ứng dụng lí thuyết cầu trong việc khảo sát thị trường mì gói cụ thể hảo hảo và gấu đỏ

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BÀI BÁO CÁO MÔN: KINH TẾ VI MƠ GIẢNG VIÊN: TRẦN MINH TRÍ LỚP THỨ – NHÓM 11 CÁC THÀNH VIÊN: STT HỌ TÊN SINH VIÊN MSSV GHI CHÚ ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG GÓI CỤ THỂ: HẢO HẢO GẤU ĐỎ Vào tháng 4/2016, nhóm chúng tơi có khảo sát 100 bạn sinh viên thuộc Tp.HCM, với mục tiêu tham gia thảo luận vấn giá loại hàng hóa làm sở tham khảo cho việc học môn kinh tế vi mô Nghiên cứu thực nhằm mơ tả cầu hảo hảo mức giá cao thị trường giá thấp giá thị trường, hệ số co giãn theo giá, theo thu nhập, theo sản phẩm thay thế, I ĐẶT VẤN ĐỀ: Đối với doanh nghiệp chiến lượt giá chiến lượt quan trọng, ảnh hưởng rât lớn đến kêt hiệu kinh doanh doanh nghiệp Theo lý thuyết co giãn cầu theo giá kinh tế vi mô, việc tăng hay giảm giá ảnh hưởng lớn đến doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh Theo lý thuyết doanh nghiệp bị giảm doanh thu tăng giá cầu co giãn nhiều ngược lại Ngoài chiến lượt giá doanh nghiệp ảnh hưởng đến thặng dư (lợi ích) người tiêu dùng Vào 4/2016, khảo sát lượng mua mặt hàng hảo hảo với giá thị trường 3.500 đồng/gói, với với giá tăng 20% từ 3.500 đồng đến 4.200 đồng với với giá giảm 20% từ đồng 2.800 đồng Từ lý thuyết thực tiễn trên, nghiên cứu thực nhằm: (1) xây dựng đường cầu mặt hàng hảo hảo, (2) đo lường mức độ co giãn cầu theo giá mặt hàng hảo hảo, (3) đo lường mức độ co giãn cầu theo thu nhập, (4) đo lường mức độ co giãn cầu theo sản phẩm thay gấu đỏ Nghiên cứu vận dụngthuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề khảo sát II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a) Phương pháp thu thập số liệu: Để có số liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp Theo bảng khảo sát lấy ý kiến trực tiếp 100 bạn sinh viên thuộc trường đại học nằm địa bàn Tp.HCM Bảng 1: Các tiêu chí khảo sát: Lượng mua/tháng thu nhập Số lượng/tháng mức giá Nội dung khảo sát Trung bình Thấp (10-40%) 2800 21 Hiện hành 3500 17 Thu nhập Cao /tháng Tăng (10-40%) (tr đ) (30%) 4200 12 16 Giảm (30%) 16 Lượng mua/tháng giá hàng thay Tăng (30%) 4000 16 Giảm (30%) 2000 b) Phương pháp phân tích: Với mục tiêu khảo sát giới hạn trên, khảo sát sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính đơn giản dựa cơng thức đo lường hệ só co giãn Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu bao gồm: thu nhập, giá hàng hóa đó, giá hàng hóa liên quan, c) Một số giả định cho khảo sát: Giá hảo hảo 3.500 đồng/gói, giả định tăng lên 20% 4.200 đồng/gói, giảm xuống 20% 2.800 đồng/gói Mặt hàng thay chọn gấu đỏ với giá hành 3.000 đồng/gói, theo giả định trên: giá gấu đỏ tăng 30% 4.000 đồng/gói giảm 30% 2.000 đồng/gói Khảo sát khảo sát 100 bạn sinh viên trường thuộc trường đại học Tp.HCM Nên đảm bảo tính đại diện kết sở tham khảo tốt khía cạnh ứng dụngthuyết phân tích vấn đề thục tế, với số mẫu tương đối (100 mẫu khảo sát) Một số kết kết làm sở tham khảo có giá trị cho việc học nghiên cứu môn kinh tế vi mô Bài khảo sát chủ yếu tìm hiểu nội dung sau: Viết phương trinh đường cầu vẽ biểu đồ thể đường cầu: QD = aP + b (a hai mặt hàng thay Nếu Exy < hai mặt hàng bổ sung Nếu Exy = hai mặt hàng độc lập, không liên quan Trong khảo sát chúng tơi khảo sát loại hàng hóa loại hàng hóa thay cho giá hàng hóa thay đổi làm cho lượng hàng hóa thay đổi theo Trong khảo sát này, chúng tơi chọn gấu đỏ hàng hóa thay cho hảo hảo Giá gấu đỏ 3.000 đồng/gói Tăng 30%: giá gấu đỏ tăng từ 3.000 đồng/gói lên 4.000 đồng/chai Theo khảo sát, giá gấu đỏ tăng từ 3.000 đồng/gói lên 4.000 đồng/gói bạn có xu hướng chuyển ăn hảo hảo thay ăn gấu đỏ Thực tế khảo sát cho thấy gấu đỏ tăng lên 4.000 đồng/gói lượng hảo hảo tăng trung bình ăn 16 gói - Hệ số co giãn chéo hảo hảo gấu đỏ là:  - EXY = 0,196 Hệ số co giãn tính số bé điều lần chứng tỏ hai hàng hoá bổ sung Giảm 30%: giá gấu đỏ giảm từ 3.000 đồng/gói xuống 2.000 đồng/gói Hồn tồn ngược lại với giả định trên, giá gấu đỏ giảm xuống 2.000 đồng/gói người tiêu dùng chạy sang ăn gấu đỏ nhiều ăn hảo hảo, lượng hảo hảo lúc đầu 17 gói sau gấu đỏ giảm giá 2.000 đồng/gói lượng hảo hảo giảm gói Tỷ lệ lượng hảo hảo giảm 5,88% giá gấu đỏ giảm 2.000 đồng/gói - Hệ số co giãn chéo hảo hảo gấu đỏ là: EXY = 1,5 - Hệ số co giãn chéo giả định số lớn nên gấu đỏ hảo hảo sản phẩm bổ sung cho  Trong giả định việc tăng giá giảm giá mặt hàng gấu đỏ chứng minh cho ta thấy hảo hảo gấu đỏ mặt hàng vừa thay vừa bổ sung cho thông qua hệ số co giãn chéo IV Kết luận: - Kết khảo sát cho thấy doanh nghiệp định tăng giá hay giảm giá sản phẩm hay hàng hóa cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, phải xác định khu vực kinh doanh, đối tượng kinh doanh,… tiến hành khảo sát ý kiến Rồi từ số liệu khảo sát tinh tốn, xem xét loại hàng hóa có có vai trò đời sống họ: thiết yếu, cần thiết, hay xa xỉ - Ngoài ra, yếu tố thu nhập người tiêu dùng quan trọng Các doah nghiệp phải xác định người dân khu vực kinh doanh thuộc loại nào: giàu có, cơng nhân, bạn sinh viên,… - Một yếu tố quan trọng khơng nhà khinh doanh phải xem xét hàng hóa mà họ tung thị trường có mặt hàng thay giá rẻ hàng hóa hay khơng? - Khi kinh doanh mặt hàng việc nghiên cứu yếu tố quan trọng đến sinh tồn doanh nghiệp mà quan trọng bước khảo sát ban đầu Vì việc khảo sát người tiêu dùng quan trọng nên cần phải thực cách nghiêm túc .. .ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT CẦU TRONG VIỆC KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG MÌ GĨI CỤ THỂ: HẢO HẢO VÀ GẤU ĐỎ Vào tháng 4/2016, nhóm chúng tơi có khảo sát 100 bạn sinh viên thuộc Tp.HCM, với mục tiêu tham gia thảo... mì hảo hảo lúc đầu 17 gói sau mì gấu đỏ giảm giá 2.000 đồng /gói lượng mì hảo hảo giảm gói Tỷ lệ lượng mì hảo hảo giảm 5,88% giá mì gấu đỏ giảm 2.000 đồng /gói - Hệ số co giãn chéo mì hảo hảo mì. .. giá mì gấu đỏ tăng từ 3.000 đồng /gói lên 4.000 đồng/chai Theo khảo sát, giá mì gấu đỏ tăng từ 3.000 đồng /gói lên 4.000 đồng /gói bạn có xu hướng chuyển ăn mì hảo hảo thay ăn mì gấu đỏ Thực tế khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng lí thuyết cầu trong việc khảo sát thị trường mì gói cụ thể hảo hảo và gấu đỏ , ứng dụng lí thuyết cầu trong việc khảo sát thị trường mì gói cụ thể hảo hảo và gấu đỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay