lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

65 4 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:57

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYÊN ĐỀ: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên: PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc Đơn vị: Khoa Giáo dục thể chất, Đại học TDTT Tp.HCM Vị trí mơn học: Là mơn học bắt buộc; Nội dung quan trọng góp phần giáo dục người phát triển toàn diện Tại phải rèn luyện thể chất? Phương tiện để tập luyện? Tập luyện có nâng cao sức khỏe khơng? Bạn thích môn thể thao để tập luyện cho phù hợp với sức khỏe thân? Tập cho phương pháp có lợi cho sức khỏe? Cách đánh nào? Mục tiêu môn học Kiến thức Mục đích, ý nghĩa, tác dụng, biết cách tự rèn luyện thân thể, phòng trách chấn thương Kỹ Kỹ vận động bản; kỹ thuật thể thao; vận dụng thể thao để thi đấu, giải trí, phát triển thể chất Thái độ Giáo dục tính tự giác, tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật thói quen rèn luyện thân thể suốt đời NỘI DUNG CHÍNH CÁC KHÁI NIỆM CĨ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC CHỨC NĂNG - TÁC DỤNG CỦA TDTT PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC Nguồn gốc TDTT TDTT đời phát triển với đời phát triển XH loài người LDSX nguồn gốc TDTT Nói cách khác, sở sinh tồn hoạt động, hoạt động thực tiễn loài người Mầm mống TDTT nảy sinh từ thực tế hoạt động lao động sản xuất kết hợp tự nhiên trình lao động Việc truyền thụ kinh nghiệm leo trèo để hái lượm, chạy, nhảy để săn đuổi thú cho hệ cháu đặt tất yếu để tồn Đó hình thái GD TDTT sớm XH loài người TDTT dần trở thành lĩnh vực tương đối độc lập, có hệ thống KH cho riêng Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC Những Những cách cách tiếp tiếp cận cận và khái khái niệmTDTT niệmTDTT TDTT là bộ phận phận của nền VH-XH, VH-XH, một loại loại hình hình hoạt hoạt động động mà mà TDTT phương tiện tiện cơ bản là các bài tập tập thể thể lực lực nhằm nhằm tăng tăng cường cường thể thể phương chất cho cho con người, người, nâng nâng cao cao thành thành tích tích TT, TT, góp góp phần phần làm làm phong phong chất phú sinh sinh hoạt hoạt văn văn hóa hóa và giáo giáo dục dục con người người phát phát triển triển cân cân đối đối phú hợplý lý hợp Mặt hoạt động TDTT Mặt giá trị TDTT Mặt kết TDTT Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC Sức khỏe Phong trào TDTT Chuẩn bị thể lực Thể chất Thể thao Phát triển thể chất Hoàn thiện thể chất Giáo dưỡng thể chất Giáo dục thể chất Các khái niệm quan đến khái niệm GDTC TDTT giải trí TDTT hồi phục Năng lực thể thao Huấn luyện Thể thao Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC Sức khỏe Theo tổ chức WHO, trạng thái hài hòa thể chất, tinh thần xã hội, mà không nghĩa bệnh hay thương tật, cho phép người thích ứng nhanh chóng với biến đổi mơi trường, giữ lâu dài khả lao động lao động có kết Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GDTC Phong trào TDTT Phong trào TDTT trào lưu xã hội bao gồm nhiều người, nhiều nhóm người hoạt động hợp tác chặt chẽ với tham gia tập luyện môn thể thao mà họ yêu thích với mục đích trực tiếp sử dụng TDTT phương tiện để thõa mãn nhu cầu sức khỏe giải trí tinh thần PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Duỗi bắp:  Sau buổi tập dài, lưu ý đến việc duỗi thể nhẹ nhàng Đây cách đơn giản nhanh giúp nhóm người tập phục hồi.  PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Mát xa:  Mát xa mang lại cảm giác dễ chịu cải thiện lưu thơng máu, khoảng thời gian cho phép người tập thư giãn hoàn toàn, tránh mát xa mạnh tay.  PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Tấm nước đá: Phương pháp điều trị liên tục làm co giãn nở mạch máu giúp loại bỏ chất thải mơ, hỗn thời điểm đau nhức bắp Cách thức thực hiện: Sau buổi tập, xen kẽ phút nước nóng với 30 giây nước lạnh Lặp lại lần để đạt hiệu tốt PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Tránh tập luyện sức: Overtraining xảy bạn tập luyện nhiều so với mức độ hồi phục thể Đối với người mới, việc tập thể dục sức dễ dàng xảy Có số dấu hiệu để nhận gồm nhịp tim tăng, sức mạnh giảm, thiếu động lực, đau kinh niên khớp PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Thiền thả lỏng thể: Vận dụng việc luyện tập tinh thần vào thói quen luyện tập hàng ngày đem lại lợi ích lớn cho người tập luyện môn thể thao Đây cách tuyệt vời để phục hồi thể chất lẫn tinh thần cho bạn PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Giấc ngủ sâu: Giấc ngủ sâu điều cần thiết với tập thể dục thường xuyên Trong ngủ, thể bạn sản xuất hóc môn tăng trưởng để phát triển phục hồi mô.  PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Cần nghỉ ngơi hợp lý: Cơ bắp cần từ 24 – 48 để tái tạo hồi phục, người tập không nghỉ ngơi đủ mà tập luyện lại sớm dẫn tới việc mô bị suy nhược không phát triển PHẦN: DINH DƯỠNG VÀ HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN Sau tập luyện, để thể hồi phục nhanh cần thực sau: Hồi phục sau tập luyện Tiến hành hồi phục hiệu quả: Vận động nhẹ nhàng để cải thiện lưu thông, giúp tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng loại bỏ độc tố khỏi thể, giúp bắp tái tạo tiếp nhiên liệu nhanh TẬP LUYỆN TDTT CĨ KHOA HỌC Cần tập luyện thể thao có khoa học Tập thường xuyên: ngày tập - giờ, hoạt động thể chất tối đa nên 60 phút Lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, thể chất sở thích thân Tập luyện cần phải khởi động: – 10 phút khởi động làm cơ, khớp, dây chằng, hệ hô hấp tim mạnh tăng hoạt động để cung cấp oxy vận chuyển máu khắp thể cung cấp dinh dưỡng cho hoạt động Cần thả lỏng, hồi phục sau kết thúc buổi tập; Sau tập luyện để hồi phục trì sức khỏe cần vệ sinh, ăn uống, nghĩ nghơi cách PHẦN 9: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT Hình thái Các số hình thái như: chiều cao; cân nặng; số BMI; Chức Các số chức như: nhịp tim, huyết áp, số cơng tim HW, thơng khí phổi Thể lực QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ BGDĐT ngày 18 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) PHẦN 5: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT Nội dung đánh giá trình độ thể lực Lực bóp tay thuận, Nằm ngửa gập bụng, Bật xa chỗ, Chạy 30m xuất phát cao (XPC), Chạy thoi x 10m, Chạy tùy sức phút Cách đánh giá trình độ thể lực PHẦN 9: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT Tự kiểm tra đánh giá sức khỏe 1.Kiểm tra mắt: 2.Kiểm tra linh hoạt khớp xương: 3.Kiểm tra độ khỏe mạnh trái tim: 4.Kiểm tra việc lưu thông máu 5.Kiểm tra hệ hô hấp 6.Kiểm tra việc lưu giữ chất lỏng thể 7.Kiểm tra tuyến giáp 65 ... Chuẩn bị thể lực Thể chất Thể thao Phát triển thể chất Hoàn thiện thể chất Giáo dưỡng thể chất Giáo dục thể chất Các khái niệm quan đến khái niệm GDTC TDTT giải trí TDTT hồi phục Năng lực thể thao... THỂCHẤT CHẤT PHẦN BÀI TẬP TẬP THỂ THỂ LỰC LỰC –– PHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN TIỆN CHUYÊN CHUYÊN BIỆT BIỆT VÀ VÀ CHỦ CHỦ I.I BÀI YẾUCỦA CỦAGIÁO GIÁODỤC DỤCTHỂ THỂCHẤT CHẤT YẾU Phương tiện GDTC sử dụng để... ĐẾN GDTC Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt dạy học vận động (động tác) phát triển có chủ đích TCVĐ người GDTC phương tiện để nâng cao lực thể chất, bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: lý luận và phương pháp giáo dục thể chất , lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay