SOLID WASTES AND SANITATION

37 10 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG SOLID WASTES AND SANITATION GVPT: ThS Trần Công Thành Mục tiêu • • • • • Hiểu khái niệm chất thải rắn (CTR) Ảnh hưởng chất thải rắn người sinh vật Tầm quan trọng hệ thống quản lý chất thải rắn Các biện pháp xử lý chất thải rắn ứng dụng đời sống Nhận thức cá nhân hệ thống vệ sinh CHẤT THẢI RẮN I • • • Định nghĩa Các chất thải dạng rắn thải Phát sinh hoạt Chất động conrắn người gì?thu gom, tái Khi chất thải rắn khơnglàđược chế  có mùi gây vấn đề sức khỏe nghiêm trọng   (http://www.tinmoitruong.vn) II Chợ, bến xe, nhà ga Phân loại Rất độc hại, khó phân hủy Cơ quan, trường học Nơi vui chơi, giải trí Đặc tính cơng nghệ xử lý Nhà dân, khu dân cư Tái chế Nguồn gốc Không độc, phân hủy Bệnh sinh học viện, sở y tế Hữu Thànhxây phần Giao thơng, dựng hóa học Nơng nghiệp Hoạt động xử lý nước Vô thải Khu công nghiệp, nhà máy Hãy phân loại rác hữu vô cơ? Hữu Vô III.Thực trạng:  Ở Việt Nam năm gần tình trạng nhiễm chất thải rắn ngày trầm trọng phổ biến dẫn tới suy thối mơi trường  Các đô thị chủ yếu Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Hải Phòng, Hạ Long,… CTR TP.HCM CTR Hà Nội (moitruong.net.vn) (baotainguyenmoitruong.vn) Phát sinh chất thải rắn Việt Nam năm 2012 (http://cesti.gov.vn) CTR đô thị phát sinh năm 2009-2010 dự báo đến năm 2025 Nội dung 2009 2010 2015 2020 2025 25,5 26,22 35 44 52 29,74 30,2 38 45 50 0,95 1,0 1,2 1,4 1,6 24.225 26.224 42.000 61.600 83.200 Dân số đô thị (triệu người) % dân số đô thị so với nước Chỉ số phát sinh CTR đô thị (kg/người/ngày) Tổng lượng CTR đô thị phát sinh (tấn/ngày)   Năng lực thu gom xử lý Việt Nam: Doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại chủ yếu doanh nghiệp tư nhân (chiếm 97%)  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nội thành đạt khoảng 85%, ngoại thành 60%  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp cao (trên 90%) II Các phương pháp xử lý:  Phương pháp thiêu đốt:  Ưu điểm:  Xử lý chỗ mà không cần mang xa, giảm rủi ro  Xử lý gần triệt để, giảm 80-90% hữu CTR  Nhanh nhiệt sử dụng nhiều mục đích khác • Nhược điểm:  Một số loại CTR không thiêu hủy  Việc thiết kế vận hành lò đốt phức tạp  Đòi hỏi nhiệt độ cao, môi trường khắc nghiệt  Phương pháp tái chế chất thải rắn: •  Ưu điểm: Sử dụng vật liệu thứ cấp giảm lương qua trình sản xuất  Giảm lượng thải mơi trường •    Nhược điểm: Cơng nghệ lạc hậu, nhiều khâu thủ công Sự cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giá thành rẻ Nguy gây ô nhiễm  Phương pháp ủ sinh học:   Ưu điểm; Các sản phẩm thải an tồn bổ sung dinh dưỡng cho đất     Nhược điểm: Mức độ tự động hệ thống chưa cao Tốn thời gian Xử lý không triệt để chất vô  Phương pháp chơn lấp hợp vệ sinh: •    Ưu điểm: Chi phí thấp Nhận tất loại CTR Do nén chặt phủ đất nên vi sinh vật không sinh sôi nảy nở  Bãi chôn lấp sau sử dụng tái sử dụng •   Nhược điểm: Cần diện tích đất lớn Bãi chơn lấp phát sinh khí độc hại  Phương pháp sản xuất phân compost: Tình hình xử lý CTR Việt Nam:  Được xử lý chủ yếu hình thức chơn lấp, sản xuất phân hữu đốt  Xử lý chất thải rắn công nghiệp chỉ thực đơn vị có quy mơ nhỏ  Việc tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp diễn phổ biến chủ yếu tự phát sở cơng nghiệp.  NHÀ VỆ SINH Mục đích:  Bảo vệ sức khỏe người cách cung cấp môi trường ngăn chặn truyền bệnh, đặc biệt qua đường phân Tiêu chuẩn Riêng tư Annhư toàn Chúng ta cần nhà vệ sinh nào? Thoải mái Sạch Sự tôn trọng TIÊU CHUẨN NHÀ VỆ SINH QCVN 01: 2011/BYT    Không xây dựng nơi thường xảy ngập úng Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt >10m Mặt sàn nhà tiêu rãnh thu dẫn nước tiêu nhẵn, không đọng nước, không trơn, nứt, vỡ, sụt lún, nước tiểu dẫn dụng cụ chưa, không chảy vào hố phân  Có mái lợp ngăn nước mưa, cửa xung quanh nhà tiêu che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan     Kế hoạch Bảo vệ nguồn cung cấp nước Bảo vệ môi trường Đơn giản giá phải Phù hợp lứa tuổi giới tính (trẻ em, người lớn, đàn ông, phụ nữ, người khuyết tật,…) Phân loại Môi trường vệ sinh biến chất thải thành tài nguyên Chúng ta nên làm để giảm thiểu CTR? Tài liệu • • • http://moitruongviet.edu.vn/cac-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-ran/ https://vi.wikipedia.org http://quantracmoitruong.gov.vn/Portals/0/Bao%20cao/SOE%202011/Baoca omoitruongquocgia2011.pdf Thank for watching ... hủy gây phú dưỡng hóa nguồn nước Hoạt động khai thác  thải trầm tích độc tố xuống sơng suối (cand.com.vn) (topweb24h.com) c Môi trường đất: Chất thải công nghiệp, nông nghiệp chất thải sinh... rắn gây cảnh quan đô thị Gây xung đột môi trường xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THUẬT NGỮ VỆ SINH (SANITATION) Vệ sinh đề cập đến điều kiện y tế công cộng liên quan đến nước uống xử lý đầy đủ xử
- Xem thêm -

Xem thêm: SOLID WASTES AND SANITATION , SOLID WASTES AND SANITATION

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay