Sự suy giảm số lượng tuyệt chủng của loài tê giác một sừng ở việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:12

NHÓM 4 Trần Thị Yến Nhi Trần Thị Thanh Đào Hồ Diệu Ly Hoàng Thị Mai Linh Hương Toàn Phú Sằm Thị Liên Cao Minh Thuận Trần Thị Phương Thúy CHỦ ĐÊ Sự suy giảm số lượng tuyệt chủng loài giác sừng Việt Nam ảnh hưởng đến hệ sinh thái NỘI NỘI DUNG DUNG • Giới thiệu giác Java •Nguyên nhân tuyệt chủng • Vai trò giác •Ảnh hưởng việc suy giảm/tuyệt chủng giác GIÁC JAVA • Cá thể giác cuối bị bắn hạ (bị giết) vào tháng năm 2010 vườn Quốc gia Nam Cát Tiên Nguyên nhân gây tuyệt chủng: VAI TRÒ CỦA GIÁC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI • Là chiến binh chữa cháy: chúng phát lửa nhanh phát cháy chúng xông đến dập tắt lúc • giác thu hút du khách du lịch VAI TRÒ CỦA GIÁC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI • Phát tán hạt tự nhiên nhờ phân • Tạo mơi trường sống cho số lồi trùng, chim chóc lồi thú nhỏ • • Độ đa dạng sinh học cao nơi khơng lồi giác Là thầy thuốc giỏi: phân nước tẩy uế cho môi trường, dược liệu cho tự nhiênsinh vật bị bệnh Ảnh hưởng việc suy giảm/ tuyệt củng loài giác java Việt Nam  Điểm qua vài chức hiểu phần ảnh hưởng to lớn giảm số lượng/tuyệt chủng giác mơi trường  Ngồi ra, số ảnh hưởng khơng nhỏ đến hệ sinh thái: • Khi nỗ lực bảo tồn khơng bảo vệ lồi giác Java Chúng ta đánh vĩnh viễn phần di sản thiên nhiên, biểu trưng giá trị đa dạng sinh học Việt Nam“ • Thảm kịch giác Java Việt Nam minh chứng đáng buồn cho khủng hoảng tuyệt chủng này” Nếu tuyệt chủng làm cho hệ sinh thái khơng đa dạng vài lồi sinh vật KHƠNG CĨ NGƯỜI MUA, KHƠNG CĨ KẺ GIẾT Tài liệu tham khảo:  Save The Rhino  Feature Shoot  National Geographic THANKS FOR WATCHING ...CHỦ ĐÊ Sự suy giảm số lượng tuyệt chủng lồi tê giác sừng Việt Nam có ảnh hưởng đến hệ sinh thái NỘI NỘI DUNG DUNG • Giới thiệu tê giác Java •Nguyên nhân tuyệt chủng • Vai trò tê giác Ảnh hưởng. .. bệnh Ảnh hưởng việc suy giảm/ tuyệt củng loài tê giác java Việt Nam  Điểm qua vài chức hiểu phần ảnh hưởng to lớn giảm số lượng/ tuyệt chủng Tê giác mơi trường  Ngồi ra, số ảnh hưởng khơng nhỏ đến. .. suy giảm/ tuyệt chủng tê giác TÊ GIÁC JAVA • Cá thể tê giác cuối bị bắn hạ (bị giết) vào tháng năm 2010 vườn Quốc gia Nam Cát Tiên Nguyên nhân gây tuyệt chủng: VAI TRÒ CỦA TÊ GIÁC ĐỐI VỚI HỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự suy giảm số lượng tuyệt chủng của loài tê giác một sừng ở việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái , Sự suy giảm số lượng tuyệt chủng của loài tê giác một sừng ở việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến hệ sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay