Vai trò của biển và đại dương đối với con người và trái đất

18 5 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:06

Vai trò biển đại dương người Trái Đất Nhóm 9: • • • • • • • • • • • Dương Thị Thùy An Lê Ngọc Ánh Võ Thị Hương Trần Thị Cẩm Nhung Hồ Thị Tuyết Nhi Nguyễn Thị Quỳnh Như Phạm Thị Hương Thầm Phạm Ngọc Đông Thi Lê Thị Thu Việt Ngô Minh Vy Ngô Ngọc Tường Vy Nội dung 1.Khái quát đại dương 2.Đại dương Trái Đất 3.Đại dương người 1.Khái quát đại dương: • • • • Là một vùng lớn chứa nước mặn phần thủy Khoảng 71% diện tích bề mặt Trái Đất (~361 triệu km²), chia thành đại dương biển nhỏ (wikipedia) 97% tổng lượng nước Là nơi khởi nguồn sống, đa dạng sinh học Khơng có biển đại dương sống biết hơm khơng tồn tại(Seibol Berger 1989) 2.Vai trò biển đại dương Trái Đất: • Có khả hấp thụ lượng Mặt Trời  Giảm nhiệt độ • • Trái Đất Ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu  Máy điều hòa khí hậu Chất thải hóa học thực vật ảnh hưởng đến hấp thu ánh sáng Mặt Trời Hấp thu 30% CO2 khí • • Cung cấp Oxi hàng đầu 3.Vai Trò Của Biển Đại Dương Đối Với Con Người: Cung cấp nguồn thức ăn quý giá cho người Kho chứa hóa chất vơ tận Cung cấp nhiên liệu Nguồn lượng từ biển đại dương Giao thương biển Phát triển du lịch • Ở VN có 11000 loài sinh vật cư trú, 10 trung tâm đa dạng sinh học biển, 20 vùng biển giàu hải sản giới • VN ước tính hàng năm cung cấp khoảng 1.7 hải sản • Tổng lượng muối tan 48 triệu km3, gồm muối ăn, iốt 60 nguyên tố hoá học khác Cung cấp nhiên liệu: khoáng sản, quặng lớn dầu khí, quặng sắt, mangan, quặng sa khống Nguồn lượng từ biển đại dương lượng thủy triều, lượng sóng, gió, khai thác • Chun chở hàng hóa thương mại quốc tế  thúc đẩy phát triển kinh tế • Là cầu nối quan trọng giao lưu kinh tế, văn hóa, hội nhập hợp tác nước • Góp phần vào vị trí chiến lược quan trọng nước trị quân Phát triển du lịch (nhờ có hệ thống sinh thái biển đại dương) Vậy khơng có đại dương, sống Trái Đất nào? • • • • Thiếu Oxi nước Hệ sinh thái suy giảm Biến đổi khí hậu Hiện tượng ấm lên tồn cầu  SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT SẼ BIẾN MẤT!!! “NO WATER, NO LIFE NO BLUE, NO GREEN.” (Sylvia Earle) Thanks for your watching!!! ... qt đại dương 2 .Đại dương Trái Đất 3 .Đại dương người 1.Khái quát đại dương: • • • • Là một vùng lớn chứa nước mặn phần thủy Khoảng 71% diện tích bề mặt Trái Đất (~361 triệu km²), chia thành đại. .. 3 .Vai Trò Của Biển Và Đại Dương Đối Với Con Người: Cung cấp nguồn thức ăn quý giá cho người Kho chứa hóa chất vơ tận Cung cấp nhiên liệu Nguồn lượng từ biển đại dương Giao thương biển Phát triển... dương biển nhỏ (wikipedia) 97% tổng lượng nước Là nơi khởi nguồn sống, đa dạng sinh học Khơng có biển đại dương sống biết hơm khơng tồn tại(Seibol Berger 1989) 2 .Vai trò biển đại dương Trái Đất:
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của biển và đại dương đối với con người và trái đất , Vai trò của biển và đại dương đối với con người và trái đất , Vai trò của biển và đại dương đối với Trái Đất:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay