Đặc điểm hệ thống giáo dục hà lan, bài học thực tiễn cho giáo dục đại học việt nam

19 3 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:12

Lớp Nghiệp vụ sư phạm K55 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LAN Bộ môn: Giáo dục Đại học giới Việt Nam Giảng viên: TS Dương Minh Quang Nội dung Giới thiệu chung Click icon to add picture Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Kinh tế - Xã hội Click icon to add picture Đặc điểm hệ thống giáo dục Lan Click icon to add picture Bài học thực tiễn cho giáo dục Đại học Việt Nam 12°C – 17°C Insert or Drag and Drop Image Here 00 tỷ USD Giới thiệu chung • • Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Kinh tế - xã hội 3°C – 6°C Đặc điểm hệ thống giáo dục đại học Lan 2.1 Hệ thống giáo dục Lan Bậc Tiểu học Từ – 12 tuổi; Bậc Trung học Phân theo loại hình: Được tài trợ 3086€/ năm; Giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education); 1/3 vào trường cơng,còn lại vào trường dòng Giáo dục trung học phổ thơng bậc cao Một số môn thuộc tôn giáo (HAVO); Giáo dục tiền đại học Nội dung Đại học nghiên cứu Đại học ứng dụng 2.2 Các hình thức dục Đại học Lan Tạo giáo tri thức Chức nhiệm vụ nghiệp chuyên ngành Được cấp tiến sĩ Chủ yếu cấp cử nhân số thạc sĩ Đại học ứng Quyền cấp Đào tạo người làm nghề nghiên cứu chuyên Đào tạo người thực thi nghề nghiệp dụng Mục tiêu đào tạo Áp dụng kiến thức vào thực tiễn cứu Đại học nghiên Khối lượng công việc GV: 80% thời gian cho HĐ nghiên cứu, 20% cho giảng GV dành 20% thời gian HĐNC, 80% cho giảng giảng viên tỉ lệ giảng dạy dạy viên/ sinh viên Tỉ lệ GV/ SV HĐNC 1/5 Tỉ lệ GV/ SVlà 1/20 Kinh phí Chủ yếu dành cho HĐ nghiên cứu Dựa số lượng sinh viên Tiêu chí đánh giá kiểm Top 200 (13 trường) bảng xếp hạng quốc tế định chất lượng  46 trường xếp hạng 1000 Đại học nghiên cứu Đại học ứng dụng Các loại trường đại học Lan Các trường đại học nghiên cứu:  Trường đại học chuyên nghiệp hay ứng Trường đại học Mở: Các viện giáo dục quốc tế dụng: Học phí Học phí Mỹ Anh Singapore Lan Úc Văn bằng, chứng Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ Làm việc nhóm Phương pháp Giải dạy học vấn đề 10 Hình thức tuyển sinh đại học Hồ sơ: Thời gian: Tháng 10 cho năm học Ví dụ: • Học bạ • Chứng có • Các hồ sơ minh chứng có cho hoạt ngoại khóa, hoạt động xã hội hồ sơ khác theo Lịch tuyển sinh vào tháng 10/2018 dành cho khóa học vào tháng 9/2019 yêu cầu trường đại học • Minh chứng cho lực tiếng anh người không dùng tiếng anh làm tiếng mẹ đẻ • Lệ phí khoảng từ $40 tới $125 11 Hình thức nộp hồ sơ 12 Xét duyệt hồ sơ 13 Học phí sinh hoạt phí Đại học Cao học 13.500 đến 17.000 USD/năm 7.700 đến 10.000 USD/năm MBA: 17.000 đến 42.000 USD/năm Tiến sĩ Tùy trường Đại học ngành học mà mức học phí phí nghiên cứu khác Sinh hoạt phí 8.000-10.000 USD/năm 14 Tuyển sinh sinh viên quốc tế Cử nhân: IELTS 5.5-6.0; TOEFL: 500 - 550 Thạc sĩ: IELTS 6.0-6.5; TOEFL: 550-600 15 16 Bài học 17 Đóng góp từ học thực tiễn 18 19 ... Kinh tế - Xã hội Click icon to add picture Đặc điểm hệ thống giáo dục Hà Lan Click icon to add picture Bài học thực tiễn cho giáo dục Đại học Việt Nam 12°C – 17°C Insert or Drag and Drop Image... hội 3°C – 6°C Đặc điểm hệ thống giáo dục đại học Hà Lan 2.1 Hệ thống giáo dục Hà Lan Bậc Tiểu học Từ – 12 tuổi; Bậc Trung học Phân theo loại hình: Được tài trợ 3086€/ năm; Giáo dục nghề nghiệp... trường dòng Giáo dục trung học phổ thơng bậc cao Một số môn thuộc tôn giáo (HAVO); Giáo dục tiền đại học Nội dung Đại học nghiên cứu Đại học ứng dụng 2.2 Các hình thức dục Đại học Hà Lan Tạo giáo tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hệ thống giáo dục hà lan, bài học thực tiễn cho giáo dục đại học việt nam , Đặc điểm hệ thống giáo dục hà lan, bài học thực tiễn cho giáo dục đại học việt nam , Đặc điểm hệ thống giáo dục đại học của Hà Lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay