chương 7 tác động của con người đối với môi trường

22 8 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:08

NỘIDUNG Lịch sử tác động người đến môi trường Tác động conngười đến thành phần mơi trường Hoạt động nhóm TRANH CÃI VỀ SỰ XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI TRANH CÃI VỀ SỰ XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI • Q trình tiến hố lồi người Động vật linh trưởng Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LỒI NGƯỜI Các hình thái kinh tế lồi người trải qua: àGiai đoạn Khai thác tài nguyên àGiai đoạn Sản xuất tài nguyên Giai đoạn văn minh hố • Q trình tiến hố lồi người Động vật linh trưởng Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LỒI NGƯỜI Các hình thái kinh tế lồi người trải qua: àGiai đoạn Khai thác tài nguyên Giai đoạn sơ khai/ nguyên thuỷ àGiai đoạn Sản xuất tài ngun Giai đoạn văn minh hố • Q trình tiến hố lồi người Động vật linh trưởng Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LỒI NGƯỜI Các hình thái kinh tế lồi người trải qua: àGiai đoạn Khai thác tài nguyên àGiai đoạn Sản xuất tài nguyên àCM Nông nghiệp, sau CMNN àTiền, CM Cơng nghiệp Giai đoạn văn minh hố • Q trình tiến hố lồi người Động vật linh trưởng Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LỒI NGƯỜI Các hình thái kinh tế lồi người trải qua: àGiai đoạn Khai thác tài nguyên àGiai đoạn Sản xuất tài nguyên Giai đoạn văn minh hoá àTừ 1930à Cách mạng khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ lượng, kinh tế giới biến đổi sâu sắc, mạnh mẽ cấu, chức phương thức hoạt động Đó bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại đưa kinh tế tồn cầu từ kinh tế cơng nghiệp sang kinh tế trí thức, đưa văn minh lồi người từ văn minh cơng nghiệp sang văn minh trí tuệ 10 Tokyo– Nhậ tBản Hongkong Singapore NewYork Photo:DaoNguyenVinh Photo:DaoNguyenVinh Dự án Dubai Waterfront Dubai vào năm 1990 trước biến đổi Dự án Dubai Waterfront Những đảo cọ Dubai The World Islands gồm 300 đảo nhân tạo nhỏ tạo nên hình đồ giới Ơ nhiễm mơi trường “Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường,gây ảnh hưởng xấu đến conngười,sinh vật” (Luật Bảo vệ mơi trường,2005) Suy thối mơi trường Suy thối mơi trường q trình làm thay đổi thành phần, cấu trúc hệ thống môi trường từ làm cho mơi trường khơng có khả đáp ứng chức sinh vật người Vườn quốc gia Rocky Mountain vùng Tây Bắc Hoa Kỳ phía Tây Canada Rạn san hô Great Barrier ngày bị mai dần Một nửa số san hô Great Barrier biến thập kỷ qua Sự axit hóa đại dương khiến cho san hô bị tẩy trắng hàng loạt Sự cố môi trường Sự cố môi trường taibiến rủi ro xảy trình hoạt động conngười biến đổi bất thường thiên nhiên,gây suy thối mơi trường nghiêm trọng Khủng hoảng mơi trường KHỦNGHOẢNGMƠITRƯỜNG Khủng hoảng mơi trường trạng thái không bền vững hệ thống môi trường, suy thối chất lượng mơitrườngsốngtrênquymơtồncầu,đedọacuộcsống củaconngườinóiriêngvàsinhvậtnóichungtrêntráiđất Khủng hoảng mơi trường khủng hoảng tồndiệncủalồingười(dânsố,lươngthực,nănglượng, tàingunvàsinhthái) ... Lịch sử tác động người đến môi trường Tác động con người đến thành phần mơi trường Hoạt động nhóm TRANH CÃI VỀ SỰ XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI TRANH CÃI VỀ SỰ XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI... mơi trường “Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật” (Luật Bảo vệ mơi trường, 2005) Suy thối mơi trường. .. cố môi trường Sự cố môi trường taibiến rủi ro xảy trình hoạt động con người biến đổi bất thường thiên nhiên,gây suy thối mơi trường nghiêm trọng Khủng hoảng mơi trường KHỦNGHOẢNGMƠITRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 7 tác động của con người đối với môi trường , chương 7 tác động của con người đối với môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay