người dân Người dân chưa ý thức nguyên tắc có đóng - có hưởng hoạt động bảo hiểm Mức độ che phủ, đóng góp mức hưởng thấp Các loại hình bảo hiểm hội hạn chế, chưa đa dạng hóa, thủ tục tốn nhiều trở ngại, tỉ lệ tham gia không cao Người dân chưa mặn mà với bảo hiểm y tế chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đối tượng tham gia Mức độ trợ giúp hội thường xuyên so với dân số so với đối tượng bảo trợ hội thấp, chiếm khoảng 1,5% dân số 9% diện đối tượng cần bảo vệ Hầu hết biện pháp cứu trợ nhà nước đến chậm Khi xảy thiên tai, tai nạn cần nhiều thời gian để phản ứng kịp khắc phục hậu Nhiều trường hợp để xảy tử vong phản ứng, hỗ trợ, đạo,… Lưới ASXH nước ta chưa che phủ khu vực kinh tế phi thức, khu vực thu hút hàng chục triệu lao động phổ thơng nguồn sinh kế cho nhóm thu nhập thấp, dễ bị tổn thương Tình trạng làm việc khơng có bảo hiểm, khơng hợp đồng diễn phổ biến khu vực Các doanh nghiệp chủ sử dụng lao động trốn tránh, nợ đọng chây ì đóng bảo hiểm hội phổ biến kéo dài nhiều năm qua Hiện có tới 60% doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm hội 30% nợ bảo hiểm hội Hoạt động Qũy bảo hiểm hội chưa bền vững, thiếu minh bạch, nguy vỡ qũy tương lai gần khó tránh khỏi Tiền lương tăng số lượng tiền lương thực tế khơng tăng, chí giảm giá sinh hoạt leo thang sức mua đồng nội tệ yếu Không thể coi nhẹ thách thức già hóa dân số, Việt Nam thức bước sang giai đoạn già hóa 11 dân số từ năm 2011 Số người từ 65 tuổi trở lên chiếm - 8% dân số Bình qn năm có 600 nghìn người bước vào tuổi già Tốc độ già hóa dân số gánh nặng kinh tế - hội trình chắn gây áp lực lên hệ thống ASXH phải có chuẩn bị ứng phó thích hợp Ngay từ bây giờ, Việt Nam cần chuẩn bị cho thách thức dân số già Các dịch vụ hội bao gồm y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch,… mà cá nhân hay hộ gia đình cần đến sống hàng ngày thiếu số lượng, yếu chất lượng, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, lại bị phân tán nguồn lực nên việc phối hợp với hệ thống ASXH không thực hiệu Người dân gặp nhiều khó khăn rào cản xin việc làm, xin học hay khám chữa bệnh hội thiếu tin tưởng vào chất lượng y tế, giáo dục việc làm nay, làm cho dịch vụ có chất lượng trở nên khan hiếm, khó tiếp cận chi phí cao, rào cản lớn Do đó, lòng tin người dân vào dịch vụ hội, bảo hiểm y tế bị giảm sút, quyền lợi người dân tham gia bảo hiểm y tế bị vi phạm nghiêm trọng Trong lúc biện pháp bảo vệ hệ thống ASXH hạn chế thực tế người dân dựa vào trợ giúp gia đình Cơ chế bảo trợ truyền thống thông qua hỗ trợ gia đình, dòng họ cộng đồng gặp rủi ro, khó khăn Tuy nhiên, biến đổi giá trị đạo đức, cấu trúc gia đình, tình trạng rạn nứt mối quan hệ dòng họ, mâu thuẫn gia đình xung đột cộng đồng gia tăng khả chia sẻ rủi ro hỗ trợ lẫn ngày trở nên hạn chế Giá trị san sẻ trách nhiệm thực công hội bị coi nhẹ Mơ hình bảo trợ hội truyền thống dựa vào gia đình, thân tộc cộng đồng bị suy yếu nhiều chưa thay mơ hình ASXH mới, phù hợp với hội đại 2.2.4 Mục tiêu phát triển an sinh hội việt nam đến năm 2020 - Việc làm, đảm bảo thu nhập giảm nghèo + Tạo việc làm, đảm bảo thu nhập ( Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm 30%, tỷ lệ thất nghiệp chung nước trì 3%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 4% ) + Giảm nghèo ( Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo nước giảm 1,5-2%/năm, riêng huyện, có tỷ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn ) - Bảo hiểm hội + Đến năm 2015, có khoảng 18 triệu người tham gia bảo hiểm hội 12 + Đến năm 2020, có khoảng 29 triệu người tham gia bảo hiểm hội - Trợ giúp hội người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn + Trợ giúp hội thường xuyên (Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng triệu người, hưởng trợ giúp hội thường xuyên chiếm 3% dân số (trong 30% người cao tuổi) + Trợ giúp hội đột xuất - Bảo đảm mức tối thiểu số dịch vụ hội cho người dân, đặc biệt người nghèo, dân tộc thiểu số người có hồn cảnh khó khăn + Giáo dục tối thiểu ( Đến năm 2020, có 99% trẻ em học độ tuổi bậc tiểu học, 95% bậc trung học sở, 80% đạt trình độ học vấn trung học phổ thông tương đương; tỷ lệ sinh viên vạn dân tăng lên 350 400; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, đào tạo nghề 40%; tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 trở lên 98% ) + Y tế tối thiểu (năm 2020, có khoảng 77 triệu người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 80% dân số, tổng số người được Nhà nước hỗ trợ 48,6 triệu người chiếm 63% tổng số người tham gia ) + Nhà tối thiểu (Giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ cải thiện nhà cho khoảng 500 nghìn hộ nghèo nơng thơn, vùng dân tộc, miền núi; xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà hội cho người có thu nhập thấp đô thị; phấn đấu đáp ứng nhu cầu 80% số sinh viên, học sinh khoảng 70% công nhân lao động khu công nghiệp có nhu cầu giải nhà ) + Nước (năm 2020, 100% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia ) + Thông tin (bảo đảm 100% số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo phủ sóng phát thanh, truyền hình mặt đất 100% đặc biệt khó khăn, biên giới an toàn khu, bãi ngang ven biển hải đảo có đài truyền ) 3) Nhận định chung dân số, an sinh hội giải pháp cho vấn đề 3.1 Nhận định chung dân số, an sinh hội 3.1.1 Nhận định chung dân số - Quy mô dân số nước ta lớn phát triển mạnh - Dân số trẻ phải đối mặt với hội già hóa tương lai gần - Ở trẻ em trẻ sinh có dấu hiệu nghiêm trọng cân đối giới tính - Dân số phân bố không đều, di dân ngày sôi động - Tỷ lệ dân thị thấp tăng mạnh tương lai - Mức sinh, mức chết giảm mạnh khác vùng - Chất lượng dân số có cải thiện chưa cao 13 3.1.2 Nhận định chung an sinh hội - Các hoạt động an sinh nhiều bất cập, thiếu đồng liên kết trình triển khai thực - Diện bao phủ hẹp, phận người dân, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tiếp cận dịch vụ hội bản, mức hỗ trợ thấp, kết đạt bảo đảm ASXH chưa bền vững - Nhận thức cấp quyền địa phương người dân ASXH nói chung hạn chế - Nguồn lực tài để thực ASXH chủ yếu từ ngân sách Nhà nước bị hạn chế, đóng góp người dân - Các doanh nghiệp chủ sử dụng lao động trốn tránh, nợ đọng chây ì đóng bảo hiểm hội 3.2 Giải pháp cho vấn đề dân số an sinh hội Việt Nam 3.2.1 dân số 1.Đầu tiên giải pháp sách tổ chức quản lý sách trì mức sinh hợp lý để có cấu dân số đảm bảo phát triển kinh tế - hội nhanh bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình phúc lợi hội; kiểm sốt tỉ lệ giới tính sinh; hỗ trợ cá nhân, gia đình có vấn đề bệnh di truyền; nâng cao phúc lợi hội; đảm bảo dịch vụ hội cho người di cư 2.Giải pháp đưa nhóm hoạt động truyền thơng giáo dục, chuyển đổi hành vi để tạo cam kết ủng hộ cấp uỷ đảng, quyền, tổ chức hội chương trình nâng cao chất lượng dân số; tăng cường tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe thể chất, trí tuệ tinh thần cho nhóm đối tượng đặc biệt; triển khai mơ hình cung cấp dịch vụ vận động để tăng chấp nhận sàng lọc sinh cộng đồng; đào tạo, cung cấp thiết bị cho trung tâm tư vấn, dịch vụ dân số cấp tỉnh, thành phố 3.Nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam trình độ dân trí hai nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng dân số thời điểm Đây giải pháp yêu cầu có phối hợp tích cực hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, vị thành niên, người cao tuổi tham gia ngành giáo dục Bên cạnh đó, đề án đưa giải pháp : Xây dựng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần; Tăng cường dịch vụ hội chủ yếu có ảnh 14 hưởng tới chất lượng dân số; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ nâng cao chất lượng dân số Theo kế hoạch, từ 2011 - 2015, đề án triển khai thực 64 tỉnh, thành phố nước 3.2.2 An sinh hội Cần xây dựng ban hành triển khai thực Chương trình cơng tác cụ thể đơn vị, đó, xác định rõ mục, nhiệm vụ, thời gian phân công phận, cá nhân chủ trì để triển khai thực Tập trung đạo liệt, điều hành liệt, linh hoạt, hiểu quả, giải pháp chương trình; thường xuyên kiểm tra giám sát, tiến độ kết thực chương trình cơng tác đề ra; tổ chức giam ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực chương trình, chủ động xử lý đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời vấn đề phát sinh; phối hợp với cán Bộ, ngành, địa phương; quan đảng; quan nhà nước, tổ chức trị -xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị việc thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lao động, người có công với xẫ hội Đổi liệt lĩnh vực đào tạo nghề, mở rộng quy mô, tạo hội thuận lợi cho người lao động niên tiếp cận với dịnh vụ dạy nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường lao động hội nhập kinh tế quốc t; nâng cao lực quản lý hệ thống dạy nghề Đổi phát triển đào tạo nghề phải tiếp vận với xu hướng đổi kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế,đồng thời phải dự sở ổn định lâu dài, kế thừa, phát huy kết đào tạo nghề, phát triển bền vững thời gian tới Thực đầy đủ chế độ, sách ban hành cho đối tượng người có cơng Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi số sách chưa hợp lý Có giải pháp cụ thể để xử lý trương hợp tồn đọng nhận, cơng nhận người có cơng trương hợp hưởng thiếu sách Huy động nguồn lực hội, cộng đồng Nhà nước chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần người có công Sắp xếp lại sở bảo trợ hội theo hướng mở rộng hội hóa, động viên nguồn lực hội chăm sóc người khuyết tật, người yếu Thực đầy đủ sách trợ giúp ban hành, bước mở rộng đối tượng thụ hưởng sách trợ giúp hội, nâng dần mức trợ cấp xẫ hội 15 thường xuyên mức nuôi dưỡng tập trung sở bảo trợ hội phù hợp với khả ngân sách nhà nước Thực tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người dân bị thiệt hại gặp rủi ro, thiên tai hỗ trợ kịp thời Tích cực chủ động khai thác nguồn lực hội, nguồn lực quốc tế; xây dựng chế khuyến khích huy động tổ chức, doanh nghiệp tham gia chăn sóc người có cơng, người nghèo, đối tượng yếu Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước Tăng cường mở rộng hợp tác hội nhập quốc tế, hợp tác dạy nghề, phát triển thị trường lao động, an sinh hội… nhằm thu hút nguồn lự, kinh nghiệm quốc tế cho phát triển lĩnh vực ngành… Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thực câp ủy đảng, quyền, cán người dân hiểu rõ chủ trương Đảng Nhà nước sách an sinh hội PHẦN III : KẾT LUẬN dân số an sinh hội có vai trò trực tiếp đến phát triển kinh tế hội bền vững việt nam quốc gia giới Vì cần phải nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng đầy đủ an sinh hội cho người Để làm điều nhà nước cần phải có sách phù hợp tác động đến dân số an sinh hội Việt Nam cần định hướng phát triển hệ thống an sinh hội tồn diện với chức phòng ngừa, giảm thiểu khắc phục rủi ro, hướng đến bao phủ toàn dân, bảo đảm mức sống tối thiểu, trợ giúp cho nhóm đối tượng yếu thế, người nghèo, người di cư, đồng bào dân Không thể để kinh tế phát triển bền vững anh sinh hội thấp, để chất lượng an sinh hội cao kinh tế lại nghèo nàn lạc hậu Tài liệu than khảo: 1) Viện nghiên cứu người ( http://ihs.vass.gov.vn ) 2) Viện nghiên cứu phát triển Hồ Chí Minh (http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn ) 3) Viện khoa học thống kê ( http://vienthongke.vn ) 4) Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội ( http://vanban.hanoi.gov.vn ) 5) Tổng cục thống kê ( http://www.gso.gov.vn ) 6) Trang tin tức sức khỏe sống ( http://suckhoecuocsong.com.vn ) 16 7) Kế hoạch việt ( http://kehoachviet.com ) 8) Việt Nam – Cải cánh hội nhập : PGS.TS Bùi Văn Huyền ( http://cantholib.org.vn:2014/Bai_bao_tap_chi/BTC.129777.PDF ) 9) Phát triển hệ thống an sinh hội Việt Nam đến năm 2020 Nhóm biên soạn: TS Nguyễn Thị Lan Hương Viện Khoa học Lao động hội ThS Đặng Kim Chung Viện Khoa học Lao động hội ThS Lưu Quang Tuấn Viện Khoa học Lao động hội ThS Nguyễn Bích Ngọc Viện Khoa học Lao động hội CN Đặng Hà Thu Viện Khoa học Lao động hội ( http://khcn.molisa.gov.vn/books/BooklettiengVIETlayout_16-12.pdf ) 17 ... 2.568.062 .98 4 199 0 5.3 09. 667. 699 1,82 91 .425.426 24 3,45 41 43 2.285.030 .90 4 198 5 4.852.540.5 69 1, 79 82.581.621 23 3, 59 37 41,3 2.003.0 49. 795 198 0 4.4 39. 632.465 1,8 75.646.647 23 3,87 34 39, 4 1.7 49. 5 39. 272... 350, 899 117,5 89 21, 793 2,677 3,220 ,99 4 2,8 69, 023 2,553,058 1 ,92 1,854 1,227,640 734,726 526,104 390 ,6 69 252,751 101,3 49 25,434 3,406 282 3,255, 495 2 ,95 9,007 2,780, 395 2,233,721 1,5 29, 588 97 0,313... 110,8% 1 09, 4% 107 ,9% 106,5% 105,2% 103,3% 103,3% 40-44 45- 49 50-54 55- 59 60-64 65- 69 70-74 75- 79 80-84 85- 89 90 -94 95 -99 100+ 6,476,4 89 5,828,030 5,333,453 4,155,575 2,757,228 1,705,0 39 1,315, 899 1,048,184
- Xem thêm -

Xem thêm: Dân số và an sinh xã hội nhóm 9 , Dân số và an sinh xã hội nhóm 9 , Phương pháp nghiên cứu., 2) Hiện trạng dân số và an sinh xã hội ở việt nam, 2 An sinh xã hội Việt Nam, 3) Nhận định chung về dân số, an sinh xã hội và giải pháp cho vấn đề, 2 Giải pháp cho vấn đề dân số và an sinh xã hội ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay