phân tích phần hành kế toán liên quan đến tài sản cố định

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:16

BÀI TẬP NHÓM Giáo viên hướng dẫn: Thái Minh Hạnh Thành viên nhóm: Họ tên Ngơ Thị Lan Anh MSSV Lớp 20155038 QLCN1-K60 Võ Thị Thùy Dung 20155246 Kế toán 2-k60 Nguyễn Mạnh Hùng Huỳnh Xuân Nam 20142105 Quản trị kinh doanh-k59 20136049 QLCN-K58 Trịnh Thị Phương 20156279 QLCN1-K60 Nguyễn Thị Thúy Vũ Anh Văn 20156565 Kế toán 1-k60 20156840 QLCN1-K60 Phân công Phần I.4 Hỗ trợ phần II.1 Phần I.5 Phần II.1 Phần I.6/ slide Phần I.7 Phần II.2 Thuyết Trình Phần I.3 Phần II.2 Thuyết trình Phần I.2/ slide Phần I.1/ slide Điểm 9 9 9 Page | MỤC LỤC PHẦN 1: CÁC TIN TỨC TÀI CHÍNH, KẾ TỐN NỔI BẬT: TĂNG THUẾ VAT: THỐNG NHẤT MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Tài di động Việt Nam phát triển Internet? GIÁ BITCOIN TẠI ZIMBABWE TĂNG LÊN 13.500 USD DO BẤT ỔN CHÍNH TRỊ: Những điểm BHXH, BHYT năm 2017 : THUẾ TÀI SẢN VÀ KHOẢNG TRỐNG SỞ CẦN LẤP ĐẦY: 10 QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCD TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP:12 PHẦN II : PHÂN TÍCH PHẦN HÀNH KẾ TỐN : 15 II.1 NHỮNG QUI ĐỊNH CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 15 NỘI DUNG CHÍNH: 15 Chế độ kế toán tài sản cố định 15 Chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế TSCĐ 16 1.1.Tài sản cố định hữu hình 16 Điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình 16 Áp dụng tiêu chuẩn ghi nhận cho trường hợp cụ thể 17 Xác định giá trị ban đầu 17 Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 18 Khấu hao TSCĐ hữu hình 18 1.2 Tài sản cố định vơ hình 21 Ghi nhận TSCĐ vô hình 21 Xác định giá trị ban đầu 21 Ghi nhận chi phí liên quan đến TSCĐ vơ hình 22 Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 23 Khấu hao TSCĐ vơ hình 23 Ghi giảm TSCĐ vơ hình 24 Trình bày báo cáo tài 24 1.3 Tài sản cố định thuê tài 25 Phân loại tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thuê tài 25 Nguyên giá ghi nhận 25 Giá trị toán tiền thuê tối thiểu 26 Giá trị hợp lí tài sản 26 Chi phí sau ghi nhận ban đầu 26 Khấu hao TSCĐ thuê tài 26 NHỮNG ĐIỂM MỚI: 26 II.2 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN LIÊN QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 27 Page | II.3 HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 28 Page | PHẦN 1: CÁC TIN TỨC TÀI CHÍNH, KẾ TỐN NỔI BẬT: TĂNG THUẾ VAT: Người biên tâp: Nguyễn Thị Thúy Bộ Tài đề nghị nâng mức thuế suất thuế GTGT theo hai phương án Phương án tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1/1/2019, phương án tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1/1/2019 14% từ ngày 1/1/2021 Trong đó, Bộ Tài đề nghị cân nhắc phương án • Sức ép từ thâm hụt chi tiêu công, công nợ tăng cao => điều chỉnh để dáp ứng nhu cầu đảm bảo nguồn thu ngân sách • Cụ thể, tăng nguồn thu bù đắp cho nguồn thu giảm giảm thuế thu nhập (TNDN TNCN), nước chuyển hướng sang tăng thuế tiêu dùng (GTGT TTĐB) • Tại họp báo Bộ Tài tổ chức chiều 15/8, quan thông báo đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều mặt hàng nước ngọt, thuốc • Cùng với việc tăng số lượng nước sử dụng thuế GTGT để điều tiết tiêu dùng tăng số thu ngân sách xu tăng thuế suất GTGT diễn phố biến -Theo quan điểm Bộ tài chính: + Mặt hàng khơng chịu thuế VAT dù VAT tăng khơng ảnh hưởng +Tác động người dân, đặc biệt người nghèo không nhiều - Theo ý kiến chuyên gia: + Tăng thuế VAT làm người thu nhập thấp bị tổn thương nhiều + Tăng thuế VAT dung dưỡng cho việc chi ngân sách vung tay trán Page | THỐNG NHẤT MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Người biên tập: Trịnh Thị Phương Từ 01/01/2018, thống mẫu chứng từ kế toán đơn vị nghiệp Ngày 10/10/2017, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, nghiệp Thơng tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2018 đơn vị hành phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế tốn quy định thơng tư Đối tượng áp dụng Thông tư số 107/2017/TT-BTC kế toán quan nhà nước; đơn vị nghiệp công lập, trừ đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư vận dụng chế tài doanh nghiệp (DN), áp dụng chế độ kế toán DN đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hành; tổ chức, đơn vị khác khơng sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) Đối với đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư áp dụng chế độ kế toán DN, thực đơn đặt hàng Nhà nước tiếp nhận viện trợ khơng hồn lại nước ngồi nguồn phí khấu trừ để lại phải lập báo cáo tốn quy định Phụ lục 04 Thông tư số 107/2017/TT-BTC Về chứng từ kế toán, đơn vị hành chính, nghiệp phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế tốn bắt buộc quy định Thơng tư Trong trình thực hiện, đơn vị không sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc Ngồi chứng từ kế tốn bắt buộc văn khác, đơn vị hành chính, nghiệp tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu nội dung quy định Điều 16 Luật Kế toán phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng, mục nát Séc, Biên lai thu tiền giấy tờ giá phải quản lý tiền Page | Danh mục, mẫu giải thích phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc quy định Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư Bên cạnh đó, Thơng tư số 107/2017/TT-BTC nội dung khác quy định sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo toán, báo cáo tài đơn vị hành chính, nghiệp hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, Thông tư 107/2017/TT-BTC thay Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC Thơng tư số 185/2010/TT-BTC Bộ Tài Tài di động Việt Nam phát triển Internet? Người biên tập: Ngơ Thị Lan Anh Tài di động Việt Nam phát triển Internet? Tại Việt Nam theo cập nhật Vụ toán ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phương tiện tốn dịch vụ điện tử gần xu hướng phát triển mạnh đa dạng Hơn xu hướng sử dụng điện thoại di động làm giao dịch toán năm gần hỗ trợ ngân hàng mở rộng mạng lưới tiếp cận tới khách hàng, cho phép ngân hàng cung ứng dịch vụ toán di động Hiện nay, Việt Nam 41 ngân hàng thương mại triển khai cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động với số lượng, giá trị giao dịch tăng trưởng nhanh Trong tháng đầu năm 2017, số lượng giao dịch toán qua điện thoại di động đạt 90 triệu giao dịch, với giá trị giao dịch 423 nghìn tỷ đồng Tài di động khơng đơn dịch vụ tài mà hạ tầng cho ngành tài Ta thấy ngân hàng thương mại không lãi cung cấp dịch vụ tài thơng qua hệ thống chi nhánh cho khách hàng thu nhập thấp chi phí q cao doanh thu khơng thể bù đắp, mà kỷ 21 tài di động đời để khắc phục khó khăn Nếu khách hàng USD giao dịch quầy họ tốn 0,1 USD thực qua điện thoại Theo khảo sát 10 người tiêu dùng sẵn sàng thử phương thức toán mới, với 88% nói họ sử dụng smartphone để toán, 83% người tiêu dùng Việt cho biết họ chọn tốn khơng tiếp xúc ( ) thay cho tiền mặt Theo điện thoại thông minh công cụ hỗ trợ tích cực giúp người dùng Việt Nam tiếp cận giải pháp thah tốn khơng dùng đến tiền mặt Và chaswsc chắn điều tương lai tài di động bước phát triển nhanh giống Internet Page | GIÁ BITCOIN TẠI ZIMBABWE TĂNG LÊN 13.500 USD DO BẤT ỔN CHÍNH TRỊ: Người biên tập: Vũ Anh Văn Giá Bitcoin tăng 10% sàn giao dịch tiền ảo Golix Zimbabwe vào thứ Tư sau lực lượng vũ trang quốc gia kiểm sốt quyền Đỉnh điểm Bitcoin quốc gia đổi đến 13.499 USD, gần gấp đôi mức giá giao dịch trung bình thị trường giới Đến 3h34 phút chiều hôm qua, Bitcoin giao dịch mức 13.010 USD thủ đô Harare Nhu cầu Bitcoin Zimbabwe tăng cao thiếu hụt tiền tệ Golix xử lý triệu USD giao dịch vòng 30 ngày qua, so với tổng giá trị 100.000 USD giao dịch năm 2016 Hiện Zimbabwe khơng đồng tiền riêng mà tốn đồng USD, đồng rand Nam Phi số đồng tiền khác, sau lạm phát tăng cao từ năm 2009 khiến đồng tiền nước gần vô giá trị Theo Taurai Chinyamakobvu, đồng chủ sở hữu Golix, sàn giao dịch hoạt động từ năm 2014 không bị kiểm sốt phủ Zimbabwe Giá Bitcoin sàn thả theo nhu cầu thị trường Người bán Bitcoin toán đồng USD điện tử Để đổi số USD điện tử tiền mặt thật người đổi phải chấp nhận mức giảm giá mạnh thị trường chợ đen Quân đội Zimbabwe tiến vào kiểm sốt thủ Harare vào hơm thứ Ba sau tuần đối đầu với phủ tổng thống Robert Mugabe Đại diện quân đội cho biết hành động cần thiết nhằm ngăn chặn xung đột bạo lực kể từ tổng thống lên nắm quyền vào năm 1980 Biến động trị ngày qua Zimbabwe diễn bối cảnh nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng Quy mô kinh tế giảm nửa kể từ năm 2000 95% lao động khơng việc làm khoảng triệu người Zimbabwe phải sống tha hương Hầu hết loại tiền tệ hợp pháp Zimbabwe Các nhà nhập bán lẻ chấp nhận mua đồng USD loại tiền tệ dễ đổi sang USD với mức giá cao, cách toán qua hệ thống đồng USD điện tử Một đồng USD điện tử mua khoảng rand Nam Phi Tuy nhiên, tỷ giá hối đối hơm thứ Tư USD thật đổi 14,32 rand Nam Phi Trong đó, tiền trái phiếu trị giá tương đương đồng USD ngân hàng trung ương Zimbabwe lại không phổ biến Nguyên nhân tờ tiền mệnh giá USD USD thị trường chợ đen giá trị 50 cent Page | Những điểm BHXH, BHYT năm 2017 : Người biên soạn: Võ Thị Thùy Dung Giảm nửa mức đóng quỹ bảo hiểm, điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng sách bảo hiểm BHXH, BHYT điều chỉnh từ tháng 6/2017 Giảm nửa mức đóng bảo hiểm Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiệu lực thi hành từ ngày 1/6, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định Khoản 3, Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức điều chỉnh sau: + Giảm từ 1% xuống 0,5% quỹ tiền lương làm đóng BHXH người lao động quy định Điểm a, b, c, d, đ h, Khoản 1, Điều Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng người giúp việc) + Giảm từ 1% xuống 0,5% lương sở người lao động quy định Điểm e, Khoản 1, Điều Luật BHXH 2014 Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn từ đủ tháng đến tháng thực quy định kể từ ngày 1/1/2018 Người sử dụng lao động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khốn mức đóng tháng theo quy định Điểm a, Khoản Điều (0,5%); phương thức đóng thực tháng, tháng tháng lần Mức lương hưu hàng tháng Từ ngày 26/6, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc quân nhân, công an nhân dân người làm công tác yếu hưởng lương quân nhân hiệu lực.Theo đó, quân nhân, công an nhân dân người làm công tác yếu bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng từ năm 2016 đến hết năm 2017, tỷ lệ hưởng lương hưu tính 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó, thêm năm đóng BHXH tính thêm 2% nam 3% nữ; mức tối đa 75% Vật tư y tế BHYT toán Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT việc ban hành Danh mục tỷ lệ, điều kiện toán vật tư y tế thuộc phạm vi hưởng người tham gia BHYT, quy định mức tốn tổng chi phí vật tư y tế cho lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt 45 tháng lương sở Page | Nếu lấy thời điểm tháng lương sở 1.210.000 đồng, trường hợp người bệnh đối tượng tham gia BHYT mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh mức toán = 45 x 100% x 1.210.000 = 54.450.000 đồng +Trường hợp người bệnh đối tượng tham gia BHYT mức hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ thời gian tham gia BHYT liên tục năm, mức toán 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi hưởng người tham gia BHYT sở để quỹ BHYT tốn chi phí vật tư y tế sử dụng cho người tham gia BHYT theo quy định pháp luật BHYT + Trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày Thơng tư 04/2017/TTBYT hiệu lực (ngày 1/6/2017) viện ngày sau ngày Thơng tư hiệu lực thực theo quy định Thơng tư Khơng BHYT chịu phí khám chữa bệnh cao Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh khơng thuộc phạm vi tốn Quỹ BHYT sở khám chữa bệnh Nhà nước hướng dẫn áp dụng giá, tốn chi phí khám chữa bệnh số trường hợp (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017), người bệnh chưa tham gia BHYT, người thẻ BHYT khám chữa bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi toán Quỹ BHYT phải chịu mức phí điều chỉnh nhóm dịch vụ dành cho người chưa thẻ BHYT điều chỉnh khung giá tối đa giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm dành cho hạng bệnh viện Trong đó, nhóm dịch vụ khám bệnh dịch vụ ngày giường điều trị mức tăng cao gấp 2-4 lần so với giá tại, tiền khám bệnh tăng gấp lần phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã; tăng lần bệnh viện hạng hạng Thông tư bổ sung giá 35 dịch vụ chưa BHYT chi trả như: dịch vụ thẩm mỹ, thay giả, trợ thính, điều trị lác, cận thị tật khúc xạ Mức tăng gánh nặng đáng kể với người bệnh khơng BHYT phải điều trị nội trú dài ngày tác động mạnh đến người bệnh chưa thẻ BHYT nhóm giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm dành cho hạng bệnh viện, người bệnh điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ngày hay dài ngày Page | THUẾ TÀI SẢN VÀ KHOẢNG TRỐNG SỞ CẦN LẤP ĐẦY: Người biên tập: Nguyễn Văn Hùng Mở rộng sở thuế phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu ngăn sách nhà nước tăng cường khả quản lý nhà nước xu hướng chung tất quốc gia Thuế tài sản Việt Nam hành khoảng trống sở thuế Thuế tài sản sở thuế tài sản Thuế tài sản tên gọi chung sắc thuế lấy giá trị tài sản làm sở tính thuế Trong hệ thống thuế quốc gia, thuế tài sản tồn bên cạnh thuế thu nhập thuế tiêu dung sở thuế theo cách hiểu chung sở kinh tế mà Nhà nước điều tiết sắc thuế Đối với thuế tài sản, sở thuế tài sản đưa vào diện chiu điều tiết thuế tài sản Cụ thể, tài sản chịu thuế lựa chọn theo dạng sau: (i) Toàn tài sản người nộp thuế (NNT) (ii) Các tài sản giá trị lớn NNT (iii) Các tài sản NNT mà Nhà nước cần quản lý (iv) Các tài sản NNT mà Nhà nước quản lý (v) Các tài sản NNT mà Nhà nước cần quản lý (vi) Các tài sản giá trị lớn NNT mà Nhà nước cần quản lý Ngồi ra, trường hợp ưu đãi, miễn giảm thuế tài sản thể mức độ rộng hẹp sở thuế tài sản Khoảng trống sở thuế tài sản theo luật định hành Việt Nam Ở Việt Nam nay, thuộc loại thuế tài sản hai sắc thuế điều tiết vào loại tài sản, thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Hai sắc thuế đánh hàng năm vào giá trị quyền sử dụng đất Ngoài ra, khoản thu lệ phí trước bạ hành quy định xác định số thu tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản thuộc diện Nhà nước quản tính chất thuế tài sản Cụ thể, thuế tài sản Việt Nam đời điều kiện đời sống kinh tế - xã hội khó khăn nên điều tiết loại tài sản chịu thuế quyền sử dụng đất sở thuế bị thu hẹp đáng kể Kiến nghị sở thuế tài sản thời gian tới Page | 10 1.1.1.1.1 Định nghĩa tiêu chuẩn để xác định TSCĐ hữu hình           Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS3) Doanh nghiệp chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản thể xác định giá trị tài sản cách đáng tin cậy thời gian sử dụng hữu ích lướn kì kế tốn Tài sản sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh hay cho mục đích hành khác Tài sản hình thái vật chất cụ thể đủ tiêu chuẩn giá trị theo tiêu chuẩn hành  Theo chuẩn mực kế toán quốc tế 16 (IAS16): Chúng doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho mục đích sản xuất cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay cho người khác thuê hay cho mục đích quảnhành Doanh nghiệp dự kiến sử dụng chúng nhiều kì kế tốn Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ tài sản Nguyên giá tài sản xác định cách đáng tin cậy 1.1.1.1.2 Các điểm giống chuẩn mực Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản Nguyên giá xác định cách đáng tin cậy thời gian sử dụng lớn năm hình thái vật chất cụ thể 1.1.1.1.3 Điểm khác biệt chuẩn mực: tiêu chuẩn giá trị  IAS 16 không quy định mức giá trị tối thiểu để ghi nhận TSCĐ hữu hình hoàn cảnh kinh tế nước khác cộng thêm đồng tiền tính giá nước khác dẫn đến ngưỡng giá trị ghi nhận TSCĐ khác  VAS quy định định 206/2003/QĐ/BTC 10 triệu đồng trở lên     Áp dụng tiêu chuẩn ghi nhận cho trường hợp cụ thể  Cả IAS 16 VAS thống việc hợp phận riêng lẻ không quan trọng để áp dụng tiêu chuẩn ghi nhận vào tổng giá trị  Cả VAS IAS 16 thống phân loại phụ tùng thiết bị phụ trợ tài sản lưu động hạch tốn chúng vào chi phí sử dụng TSCĐ hữu hình phải thời gian sử dụng năm Để xác định phụ tùng thiết bị phải tài sản hay không hai chuẩn mực dựa vào yếu tố chúng phải phận trọng yếu đem lại lợi ích kinh tế lớn cho doanh nghiệp hay không Xác định giá trị ban đầu  Tiêu chuẩn ghi nhận chi phí phát sinh để TSCĐ hữu hình nêu IAS 16 sau: chi phí phát sinh cho bất động sả, nhà xưởng dụng cụ ghi nhận tài sản : Page | 17  Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ tài sản  Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy  Việc ghi nhận chi phí vào ngun giá TSCĐ hữu hình ngừng lại tài sản địa điểm trạng thái cần thiết để tài sản vận hành theo cách định trước  Cả IAS 16 VAS thống việc xem xét chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng hay khơng để định đưa chi phí vào ngun giá hay để loại bỏ chi phí khỏi nguyên giá Cả VAS IAS 16 yêu cầu tài sản đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình cần xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu VAS cho phép sử dụng phương pháp giá gốc để xác định giá trị tài sản sau ghi nhận ban đầu Còn IAS 16 cho phép đơn vị nắm giữ tài sản lựa chọn phương pháp giá gốc phương pháp đánh giá lại 1.1.1.1.4 Phương pháp giá gốc  Theo VAS ía trị tài sản theo phương pháp giá gốc xác định nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế: Giá trị lại= nguyên giá – khấu hao lũy kế  IAS 16 giá trị tài sản theo phương pháp giá gốc xác định nguyên giá trừ hao mòn lũy kế trừ khoản lỗ lũy kế giảm giá trị tài sản 1.1.1.1.5 Phương pháp đánh giá lại  Theo IAS 16, sau ghi nhận, bất động sản, nhà xưởng hay thiết bị xác đinh giá trị cách đáng tin cậy giá trị ghi nhận theo giá đánh giá lại Giá đánh giá lại giá trị hợp lí thời điểm đánh giá lại trừ khoản khấu hao lũy kế sau ngày đánh giá lại trừ khoản lỗ giảm giá trị tài sản sau ngày đánh giá lại Khấu hao TSCĐ hữu hình 1.1.1.1.6 Khái niệm cách hạch tốn  Cả hai chuẩn mực thống : “Số khấu hao thời kì hạch tốn vào chi phí sản xuất kinh doanh kì trừ chúng tính vào giá trị tài sản khác như: khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn triển khai phận cấu thành ngun giá TSCĐ vơ hình chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho q trình tự xây dựng tự chế tài sản khác.”  Cả hai chuẩn mực cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí tài sản cho phận cấu thành hạch tốn riêng biệt cho phận cấu thành khấu hao cách riêng biệt Tuy nhiên VAS cho áp dụng trường hợp phận cấu thành tài sản thời gian sử dụng hữu ích khác góp phần tạo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn khác Còn IAS 16 lại yêu cầu Page | 18       doanh nghiệp phhair khấu hao riêng phận TSCĐ hữu hình mà giá trị phận lớn so với tổng giá trị tài sản 1.1.1.1.7 Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ hữu hình Cả hai chuẩn mực cho phép tính thời gian sử dụng hữu ích tài sản khơng thời gian tính năm mà tổng số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp ước tính thu từ việc sử dụng sản phẩm Cả hai chuẩn mực cho xác định thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ hữu hình phải xem xét yếu tố sau: (a) Mức độ sử dụng ước tính doanh ngiệp tài sản Mức độ sử dụng đánh giá thông qua công suất sản lượng dự tính (b) Mức độ hao mòn phụ thuộc vào nhân tố liên quan trình sử dụng tài sản: số ca làm việc, việc sửa chữa bảo quản doanh nghiệp tài sản việc bảo quản chúng kì khơng hoạt động (c) Hao mòn vơ hình phát sinh việc thay đổi hay cải tiến dây chuyền công nghệ hay dự thay đổi cầu thị trường sản phẩm hay dịch vụ tài sản sản xuất (d) Giới hạn tính pháp lí việc sử dụng tài sản ngày hết hạn hợp đồng tài sản thuê tài  Cả hai chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp xem xét lại thời gian sử dugj hữu ích tài sản định kì, thường cuối năm tài Tuy nhiên khác biệt xác định giá trị ban đầu mục TSCĐ Việt Nam khơng đất đai đất đai thuộc sở hữu nhà nước nên VAS không đề cập đến vấn đề khấu hao đất, IAS 16 lại đề cập rõ vấn đề khấu hao đất, theo đất đai khoog khấu hao thời gian sử dụng vơ hạn, nhà cửa, cơng trình kiến trúc găn liền vơi sđất đai thời gian sử dụng hữu hạn nên phải khấu hao 1.1.1.1.8 Phương pháp khấu hao TSCĐ Về định nghĩa, VAS IAS 16 cho phương pháp khấu hao sử dụng để phản ánh cách thức mà doanh nghiệp thu gia strij kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản Cả hai chuẩn mực cho phương pháp khấu hao áp dụng cho tài sản cần phải xem xét lại lần Nếu tahuy đổi đáng kể cách sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp tahy đổi phương pháp khấu hao mức khấu hao tính cho năm hành năm phương pháp tính khấu hao :đường thẳng, theo số dư giảm dần theo số lượng sản phẩm Cả VAS IAS 16 nhấn mạnh phải áp dựng phương pháp khấu hao cho TSCĐ hữu hình cách thống qua thời kì thay đổi cách định mức mà doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản 1.1.1.1.9 Giá trị lí TSCĐ hữu hình số quy định cụ thể IAS 16 mà khơng thấy VAS 3: Page | 19  Định nghĩa VAS 3:giá trị lí giá trị ước tính thu hết thời hạn sử dụng hữu ích tài sản, sau trừ chi phí lí ước tính  Theo IAS 16 giá trị lí tài sản giá trị ước tính mà doanh nghiệp thu hồi thời điểm từ việc lí tài sản trừ chi phí lí ước tính, giả định tài sản tình trạng báo hiệu tài sản vào cuối thời gian sử dụng  Ngoài ra, IAS 16 yêu cầu giá trị lí tài sản khơng vượt q giá trị lại tài sản Nếu giá trị lí mà tăng đến số giá trị lớn giá trị lại tài sản chi phí khấu hao giá trị khấu hao giảm đến ngưỡng giá trị lại tài sản Điều khong đề cập VAS3 1.1.1.1.10 Thời điểm bắt đầu ngừng trích khấu hao  VAS khơng đề cập đến, nhiên IAS 16 lại nhấn mạnh thời điểm này: “ tài sản bắt đầu trích khấu hao sãn safg cho việc sử dụng, tức vị trí trạng tahsi cần thiết để hoạt động theo cách định trước Doanh nghiệp ngừng trích khấu hao cho tài sản vào ngày mà tài sản xếp vào loại tài sản giữ để bán doanh nghiệp khơng ghi nhận tài sản sổ sách nữa.” 1.1.1.1.11 Sự giảm TSCĐ hữu hình  VAS khơng u cầu doanh nghiệp phải ước tính giảm giá trị tài sản IAS 16 lại yêu cầu doanh nghiệp dù sử dụng phương pháp giá gốc hay phương pháp đáh giá lại để ghi nhận giá trị TSCĐ hữu hình phải ước tính giảm giá trị tài sản dấu hiệu cho thấy tài sản khả giảm giá trị 1.1.1.1.12 Trình bày báo cáo tài Những thơng tin mà hai chuẩn mực yêu cầu trình bày Phương pháp xác định nguyên giá Phương pháp khấu hao Thời gian sử dụng hữu ích tỷ lệ khấu hao Nguyên giá, khấu hao lũy kế giá trị lại vào đầu năm cuối kì Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng giảm kì Số khấu hao tăng giảm kì lũy kế đén cuối kì Chi phí đầu tư xây dựng dở dang Các cam kết việc mua bán TSCĐ hữu hình giá trị lớn tương lai Giá trị lại TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố cho khoản vay  Giá trị lại TSCĐ hữu hình chờ thah lí          Những thơng tin mà VAS3 u cầu trình bày IAS 16 khuyến khích trình bày  Giá trị lại TSCĐ hữu hình tạm thời khơng sử dụng  Nguyên giá TSCĐ hữu hình khấu hao hết sử dụng Những thông tin mà IAS16 u cầu trình bày VAS khơng yêu cầu trình bày Page | 20  IAS 16 ngồi u cầu thay đổi ước tính kế toán phương pháp khấu hao thời gian sử dụng hữu ích u cầu thay đổi ước tính kế tốn giá trị lí chi phí tính cho việc thao dỡ, di dời TSCĐ khôi phục mặt  Do VAS không cho phép doanh nghiệp sử dụng phương pháp đanh giá lại nên IAS 16 ta thấy thơng tin trình bày báo cáo tài liên quan tới đánh giá lại tài sản Tài sản cố định vơ hình Ghi nhận TSCĐ vơ hình       1.1.1.1.13 Định nghĩa VAS 4: “ tài sản khơng hình thái vật chất xác định giá trị doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tượng khác thê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vơ hình” IAS 38: “ tài sản phi tiền tệ xác định khơng hình thái vật chất cụ thể So với VAS định nghĩa TSCĐ vơ hình, IAS 38 khơng đề cập đến mục đích sử dụng tài sản 1.1.1.1.14 Các yếu tố cần thiết để thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vơ hình Cả VAS IAS 38 u cầu doanh nghiệp phải xem xét yếu tố để xác định xem tài sản thỏa mãn định nghĩa hay khơng Ba yếu tố : tính xác định được, khả kiểm sốt nguồn lực tính chắn lợi ích kinh tế tương lai 1.1.1.1.15 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình Cả hai chuẩn mực giống tiêu chuẩn đầu:  Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai tài sản mang lại  Nguyên giá tài sản phải xác định cascg đáng tin cậy IAS 38 hai tiêu chuẩn đầu mà khơng hai tiêu chuẩn thời gian sử dụng ( ước tính năm) tiêu chuẩn giá trị Xác định giá trị ban đầu 1.1.1.1.16 Trường hợp mua TSCĐ vơ hình riêng biệt  Cả hai chuẩn mực quy định nguyên giá TSCĐ gồm yếu tố sau:  Giá mua ( trừ khoản triết khấu thương mại giảm giá)  Các khoản thuế (không bao gồm khoản thuế hoàn lại)  Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính 1.1.1.1.17 TSCĐ vơ hình mua săm toán theo phương thức trả chậm Page | 21       Cả hai quy định rằng: Nguyên giá TSCĐ vô hình phản ánh theo giá mua trả tại thời điểm mua Khoản chênh lệch tổng số tiền phải toán giá mua trả hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo kì hạn tốn, trừ số chênh lệch tính vào ngun giá TSCĐ vơ hình (vốn hóa) theo quy định chuẩn mực kế tốn “chi phí vay” 1.1.1.1.18 TSCĐ vơ hình quyền sử dụng thời hạn Chỉ VAS khơng IAS 38, nguyên giá quyền sử dụng đất xác định cách sau:  Số tiền trả cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất  Giá trị thị trường quyền sử dụng đất  Khi góp vốn liên doanh giá trị quyền sử dụng đất theo đánh giá hội đồng góp vốn liên doanh 1.1.1.1.19 Mua TSCĐ vơ hình từ việc sáp nhập doanh nghiệp Giỏ hàng hợp lí hai chuẩn mực  Giá niêm yết thị trường hoạt động  Giá nghiệp vụ mua bán TSCĐ vơ hình tương tự 1.1.1.1.20 TSCĐ vơ hình nhà nước cấp tặng hay biếu VAS : nguyên giá giá trị hợp lí ban đầu cộng với chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính IAS 38 : giống VAS thêm cách nguyên giá tính theo giá trị danh nghĩa cộng thêm số chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Ghi nhận chi phí liên quan đến TSCĐ vơ hình  Cả hai chuẩn mực thống ghi nhận chi phí liên quan đến TSCĐ vơ hình chi phí sản xuất kinh doanh kì chi phí trả trước, trừ trường hợp:  Chi phí hình thành phần ngun giá TSCĐ vơ hình thỏa mãn định nghĩa tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vơ hình  Tài sản hình thành q trình sáp nhập doanh nghiệp, khơng đáp ứng tiêu chuẩn ghi nhận  Khác cách xác định chi phí trước hoạt động  IAS 38 yêu cầu ghi nhận vào tồn chi phí sản xuất kinh doanh kì chi phí trước họat động  VAS gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viện, chi phí quảng cáo phát sinh giai đoạn trước hoạt động doanh nghiệp thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí cho doanh nghiệp dịch chuyển địa điểm ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kì phân bố dần vào chi phí sản xuất kinh doanh thời gian tối đa không năm Page | 22 Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu  IAS 38 cho phép doanh nghiệp sử dụng phương pháp phương pháp giá gốc phương pháp đánh giá lại đề ghi nhận giá trị TSCĐ vơ hình sau thời điểm ghi nhận  Phương pháp giá gốc: giá trị lại nguyên giá trừ khấu hao lũy kế trừ giá trị tổn thất tài sản giảm giá trị lũy kế  Phương pháp đánh giá lại giá trị lại giá trị hợp lí thời điểm đánh giá lại trừ giá trị khấu hao lũy kế giá trị tổn thất lũy kế  VAS cho áp dụng phương pháp giá gốc để xác định giá trị TSCĐ vơ hình Giá trị lại nguyên giá trừ khấu hao lũy kế Khấu hao TSCĐ vơ hình 1.1.1.1.21 Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ vơ hình Cả hai chuẩn mực xác định thời gian sau:  Khả sử dụng dự tính tài sản  Vòng đời sản phẩm loại thơng tin chung ước tính liên quan đến thời gian sử dụng hữu ích loại tài sản giống sử dụng điều kiện tương tự  Sự lạc hậu kỹ thuật, công nghệ  Tính ổn định ngành sử dụng tài sản thay đổi nhu cầu thị trường sản phẩm việc cung cấp dịch vụ mà tài sản đem lại  Hoạt động dự tính đối thủ cạnh tranh hay tiềm tàng  Mức chi phí cần thiết để trì, bảo dưỡng  Thời gian kiểm soát tài sản, hạn chế mặt pháp lí hạn chế khác trình sử dụng tài sản  Sự phụ thuộc thuộc gian sử dụng hữu ích TSCĐ vơ hình với tài sản khác doanh nghiệp Thời gian VAS xác định thời gian cho phép tính khấu hao TSCĐ vơ hình tối đa 20 năm, IAS 38 xác định hay không xác định thời gian khấu hao 1.1.1.1.22 Phương pháp khấu hao TSCĐ vơ hình  Cả hai chuẩn mực nêu phương pháp khấu hao: khấu hao theo đương thẳng, khấu hao theo số dư giảm dần, khấu hao theo số lượng sản phẩm  Cả hai chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp phải áp dụng thống phương pháp khấu hao qua thời kì thay đổi thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế doanh nghiệp  IAS 38 yêu cầu chi tiết thêm cho TSCĐ vơ hình thời gian sử dụng hữu ích vơ hạn phải xem xét lại kì để định xem kiện tình hình tiếp tục cho phép doanh nghiệp đánh giá thời gian sử dụng hữu ích tài sản vơ hạn hay khơng, khơng phải thay đổi sang thời gia sử dụng hữu ích thời hạn Page | 23 1.1.1.1.23 Giá trị lí TSCĐ vơ hình  Cả hai cho giá trị lí TSCĐ vơ hình khơng trừ phi:  bên thứ thỏa thuận mua lại tài sản vào cuối thời gian sử dụng hữu ích tài sản thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích tài sản giá trị lí xác định thông qua giá thị trường  VAS khơng thay đổi giá trị lí ước tính thay đổi giá giá trị Còn IAS 38 u cầu giá trị lí ước tính phải xem xét lại vào cuối kì kế tốn, trường hợp giá trị lí ước tính tăng đến mức vượt giá trị lại tài sản chi phí khấu hao tài sản xác định tiếp tục đến giá trị lí tài sản giảm xuống giá trị lại tài sản Ghi giảm TSCĐ vơ hình  Theo hai chuẩn mực TSCĐ vơ hình ghi giảm lí, nhượng bán xét thấy khơng thu lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau  Ghi nhận khoản lãi lỗ từ việc lí, chuyển nhượng TSCĐ vơ hình khoản thu nhập hay chi phí báo cáo kết hoạt động kinh doanh kì Lãi hay lỗ số chênh lệch thu hập với chi phí lí, nhượng bán cộng với giá trị lại TSCĐ vơ hình Trình bày báo cáo tài             1.1.1.1.24 Những thông tin mà VAS IAS 38 yêu cầu Phương pháp xác định ngun giá TSCĐ vơ hình Phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích tỷ lệ khấu hao Nguyên giá, khấu hao lũy kế giá trị laijvafo đầu năm cuối năm Ngun giá TSCĐ vơ hình tăng, giảm tách riêng tài sản hình thành nội doanh nghiệp, tài sản mua sắm tài sản hình thành từ sáp nhập doanh nghiệp Số khấu hao tăng, giảm kì Giá trị hợp lí TSCĐ vơ hình nhà nước cấp ghi rõ giá trị hợp lí ghi nhận ban đầu, giá trị khấu hao lũy kế, giá trị lại tài sản Các cam kết mua bán TSCĐ vơ hình giá trị lơn tương lai Ngun giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng Giải trình khoản chi phí giai đoạn nghiên cứu chi phí giai đoạn triển khai ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kì Giá trị lại TSCĐ vơ hình dùng để chấp cho khoản nợ phải trả 1.1.1.1.25 Những thông tin mà VAS u cầu trình bày IAS 38 khơng VAS u cầu doanh nghiệp phải trình bày rõ lí doanh nghiệp định khấu hao TSCĐ vơ hình 20 năm IAS 38 khơng quy đinh điều khơng đưa thời gian sử dụng hữu ích tối đa cho TSCĐ vơ hình Page | 24  VAS đưa quyền sử dụng đất vào danh mục TSCĐ vơ hình IAS 38 khơng  VAS u cầu doanh nghiệp phải trình bày giá trị lại TSCĐ vơ hình tạm thời khơng sử dụng giá trị lại TSCĐ vơ hình chờ lí , IAS 38 khơng u cầu điều 1.1.1.1.26 Những thơng tin mà IAS 38 u cầu trình bày VAS khơng  IAS 38 u cầu trình bày chất định lượng tahy đổi ước tính kế tốn mà ảnh hưởng trọng yếu đếnkế tốn tương lai  Đối với TSCĐ vơ hình thời gian sử dụng hữu ích vơ hạn IAS 38 u cầu trình bày giá trị tài sản lý để doanh nghiệp đánh giá tài sản thời gian sử dụng hữu ích vơ hạn  Sau ghi nhận IAS 38 yêu cầu doanh nghiệp định giá tài sản theo phương pháp giá gốc hay phương pháp đánh giá lại Tài sản cố định thuê tài Phân loại tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thuê tài  Cả hai chuẩn mực cho nội dung hợp đồng thể việc chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản tài sản phân loại thuê tài  Các trường hợp sau chuẩn mực khẳng định dẫn đến hợp đồng thuê tài chính:  Bên cho thuê giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê hết thời hạn thuê  Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp giá trị hợp lí vào cuối thời hạn cho thuê  Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế tài sản dù chuyển giao quyên sở hữu  Tại thời điểm khởi đâù thuê tài sản , giá trị cải tài khoản toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lí tài sản thuê  Tafii sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà bên thuê khả sử dụng không cần thay đổi, sửa chữa lớn Nguyên giá ghi nhận  Cả hai chuẩn mực qui định hợp đồng thuê tài sản phân loại hợp đồng th tài chính,thì bên th phải ghi nhận tài sản thuê tài tài sản doanh nghiệp bảng cân đối kế toán  Cách ghi mà hai chuẩn mực thừa nhận bảng cân đối kế toán: cách ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài dựa giá trị hợp lí tài sản thuê thời điểm khởi đầu thuê tài sản Nếu giá trị hợp lí tài sản cao giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản ghi theo giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu Page | 25 Giá trị toán tiền thuê tối thiểu  Theo hai chuẩn mực khoản toán tiền thuê tối thiểu khoản toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê việc thuê tài sản theo thời hạn hợp đồng, kèm theo giá trị bên thuê bên liên quan đến bên thuê đảm bảo toán  Giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu chiết khấu theo lãi suất ngầm định hợp đồng thuê tài lãi suất biên vay Giá trị hợp lí tài sản  Giá trị hợp lý giá trị tài sản trao đổi giá trị khoản nợ toán cách tự nguyện bên đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá  Nguyên giá tài sản thuê tài ghi nhận theo giá trị hợp lí ngày thuê tài sản hay giá trị khoản tốn tiền th tối thiểu Chi phí sau ghi nhận ban đầu  Cả hai chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp phải ghi nhận chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu chi phí đàm phán kí hợp đồng vào nguyên giá tài sản Khấu hao TSCĐ thuê tài  Khấu hao TSCĐ thuê tài doanh nghiệp dựa thời gian sử dụng hữu ích  Theo hai chuẩn mực thời gian sử dụng hữu ích tài sản thuê tài thời gian sử dụng kinh tế lại tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê Nếu không chắn bên thuê quyền sở hữu tài sản hết hạn hợp đồng thuê tài sản thuê khấu hao theo thời gian ngắn thời hạn th thời gian sử dụng hữu ích NHỮNG ĐIỂM MỚI: Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu hiệu lực từ ngày 28/11/2016 Theo đó, tài sản nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động doanh nghiệp vừa để bán, thuê xử lý sau:  Khơng hạch tốn TSCĐ khơng trích khấu hao phần tài sản, diện tích để bán, thuê  Trường hợp không xác định, tách riêng phần tài sản, diện tích để bán, th doanh nghiệp khơng hạch tốn tồn tài sản TSCĐ khơng trích khấu hao Ngồi ra, Thơng tư 147/2016/TT-BTC bổ sung TSCĐ kết cấu hạ tầng, giá trị lớn Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào TSCĐ hữu hình doanh nghiệp Page | 26 II.2 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN LIÊN QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 1- Nguyên tắc giá gốc: Giá trị tiêu tài sản , nợ cơng, chi phí,… phản ánh theo giá mua tài sản thời điểm đó, khơng phải giá trị thời điểm xác định giá trị tài sản theo thị trường Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua ngồi doanh nghiệp xác định dựa vào nguồn hình thành tài sản Nguyên tắc sở dồn tích: Mọi giao dịch kinh tế liên quan đến Tài sản cố định ghi nhận thời điểm tài sản cố định trạng thái sẵn sàng sử dụng, không quan tâm đến thời điểm thực tế thu chi tiền Các hoạt động liên quan đến tăng giảm tài sản cố định ghi nhận theo tiến độ thực hoạt động doanh nghiệp Nguyên tắc quán: Đối với tài sản cố định doanh nghiệp , phương pháp khấu hao khác cho kết khác chi phí khấu hao tài sản cố định qua ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao áp dụng cho tài sản cố định phải thực cách quán, trừ thay đổi cách sử dụng tài sản  Tính ngun giá theo phương pháp giá gốc hay phương pháp đánh giá lại  Theo phương pháp giá gốc: giá trị lại = nguyên giá - khấu hao lũy kế  Theo phương pháp đánh giá lại: Giá đánh giá lại = giá trị hợp lí thời điểm đánh giá – khấu hao lũy kế sau ngày đánh giá lại – khoản lỗ giảm giá trị tài sản sau ngày đánh giá lại  Xác định phương pháp tính khấu hao TSCĐ xuyên suốt qua kỳ:  Phương pháp khấu hao đường thẳng  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần  Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm Nguyên tắc phù hợp: Tài sản cố định doanh nghiệp nhiều loại với đặc tính hao mòn khác , doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp khấu hao cho phù hợp cho loại tài sản cố định , phù hợp với lợi ích mà loại tài sản đem lại cho doanh nghiệp Nguyên tắc thận trọng  Xác định thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: khơng tính năm mà tổng số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp ước tính thu từ việc sử dụng sản phẩm  Xác định giá trị lý TSCĐ Nguyên tắc trọng yếu Page | 27  Phân loại loại TSCĐ  Hữu hình  Vơ hình  Th tài Nguyên tắc hoạt động liên tục  Doanh nghiệp phải đảm bảo TSCĐ sử dụng hoạt động liên tục bình thường II.3 HẠCH TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: Nội dung phản ánh: Bên Nợ: - Nguyên giá TSCĐ tăng mua sắm, trao đổi TSCĐ, XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, tặng biếu, viện trợ - Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ xây lắp, trang bị thêm cải tạo nâng cấp, đánh giá lại Bên Có: - Nguyên giá TSCĐ giảm điều chuyển cho đơn vị khác, đem trao đổi để lấy TSCĐ, nhượng bán, lý đem góp vốn vào đơn vị khác - Nguyên giá TSCĐ giảm tháo bớt phận đánh giá lại giảm nguyên giá Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ doanh nghiệp Tài khoản 211 - Tài sản cố định tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2111 - TSCĐ hữu hình: Dùng để phản ánh giá trị tình hình biến động tồn TSCĐ hữu hình thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp theo nguyên giá - Tài khoản 2112 - TSCĐ thuê tài chính: Dùng để phản ánh nguyên giá TSCĐ doanh nghiệp thuê dài hạn theo phương thức thuê tài Page | 28 - Tài khoản 2113 - TSCĐ vơ hình: Dùng để phản ánh giá trị tình hình biến động tồn TSCĐ vơ hình thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp theo nguyên giá Phương pháp hạch toán kế tốn tăng TSCĐ: a) Trường hợp nhận vốn góp chủ sở hữu nhận vốn cấp TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận) TK 411 – Vốn đầu tư chủ sở hữu b) Trường hợp TSCĐ mua sắm: – Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình, thuế GTGT đầu vào khấu trừ, chứng từ liên quan đến việc mua TSCĐ, kế toán xác định nguyên giá TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập Biên giao nhận TSCĐ, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (giá mua chưa thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ (1332) TK 111, 112,… TK 331 – Phải trả cho người bán TK 341 – Vay nợ thuê tài (3411) – Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình nhận kèm thiết bị phụ tùng thay thế, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (chi tiết TSCĐ mua, chi tiết thiết bị phụ tùng, thay đủ tiêu chuẩn TSCĐ) Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ (1534) (thiết bị, phụ tùng thay thế) Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ (1332) TK 111, 112,… TK 331 – Phải trả cho người bán TK 341 – Vay nợ thuê tài (3411) – Nếu thuế GTGT đầu vào không khấu trừ nguyên giá TSCĐ bao gồm thuế GTGT – Nếu TSCĐ mua sắm nguồn vốn đầu tư XDCB doanh nghiệp dùng vào SXKD, theo định quan thẩm quyền phải ghi tăng nguồn vốn kinh doanh giảm nguồn vốn XDCB, toán duyệt, ghi: Nợ TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB TK 411 – Vốn đầu tư chủ sở hữu c) Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: – Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp đưa sử dụng cho SXKD, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ (1332) (nếu có) Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (Phần lãi trả chậm số chênh lệch tổng số tiền phải toán trừ giá mua trả tiền thuế GTGT (nếu có) TK 111, 112, 331 Page | 29 – Định kỳ, toán tiền cho người bán, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm giá gốc lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ) – Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả kỳ, ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài TK 242 – Chi phí trả trước d) Trường hợp doanh nghiệp tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng cho SXKD, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình TK 711 – Thu nhập khác Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình TK 111, 112, 331,… đ) Trường hợp TSCĐ hữu hình tự sản xuất: Khi sử dụng sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất để chuyển thành TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình TK 155 – Thành phẩm (nếu xuất kho sử dụng) TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (đưa vào sử dụng ngay) e) Trường hợp TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi: – TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự: Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự trao đổi đưa vào sử dụng cho SXKD, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận ghi theo giá trị lại TSCĐ đưa trao đổi) Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số khấu hao TSCĐ đưa trao đổi) TK 211 – TSCĐ hữu hình (ngun giá TSCĐ đưa trao đổi) – TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình khơng tương tự: + Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi, ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị lại TSCĐ đưa trao đổi) Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị khấu hao) TK 211 – TSCĐ hữu hình (ngun giá) + Đồng thời ghi tăng thu nhập trao đổi TSCĐ: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá tốn) TK 711 – Thu nhập khác (giá trị hợp lý TSCĐ đưa trao đổi) TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có) +Khi nhận TSCĐ hữu hình trao đổi, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (giá trị hợp lý TSCĐ nhận về) Page | 30 Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ (1332) (Nếu có) TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá toán) + Trường hợp phải thu thêm tiền giá trị TSCĐ đưa trao đổi lớn giá trị TSCĐ nhận trao đổi, nhận tiền bên TSCĐ trao đổi, ghi: Nợ TK 111, 112 (số tiền thu thêm) TK 131 – Phải thu khách hàng + Trường hợp phải trả thêm tiền giá trị hợp lý TSCĐ đưa trao đổi nhỏ giá trị hợp lý TSCĐ nhận trao đổi, trả tiền cho bên TSCĐ trao đổi, ghi: Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng TK 111, 112,… Page | 31 ... NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 15 NỘI DUNG CHÍNH: 15 Chế độ kế toán tài sản cố định 15 Chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế TSCĐ 16 1.1 .Tài sản cố định. .. http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/ve -quan- ly-sudung-tai-san-co-dinh-tai-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep-111768.html Page | 14 PHẦN II : PHÂN TÍCH PHẦN HÀNH KẾ TOÁN : II.1 NHỮNG QUI ĐỊNH CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:... dụng tài sản cần quan tâm mức để tăng hiệu sử dụng Quản lý, sử dụng tài sản cố định đơn vị hành nghiệp Hiện nay, hành lang pháp lý quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (chủ yếu tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích phần hành kế toán liên quan đến tài sản cố định , phân tích phần hành kế toán liên quan đến tài sản cố định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn