ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:19

ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ NƯỚC MÍA Đặt vấn đề Vào tháng 4/2016 nhóm tơi có khảo sát thị trường mặt hàng nước mía, qua bảng khảo sát hệ số co giãn cầu mặt hàng nước mía nhóm tơi thu kết sau:(1) xây dựng đường cầu mặt hàng nước mía, (2)đo lường mức độ co dãn cầu theo giá mặt hàng nước mía, (3) đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng nước mía lợi ích người tiêu dùng, (4) phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu nhận số liệu Để có liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm Sau ngày khảo sát (nhóm bạn bạn khảo sát 25 người) có kết 125 câu trả lời 2.2 Phương pháp phân tích Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính tốn đơn giản dựa công thức đo lường hệ số co dãn Ngoài ra, để xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, phương pháp kiểm định Chi-square sử dụng, nhằm kiểm định yếu tố như: thu nhập người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu (bỏ uống nước mía tăng giá) hay khơng Ngoài việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay (mặt hàng dừa tắc) 2.3 Một số giới hạn giả định cho nghiên cứu Việc chọn mẫu khơng đảm bảo tính đại diện, kết sở tham khảo tốt Với số mẫu (125 mẫu khảo sát) , số kết nghiên làm sở tham khảo có giá trị cho nhà kinh doanh việc nắm bắt phản ứng người tiêu dùng trước sách tăng giá Các phân tích kết luận dựa mẫu khảo sát 3 Kết nghiên cứu 3.1 phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng nước mía a) Cầu cá nhân Trong nghiên cứu này, tăng giá từ 5000VNĐ-6000VNĐ xem xét biến động giá cầu, với hai mức giá 5000VNĐ 6000VNĐ Về lượng, sinh viên tiếp tục uống mặt hàng nước mía xem có lượng Sau tăng giá, sinh viên từ bỏ uống mặt hàng nước mía xem giảm lượng Kết khảo sát sinh viên dùng mặt hàng mước mía cho thấy, sau mặt hàng mước mía tăng giá từ 5000VNĐ-6000VNĐ, lượng trung bình/tháng giảm từ 11ly -8ly Do cầu hai nhóm đối tượng khác Đối với người tiếp tục sử dụng mặt hàng mước mía, hiểu lượng dịch vụ khơng đổi có tăng giá Ngược lại, người không uống mặt hàng mước mía nữa, lượng uống mặt hàng nước mía thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể (Excel sheet 3) b) Cầu thị trường Việc khảo sát tất sinh viên trường không thể, nghiên cứu phân tích cầu thị trường với giả định thị trường gồm 125 sinh viên khảo sát Kết khảo sát cho thấy tăng giá từ 5000VNĐ-6000VNĐ làm cho lượng trung bình/tháng mặt hàng mước mía giảm từ 11ly - 8ly Điều phản ứng luật cầu ''giá tăng, lượng giảm, hay lượng giá có mối quan hệ nghịch biến'' Điều thể rõ qua biểu cầu, đường cầu hàm cầu hình (Excel sheet 3) Như vậy, từ kết khảo sát trường hợp từ bỏ uống mặt hàng nước mía , biểu cầu, đường cầu hai dạng hàm cầu xác định Các hình thức thể cầu làm sở cho phân tích độ co dãn cầu phân tích tác động tăng giá đến thu nhập thặng dư tiêu dùng 3.2 Hệ số co dãn cầu theo giá yếu tố tác động a) Đo lường hệ số co dãn Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co dãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co dãn Hệ số co dãn mặt hàng nước mía Ed=-1,7 b) Một số yếu tố tác động mức độ co giãn Như vậy, hệ số co dãn cầu theo giá mặt hàng nước mía 125 sinh viên khảo sát 1,7 Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co dãn ít, với |Ed|=1,7>1 Kết dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng nước mía giảm tăng giá Mức độ giảm doanh thu ứng với mức độ tăng giá mặt hàng nước mía phân tích phần sau Tình trạng co dãn nhiều mặt hàng nước mía hiểu với luận từ thực tiễn sau: Thứ nhất, mặt hàng nước mía mặt hàngthơng thường, không qua thiết yếu số sinh viên Do vậy, tăng giá, số sinh viên từ bỏ uống mặt hàng nước mía Điều khiến lượng giảm không nhiều giá dẫn đến mức độ co dãn Thứ hai, mặt hàng nước mía khơng phải nước giải khát mà sinh viên lựa chon Vì giá mặt hàng nước mía tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng dừa tắc(sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng nước mía tăng giá dễ hiểu Thứ ba, mặt hàng dừa tắc dễ tìm mua(hầu khu vực quanh trường chỗ có) giá hợp nguyên nhân khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng nước mía tăng giá Trường hợp nhóm tơi ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng nước mía giá tăng chọn mặt hàng dừa tắc giải pháp thay Thứ tư, mức giá 5000VNĐ-6000VNĐ số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, số sinh viên khác mức khiến họ phải suy nghĩ so với mức thu nhập họ Vì vậy, tỉ trọng mức giá sử dụng mặt hàng nước mía cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co dãn Thứ năm, tâm ''chống độc quyền'' lí khiến tỉ lệ giảm lượng thấp tỉ lệ tăng giá Khi đồng loạt quán nước mía tăng giá người tiêu dùng bị tác động đổi qua sử dụng măt hàng thay Ngồi trên, số khác khiến hệ số co dãn không cao Những không hoàn toàn ý chủ quan, mà phần dựa vào kết khảo sát, ( Excel sheet 5,6) 3.3 Tác động sách tăng giá doanh thu doanh nghiệp thặng dư tiêu dùng a) Tác động đến doanh thu doanh nghiệp Như phần đề cập, cầu mặt hàng nước mía co dãn doanh thu nhà bán mặt hàng nước mía giảm khơng nhiều Khi giá tăng từ 5000VNĐ-6000VNĐ, doanh thu mặt hàng nước mía giảm 12,8% Đây tỉ lệ giảm không lớn số nhỏ.Kết phân tích minh chứng cho thuyết hệ số co dãn Theo đó, doanh thu chắn giảm cầu co dãn nhiều, lượng giảm 12,8% giá tăng 20% mặt hàng nước mía b) Tác động đến thặng dư tiêu dùng Chính sách tăng giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà làm doanh thu mặt hàng nước mía 3.4 Các yếu tố định cầu Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu gồm: - Sự thay đổi thu nhập -Sự thay đổi giá hàng hóa liên quan -Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng - Qui mơ thị trường - Kỳ vọng, tiên đoán người tiêu dùng thay đổi liên quan đến giá mặt hàng nước mía Trong khn khổ nghiên cứu này, việc phân tích yếu tố khơng khả thi, thay đổi khác không diễn đồng thời với thay đổi giá Dù vậy, việc phân tích mối tương quan định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng nước mía tường cá nhân với yếu tố phần cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến cầu a) Thu nhập sinh viên dùng mặt hàng nước mía Đối với mối cá nhân, thu nhập ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng Giả thuyết mối quan hệ đặt ''người có thu nhập thấp có xu hướng từ bỏ mặt hàng nước mía nhiều người có thu nhập cao'' (dựa vào số liệu bảng khảo sát) b) Tính sẵn có mặt hàng thay ( mặt hàng dừa tắc) Mặt hàng dừa tắc dễ tìm mua khu vực trường học ảnh hưởng đến định họ ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng tăng c) Sở thích/thị hiếu người sử dụng Sở thích/thị hiếu khái niệm trừu tượng khó đo lường Đối với mặt hàng nước mía, sở thích sinh viên khác Đối với sinh viên thích uống mặt hàng nước míagiá tăng từ 5000VNĐ-6000VNĐ họ khơng bỏ Điều phản ánh trung thành người tiêu dùng 4 Kết luận khuyến nghị Tóm lại, từ số liệu khảo sát mặt hàng nước mía, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng nước mía, thuyết cho rằng, ''khi cầu co dãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá'' Cụ thể tăng giá mặt hàng nước mía từ 5000VNĐ-6000VNĐ(20%), doanh thu từ 125 sinh viên khảo sat giảm 12,8% Suy tổng thể, phương pháp phân tích độ nhạy chiều, nghiên cứa ước lượng doanh thu mặt hàng nước mía giảm nhiều từ định tăng giá Ngoài tác động trên, nghiên cứu tác động tiêu cực việc tăng giá đến thặng dư người tiêu dùng Tổng hợp tác động, kết nghiên cứa cho thấy khơng có lợi từ việc tăng giá xem xét mức giá 6000VNĐ theo tháng Thực tế, qn nước mía có mối lợi khác từ việc tăng nghiên cứu không đề cập, chẳng hạn tăng chất lượng mặt hàng nước mía để củng cố uy tín, Phân tích yếu tố định đến cầu, nghiên cứu cho thấy yếu tố thu nhập giá mặt hàng thay nhân tố ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiết tục sử dụng mặt hàng nước mía tăng giá Ngồi ra, nghiên cứu khác biệt định cầu nhóm đối tượng khác Với kết phân tích được, nghiên cứu xem sở tham khảo có giá trị cho người dạy học kinh tế vi mô, minh họa cho thuyết ví dụ thực tiễn Ngoài ra, vài kết nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo cho người kinh doanh đứng trước định điều chỉnh giá bán sản phẩm Người kinh doanh cần xem xét tính chất co dãn hàng hóa, trước đưa định giá Bên cạnh đó, người kinh doanh cần xem xét đặc điểm nhân học khách hàng để đưa định cho hợp Điều quan trọng lẽ khách hàng với đặc điểm cá nhân khác có phản ứng khác với điều chỉnh giá, phân tích Tuy nhiên, hạn chế dã đề cập phần 2, kết nghiên cứu hạn chế suy rộng cho tổng thể Những kết kết luận nghiên cứu trường hợp 125 sinh viên khảo sát, chưa đủ độ tin cậy để suy rộng cho tổng thể Vì lẽ đó, nghiên cứu qui mơ lớn hơn, phân tích sâu cần quan tâm nghiên cứu ... trước sách tăng giá Các phân tích kết luận dựa mẫu khảo sát 3 Kết nghiên cứu 3.1 phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng nước mía a) Cầu cá nhân Trong nghiên cứu này, tăng giá từ 5000VNĐ-6000VNĐ... quanh trường chỗ có) giá hợp lý nguyên nhân khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng nước mía tăng giá Trường hợp nhóm tơi ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng nước mía giá tăng chọn mặt hàng dừa... hàng nước mía, (3) đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng nước mía lợi ích người tiêu dùng, (4) phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụng lý thuyết cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía , ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ nước mía

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay