QUẢN lý NHÂN VIÊN của CÔNG TY BITOCO TRAVEL

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI: QUẢN NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY BITOCO TRAVEL Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Cẩm Tú Họ tên sinh viên: Lớp niên chế: Mã sinh viên: HÀ NỘI – 2018 K18HTTTB THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Quản nhân viên công ty Bitoco Travel Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Người hướng dẫn: Th.S Lê Cẩm Tú Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, Hà Nội NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan kết đạt báo cáo sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu Trong tồn nội dung báo cáo, điều trình bày riêng em tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Em xin hoàn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỉ luật theo quy định cho lời cam đoan SINH VIÊN THỰC HIỆN LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin trân thành cảm ơn cô Lê Cẩm Tú giảng viên hướng dẫn em môn Thực tập chuyên ngành 1, nhiệt tình giúp đỡ, dẫn cho em suốt trình học tập, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt thời gian qua để em có thêm nhiều kiến thức, phục vụ cho đề tài nghiên cứu thực hồn thành tốt đề tài Cảm ơn giúp đỡ em nhiều trình tìm kiếm, thu thập tài liệu có đóng góp chân thành để báo cáo em hoàn thiện tốt Cuối cùng, em xin gửi lời chúc đến cô sức khỏe, hạnh phúc thành công sống cơng viêc Em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Ngày Công nghệ thông tin trở thành phần tất yếu sống người, có người nói nước Mỹ giàu mạnh phần nhờ Công nghệ thông tin Nếu lúc trước Công nghệ thông tin điều viễn tưởng trở thành phần thiếu tất lĩnh vực từ y học, kinh doanh đến giáo dục Đất nước ta ngày phát triển, cố gắng hòa nhập rút ngắn khoảng cách với giới Vì để khơng bị q lạc hậu, để rút ngắn khoảng cách với nước, để đáp ứng yêu cầu tất yếu nhà đầu tư vào Việt Nam để nhà kinh doanh nước có đủ sức cạnh tranh với nước ngồi bắt buộc phải đầu tư cho Công nghệ thông tin mà xác phần mềm tin học dùng cho công ty, bệnh viện v.v Các công ty luôn phát triển, hồ sơ tuyển vào nhiều lên đòi hỏi phải cần nhiều kho chứa hồ sơ để lưu trữ hồ sơ nhân viên vào công ty Để giảm bất cập công tác quản nhân lương công ty, giải pháp hiệu đầu tư công nghệ thiết bị đại, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hoá điều hành quản nhân để nâng cao chất lượng phục vụ, đổi phương thức quản lý, tăng xuất hiệu Đó nội dung đề cập đến đề tài Hôm em chọn đề tài “QUẢN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY BITOCO TRAVEL” Ai biết công ty muốn tồn phát triển phải có nhân tố người Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin lập trình viên phát minh nhiều phần mềm hữu ích nhằm phục vụ cho cơng việc người phần mềm quản nhân vấn đề người quan tâm nhiều nhất, giúp cho cơng tác nghiệp vụ công ty giảm thiểu tối đa vất vả công việc giúp cho việc lưu trữ hồ sơ dễ dàng hơn, giảm thiểu diện tích kho chí khơng cần Đề tài “QUẢN NHÂN SỰ” đề tài mới, thị trường có nhiều phần mềm Cơng ty phần mềm có chức tương tự chuyên nghiệp, mong muốn tìm hiểu phần kiến thức nhỏ nhoi sa mạc Công nghệ thông tin nên em vào tìm hiểu cấu tổ chức phát triển cơng ty để viết phần mềm quản nhân nhằm phục vụ cho lợi ích cơng ty Ứng dụng phần mềm em chưa hồn chỉnh nhiều thiếu sót cố gắng em bước đầu hòa nhập vào mơi trường làm việc bên ngồi tiếp xúc chập chững với Cơng nghệ thơng tin Em mong tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt Chương trình em lập trình cơng nghệ Visual Studio 2010, Micrsoft SQL server 2008, ngơn ngữ lập trình C# Phần mềm giúp công ty quản hồ sơ, lương, chế độ nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thời gian mà hiệu tính xác cao CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY BITOCO I Mơ tả tốn Nhu cầu thực tiễn Do nhu cầu xã hội ngày phát triển nên người cần động sáng tạo đời nhiều sản phẩm cho xã hội Vì cơng ty khơng ngừng phát triển , hồ sơ nộp vào tăng lên nhiều đòi hỏi cần có kho lưu trữ liệu thông tin nhân viên Quản nhân vấn đề then chốt công ty Quản nhân không tốt dẫn đến nhiều vấn đề bát cập công ty chấm nhầm công hay lưu trữ sai thông tin nhân viên, điều dẫn đến sai xót phát lương, Vì yêu cầu đặt làm thé để lưu trữ hồ sơ lương nhân viên cách hiệu , chặt chẽ nhất, giúp nhân viên cơng ty làm việc cách thoải mái , hiệu nhất, đạt hiệu cao việc 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu - Đối tượng: Quản nhân ( nhân viên ) - Mục đích: Xây dựng chương trình hõ trợ cho cơng ty quản nhân Cơng ty có hiệu cao ứng dụng thực tế 1.2 Quy mô cấu cơng ty Cơng ty hoạt động gồm phòng ban: - Phòng Giám đốc - Phòng Kế tốn - Phòng Nhân - Phòng Quản chất lượng - Phòng Kinh doanh Các hoạt động quản nhân Cơng ty phòng Nhân đảm nhận thực , phòng Kế tốn tham gia thực 1.3 Cách quản nhân viên Hoạt động quản nhân Công ty tiến hành qua cơng đoạn : Quản hồ sơ, quản chấm cơng, quản lương • Hoạt động quản hồ sơ Phòng nhân có thực hoạt động - Khi công ty đưa định tuyển dụng nhân từ ban Giám đốc , phòng Nhân cập nhật hồ sơ thông tin nhân viên - Trong trình hoạt động , phòng Nhân xem thơng tin nhân viên để cập nhật nhanh nhaatsvaf tránh sai xót trùng lặp thơng tin Việc sửa đổi dựa việc lây thông tin từ nhân viên - Việc thay đổi mức lương , phòng Nhân điều chỉnh thông tin nhân viên để phòng Kế tốn tính mức lương - Khi nhân viên xin thơi việc có định Ban Giám đốc , phòng Nhân có trách nhiệm xóa thơng tin nhân viên khỏi hồ sơ Cơng ty • Hoạt động quản chấm cơng Phòng Nhân có trách nhiệm cập nhật điều chỉnh chấm cơng - Hàng ngày phòng Nhân cập nhật thông tin nhân viên để ghi vào bảng theo dõi chấm công - Khi Công ty có nhu cầu điều động nhân viên làm thêm Việc điều động phòng Nhân phải dựa sở cập nhật thông tin lịch làm việc nhân viên tháng để xếp - Khi nhân viên làm thêm phòng nhân thực cập nhật chấm cơng • Hoạt động quản lương Trách nhiệm thực phòng kế tốn với chức chinh tính lập báo cáo lương - Cuối tháng phòng Kế tốn nhận báo cáo chấm công Ban Giám đốc phê duyệt từ phòng Nhân sự, đồng thời cập nhật khoản phụ cấp, để tính lương - Lập phiếu lương cho nhân viên - Thống kê để lập bảng lương - Sau Ban Giám đốc phê duyệt, nhân viên nhận lương phòng Kế tốn lên báo cáo vè lương, thuế thu nhập phải nộp hàng tháng - Nếu có quan chức kiểm tra phải trình - Lương nhận = Thưởng + tiền công môt ngày *số ngày làm việc + tăng ca* tiền/1h_ca-bhxh Bài toán 2.1 Xác định toán Input: - Thông tin nhân viên ( Mã nhân viên_khóa chính, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Dân tộc, Quê quán, Sđt, Địa chỉ, Số CMND, Trình độ, Chức vụ, Số bhxh, Phòng ban) - Thơng tin phòng ban ( Mã phòng ban_khóa chính, Tên phòng ban ) - Thơng tin chức vụ ( Mã chức vụ_ khóa chính,Tên chức vụ) - Thơng tin trình độ (Mã trình độ_khóa chính, Trình độ) - Thơng tin lương ( Mã nhân viên_khóa chính, số ngày làm việc, tiền cơng ngày, số tăng ca, lương1h_tăng ca, bhxh, thưởng, tổng lương) Output: - Thông tin đầy đủ nhân viên - Bảng chấm công - Bảng lương - Danh sách nhân viên theo thứ tự tăng dần lương 2.2 Các chức hệ thống • Chức quản hồ sơ: Cập nhật tất thông tin củ nhân viên Công ty - Thông tin nhân viên - Thực việc chỉnh sửa, cập nhật thông tin - Phân loại , đánh giá , cập nhậ bổ sung thơng tin nhân viên theo phòng ban, chức vụ - Xóa thơng tin nhân viên nhân viên nghỉ việc • Chức quản tiền lương: - Theo dõi chấm công cho nhân viên theo ngày - Cập nhật nhân viên khen thưởn kỉ luật - Tình hình cơng việc nhân viên xem có tăng ca hay giảm làm khơng • Chức quản chế độ: Xem nhân viên có chế khơng bảo hiểm • Chức hệ thống : Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước quản trị ( Hay nhân viên quản ) muốn sử dụngchức quản • Chức tìm kiếm: Cho phép xem lịch nhân viên Cơng ty theo mã nhân viên hay mã phòng ban • Chức thống kê báo cáo - Thông tin nhập: lịch nhân viên, phòng ban, danh mục chức vụ, bảng lương - Thông tin xuất: Các bao cáo thơng tin nhân viên, phòng ban, chức vụ, lương số thông báo theo thị Ban Giám đốc • Chức trợ giúp: Giúp người dùng dễ thực sử dụng hệ thống 2.3 Biểu đồ phân cấp chức Quản nhân Quản hồ sơ Quản hệ thống Quản lương Cập nhât tt nv Theo dõi, chấm cơng Chỉnh sửa Phân loại, đánh giá Xóa tt nv Quản chế độ Đăng nhập Thống kê báo cáo Tìm kiêm Hỗ Trợ Bhxh Danh mục nv Nv theo mã Khen thưởng- Kỉ luật Nghỉ hưu Bảng lương Nv theo pb Tăng ca Chuyển công tác Danh mục pb Nv theo chức vụ Danh mục cv Nv theo trình độ Danh mục trình độ ... hoạt động quản lý nhân Công ty phòng Nhân đảm nhận thực , phòng Kế tốn tham gia thực 1.3 Cách quản lý nhân viên Hoạt động quản lý nhân Công ty tiến hành qua cơng đoạn : Quản lý hồ sơ, quản lý chấm... Phần mềm giúp công ty quản lý hồ sơ, lương, chế độ nhân viên giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thời gian mà hiệu tính xác cao CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY BITOCO I Mơ... sơ nhân viên vào công ty Để giảm bất cập công tác quản lý nhân lương công ty, giải pháp hiệu đầu tư công nghệ thiết bị đại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tự động hố điều hành quản lý nhân để
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÂN VIÊN của CÔNG TY BITOCO TRAVEL , QUẢN lý NHÂN VIÊN của CÔNG TY BITOCO TRAVEL , CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY BITOCO, I. Mô tả bài toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay