Phân tích quá trình họach định ngân sách cho họat động chiêu thị của công ty TNHH công nghệ di động mai nguyên năm 2012

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA MARKETING BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ CHIỀU THỨ NĂM TÊN BÀI TẬP: Phân tích trình họach định ngân sách cho họat động chiêu thị Công ty TNHH Công Nghệ di động Mai Nguyên năm 2012 Giáo viên hướng dẫn: Cơ Nguyễn Hồng Chi TP.HCM, tháng năm 201 MỤC LỤC MỤC LỤC 1.1 Một giám đốc quảng cáo cho “ Tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu họat động kinh doanh, tối đa hóa doanh thu mục tiêu quảng cáo”, nhóm bạn có đồng ý khơng? 1.1.1 Tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu họat động kinh doanh Đúng 1.1.2 Tối đa hóa doanh thu mục tiêu quảng cáo Đúng 1.2 So sánh phương pháp hoạch định ngân sách 1.3 Hãy phân tích q trình phận chun trách tiếp thị họach định ngân sách cho họat động chiêu thị công ty năm 2012 1.3.1 Giới thiệu công ty 1.3.2 Tình hình sản xuất công ty .8 a) Thị trường tiêu thụ 1.4 Hãy góp ý thủ tục hoạch định ngân sáchphận nên áp dụng chuẩn bị lên kế hoạch chiêu thị cho cơng ty năm 2014 Giải thích? 10 Phần lý thuyết 1.1 Một giám đốc quảng cáo cho “ Tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu họat động kinh doanh, tối đa hóa doanh thu mục tiêu quảng cáo”, nhóm bạn có đồng ý khơng? 1.1.1 Tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu họat động kinh doanh Đúng Doanh nghiệp thường đề mục tiêu theo nhiều tiêu thức khác nhau, mục tiêu doanh nghiệp đa dạng Có thể phân loại mục tiêu: a) Theo thời gian +Mục tiêu dài hạn thường từ năm trở lên tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có khoảng thời gian cho mục tiêu dài hạn khác Mục tiêu dài hạn (mục tiêu năm): kết mong muốn đề cho khoảng thời gian tương đối dài +Mục tiêu ngắn hạn hay gọi mục tiêu tác nghiệp có thời gian từ năm trở xuống Mục tiêu ngắn hạn phải cụ thể nêu kết chi tiết +Mục tiêu trung hạn loại trung gian gữa hai loại Giữa việc doanh nghiệp đạt mục tiêu ngắn hạn với việc theo đuổi mục tiêu dài hạn chưa đảm bảo doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn b) Theo chất mục tiêu: +Mục tiêu kinh tế: lợi nhuận, doanh thu, thị phần, tốc độ phát triển, suất lao động… +Mục tiêu xã hội: giải công ăn việc làm, tham gia vào hoạt động từ thiện +Mục tiêu trị: quan hệ tốt với quyền, vận động hành lang nhằm thay đổi sách quy định có lợi cho cơng ty Tiếp cận với quan phủ nhằm nắm bắt kịp thời thơng tin, tạo hội đón nhận hội kinh doanh Như vậy, ứng với tiêu thức doanh nghiệp có loại mục tiêu khác Mục tiêu doanh nghiệp thường trì tốc độ tăng trưởng ổn định trì thị phần tốt thị trường Các mục tiêu doanh nghiệp đa dạng, đạt mục đích thời gian cụ thể, xây dựng hình ảnh công ty Nhiều công ty hoạt động thời gian kinh doanh khơng có lợi nhuận để xây dựng hình ảnh cơng ty, chiếm giữ thị phần, công vào khách hàng phân khúc mới,…… Tất hoạt động kinh doanh ln có mục tiêu nhiệm vụ để thực Chúng đa dạng tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn Một số mục tiêu thông thường hoạt động kinh doanh như: Tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị thặng dư, phát triển doanh nghiệp, tồn doanh nghiệp trách nhiệm với xã hội Các mục tiêu đối lập lẫn doanh nghiệp khác có mong muốn khác thời điểm khác Nhưng mục tiêu mục tiêu cuối quan trọng nhất? Để trả lời vấn đề trên, trước hết ta phân tích động cổ đông doanh nghiệp, họ chủ sở hữu thực doanh nghiệp Quyền lợi cổ đông bao gồm: cổ tức phân phối hàng năm; lợi nhuận để lại tái đầu tư làm tăng giá cổ phiếu; quyền kiểm sốt cơng ty Nói chung, khơng phải tất cổ đơng quan tâm tới quyền kiểm sốt hay xác hơn, phần lớn cổ đông không quan tâm đến quyền lợi Song nhìn chung, cổ đơng mong muốn thu nhập họ tăng nhiều tốt, hay nói cách khác, cổ đông muốn tăng tối đa giá trị tài sản họ Đây nguyện vọng đáng cổ đông mà nhà quản lý cần phải tôn trọng Hơn nữa, lợi nhuận lớn giúp cho doanh nghiệp phát triển, tồn vững chắc: nhân viên trả lương tốt hơn, hội mở rộng đến thị trường mới, gia tăng khả chịu rủi ro sở để tạo lợi cạnh tranh Đây lợi ích dài hạn mà doanh nghiệp muốn hướng đến Ta dễ dàng thấy hoạt động kinh doanh hầu hết doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu (ngoại trừ tổ chức, doanh nghiệp phi lợi nhuận) Khi hãng Honda giới thiệu dòng xe máy phun xăng điện tử giúp bảo vệ môi trường tiết kiệm nhiên liệu, thực chất hãng Honda muốn đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cách tiếp cận với khách hàng thông qua chiến lược sản phẩm truyền thông Họ sản xuất thứ mà người tiêu dùng mong muốn lúc Nhưng giả sử, mặt hàng mà doanh nghiệp sản xuất khơng tạo lợi nhuận lâu dài nữa, doanh nghiệp chuyển hướng sang linh vực sản xuất hay kinh doanh khác, khơng bị phá sản Còn doanh nghiệp độc chiếm thị trường, doanh nghiệp thường nâng giá hàng hóa để có lợi nhuận cao, trước đó, thường xuyên hạ giá sản phẩm Hay doanh nghiệp tiến hành đa dạng hóa kinh doanh (đa dạng hóa lĩnh vực, mặt hàng, địa điểm… kinh doanh) thực cố gắng tối đa hóa lợi nhuận điều kiện hoạt động kinh doanh có nhiều rủi ro, bất trắc Doanh nghiệp thành lập trước hết phải tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế Để làm điều đó, doanh nghiệp cần hoạt động kinh doanh để có lợi nhuận Các mục tiêu đa dạng doanh nghiệp dù thực hướng tới đích đến cuối tối ưu hố lợi nhuận, đem lại lợi nhuận cho cơng ty Đó mục tiêu dài hạn công ty, công ty nên xem xét mục tiêu lợi nhuận tất Cạnh tranh theo đường dễ gây ảnh hưởng đến hình ảnh cơng ty Như vậy, sau phân tích động người nắm quyền doanh nghiệp, lợi ích dài hạn từ lợi nhuận cuối hành vi cung ứng doanh nghiệp, ta kết luận rằng, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu cuối hoạt động kinh doanh Điều chứng tỏ vế thứ mệnh đề giám đốc quảng cáo xác Tối đa hố lợi nhuận mục đích cuối mục tiêu doanh nghiệp, ẩn sau mục tiêu lại Nhưng chưa phải tất mục tiêu doanh nghiệp 1.1.2 • Tối đa hóa doanh thu mục tiêu quảng cáo Đúng Mục tiêu quảng cáo xác định gồm:  Là nhiệm vụ thông tin đặc biệt, theo mức độ định, nhắm vào đối tượng xác định khoảng thời gian ấn định  Doanh nghiệp đặt mục tiêu khác nhau: tăng doanh số, củng cố thái độ khách hàng sản phẩm, thay đổi nhận thức, thông báo đặc biệt (khuyến mại, giảm giá, hàng giả, sản phẩm mới,…) • Mục tiêu quảng cáo chia thành nhiều loại:  Khuyến khích khách hàng tìm hiểu thơng tin sản phẩm  Nhắc người tiêu dùng nhớ lại thoả mãn khứ thúc đẩy họ tiếp tục mua sắm  Tạo mối liên kết sản phẩm nhu cầu  Thuyết phục thay đổi thái độ người tiêu dùng  Thúc đẩy hành động mua sản phẩm người tiêu dùng  Củng cố thái độ  Do đó, tối đa hóa doanh số mục tiêu quảng cáo nhận định xác Bởi mục tiêu tăng doanh số mục tiêu lâu dài quảng cáo Nếu chi tiết giai đoạn khơng hẳn doanh số mục tiêu cuối quảng cáo mà tăng nhận biết sản phẩm, tăng ý khách hàng, thúc đẩy việc mua hàng Doanh nghiệp đặt mục tiêu khác cho hoạt động quảng cáo mình, nhiên mục tiêu tối đa hóa doanh số khơng phải mục tiêu cuối quảng cáo Bởi ngun nhân: • Thứ nhất, mục tiêu mà người làm quảng cáo quan tâm Khi xây dựng chiến lược quảng cáo, người làm quảng cáo thường quan tâm đến khía cạnh để truyền tải thông điệp, để thuyết phục, nhắc nhở người tiêu dùng, để quảng bá thương hiệu trì hình ảnh doanh nghiệp Rõ ràng số doanh thu khơng phải mục đích người làm quảng cáo • Thứ hai, mục tiêu quảng cáo tình trạng marketing mà doanh nhiệp mong muốn đạt thời gian định, bao gồm mục tiêu doanh số, lợi nhuận, thị phần, phát triển số cửa hàng, mạng lưới phân phối • Thứ ba, doanh số yếu tố bị tác động nhiều yếu tố khác: chiêu thị, phân phối, giá cả, cạnh tranh, kinh tế, kỹ thuật chất lượng sản phẩm Vì việc đo lường tính hiệu chiến lược quảng cáo thông qua doanh số điều khó khăn, doanh số bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác  Như tối đa hóa doanh số phần mục tiêu quảng cáo Tức quảng cáo phối hợp với công cụ khác nhằm giúp chiến lược truyền thơng đạt mục tiêu doanh số mình, đồng thời tăng nhận thức khách hàng mục tiêu  Mục tiêu quảng cáo bao gồm việc tăng nhận thức sản phẩm khách hàng mục tiêu, đồng thời tăng hiểu biết sản phẩm ích lợi người tiêu dùng, khiến họ tin tưởng, định mua hàng trung thành sản phẩm, dịch vụ 1.2 So sánh phương pháp hoạch định ngân sách Hoạch định ngân sách từ xuống Hoạch định ngân sách từ lên Đặc điểm Là phương pháp phân bổ ngân sách thiết lập từ cấp (thường cấp quản trị) sau số tiền chuyển xuống cho phận cấp Các ngân sách định trước, không dựa tảng lý thuyết Xác định mục đích kết tiêu khác cho hoạt động, số Điều có nghĩa phải giả trình chi phí từ đầu Phương pháp phù hợp với chi phí tự chi phí hỗ trợ chi phí tiếp thị, thay chi phí hữu hình (chi phí tính tốn dễ dàng) chi phí sản xuất Tuy nhiên, cách hoạch định ngân sách nhiều thời gian Phương Phương pháp theo khả năng: sử pháp hoạch dụng phổ biến Doanh nghiệp chi cho định chiêu thị theo khả mà họ chi Phương pháp phần trăm doanh số: dựa theo tỉ lệ phần trăm doanh số bán dự kiến tương lai làm sở Phương pháp cạnh tranh tương đương: theo dõi thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh chi cho chiêu thị lập ngân sách tương đương Phương pháp thị phần quảng cáo: dựa tỉ lệ phần trăm thị phần quảng cáo thị trường Phương pháp ban đầu: đề nghị mức chi lần trước tình hình khơng có thay đổi Phương pháp lợi nhuận đầu tư: quảng cáo xem loại hình đầu tư tương tự nhà máy thiết bị Hạn chế Dự đốn ngân sách khơng gắn liền với mục tiêu chiến lược chiêu thị đề để hoàn thành chúng Ưu điểm An toàn, phù hợp với khả doanh nghiệp Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ Khuyến khích tinh thần nhân viên làm việc , tạo nguồn lợi từ nguồn vốn hữu hạn Phương pháp mục tiêu nhiệm vụ: xác định công việc cần làm, tính tốn chi phí lập ngân sách dựa tổng chi phí tính tốn Phương pháp kế hoạch trả trước: dựa vào tỉ lệ lợi nhuận mong đợi để xác định chi phí chiêu thị cần thiết để đạt lợi nhuận mong muốn Có thể gặp nguy bất ngờ, làm tăng vọt chi phí mà doanh nghiệp khơng lường trước Phù hợp với cơng ty có nguồn tài mạnh Tăng sức sáng tạo nhân viên, tạo khơng khí làm việc thoải mái Phần thực hành 1.3 Hãy phân tích q trình phận chun trách tiếp thị họach định ngân sách cho họat động chiêu thị công ty năm 2012 1.3.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH Công Nghệ di động Mai Nguyên thành lập từ tháng 11/2006, chuyên kinh doanh điện thoại di động, hàng công nghệ, linh kiện - phụ kiện điện thoại di động, sửa chữa điện thoại di động Tiền thân Công ty TNHH Công Nghệ di động Mai Nguyên cửa hàng điện thoại di động Mai Nguyên đăng ký hoạt động từ tháng 5/2002 1.3.2 Tình hình sản xuất cơng ty a) Thị trường tiêu thụ Theo số liệu tiêu thụ khu vực thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tăng mạnh ba năm 2009, 2010 2011 Thị trường tiêu thụ chủ yếu tỉnh Miền Tây khu vực TP.HC b) Tình hình sử dụng nguồn lực cơng ty Tài chính: Tình hình tài cơng ty cải thiện đáng kể, cụ thể kết sản xuất kinh doanh công ty qua năm từ năm 2009 đến năm 2011 liên tục tăng, lợi nhuận năm sau cao năm trước Cơng ty bảo tồn ngồn vốn, tổng nguồn vốn năm 2009 là: 97.406.699 nghìn đồng, năm 2010 109.851.726 nghìn đồng năm 2011 176.466.756 nghìn đồng Nhân lực: Đội ngũ cán quản lý công nhân trực tiếp công ty ổn định, họ gắn bó với cơng ty nhiều năm có tay nghề cao Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Nam 2011 Tỷ suất lợi nhuận 0.11 0.22 0.21 doanh thu (lần) Doanh lợi chi phí 0.13 0.30 0.28 (lần) Năng suất lao động 328.934 465.235 938.256 (1000đ) Hiệu sử dụng lao 36.948 100.256 199.678 động (1000đ) Nhận xét: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm 0,01% Năng suất lao động tăng gấp lần Hiệu sử dụng lao động tăng cao Điều cho thấy thành công mặt công tác nhân cơng ty góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh c) Kế hoạch ngân sách công ty - Bộ phận hoạch định ngân sách Bộ phận chịu trách nhiệm cơng tác hoạch định ngân sách cơng ty phòng kế tốn, đứng đầu kế tốn trưởng Ngồi phòng kế tốn chịu trách nhiệm chính, phận chun mơn khác cơng ty tham gia vào q trình hoạch định ngân sách Tuy nhiên nội dung công việc chưa xác định rõ ràng, cụ thể cho phận cá nhân có liên quan - Hướng tiếp cận từ xuống- phương pháp phần trăm doanh số Hiện công ty sử dụng phương pháp lập ngân sách từ xuống, tất tiêu để lập ngân sách hội đồng quản trị ấn định Mục tiêu cuối cần đạt năm 2012 cơng ty lợi nhuận, tất ngân sách lập hướng đến mục tiêu - Quy trình lập ngân sách a) Dự báo mơi trường bên ngồi: Theo quy luật thơng thường, cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng có ngân sách tiếp thị vào khoảng 6-12% doanh số, cơng ty sản xuất hàng cơng nghiệp (B2B) ngân sách dao động từ 2-6% Một khảo sát với giám đốc tiếp thị vào năm 2010 đưa kết khoảng 16% doanh nghiệp sử dụng 5-6% doanh thu cho tiếp thị, 23% sử dụng 6% doanh số Với Doanh nghiệp tung sản phẩm hay xâm nhập vào thị trường ngân sách tiếp thị chiếm 20% doanh số Năm 2012 năm đầy biến động tình hình kinh tế, kéo theo sụt giảm hầu hết ngành, đo có ngành cơng nghệ- viễn thơng Do đó, việc lập ngân sách bán hàng cơng ty chủ yếu dựa vào doanh số bán hàng • Phân chia ngân sách tiếp thị- phương pháp phần trăm doanh số Ngân sách chi cho tiếp thị ấn định theo tỉ lệ % tăng doanh số Ngân sách tiếp thị % Tăng doanh số 0% 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20.00% % Tiếp thị so với tổng doanh thu 1.1% 13.2% 15.3% 12.2% 10.2% 8.3% 3.2% Lý chọn phương pháp này: - Đơn giản, dễ áp dụng tính an tồn cao - Mai Ngun có tình trạng kinh doanh ổn định - Đây định an tồn, để ln giữ mức chi tiêu hợp lý - Số tiền chi tiêu cho quảng cáo phản ánh tình hình kinh doanh cơng ty Bên cạnh đó, phương pháp có nhược điểm - chưa phản ánh với tiềm lực khả có phận chức công ty - gây tâm lý khơng đồng tình nhà quản lý cấp sở họ cho bị áp đặt - khó áp dụng việc giới thiệu sản phẩm ( khơng có sở để thiết lập ngân sách) phương pháp không quan tâm đến tình hình cạnh tranh thị trường việc xác định tỷ lệ phần trăm thích hợp thường phải dựa kinh nghiệm sản phẩm thành cơngngân sách thái Ngược lại, sản phẩm có doanh số thấp ngân sách chiêu thị Hoặc sản phẩm giai đoạn đầu, cần hoạt động chiêu thị chi khoản nhỏ Đánh giá thực trạng hoạch định ngân sách cho tiếp thị công ty năm 2012 Môi trường hoạch định ngân sách: Việc hoạch định ngân sách chưa cấp lãnh đạo quan tâm mức, chưa tạo mối quan hệ hài hòa phận cá nhân có liên quan q trình hoạch định ngân sách Do cơng tác hoạch định ngân sách hàng năm thực chưa thực giúp cho công tác quản lý theo nghĩa Chính ngun nhân dẫn đến hiệu công tác lập ngân sách chưa cao, thơng tin số tính tốn chưa phản ánh với tiềm lực có phận cơng ty - Quy trình hoạch định ngân sách: Hiện công ty thực việc lập ngân sách theo quy trình gồm hai bước thu thập thông tin lập ngân sách, chưa thực việc giám sát trình thực ngân sách so với kế hoạch, giai đoạn vô quan trọng tiền đề để tiến hành lập ngân sách tương lai đảm bảo tính xác hiệu Quy trình hoạch định ngân sách chưa hoàn thiện khoa học nội dung chưa đầy đủ, chưa chia thành giai đoạn cụ thể, công tác dự báo chưa phản ánh kịp thời trước thay đổi môi trường kinh doanh dẫn đến kế hoạch ngân sách cơng ty lập thường thiếu xác so với thực tế thực hiện, ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác quản lý công ty - Nội dung tiến trình lập ngân sách: Việc xác định ngân sách cần lập, nội dung chi tiết ngân sách trình tự lập ngân sách chưa mang tính khoa học, thiếu xác chưa phù hợp với thực tế đơn vị chưa mang lại hiệu so với tiềm có cụ thể như: Chưa xác định hệ thống ngân sách cần lập phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị, số ngân sách quan trọng không lập ngân sách vốn tiền, ngân sách cung cứng nguyên vật liệu Nội dung trình tự bước lập ngân sách chưa thực theo trình tự khoa học, ngân sách chưa thể mối quan hệ với nhau, nội dung công việc chưa cụ thể rõ ràng Công tác lập ngân sách mang tính thụ động, chưa phản ánh với tiềm có, chưa khai thác hết nguồn lực có để đạt mục tiêu mong muốn Việc sử dụng biểu mẫu ban hành từ lâu khơng phù hợp với thực tế công ty Một số tiêu lập dựa sở số liệu thơng tin khơng có tính chắn, mang tính chủ quan lãnh đạo phòng ban cá nhân có liên quan 1.4 Hãy góp ý thủ tục hoạch định ngân sáchphận nên áp dụng chuẩn bị lên kế hoạch chiêu thị cho cơng ty năm 2014 Giải thích? Mặc dù thị trường smartphone dần đến mức bão hòa, cộng thêm việc smartphone giá rẻ xâm nhập mạnh vào thị trường ngày Bên cạnh ông lớn chiếm 50% thị phần bán lẻ điện thoại di động nằm số 10% Mai Nguyên Luxury Mobile định vị chuỗi cửa hàng với sản phẩm khác biệt, cao cấp dành cho khách hàng đam mê công nghệ sẵn sàng chi trả 10 Hơn nữa, Công Thương cho thấy doanh thu bán lẻ hàng công nghệ năm 2013 đạt khoảng 110.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2012, nhiên tỷ trọng bán lẻ hàng cơng nghệ tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng Việt Nam mức thấp (4,2%) Đây dấu hiệu cho thấy phát triển tương lai ngành hàng Theo báo cáo hồi tháng 5-2015 nhóm người giàu giới Tạp chí The Economist, nhóm Việt Nam có tài sản Trung bình từ 2-42 tỷ đồng, tăng nhanh thứ châu Á, sau Ấn Độ Indonesia Trong nhóm khách hàng mục tiêu họ quan tâm nhiều đến đẳng cấp Và nhóm đối tượng mà Mai Ngun Luxury Mobile muốn nhắm đến Do việc hoạch định ngân sách cho nổ lực marketing đóng vai trò quan trọng điều tiết thu chi, cho khoản đầu tư thu lợi nhuận phát triển hoạt động kinh doanh Mai Nguyên Luxury Mobile Thủ tục hoạch định ngân sách cần bổ sung hỗ trợ thêm: - Hoạch định ngân sách cho chiến lược marketing liên quan đến việc dự toán yếu tố: + dự toán doanh thu: bao gồm doanh thu từ việc bán sản phẩm viễn thông công nghệ Mai Nguyên Luxury dòng điện thoại đẳng cấp, phụ kiện kèm, máy tính bảng, đồng hồ cao cấp Theo giám đốc Mai Nguyên Luxury cho biết, doanh số thiết bị công nghệ (bao gồm phụ kiện thiết bị công nghệ khác) chiếm khoảng 20-25% doanh thu hàng tháng hệ thống Từ cho thấy xu hướng tiêu dùng năm ảnh hưởng đến việc dự đốn doanh thu nhóm loại sản phẩm + dự tốn chi phí bao gồm: chi phí cho nhân viên, chi phí cơng nghệ, chi phí vận chuyển, chi phí cho truyền thơng marketing, chi phí cho trang web, e-marketing, chi phí khác (văn phòng, mặt bằng, )  Việc dự toán giúp cho việc xác định mức mục tiêu doanh thu chi phí rõ ràng, nắm bắt chuyển biến tức thời xu hướng tiêu dùng giúp Mai Nguyên Luxury đáp ứng tốt - Xác định phần trăm chi phí marketing: theo Tư Tiếp thị thương hiệu, Ngân sách Marketing xem khoản đầu tư chi phí biến phí theo doanh số Do hoạch tốn khấu hao khoản chi cho marketing 2-3 năm thay năm - Theo phát triển tiến ngày nay, thay trước phận chuyên trách tiếp thị hoạch định ngân sách công ty làm việc dựa phương pháp từ xuống nên gắn việc hoạch định ngân sách dựa mục đích tiêu khác cho hoạt động (hoạch định ngân sách từ lên) vì: + Kết hợp với phương pháp mục tiêu nhiệm vụ giúp công ty xác định cụ thể việc cần làm, tính tốn chi phí lập ngân sách dựa tổng chi phí tính tốn theo giai đoạn, mục tiêu rõ ràng + Hỗ trợ tốt cho q trình kiểm tra, đánh giá cơng việc marketing công ty dựa theo tiêu chuẩn, mục đích định sẵn + Kết hợp với việc phân chia ngân sách theo phần trăm doanh số bán hàng, phận chuyên trách tiếp thị cần phải kết hợp với việc đặt ngân sách cho mục tiêu cụ thể, khả thi có thời hạn rõ ràng + Cải thiện nhược điểm phương pháp trước Giúp phòng ban hỗ trợ, phát huy đóng góp tham gia quản lý cấp cá nhân + Phát huy tiềm lực công ty, tạo mối quan hệ hỗ trợ phận, tận dụng nguồn lực chưa khai thác công ty, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng Trong thị trường smarphone dần bão hòa với định vị dòng sản phẩm đẳng cấp Mai Ngun Luxury có xu hướng tăng trưởng mạnh thời gian tới với tăng 11 trưởng sử dụng phụ kiện kèm tai nghe, headphone,… (với dự đoán năm 2016 tăng trưởng lên mức 200%) + Hỗ trợ ngân sách để phát triển thêm online marketing tiếp xúc thương mại điện tử để hạn chế chi phí giao dịch Mặc dù có chi nhánh (hiện Mai Nguyên Luxury Mobile có chi nhánh TPHCM) Mai Nguyên Luxury tập trung vào giao dịch thông qua mạng internet khơng có cần cải tiến phát triển trang web để phục vụ cho việc mua bán trực tuyến thuận lợi cần hẳn trình online marketing nổ lực cho emarketing để khách hàng tiếp cận cửa hàng công ty nhanh chóng thuận tiện 12 ... phương pháp hoạch định ngân sách 1.3 Hãy phân tích trình phận chuyên trách tiếp thị họach định ngân sách cho họat động chiêu thị công ty năm 2012 1.3.1 Giới thiệu công ty ... họat động chiêu thị công ty năm 2012 1.3.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH Công Nghệ di động Mai Nguyên thành lập từ tháng 11/2006, chuyên kinh doanh điện thoại di động, hàng công nghệ, linh kiện... thoại di động, sửa chữa điện thoại di động Tiền thân Công ty TNHH Công Nghệ di động Mai Nguyên cửa hàng điện thoại di động Mai Nguyên đăng ký hoạt động từ tháng 5/2002 1.3.2 Tình hình sản xuất công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quá trình họach định ngân sách cho họat động chiêu thị của công ty TNHH công nghệ di động mai nguyên năm 2012 , Phân tích quá trình họach định ngân sách cho họat động chiêu thị của công ty TNHH công nghệ di động mai nguyên năm 2012 , 1 Một giám đốc quảng cáo cho rằng “ Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu của họat động kinh doanh, tối đa hóa doanh thu là mục tiêu của quảng cáo”, nhóm bạn có đồng ý không?, 3 Hãy phân tích quá trình bộ phận chuyên trách tiếp thị họach định ngân sách cho họat động chiêu thị của công ty năm 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay