chủ đề tài nguyên than đá

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:10

CHỦ ĐỀ: TÀI NGUYÊN THAN ĐÁ MÔN HỌC: KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG Nhóm – 16KMT Da n h Nhóm 3: -Hà Minh Hiếu - Phan Hồ Thanh Trúc - Hồ Thị Mỹ Trang - Nguyễn Thị Phương Thảo - Võ Ngọc Giàu - Lê Hà Thanh Phương - Hồ Ngọc Tuyền - Dương Thị Ngọc Tuyền -Kiều Nữ Phương Uyên -Lê Văn Trường sac hn hom NỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỮ TRỮ LƯỢNG LƯỢNG PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP KHAI THÁC VAI TRO HẬU QUA I TRỮ LƯỢNG Than đá PHÂN LOẠI Than biến chất thấp (lignit – bitum) (Phần lục địa bể than sông Hồng) Độ sâu 1700m  trữ lượng đạt 36,960 tỷ tấn Độ sâu 3500m  Trữ lượng (dự báo) đạt đến 210 tỷ tấn Than biến chất trung bình (bitum) Trữ lượng khoảng 80 triệu tấn Thái Nguyên, vùng Sông Đà Nghệ Tĩnh Than biến chất cao (anthracit) Quảng Ninh, Thái Nguyên, sông Đà, Nông Sơn Trữ lượng 18 tỷ tấn (Quảng Ninh có trữ lượng lớn nhất: tỷ tấn) II Phương pháp khai thác Phương pháp lộ thiên (45%) Phương pháp hầm lò (55%) Khái niệm Phương diện kỹ thuật Công trình tiếpcông mặt Từ mặt đất đàomỏ cácđào hàotrực các trìnhđất mỏ mục đích Trong điềuchúng kiện kinh tế kĩchứa thuậthoặc nhất bãi định lấy than vận chuyển đến kho thải Khi khoáng sản có ích nằm sâu lòng đất, hạn chế Công nghệ khai thác than hầm lò chia làm dạng : công kĩ thuật kinh tế, không thể áp dụng KTLT thì người ta phải thu nghệ thủ thơng cơng,qua cơng nghệ bán khí hóa, đứng cônghoặc nghệ hồi chúng các hệ thống đường lò, giếng giếng khí hóa đào hồn nghệ tựđãđợng hóasang cơng nghệ nghiêng, sâutồn vào lòngcơng đất,hiện chủn giới hóa III VAI TRO Cung cấp nguyên, nhiên liệu cho sản xuất phục vụ đời sống Cung cấp nguyên liệu để xuất Là lợi để phát triển đất nước Than đá còn dùng làm điêu khắc, vẽ tranh, làm mỹ nghệ IV Hậu Ô nhiễm nước khơng khí, tiềm ẩn nguyngun tác dòng thải Khai thác khoáng sản 1trong nhân làm Gây tiếng ồn chấn động, sự cố môi trường động Nguồn tài nguyên nhiêntừcạn nguyên Phá vỡ cân sinh thái thiên hình thành hàngkiệt, chụctài năm axit mỏ giảm độ che phủ câyvàbịtác chặt làmkinh lớp tế phủ vật đến cơng nghiệp nóirừng chung đợng xãthực hợi nói khoáng sản k tái tạo được suy giảm,đất thoái hóa riêng Nguồn tham khảo : https:// vi.wikipedia.org/wiki/Khai_th%C3%A1c_m %E1%BB%8F_l%E1%BB%99_thi%C3%AAn https:// vi.wikipedia.org/wiki/Khai_th%C3%A1c_m %E1%BB%8F_l%E1%BB%99_thi%C3%AAn https ://moitruongviet.edu.vn/khai-thac-than-tac-dongden-moi-truong/ Cảm ơn cô bạn ý lắng nghe ... PHƯƠNG PHÁP PHÁP KHAI THÁC VAI TRO HẬU QUA I TRỮ LƯỢNG Than đá PHÂN LOẠI Than biến chất thấp (lignit – bitum) (Phần lục địa bể than sông Hồng) Độ sâu 1700m  trữ lượng đạt 36,960 tỷ... đến 210 tỷ tấn Than biến chất trung bình (bitum) Trữ lượng khoảng 80 triệu tấn Thái Nguyên, vùng Sông Đà Nghệ Tĩnh Than biến chất cao (anthracit) Quảng Ninh, Thái Nguyên, sông Đà,... tiếng ồn chấn động, sự cố môi trường động Nguồn tài nguyên nhiêntừcạn nguyên Phá vỡ cân sinh thái thiên hình thành hàngkiệt, chụctài năm axit mỏ giảm độ che phủ câyvàbịtác chặt làmkinh
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề tài nguyên than đá , chủ đề tài nguyên than đá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay