ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu thay đổi giá của mặt hàng cơm hộp

11 4 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BÀI BÁO CÁO MÔN: KINH TẾ VI MƠ GV: TRẦN MINH TRÍ LỚP THỨ 3– TIẾT 456 – NHÓM 10 Đề tài: ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI GIÁ CỦA MẶT HÀNG CƠM HỘP Vào tháng 4/2016, nhóm chúng tơi có khảo sát 200 bạn sinh viên trường đại học nông lâm Tp.HCM, với mục tiêu tham gia thảo luận vấn giá loại hàng hóa làm sở tham khảo cho việc học môn kinh tế vi mô Nghiên cứu thực nhằm mô tả cầu mặt hàng cơm tiệm mức giá cao thị trường giá thấp giá thị trường, hệ số co giãn theo giá, theo thu nhập, theo sản phẩm thay thế, 1 Đặt vấn đề:  Đối với việc kinh doanh chiến lượt giá chiến lượt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết hiệu kinh doanh tiệm cơm nói riêng doanh nghiệp nói chungđể cạnh tranh với tiệm cơm khác tăng thêm thu nhập… Theo thuyết co giãn cầu theo giá kinh tế vi mô, việc tăng hay giảm giá ảnh hưởng lớn đến doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh  Theo thuyết này, doanh nghiệp bị giảm doanh thu tăng giá cầu co giãn nhiều Ngược lại, hàng hóa hay dịch vụ có độ co giãn cầu theo giá doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ tăng doanh thu tăng giá Ngoài ra, chiến lượt giá doanh nghiệp ảnh hưởng đến thặng dư (lợi ích) người tiêu dùng  Vào tháng 4/2016, chúng em khảo sát lượng mua mặt hàng cơm hộp với giá thị trường 15.000 đồng/hộp cơm, với giá tăng 30% từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng với giá giảm 30% từ 15.000 đồng 10.000 đồng  Từ thuyết thực tiễn trên, nghiên cứu thực nhằm: (1)Xây dựng đường cầu mặt hàng cơm hộp (2)Đo lường mức độ cogiãn cầu theo giá mặt hàng cơm hộp (3)Đo lường mức độ co giãn cầu theo thu nhập (4)Đo lường mức độ co giãn cầu theo sản phẩm thay bánh mì Nghiên cứu vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu: 2.1 Phương pháp thu thập số liệu: Để có liệu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đưa ra, chúng em khảo sát thực tế địa điểm như: khuôn viên trường đại học Nơng Lâm, phòng tự học, ktx đại học quốc gia khu B, Thêm vào đó, bảng khảo sát lấy ý kiến trực tiếp 200 bạn sinh viên từ trường Đại học khác địa bàn quận Thủ Đức tp.HCM Bảng 1: Các tiêu chí khảo sát: Lượng Lượng mua/tháng Số lượng/tháng mức giá mua/tháng giá hàng Thu nhập thu nhập thay Nội dung /tháng khảo sát Thấp Hiện Cao (trđ) Tăng Giảm Tăng Giảm hành (30%) (30%) (30%) (30%) (30%) (30%) 10.000 15.000 20.000 13.000 7.000 Trung 41.45 36.79 31.56 2413725 41.52 31.78 36.54 33.75 bình 2.2 Phương pháp phân tích:  Với mục tiêu nghiên cứu giới hạn trên, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính đơn giản dựa cơng thức đo lường hệ số co giãn  Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu bao gồm: thu nhập, giá hàng hóa đó, giá hàng hóa liên quan, 2.3 Một số giả định cho khảo sát: Tính đến thời điểm tại, giá cơm hộp 15.000 đồng/dĩa, giả định tăng lên 30% 20.000 đồng/hộp cơm giảm xuống 30% 10.000 đồng/hộp cơm Mặt hàng thay chọn bánh mì với giá hành 10.000 đồng/ổ, theo giả định trên: giá bánh mì tăng 30% 13.000 đồng/ổ giảm 30% 7.000 đồng/ổ Chúng em khảo sát200 bạn sinh viên trường Đại học địa bàn quận Thủ Đức tp.HCM Dù khơng đảm bảo tính đại diên kết sở tham khảo tốt khía cạnh ứng dụng thuyết phân tích vấn đề thục tế, với số mẫu tương đối (200 mẫu khảo sát) Một số kết kết làm sở tham khảo có giá trị cho việc học nghiên cứu mơn kinh tế vi mơ Vì trên, khảo sát giả định mẫu khảo sát mang tính đại diện, phân tích kết luận để dựa sở giả định Ngoài khảo sát gặp phải tình khơng lường trước liên quan đến việc tăng giá cơm hộp hay tăng giá mặt hàng thay thế.Vì khảo sát lần giả định giá cơm hộp nằm khoảng 10.000-20.000 đồng/hộp cơm bánh mì dao động khoảng 7.000-13.000 đồng/ổ Với mức giá khác theo giả định sinh viên có tỉ lệ tiêu thụ cơm hộp khác Cụ thể sau: Kết khảo sát: Bài khảo sát chủ yếu tìm hiểu nội dung sau: Viết phương trình đường cầu vẽ biểu đồ thể đường cầu: QD = aP + b (a hai mặt hàng thay  Nếu Exy < hai mặt hàng bổ sung  Nếu Exy = hai mặt hàng độc lập, không liên quan  Chúng em khảo sát loại hàng hóa loại hàng hóa thay cho giá hàng hóa thay đổi làm cho lượng hàng hóa thay đổi theo  Trong khảo sát này, chúng em chọn bánh mì hàng hóa thay cho cơm hộp  Tăng 30%: giábánh mì tăng từ 10.000 đồng/ổ lên 13.000 đồng/ổ:  Theo khảo sát, giá bánh mì tăng từ 10.000 đồng/ổ lên 13.000 đồng/ổ bạn có xu hướng chuyển qua ăn cơm hộp nhiều Thực tế khảo sát cho thấy giá bánh mì tăng lên 13.000 đồng/ổ lượng cơm hộp trung bình tăng từ 36.79 lên 41.45 hộp cơm tháng  Hệ số co giãn chéo cơm hộp bánh mì: Exy = 0.048  Hệ số co giãn tính số lớn điều lần chứng tỏ hai hàng hóa thay thếnhau  Giảm 30%: giá bánh mì giảm từ 10.000 đồng/ổ xuống7.000 đồng/ổ:  Khi giá bánh mì giảm xuống 7.000 đồng/ổ người tiêu dùng chuyển sang ăn bánh mì nhiều cơm hộp, lượng cơm hộp trung bình lúc đầu 36.79 hộp cơm tháng sau bánh mì giảm giá 7.000 đồng/ổ lượng cơm hộp giảm 31.56 hộp cơm tháng  Hệ số co giãn chéo trang y tế trang vải là: Exy = 0.12  Hệ số co giãn chéo giả định số lớn nên cơm hộp bánh mì mặt hàng thay 4 Kết luận:   Kết quảTrong sát cho nghiệp 2khảo giả định thấy việc tăngcác giádoanh giảm giá định tănghàng giá hay giá chứng sản phẩm hay hóa cần phải mặt bánhgiảm mì minh cho ta hàng thấy mặt hàng cân nhắc kĩ hộp lưỡng, định doanh, bánh mì vàthật cơm 2phải mặtxác hàng thay khu cho vực nhaukinh thông qua đối tượng kinh doanh,… tiến hành khảo sát ý kiến Rồi từ số liệu hệ số co giãn chéo khảo sát tinh tốn, xem xét loại hàng hóa có có vai trò đời sống họ: thiết yếu, cần thiết, hay xa xỉ  Ngoài ra, yếu tố thu nhập người tiêu dùng quan trọng Các doah nghiệp phải xác định người dân khu vực kinh doanh thuộc loại nào: giàu có, cơng nhân, bạn sinh viên,…  Một yếu tố quan trọng khơng nhà kinh doanh phải xem xét hàng hóa mà họ tung thị trường có mặt hàng thay giá rẻ hàng hóa hay khơng?  Khi kinh doanh mặt hàng việc nghiên cứu yếu tố quan trọng đến sinh tồn doanh nghiệp mà quan trọng bước khảo sát ban đầu Vì việc khảo sát người tiêu dùng quan trọng nên cần phải thực cách nghiêm túc ... đường cầu mặt hàng cơm hộp (2)Đo lường mức độ cogiãn cầu theo giá mặt hàng cơm hộp (3)Đo lường mức độ co giãn cầu theo thu nhập (4)Đo lường mức độ co giãn cầu theo sản phẩm thay bánh mì Nghiên cứu. .. tiệm cơm tăng giá cơm hộplên 30% từ 15.000 đồng /hộp cơm lên 20.000 đồng /hộp cơm lượng mua người giảm hộp cơm Cụ thể là: với mức giá 15.000 đồng /hộp cơm người ăn trung bình 36.79 hộp cơm thàng,... đến cầu giảm khi nhập giảm cầu tăng 3.3 Tỷ lệ thay đổi lượng cầu giá sản phẩm thay thế:  Hai loại hàng hóa khác chúng có mối quan hệ sau: o Hai mặt hàng thay o Hai mặt hàng bổ sung o Hai mặt hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu thay đổi giá của mặt hàng cơm hộp , ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu thay đổi giá của mặt hàng cơm hộp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay