THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt của DAO

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠ SỞ CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THƠNG SỐ HÌNH HỌC PHẦN CẮT CỦA DAO THÀNH VIÊN NHÓM:  Vũ Minh Thuận  Trương Anh Kiệt  Nguyễn Sĩ Huy CÁC NỘI DUNG CHÍNH I • THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO TIỆN II • THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO PHAY I THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao  Góc trước �: góc mặt trước mặt đáy đo tiết diện  Góc � có ảnh hưởng đến q trình phoi cắt  Góc sau α : Là góc mặt sau mặt cắt đo tiết diện  Góc sau ảnh hưởng tới q trình cắt độ nhám bề mặt α góc � hai góc độc lập chọn trước tùy theo yêu cầu gia công (vật liệu, chất lượng bề mặt gia cơng …), hai góc � � hai góc phụ thuộc vào góc α �  Góc Góc sắc � : � góc mặt trước mặt sau đo tiết diện � + � + α = 90 (độ) Góc cắt �: góc mặt trước mặt cắt đo tiết diện Góc nghiêng lưỡi cắt: Góc nghiêng �: góc hình chiếu lưỡi cắt mặt đáy phương chạy dao φ1 3’ ω 1’ 2’ Mặt φ đáy b) Mặt dao  Mặt trước (1) mặt mà phoi tiếp xúc theo q trình cắt  Mặt sau (2) mặt dao đối diện với mặt gia công  Mặt sau phụ (3) mặt dao đối diện với mặt gia công  Các mặt mặt phẳng cong Giao tuyến chúng tạo thành lưỡi cắt dao c) Các lưỡi cắt dao tiện  Lưỡi cắt (5) giao tuyến mặt trước mặt sau chính, giữ nhiệm vụ trực tiếp cắt gọt phoi trình cắt  Lưỡi cắt phụ (6) giao tuyến mặt trước mặt sau phụ  Phần nối tiếp lưỡi cắt gọi mũi dao (4) DAO TIỆN HỢP KIM Thơng số hình học góc cắt tương tự dao tiện thơng thường  Sự ổn định mảnh cắt trở mặt tăng lên góc mũi bán kính mũi tăng  Khi sử dụng bán kính mũi lớn lực đẩy cho dụng cụ chi tiết qua độ lớn của lực thụ động Fp mạnh (Hình 1) Lực dẫn đến rung làm xấu độ bóng bề mặt  Sự cắt gián đoạn gia cơng phá mạnh, dự kiến góc trước âm (-4° đến -8°) tiện tinh tiện trong, ưu tiên chọn góc trước dương hay góc trung lập (0) để bể mặt chi tiết không bị hư hỏng phoi  Góc nghiêng X góc mặt trước bề mặt tiện Nó ảnh hưởng đến hình thành phoi, phoi đứt, lực cắt dợn sóng  Độ lớn góc nghiêng tùy thuộc vào dụng cụ đường biến dạng chi tiết Sự chọn góc nghiêng phù hợp tùy thuộc vào gia công tương ứng (Bảng 2) Thơng số hình học dao phay   Đây dụng cụ gia cơng sử dụng nhiều nhất, cấu tạo gồm phần: Phần thân dao phần lưỡi cắt Thơng số hình học phần cắt dao    Góc dao phay xác định tương tự góc dao tiện, góc đo tiết diện phẳng khác   Góc trước �:                  Với dao thép gió g= (5 ° ¸25° )               Với dao hợp kim g= (-10 ¸+10 °) Góc cắt �  Góc sắc � : Góc sau α:        = 0¸5°  Góc nghiêng �:  = 45°¸60° Dao phay hình trụ (có phân bố mặt trụ> rãnh thẳng ω = 0, rãnh xoắn ω ≠0 Thành phần kết cấu (hình 6.2) D – đường kính ngồi (mm) L – chiều dài dao (mm) d – đường kính lỗ gá (mm) z – số dao phay  Mặt trước (1) mặt sau (2)  mặt lưng ràng (4) lưỡi cắt (5)  thẳng ω = 0; xoắn (ω ≠ 0); cạnh viền (3)  nằm lưỡi  Cắt (5) mặt sau (2) có chiều rộng khoảng (0,05 ÷ l)mm mặt trụ đường kính D;h chiều cao f chiều rộng mặt sau Dao phay mặt đầu  Mỗi dao phay mặt đầu thép gió có lưỡi cắt (hình 6.3) Khi phay mặt đầu 2-3 lưỡi cắt 3-4 lưỡi cắt phụ 2-1 khơng làm việc Còn phay mặt phẳng thẳng đứng có lưỡi 1-2 tham gia cắt (như dao phay ngón) Dao phay hớt lưng đảm bảo prôfin lưỡi cắt không đổi, sau dao mòn mài sắc lại theo mặt trước Nhược điểm:  Độ đảo tâm đỉnh dao lớn (khoảng 0,04mm- 0,12mm) khơng có nguvên cơng mài tròn đính dao, tăng thêm độ đảo tâm The end Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe ... Nguyễn Sĩ Huy CÁC NỘI DUNG CHÍNH I • THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO TIỆN II • THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO PHAY I THƠNG SỐ HÌNH HỌC GĨC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao  Góc trước �: góc mặt trước mặt... Thơng số hình học dao phay   Đây dụng cụ gia cơng sử dụng nhiều nhất, cấu tạo gồm phần: Phần thân dao phần lưỡi cắt Thơng số hình học phần cắt dao    Góc dao phay xác định tương tự góc dao tiện,... kính góc mũi dao từ 0,4 mm đến 2,4mm.Độ lớn bán kính mũi bước dẫn tiến xác định độ nhấp nhơ lý thuyết nở chi tiết (Hình 4) DAO TIỆN HỢP KIM Thơng số hình học góc cắt tương tự dao tiện thông thường
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt của DAO , THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt của DAO , I. THÔNG SỐ HÌNH HỌC GÓC CẮT DAO TIỆN a) Các góc dao, Thông số hình học dao phay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay