GIA CÔNG cắt gọt KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG

33 7 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:05

CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI: GIA CƠNG CẮT GỌT KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG NHĨM • HUY HỒNG DŨNG • NGUYỄN MINH TRUNG • ĐỖ HỒNG CÔNG HIẾU NỘI DUNG 01 KHÁI NIỆM GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI 02 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI 03 ỨNG DỤNG GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG 1.Khái niệm gia công cắt gọt kim loại: • Gia cơng kim loại cắt gọt phương pháp gia công kim loại phổ biến ngành khí chế tạo máy • Phương pháp cắt gọt truyền thống phương pháp gia cơng kim loại sử dụng dụng cụ có độ cứng cao độ cứng chi tiết gia công 2.Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại Gia cơng có phoi (Chip) Gia cơng khơng phoi(Non-chip) Gia cơng cắt gọt kim loại có phoi phổ biến : Tiện( Turning) Phay(Milling) Khoan Khoan( Drilling) Phay Khoét Mài Mài Taro Bào Tiện Mài Tiện: Tiện công nghệ cắt gọt kim loại thông dụng nay, máy tiện chiếm khoảng 25% đến 35% tổng số thiết bị phân xưởng gia công cắt gọt Phương pháp Tiện Phay: Phay phương pháp gia công phổ biến, chiếm khoảng 20% tổng số máy công cụ Mài khôn: Phương pháp Mài Taro: Taro phương pháp gia công ren, thường dùng gia cơng ren lỗ tiêu chuẩn Taro gia công ren trụ, ren côn, ren hệ anh ren hệ met Phương pháp Taro Gia công cắt gọt kim loại không phoi phổ biến : Dập Uốn Hàn Dập • Dập nóng phương pháp gia công kim loại áp lực trạng thái nóng mà phơi biến dạng khống chế lòng khn Vật liệu sử dụng dập nóng chủ yếu loại thép thỏi, thép đúc, thép cán Dụng cụ sử dụng loại khn dập nóng trực tiếp làm biến dạng kim loại Phương pháp Dập Uốn Trong việc uốn đơn giản sửa chữa, thép uốn quanh bệ uốn búa nhựa Ngược lại, vật cẩn uốn xác uốn với máy móc gá lắp Những phương pháp thường sử dụng bẻ cạnh chấn góc Phương Pháp Uốn HÀN Trong công nghệ chế tạo khí, hàn danh từ q trình dùng để liên kết chi tiết (kết cấu) đắp phủ lên bề mặt vật liệu (kim loại phi kim) để tạo nên lớp bề mặt có tính đáp ứng yêu cầu sử dụng Hiện có số phương pháp hàn thông dụng: _Hàn hồ quang _Hàn TIG _Hàn MIG _Hàn gió đá Phương pháp hàn 3.Ứng dụng gia công cắt gọt kim loại lần cuối: • Gia công cắt gọt kim loại là giai đoạn cuối tạo chi tiết máy đạt tới độ xác hình dáng kích thước theo u cầu • Trình độ kỹ thuật khả thiết bị gia công định đến khả chế tạo chi tiết máy máy cắt gọt kim loại độ xác cao hay thấp • Ứng dụng gia cơng cắt gọt kim loại trong ngành công nghiệp như: chế tạo tơ, đóng tàu, khí chế tạo qn sự, làm loại cửa, … Ứng dụng ... NIỆM GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI 02 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI 03 ỨNG DỤNG GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG 1.Khái niệm gia cơng cắt gọt kim loại: • Gia cơng kim loại cắt gọt. .. phương pháp gia công kim loại phổ biến ngành khí chế tạo máy • Phương pháp cắt gọt truyền thống phương pháp gia công kim loại sử dụng dụng cụ có độ cứng cao độ cứng chi tiết gia công 2.Các... độ cứng chi tiết gia công 2.Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại Gia cơng có phoi (Chip) Gia cơng khơng phoi(Non-chip) Gia cơng cắt gọt kim loại có phoi phổ biến : Tiện( Turning) Phay(Milling)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIA CÔNG cắt gọt KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG , GIA CÔNG cắt gọt KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG , Các phương pháp gia công cắt gọt kim loại, Ứng dụng gia công cắt gọt kim loại lần cuối:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay