BAN KEM DIEM BCH 88888888888

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:57

CĐGD THĂNG BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Số:… /TT-CĐ Bình Phú, ngày 16 tháng năm 2013 BẢN KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐỒN NHIỆM KỲ 2010 – 2013 Kính Thưa q vị đại biểu lãnh đạo, quý vị đại biểu khách mời, thưa đại hội! Trong nhiệm kỳ qua, dựa thành tích đạt tồn Cơng đoàn, BCH CDDCS Trường TH Trần Hưng Đạo tự đánh sau: Những mặt mạnh: BCH CĐ đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm cơng việc Việc thực chế độ sách cán công chức quy định Giải kịp thời đơn xin trợ cấp ốm đau Đoàn viên Thăm hỏi kịp thời trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu hỉ Đồn viên gia đình Thăm hỏi đồn viên gia đình Thương Binh, Liệt sĩ nhân ngày 27/7 Tổ chức thành công chuyến tham quan học tập trường bạn vào dịp 20/10, giao lưu kết nghĩa với Trường TH Cẩm Thanh Hội An vào dịp 8.3 Duy trì ngn quỹ 1/6, quỹ tham quan, quỹ đồng nghiệp… Tổ chức tặng quà cho em CBCC dịp Tết Trung Thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi Đặt biệt hăng năm BCH CĐ gặp mặt tặng quà cho CBCC thi đỗ vào trường Đại học, Cao đẳng Phối hợp với quyền nhà trường tổ chức gặp mặt chia tay giáo viên chuyển trường Đặt biệt năm ln có quan tâm động viên tặng quà cho giáo viên dạy phân hiệu Linh Cang Duy trì tốt phong trào TDTT, tổ chức giao lưu với Cơng đồn bạn thi đấu đạt kết Phối hợp với quyên Ban HĐNGLL tổ chức thành cơng buổi sinh hoạt ngoại khố Vận động ĐV thực tốt vận động ngành, quyền chun mơn nhà trường đề Vận động Đồn viên trồng xanh bóng mát sân trường Những mặt tồn Cơng việc thăm hỏi ốm đau, thăm tặng quà cho CBCC đơi lúc chậm trễ (Do thiếu thơng tin từ ĐVCĐ) Năng lực BCH CĐ hạn chế nên chưa phát huy hết đoàn viên cơng đồn Cơng tác tun truyền vận động đồn viên tham gia phong trào hạn chế nên số hoạt động đoàn viên tham gia chưa đầy đủ, thiếu tích cực Đặc biệt việc xây dựng mơi trường khơng có khói thuốc chưa triệt để Cơng tác tham mưu, phối kết hợp với qun, chun mơn đơi lúc chưa mạnh mẽ nên nhận hỗ trợ từ phía quyên Cụ thể chưa phối hợp tổ chức thành công chuyến tham quan cho CBCC  Đối với công tác nữ: Tổ chức hoạt động cho CBCC nữ thiếu phong phú loại hình sinh hoạt BCH chưa sâu sát, chưa hiểu hết hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng chị em nên chưa tạo mạnh mẽ hoạt động nữ, chưa tạo điều kiện phát huy hết tài năng, lực nữ Cơng tác đầu tư, chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần cho chị em chưa đảm bảo(thiếu sân chơi, bãi tập, báo chí…) Cơng tác khen thưởng cho đồn viên hạn chế nguồn kinh phí q eo hẹp Trên kiểm điểm BCH CĐ nhiệm kỳ 2010 – 2013 Rất mong quan tâm đóng góp đại hội để BCH nhiệm kỳ rút kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ T/M BCH CƠNG ĐỒN CHỦ TỊCH Lê Hữu Ba ... nguồn kinh phí q eo hẹp Trên kiểm điểm BCH CĐ nhiệm kỳ 2010 – 2013 Rất mong quan tâm đóng góp đại hội để BCH nhiệm kỳ rút kinh nghiệm hồn thành tốt nhiệm vụ T/M BCH CƠNG ĐOÀN CHỦ TỊCH Lê Hữu Ba ...Tổ chức hoạt động cho CBCC nữ thiếu phong phú loại hình sinh hoạt BCH chưa sâu sát, chưa hiểu hết hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng chị em nên chưa tạo mạnh mẽ hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN KEM DIEM BCH 88888888888, BAN KEM DIEM BCH 88888888888

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay