TÍNH CÁCH cá NHÂN và sự ẢNH HƯỞNG của nó đến QUÁ TRÌNH làm VIỆC của NHÂN VIÊN

32 11 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:07

Nhóm TENREN: TÍNH CÁCH NHÂN SỰ ẢNH HƯỞNG CỦAĐẾN Q TRÌNH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Danh sách nhóm: • • • • • Nguyễn Ái Hỷ Lê Dương Chi Phan Huệ Mẫn Hà Minh Tùng Tăng Kim Yến Tính cách gì? • Là kết hợp độc đáo đặc điểm tâm lý ổn định người, thể thái độ họ giới chung quanh thân • Mang tính ổn định bền vững, tính thống tính độc đáo, riêng biệt • Phụ thuộc nhiều vào giới quan, niềm tin, lý tưởng vào vị trí xã hội • Được hình thành q trình sống sinh hoạt người => Hiểu tính cách người đóan cách cư xử người tình cụ thể Sự ảnh hưởng tính cách đến trình làm việc nhân viên:  Tại nhà lãnh đạo khơng tìm gắn kết, đồng thuận người lao động thay áp đặt, ép buộc?  Là nhà lãnh đạo, bạn cần biết nhìn người nắm bắt tính cách nhân viên Bạn cần nhìn nhận nhân viên phù hợp với cơng việc dạng gì, khơng phù hợp với cơng việc để xếp công việc phù hợp Sự thỏa mãn công việc nhân gắn bó nhân tổ chức phụ thuộc nhiều vào mức độ phù hợp tính cách cơng việc họ đảm nhiệm  Đặc điểm tính cách định cách thức hành động định thân tình định  Khi làm việc nhóm, tính cách nhân định việc họ cư xử thê thành viên khác Các cách thức nhận diện đánh giá tính cách nhân viên: D – I – S – C Dễ dàng nhận biết qua quan sát: Bốn từ cần phải ghi nhớ sử dụng cơng cụ Hướng nội & Hướng ngoại, Lý trí & Cảm xúc Dựa vào kết hợp cặp từ mà hình thành nên nhóm tính cách:     D: Hướng ngoại – Lý trí I: Hướng ngoại – Cảm xúc S: Hướng nội – Cảm xúc C: Hướng nội – Lý trí c Trắc nghiệm tính cách Big Five: _ Trắc nghiệm Big Five (hay gọi trắc nghiệm OCEAN) dựa mặt tính cách người, Sẵn sàng trải nghiệm (O), Tận tâm (C), Hướng ngoại (E), Dễ chịu (A), Tâm lý bất ổn (N) _ mặt tính cách Big Five tương đồng với khả làm việc d Trắc nghiệm tính cách Enneagram: _ Enneagram trắc nghiệm tổng hợp từ nhiều học thuyết tâm lý học triết học giới _ Enneagram dựa kết hợp đặc điểm tính cách tự nhiên tác động môi trường xung quanh nhân _ Tính cách người khơng phải cố định, mà ln có biến đổi dựa vào môi trường tác động bên ngồi _ loại Enneagram tương đương với thói quen định tư duy, cảm xúc, hành vi nhân theo lộ trình phát triển độc Các biện pháp phát huy tính cách tích cực nhân viên: Khích lệ ủng hộ.  Phải thạo việc thúc đẩy nhân viên có chủ kiến, biết suy nghĩ phương pháp làm việc, ủng hộ ý kiến mang tính sáng tạo nhân viên Phải biết yêu thích ý chí tiến thủ ý kiến độc đáo cấp dưới, biết yêu thích tính tích cực tích sáng tạo họ, tạo lập môi trường làm việc rộng rãi, ví dụ tin tưởng nhân viên, họ tham gia vào việc quản lý Để nhân viên tơn trọng.  Khích lệ quan tâm.    Được quan tâm ưu ái, nhu cầu tinh thần người Nếu nhân viên sống mọt tập thể đồn kết, thương u lẫn quan tâm, thơng cảm tơn trọng lẫn làm nảy sinh tâm lý hưng phấn vui vẻ, có lợi cho cơng việc Khích lệ thơng qua việc nhấn mạnh.    Nhấn mạnh bao gồm hai phương thức phụ Sự biểu dương khích lệ biểu việc nhấn mạnh theo hướng Ngược lại, phủ định trừng phạt số hành vi, làm cho chúng giảm thiểu, đi.  Sự khích lệ cơng việc.  Hình thức phong phú cơng việc bao gồm:  Mở rộng thành tựu nhân, tăng thêm hội khen thưởng, đưa thêm nhiều hoạt động mang tính thách thức khiến họ phải chịu trách nhiệm, tạo hội thăng tiến trưởng thành cho nhân.  *** Tính cách tác nhân ảnh hưởng đến suất làm việc Vì vậy, để thúc đẩy tính cách tích cực nhân viên đơi cần phải có Sự động viên tiền lương.  Có thu nhập cao tiền lương cho họ cảm thấy sống bảo đảm mà biểu tượng trưng địa lý, vai trò xã hội thành tựu nhân, có ý nghĩa tâm lý quan trọng.  Sự động viên tiền thưởng.  Mục đích chế độ tiền thưởng khích lệ tính tích cực lao động vượt mức người Trong thực tế phát huy tác dụng việc khích lệ thơng qua tiền thưởng, phải ý ba điểm sau:  Thứ nhất, phải giữ lời hứa, khơng để lòng tin với nhân viên Thứ hai, không chạy theo chủ nghĩa bình quân Thứ ba, khiến cho gia tăng tiền thưởng quan hệ mật thiết với phát triển doanh nghiệp Góp ý nét tính cách tiêu cực nhân viên cơng việc: • Mơi trường làm việcnhân viên tiêu cực làm ảnh hưởng đến tinh thần người, đặc biệt đội nhóm mà người trực thuộc • Để làm rõ điều đó, tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng đây: - Điều tác động đến lời nói hành động nhân viên đó? - Hành động người có trái với quy định cơng ty hay khơng? - Những lời nói hành động họ có ảnh hưởng đến đồng nghiệp hay phận mà họ trực thuộc? - Nếu người làm theo quy chuẩn cho phép, có điều khác biệt tinh thần suất làm việc họ hay không? • Việc xác định nhân viên dựa câu hỏi giúp bạn nhận định vấn đề, có hướng tìm cách giải trao đổi cách rõ ràng với nhân viên • Xử lý trò chuyện khó khăn với nhân viên tiêu cực cách: - Hãy chi tiết điều bạn muốn ( Thay nói “Tơi khơng thích thái độ cậu!” nói “Việc nói xấu đồng nghiệp khơng giúp cậu trở nên tốt mà điều chí đe dọa nghiệp cậu nhiều cậu nghĩ đấy.”) - Sử dụng “chúng ta” nhiều ( “Chúng ta có vấn đề ” ) - Tránh trích ( Thay nói “Cậu có thái độ thật khơng thể chấp nhận được” Thay vào đó, thử "Chúng tơi cần phải nói thái độ bạn.") ... lý tưởng vào vị trí xã hội • Được hình thành q trình sống sinh hoạt người => Hiểu tính cách người đóan cách cư xử người tình cụ thể Sự ảnh hưởng tính cách đến trình làm việc nhân viên:  Tại... nhiều vào mức độ phù hợp tính cách cơng việc họ đảm nhiệm  Đặc điểm tính cách định cách thức hành động định thân tình định  Khi làm việc nhóm, tính cách cá nhân định việc họ cư xử thê thành viên. .. thăng tiến trưởng thành cho cá nhân.   *** Tính cách tác nhân ảnh hưởng đến suất làm việc Vì vậy, để thúc đẩy tính cách tích cực nhân viên đơi cần phải có 5 Sự động viên tiền lương.  Có thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH CÁCH cá NHÂN và sự ẢNH HƯỞNG của nó đến QUÁ TRÌNH làm VIỆC của NHÂN VIÊN , TÍNH CÁCH cá NHÂN và sự ẢNH HƯỞNG của nó đến QUÁ TRÌNH làm VIỆC của NHÂN VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay