Vấn đề sử dụng lao động hiện nay ở việt nam

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:01

Mục Lục Danh mục viết tắt: DN : Doanh nghiệp CMKT : Chuyên môn kỹ thuật LLLĐ : Lực lượng lao động GTVL : Giới thiệu việc làm KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất CNH : Cơng nghiệp hóa HĐH : Hiện đại hóa CMCN : Cách mạng công nghiệp CNTT : Công nghệ thông tin KH – KT : Khoa Học – Kỹ Thuật MỞ ĐẦU Bất chương trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địaphương, hay doanh nghiệp thành hay bại thường xuất phát từ số yếu tố như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ lao động Trong yếu tố quan trọng việc định phát triển kinh tế xã hội nhân tố người Đây yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nếu trình độ nghề nghiệp người lao động thấp tài ngun, vốn cơng nghệ trở thành lãng phí tất yếu dẫn đến hậu kinh tế thấp Do tính quan trọng này, để làm rõ vấn đềVấn đề sử dụng lao động Việt Nam” Mục tiêu chung đề tài : Đánh giá thực trạng sử dụng lao động Việt Nam Mục tiêu cụ thể : Tổng quát tình hình lao động Việt Nam ; Phân tích thực trạng công tác sử dụng nguồn lao động Ngày với phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi phải có đội ngũ lao động ký thuật với số lượng chất lượng ngày cao nước ta lực lượng lao động dồi dào, có trình độ học vấn làm sở cho việc đào tạo nghề nghiệp nhanh chóng tiếp thu khoa học ký thuật mới, sẵn sang để tham gia vào chương trình kinh tế xã hội địa phương, kể tham gia xuất lao động người lao động hầu hết họ cần cù, chịu khó làm việc, có ý thức học hỏi chấp hành nội quy, chấp hành luật nghiêm túc Đây nguồn lực ban đầu cần thiết cho định đầu tư nước kêu gọi hợp tác đầu tư nước vào dự án phát triển kinh tế Nhưng để nguồn nhân lực trở thành nội lực thực mạnh cho việc gọi vốn, thu hút công nghệ, khai thác tiềm thiên nhiên phải đẩy mạnh nghiệp đào tạo nghề nghiệp cho người lao động Vì trình độ đào tạo lành nghề nước ta thấp khó tạo hiệu việc sử dụng vốn, công nghệ Trang khai thác tiềm năng, khó khăn để cạnh tranh chất lượng hàng hóa khó cho việc giải việc làm nước ta năm có khoảng 1,2 triệu người đến độ tuổi lao động bổ sung vào lực lượng lao động đất nước Thế số lượng lao động bổ sung mà chất lượng lại hạn chế Phần lớn lao động xuất thần từ nông thôn, chưa qua hoc nghề bản, thiếu tác phong công nghiệp v.v.v, nên nhiều doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động lại không tuyển hay tuyển dụng mà chưa hài long chất lượng Mặt khác, Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO ), mở cửa thị trường nhiều lĩnh vực Đối với lao động Việt Nam có 25% số 42 triệu lao động qua đào tạo; khoảng 80% niên (18-23 tuổi) bước vào thị trường lao động chưa qua đào tạo nghề; dư thừa lao động phổ thông, thiếu lao động kỹ thuật lành nghề, thiếu chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý, cán hành chính, cán quản lý chất lượng cao, cán khoa học cơng nghệ có trình độ cao Chất lượng nguồn nhân lực vủa Việt Nam đạt 3,79/10 so với 5,78/10 Trung Quốc 4,01/10 Thái Lan, thách thức đôi với nguồn nhân lực Việt Nam Bên cạnh gia nhập WTO đồng nghĩa việc Việt Nam gia nhập chuỗi phân cơng lao động tồn cầu Do nguồn nhân lực trẻ, dồi giá nhân công rẻ, ngắn hạn, Việt Nam có lợi so sánh việc làm lĩnh vực sử dụng nhiều lao động Tuy nhiên, dừng yếu tố lao động rẻ có lợi ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động, không lợi ngành kinh tế sử dụng công nghệ cao ngành sử dụng nhiều vốn Đối với doanh nghiệp, gia nhập WTO buộc doanh nghiệp Việt Nam phải khơng ngừng nâng cao tính cạnh tranh, cải tiến trang thiết bị, nâng cao suất, sử dụng hợp lý có hiệu nguồn lực, kể nguồn lực lao động Sức ép ngày tăng, khu vực kinh tế quốc doanh.Việc phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan tâm hàng đầu Các chủ doanh nghiệp cảm nhận rằng, kinh tế ngày phát triển trình hội nhập quốc tế ngày rộng mở việc thu hút nhân lực có trình độ cạnh tranh gay gắt nhát tình hình Việt Nam Trang gia nhập WTO tập đoàn quốc gia với lợi cạnh tranh sách đãi ngộ, thúc đẩy doanh nghiệp nước vào chỗ khó khăn hơn, phải đương đầu với chiến giành giật nhân tài Chúng ta kỷ XXI,với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 trình độ khoa học ký thuật giới phát triển vũ bão đất nước ta đường tiến mạnh lên để bắt kịp thời đại.Để đạt mục tiêu đó, có lẽ việc phải ưu tiên đầu tư xây dựng nguồn nhân lực cần thiết phải trang bị khơng ngừng nâng cao trình độ nghề ngiệp cho người lao động, xem điểm tựa hệ thống đòn bẩy để thực chương trình phát triển kinh tế xã hội Tóm lại, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu tư cho phát triển, việc làm cần thiết giai đoạn cho lâu dài sau Có thể nói, trình độ lao động hay chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định cho phát triển kinh tế xã hội nói chung cho doanh nghiệp nói riêng Trang I Tổng quan lao động 1.1 Một số khái niện 1.1.1 Lao động - Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm thay đổi vật - thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu người Sức lao động lực lao động người, tồn trí lực thể lực người Sức lao động yếu tố quan trọng trình lao động 1.1.2 Nguồn lao động - Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia lao động người độ tuổi lao động ( độ tuổi lao động ) làm việc ngành kinh tế quốc dân 1.1.3 Lực lượng lao động - Lực lượng lao động theo quan điểm tổ chức Lao động Quốc tế ( ILOInternational Laour Organization ) phận dân số độ tuổi lao động Theo - quy định thực tế có việc làm người thất nghiệp nước ta thường sử dụng khái niệm : Lực lượng lao động phận dân số đủ - tuổi trở lên có việc làm người thất nghiệp Độ tuổi lao động Việt Nam với nam từ 15 đến 60 tuổi với nữ từ 15 đến 55 tuổi Trường hợp người lao động nằm công tác quản lý số trường hợp khác nghỉ hưu tuổi cao khơng năm 1.2.Thị trường lao động 1.2.1 Cung lao động Trang - Cung lao động phản ánh số lượng chất lượng lao động có khả cung cấp cho kinh tế theo mức tiền công xác định 1.2.2 Cầu lao động - Cầu lao động phản ánh mạnh số lượng chất lượng mà kinh tế có nhu cầu sử dụng theo mức tiền công xác định 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng lao động chất lượng lao động 1.3.1 Số lượng lao động - Dân số yếu tố định số lượng lao động: quy mơ, cấu dân số có ý - nghĩa định đến quy mô cấu nguồn lao động Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đóng vai trò vơ quan trọng Nhân tố ảnh - hưởng phận dân số độ tuổi lao động không tham gia lao động Thất nghiệp phận người độ tuổi lao động khơng tìm việc làm 1.3.2 Chất lượng lao động - Yếu tố giáo dục yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động 1.4 Vai trò lao động - Lao động yếu tố chủ động trình sản xuất - Trước hết ,lao động nguồn lực sản xuất yếu tố đầu vào thiếu phát triển kinh tế Mặt khác, lao động phận dân số, người hưởng lợi ích phát triển Vì phát triển kinh tế suy cho tăng trưởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người - Lao động yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Trang - Một mặt lao động nguồn nhân lực sản xuất khơng thể thiếu hoạt động kinh tế - Mặt khác lao động phận dân số, người hưởng lợi ích trình phát triển II Thực trạng sử dụng lao động Việt Nam 2.1 Tổng quan thực trạng sử dụng lao động 2.1.1 Quy mô tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) Theo đó, quý 2/2017, dân số từ 15 tuổi trở lên đạt 71,85 triệu người, tăng 1,4% so với quý 2/2016, nữ tăng 1,14%, khu vực thành thị tăng 0,08% Quy mô LLLĐ từ 15 tuổi trở lên đạt 54,52 triệu người, tăng 0,3% so với quý 2/2016, nữ giảm 0,31%, khu vực thành thị tăng 0,28% Quý 2/2017, tỷ lệ tham gia LLLĐ dân số từ 15 tuổi trở lên 76,45%, giảm so với quý 1/2017 so với kỳ năm trước Trang 2.1.2 Lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật (CMKT) LLLĐ từ 15 tuổi trở lên có bằng/chứng từ tháng trở lên quý 2/2017 11,78 triệu, tăng 564 nghìn người (5,03%) so với quý 2/2016 Trong đó, tăng mạnh nhóm sơ cấp nghề (8,44%), tiếp đến nhóm trung cấp (5,01%), nhóm đại học đại học (4,64%) nhóm cao đẳng (2,98%) Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên tổng LLLĐ 9,09%; cao đẳng 3,17%; trung cấp 5,43%; sơ cấp nghề 3,53% Quý 2/2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng từ tháng trở lên 21,6% LLLĐ, tăng 0,98 điểm phần trăm so với kỳ năm trước 2.1.3 Số lượng cấu việc làm Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực Bằng chứng là, số người làm việc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng lên, tỷ lệ người làm việc khu vực phi thức giảm xuống; số lượng tỷ lệ người làm việc khu vực làm công ăn lương tăng lên Thời điểm Quý chứng kiến số lượng lao động qua đào tạo thất nghiệp giảm hẳn xuống 215 nghìn từ 237 nghìn lao động có trình độ đại học thất nghiệp quý 3/2017 Tỷ lệ nhóm lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp thất nghiệp giảm Tuy Trang nhiên, tỷ lệ lao động có trình độ sơ cấp đào tạo ba tháng thất nghiệp tăng, cho thấy kinh tế ngày “kén chọn” hơn, lao động có trình độ cao dễ dàng tìm kiếm việc làm Quý 2/2017, số người có việc làm 53,40 triệu, tăng 164,3 nghìn người (0,31%) so với quý 2/2016 39,7 nghìn người (0,07%) so với quý 1/2017 Quý 2/2017, có khoảng 9,12% người làm việc tự đánh giá cơng việc chưa phù hợp với ngành/nghề đào tạo; 1,86% coi công việc làm cơng việc tạm thời thời gian chờ đợi/tìm kiếm cơng việc khác thay thế, có khoảng 50% tìm kiếm việc làm, 80,6% sẵn sàng đảm nhận cơng việc có hội 2.1.4 Thu nhập Trang 10 Quý 2/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm lao động làm cơng hưởng lương 5,2 triệu đồng, giảm 197 nghìn đồng (3,6%) so với quý 1/2017 tăng 349 nghìn đồng (7,2%) so với kỳ năm 2016 Quý 2/2017, nhóm lao động có trình độ đại học đại học có thu nhập cao (7,49 triệu đồng, có xu hướng giảm thu nhập so với quý 1/2017 nhóm trình độ khác có mức giảm cao (736 nghìn đồng, 8,9%) Đáng lưu ý thu nhập nhóm lao động có trình độ sơ cấp (6,04 triệu đồng) cao nhóm có trình độ trung cấp cao đẳng Khảo sát Bản tin thị trường cho thấy, mức thu nhập tăng cao nhóm có trình độ sơ cấp (351.000 đồng, tương ứng với 5,8%), tỷ lệ tăng thấp nhóm có trình độ cao đẳng (5,75 triệu đồng, tương ứng với 1,7%) Về thu nhập, mức bình quân tháng lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ so với Quý 3/2017 Tuy nhiên, mức tăng chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế kỳ Thu nhập nhìn chung có tăng so với vùng kỳ năm trước Quý 3/2017 Nhưng so với tốc độ tăng trưởng GDP yếu tố khác tốc độ tăng thấp Trang 11 Trong Quý 4/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm lao động làm cơng hưởng lương thống kê đạt 5,41 triệu đồng, (chiếm 98,4% tổng thu nhập), tăng 45.000 đồng (0,8%) so với quý 3/2017 tăng 329.000 đồng (6,5%) so với kỳ năm 2016 Khoảng cách thu nhập nhóm có thu nhập cao (trình độ đại học trở lên) với thấp (trình độ trung cấp) tăng lên, từ 1,33 lần lên 1,36 lần so với quý /2017 Khảo sát Bản tin, thu nhập người lao động hầu hết ngành tăng nhẹ so với quý 3/2017 kỳ năm trước, trừ số ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ dịch vụ lưu trú ăn uống giảm nhẹ 2.1.5 Tỷ lệ thất nghiệp tình trạng thiếu việc làm Về thất nghiệp thiếu việc làm, quý 4/2015, nước có 1.051 600 người độ tuổi lao động bị thất nghiệp, nữ có 461 200 người (chiếm 43,9%); khu vực thành thị có 502 900 người (chiếm 47,8%); nhóm niên (15-24 tuổi) có 559 400 người (chiếm 53,2%) So với quý 3/2015, số người thất nghiệp giảm 77 100 người, nữ giảm 42 200 người, khu vực thành thị giảm 18 400 người, nhóm niên Trang 12 (15-24 tuổi) giảm 107 100 người So với quý 4/2014, số người thất nghiệp tăng 76 400 người, khu vực thành thị tăng 25 900 người, nhóm niên (15-24 tuổi) tăng 111 000 người, nhiên nữ lại giảm 11,8 nghìn người.Trong số người bị thất nghiệp, có 417,3 nghìn người có CMKT (chiếm 39,7%), bao gồm: 155 500 đại học trở lên; 115 000 đẳng chuyên nghiệp; 100 cao đẳng nghề; 63 800 trung cấp chuyên nghiệp; 15 000 trung cấp nghề; 26,9 nghìn sơ cấp nghề 35 200 có chứng nghề tháng So với quý 3/2015, số người bị thất nghiệp có CMKT giảm 78 000 người Trong đó, giảm năm nhóm: trình độ đại học trở lên (-70 nghìn người); sơ cấp nghề (-18 320 người); cao đẳng nghề (-9030 người); trung cấp nghề (-8 080 người) cao đẳng chuyên (-2 330 người) Ngược lại, số người có CMKT bị thất nghiệp tăng hai nhóm: chứng nghề tháng (26 230 người); trung cấp chuyên nghiệp (3 540 người) Đáng ý, số người bị thất nghiệp, quý IV/2015, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với quý III song tăng so với kỳ 2014 Nhóm có trình độ cao đẳng chun nghiệp đứng vị trí cao 8,16%, cao đẳng nghề 3,44% Tỷ lệ thất nghiệp nhóm tuổi niên 7,21%, gấp 3,3 lần tỷ lệ chung Trong đó, niên thành thị 12,21% Đáng lưu ý, tỷ lệ thất nghiệp niên độ tuổi 20-24 có trình độ chun mơn kỹ thuật mức cao: cao đẳng chuyên nghiệp 19,58% đại học trở lên 20,79% Tình trạng thất nghiệp dài hạn cải thiện: tỷ lệ người bị thất nghiệp 12 tháng quý 4/2015 giảm 23,1% (so với 25% quý 3/2015) Năm 2016, kinh tế tiếp tục đà phục hồi mạnh, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động giữ mức thấp, 2,2% lực lượng lao động có việc làm số ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải kho bãi; thông tin truyền thông tăng Một số ngành lao động giảm nơng lâm ngư nghiệp, khai khống Q 2/2017, nước có 1.081 nghìn lao động độ tuổi thất nghiệp, giảm 20 nghìn người so với quý 1/2017 7,1 nghìn người so với quý 2/2016 Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi giảm 2,26%, thấp quý gần Trang 13 Số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” 183,1 nghìn người, tăng 44,2 nghìn người so với quý 1/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm 3,63% (quý trước 2,79%) Nhóm trình độ “cao đẳng” có 82,6 nghìn người thất nghiệp, giảm 21,6 nghìn người so với quý 1/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm giảm 4,96% mức cao Nhóm trình độ “trung cấp” có 92,7 nghìn người thất nghiệp, tăng 9,4 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp 3,5% Trang 14 Quý 4/2017 thất nghiệp giảm số lượng tỷ lệ; thất nghiệp nhóm niên nhóm lao động có trình độ “đại học trở lên” giảm đáng kể so với q 3/2017 Q 4/2017 nước có 1.071,2 nghìn lao động độ tuổi thất nghiệp, giảm 3,6 nghìn người so với Quý Tuy nhiên, nước có 215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp, giảm 21,7 nghìn người so với quý Nhóm trình độ cao đẳng có 78,8 nghìn người thất nghiệp, giảm nghìn người so với quý trước Về triển vọng thị trường lao động năm 2018, môi trường kinh doanh cải thiện phần tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động Cùng với nỗ lực cải tạo môi trường - thể chế, thị trường lao động có chuyển biến tích cực Quan hệ lao động dường ngày ổn định, tích cực Doanh nghiệp trọng tới sách tiền lương, tiền thưởng, sách phúc lợi xã hội Điều nhằm tránh câu chuyện sau Tết người lao động không quay trở lại làm việc Bởi thế, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018, 95% lao động quay trở lại làm việc, cho thấy triển vọng thị trường lao động Quý năm tốt đẹp 2.1.6 Về nhu cầu tuyển dụng lao động Trang 15 Quý 2/2017 có 254,4 nghìn chỗ làm việc DN đăng để tuyển dụng, giảm 16,2 nghìn người (7,2%) so với quý 1/2017 Nhu cầu tuyển dụng lao động nữ chiếm 56,4% tổng số, giảm 0,8 điểm % so với quý 1/2017 (57,2%) Nhu cầu tuyển dụng cơng ty “ngồi nhà nước” chiếm 82,4%, tăng 2,1 điểm % so với q 1/2017 Tóm lại: Việt Nam q trình thực chiến lược phát triển đất nước, bước đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế tăng cường sức cạnh tranh, nên đòi hỏi chất lượng lao động phải cao với cấu hợp lý Hằng năm, với triệu lao động trẻ nhập thị trường lao động, công tác đào tạo tồn nhiều yếu kéo dài, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực không cải thiện đáng kể, nhiều nghề xã hội có nhu cầu người học Tỷ lệ thất nghiệp lao động qua đào tạo bậc đại học, cao đẳng tiếp tục gia tăng Trang 16 2.2 Thực trạng lao động nước ta 2.2.1 Phân bổ lực lượng lao động Trong tổng số lực lượng lao động có tỷ lệ lao động khu vực thành thị chiếm 24,6%, lao động khu vực nông thôn 75,5% Phân bổ lao động cho thấy chuyển dịch cấu lao động chưa tương thích với chuyển dịch cấu kinh tế năm qua Trong năm qua tỷ trọng ngành nông nghiệp xấp xỉ 21,6% GDP lực lượng lao động lớn, điều cho thấy hiệu sử dụng lao động khu vực nông thôn, nông nghiệp thấp tạo sức ép giải việc làm khu vực Mặt khác, phân bố lao động chủ yếu tập trung vùng: Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long Đông Nam Bộ - vùng Tây Bắc Tây Nguyên chưa thu hút lao động Sự phân bổ lực lượng lao động vùng chưa tương xứng với tiềm vùng đó, chưa khai thác lợi vùng kinh tế Chẳng hạn: vùng Tây Bắc Tây Ngun vùng có diện tích đất tự nhiên lớn, phát triển sản xuất loại đặc sản có giá trị kinh tế cao (cây công nghiệp, ăn quả…) lao động lĩnh vực chiếm 8,8% (xét mặt lượng, mặt chất lại vấn đề xúc hơn) Vì vậy, phát triển kinh tế khu vực gặp nhiều khó khăn có khó khăn lớn thiếu nguồn nhân lực có trình độ để chuyển dịch cấu kinh tế sở lợi vùng 2.2.2 Chất lượng lao động Nhìn vào số liệu phân bổ lực lượng lao động khu vực phần nói lên chất lượng lao động nước ta Phần lớn lao động khu vực nông thôn chưa qua đào tạo, đào tạo khơng bản, trình độ văn hóa thấp Vì thực tế u cầu lao động chủ yếu lao động phổ thơng chính, ngành nghề đòi hỏi trình độ cao khu vực chưa phát triển Trang 17 Hiện lực lượng qua đào tạo (tính lao động đào tạo từ tháng trở lên) nước chiếm 25%, lao động từ bậc tiểu học trở xuống chiếm 42,5%, lao động mù chữ 5% Trình độ đào tạo Việt Nam nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh hội nhập kinh tế ngày mở rộng Vì vậy, nhu cầu lao động có chất lượng cao (tức lao động có trình độ chun mơn cao, có tác phong lao động cơng nghiệp, có ý thức, kỷ luật cao) ngày tăng Mặt khác, từ yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước bối cảnh kinh tế giới vấn đề chất lượng lao động nước ta trở thành vấn đề xúc kinh tế nguyên nhân tình trạng lao động thiếu việc làm Chúng ta thường nói: lao động nước ta dư thừa, điều chưa đủ, ta dư thừa lao động phổ thơng (lao động khơng có tay nghề) lại thiếu lao động có trình độ chun nghiệp, tay nghề giỏi, thiếu lao động nghiên cứu khoa học để ứng dụng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước 2.3 Tác động WTO việc làm Việt Nam Tác động gia nhập WTO việc tạo thêm việc làm thể khu vực: Thứ khu vực đầu tư nước tác động điều khoản đầu tư; thứ hai doanh nghiệp sản xuất chế biến hàng xuất khẩu, đặc biệt ngành sử dụng nhiều lao động, tác động điều khoản thương mại; thứ ba khu vực không – giao thương quốc tế trực tiếp việc gia tăng giao thương quốc tế có ảnh hưởng định tới kích cầu nội địa hàng hóa – dịch vụ mà có tác dụng tăng nhu cầu lao động, tức tạo thêm việc làm Đối với khu vực đầu tư nước ngoài, nước ta có Luật đầu tư nước ngồi Việt Nam tạo điều kiện thơng thống, mơi trường đầu tư ngày cải thiện nước ta ký nhiều Hiệp định thương mại song phương, đặc biệt với Hoa Kỳ, nên đầu tư nước vào Việt Nam tăng tương đối đặn năm qua Trang 18 Bởi vậy, dự báo thay đổi đầu tư nước trước sau Việt Nam gia nhập WTO khơng lớn nên việc làm tạo khu vực tăng từ – 8% nâng tổng số việc làm tạo nên hàng năm lên khoảng – 4% Ngoài số việc làm tạo trực tiếp từ vốn FDI, phải kể đến số việc làm tăng lên gián tiếp từ đầu tư nước ngoài, ví dụ sở cung cấp, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ… Sự gia tăng việc làm rõ ngành nghề làm hàng xuất khẩu; có ngành có tổng kim ngạch xuất lớn sử dụng nhiều lao động ngành dệt may, giày dép, nuôi trồng chế biến thủy sản, thủ công mỹ nghệ, trồng loại nông nghiệp công nghiệp lúa, cà phê, hạt điều cao su, ăn quả… Ngồi hai khu vực nói trên, việc làm tạo khu vực khác Việc gia tăng giao dịch thương mại đầu tư quốc tế làm thu nhập người dân tăng, giao lưu quốc tế tăng, giao lưu quốc tế tăng, thơng tin trao đổi ngồi nước tăng Những yếu tố kích thích nhu cầu tiêu dùng lượng chất Đây yêu tố kích cầu hàng hóa dịch vụ thị trường nước Ngồi tác động tích cực, tạo viẹc làm mới, việc gia nhập WTO buộc doanh nghiẹp Việt Nam phải không ngừng nâng cao tính cạnh tranh, cải tiến trang thiết bị, nâng cao suất , sử dụng hợp lý có hiệu nguồn nhân lực, kể nguồn lực lao động Việc gia nhập WTO đặt yêu cầu điều kiện cho việc điều chỉnh cấu lao động xã hội cho có hiệu nèn kinh tế, việc gia nhập WTO giúp Việt Nam tham gia vào hệ thống phân cơng lao động quốc tế, từ đí hình thành cấu kinh tế - xã hội có hiệu hơn, rút ngắn tiến trình đại hóa Nói tóm lại lực lượng lao động nước ta đông không mạnh, phân bố sử dụng lao động nhiều điều bất hợp lý với kinh té chuyển đôit thực nghiệp CNH, HĐH Trang 19 2.4 Lao động thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0 Trong bối cảnh CMCN 4.0 lao động Việt Nam phải đối mặt với khơng thách thức cạnh tranh ngày khốc liệt Theo dự báo chung, tình hình kinh tế năm 2018 tiếp tục thuận lợi, hứa hẹn có khởi sắc, dự báo tăng trưởng kinh tế từ 6,5-6,7% Khả trì tạo việc làm tốt Trong năm tới, có ngành khai khống, lâm nghiệp có số việc làm giảm, nhìn chung ngành khác số việc làm tăng nhẹ Lao động tập trung vào phân khúc lao động phổ thông, lao động bậc thấp bậc trung Do đó, nhóm ngành cụ thể thiếu hụt lao động chất lượng cao, thân doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để thu hút lao động Đơn cử ngành liên quan đến công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ xanh, công nghệ tái tạo “khát’ nhân lực phân khúc cao Theo dự báo, vòng năm tới, nước ta thiếu hụt lượng lớn lao động CNTT, chuyên viên cấp cao nguồn nhân lực nước đáp ứng từ 6070% nhu cầu thị trường Trong số lĩnh vực tài ngân hàng, kiểm toán, nhà hàng khách sạn, thiếu đội ngũ chuyên viên cấp cao, CEO, nhà quản lý, phải thuê lao động nước Một số ngành nghề có nhu cầu lớn trường nước lại chưa thể đào tạo tự động hóa máy học, xử lý số lớn… Việt Nam đưa sách để thu hút nhà khoa học, chuyên gia cấp cao Việt kiều làm việc, nhiên số chưa nhiều Hiện nhu cầu tuyển dụng lớn, song khả đáp ứng yêu cầu đặt doanh nghiệp khó khăn Xét suất lao động ta khu vực Đơng Nam Á thấp Chỉ ngang ngửa với Lào, Campuchia, xa Thái Lan… Trang 20 Nếu nói lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường hay chưa, thực số đơng lao động đáp ứng Sở dĩ vì, đa số doanh nghiệp Việt Nam nước sử dụng công nghệ chưa phải cao Các doanh nghiệp nước vào Việt Nam đưa công nghệ lắp ráp, công đoạn sử dụng lao động trình độ thấp Nhưng hy vọng lao động chuyển sang phân khúc cao hơn, để có mức lương tốt Cái khó khăn, có khoảng 23-25 % lao động có cấp, lại 75% lao động chưa có cấp chứng chỉ, lao động có trình độ thấp Nhìn chung mặt kỹ thuật, lao động qua đào tạo ta đáp ứng Song kỹ mềm làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, tư phản biện, sáng tạo, tuân thủ công nghệ… lao động Việt Nam yếu Lao động ta nhiều đánh giá nhanh, sáng tạo, lại không tuân thủ, hay phá vỡ yêu cầu, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Đặc biệt, giai đoạn nay, có kỹ quan trọng tốn học, kỹ thuật, công nghệ nghiên cứu, đó, sở giáo dục chưa thể cập nhật, trang bị đầy đủ cho người học để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động Trước thách thức không nhỏ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, mà biểu dễ thấy tượng sa thải lao động 35 tuổi số công ty, theo ông, cần làm để tạo việc làm ổn định cho người lao động? cần nhìn cách khách quan, sở sản xuất tập trung vào sản xuất, lợi nhuận, họ trang bị máy móc, thiết bị để tối ưu hóa lợi nhuận Cũng có tượng số doanh nghiệp tìm cách thay lao động tương đối lớn tuổi làm công đoạn thấp lắp ráp, may mặc… yêu cầu nhanh tay, nhanh mắt, sức khỏe tốt Để ứng phó với tình hình này, quan quản lý nhà nước phải có sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp Chủ sử dụng lao động cần có trách nhiệm đảm bảo việc làm cho người lao động, hỗ trợ họ việc nâng cao tay nghề, đào Trang 21 tạo lại Hơn hết, thân người lao động cần phải chuẩn bị, có ý thức học tập để bắt kịp thay đổi thị trường Trong bối cảnh thị trường lao động đầy biến động nay, người lao động không thiết phải làm việc chỗ đời, để nghỉ việc chỗ này, làm chỗ khác Muốn vậy, ta cần đẩy mạnh hoạt động liên kết trung tâm giới thiệu việc làm, thực có hiệu cơng tác dự báo thị trường lao động để người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng dễ dàng III Ưu điểm nhược điểm công tác sử dụng lao động Việt Nam 3.1 Ưu điểm - Lao động trẻ ưu lớn Nguồn lao động dồi dao tăng nhanh , trung bình năm có thêm trlđ Cần cù, thơng minh, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp Chất lượng nguồn lao động ngày tăng cao Có khả tiếp thu KH-KT Văn hóa thích ổn định khiến tỷ lệ chuyển việc Việt Nam thấp, từ 5%-7% Có khả tốn học 3.2 Nhược điểm - Lực lượng lao động có trình độ tổng số lao động, thiếu lao động lành - nghề lao động có trình độ cao Phân bố lực lượng lao động chưa đều, lao động có trình độ Mất cân đối cấu lao động Thể lực lao động Tác phong kỷ luật lao động thấp Trang 22 IV Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động - Phải xác định cho rõ nguồn nhân lực tài nguyên quý giá Việt Nam công đổi phát triển đất nước Một đất nước tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, cần phải lấy nguồn nhân lực làm tài nguyên thay thế, gọi tài nguyên nguồn nhân lực, tài nguyên người Nhà nước phải có kế hoạch phối hợp tạo nguồn nhân lực từ nơng dân, cơng nhân, trí thức; có kế hoạch khai thác, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực cho - Đào tạo nguồn nhân lực: Đây bước đầu tiên, đặt tảng cho việc giải việc làm ổn định, bền vững Đặc biệt ý đến chất lượng đào tạo, cấu đào tạo gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Công tác đào tạo phải hướng tới mục tiêu chuyển hệ lao động nông nghiệp sang lao động cơng nghiệp (lao động có kỹ thuật, kỷ luật) Để thực mục tiêu q trình lâu dài có lộ trình thực cho giai đoạn định, khơng thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn Trang 23 - Song song với việc phát hiện, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực cần đôi với xây dựng hoàn thiện hệ thống giá trị người thời đại trách nhiệm công dân, tinh thần học tập, trau dồi tri thức; có ý thức lực làm chủ thân, làm chủ xã hội; sống có nghĩa tình, có văn hóa, có lý tưởng Đây giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, cần tiếp tục phát huy bối cảnh hội nhập quốc tế, hệ trẻ - Phát triển nguồn nhân lực phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, sách lương - thưởng, bảo đảm an sinh xã hội Đại hội đề cập tới việc cụ thể hóa hoạt động lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng hiệu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng u cầu q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với kinh tế tri thức bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt yêu cầu cường độ lao động cao - Đầu tư có hiệu vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội để đa dạng hóa mơ hình tạo việc làm, ý tạo việc làm chỗ sở chuyển dịch cấu kinh tế để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, ổn định trật tự an toàn xã hội Mặt khác, phải phát triển ngành khoa học kỹ thuật cao để thu hút lao động có chất lượng để tăng thu nhập khuyến khích người lao động có ý thức nâng cao trình độ Đây yếu tố tạo ổn định phát triển bền vững lao động việc làm - Phát triển thị trường lao động: phát triển thị trường lao động để lao động xã hội hóa, người lao động quyền tham gia trao đổi sức lao động thị trường theo quan hệ kinh tế thị trường Điều vừa đảm bảo lợi ích cho người lao động, vừa tạo động lực thúc đẩy chất lượng đội ngũ lao động Trong năm tới hướng giải tích cực lao động, việc làm nước ta mở rộng nâng cao hiệu xuất lao động - Lao động – việc làm vấn đề có tính xã hội cao, đòi hỏi kết hợp nỗ lực nhà nước, cộng đồng xã hội, gia đình cá nhân người lao động giải tháo gỡ khó khăn Trang 24 Trang 25 ... số lao động, thiếu lao động lành - nghề lao động có trình độ cao Phân bố lực lượng lao động chưa đều, lao động có trình độ Mất cân đối cấu lao động Thể lực lao động Tác phong kỷ luật lao động thấp... lao động 1.1.2 Nguồn lao động - Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia lao động người độ tuổi lao động ( độ tuổi lao động. .. ngắn hạn, Việt Nam có lợi so sánh việc làm lĩnh vực sử dụng nhiều lao động Tuy nhiên, dừng yếu tố lao động rẻ có lợi ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động, không lợi ngành kinh tế sử dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề sử dụng lao động hiện nay ở việt nam , Vấn đề sử dụng lao động hiện nay ở việt nam , II. Thực trạng sử dụng lao động hiện nay ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay